Freelancer Tutorial

Staňte se freelancerem krok za krokem

Freelanceři jsou u firem a agentur velmi oblíbení. Ale jaké konkrétní kroky jsou potřebné pro váš start finanční nezávislosti? V tomto příspěvku vám ukážu, jak se můžete stát úspěšným freelancerem.

Kdo jsou freelanceři?

Freelanceři (nezávislí pracovníci) jsou poskytovatelé služeb na volné noze, jejichž pracovní poměr je založen na volné spolupráci a flexibilních výdělcích. Na rozdíl od zaměstnanců nejsou nezávislí pracovníci integrováni do firmy v souladu s normami. Freelanceři pracují nezávisle na lokalitě a podle volného času na základě objednávky. Pracovní poměr se buď týká konkrétního projektu, nebo se prodlužuje na dobu neurčitou.

Pokud spolupráce probíhá v delším časovém období, jsou oblasti odpovědnosti nezávislých pracovníků často zaznamenány ve smlouvě o dílo nebo o provedení práce. Ve většině případů se platba za poskytnuté služby provádí prostřednictvím hodinových nebo denních sazeb, jejichž výše je definována freelancery. V závislosti na odvětví se používají i další možnosti odměňování. Nezřídka klienti raději svým freelancerům platí paušálně za projekt.

Freelancer vs. OSVČ

Ačkoli jsou freelanceři samostatně výdělečně činní, odlišují se od OSVČ na základě profesního stálého zaměstnání a nezávisle na zaměstnavateli.

Freelanceři v podstatě tvoří podskupinu OSVČ, jejich oblast činnosti souvisí s výkonem svobodných povolání, která jsou rovněž známa jako katalogová povolání. Patří mezi ně profesní oblasti, pro jejichž výkon jsou vyžadovány speciální dovednosti, kvalifikace a odborné znalosti. Typickými katalogovými profesemi jsou umělecká, vědecká, literární, pedagogická a vzdělávací činnost.

Osoby samostatně výdělečně činné, které nevykonávají samostatnou činnost, jsou podle živnostenského zákona považovány za živnostníky a jsou povinny se registrovat u živnostenského úřadu a platit živnostenskou daň.

Existují také samostatně výdělečné činnosti, které nespadají do obecně definované oblasti působnosti a které nelze jednoznačně přiřadit živnostenskému či profesnímu odvětví. V tomto případě je zapotřebí poradit se na finančním úřadě. Bez ohledu na typ zahájení podnikání je finanční úřad prvním kontaktním místem před zahájením činnosti.

Registrovat živnost ano nebo ne?

Měli byste se nejprve poradit u daňových poradců, zda má být vaše činnost klasifikována jako freelancer nebo živnostník. Protože nesprávná klasifikace nebo úprava finančním úřadem vás může v případě pochybností stát spoustu peněz, a to i zpětně.

Freelanceři jsou také považováni za osoby samostatně výdělečně činné. Pojem a oblast činnosti freelancerů však není jasně definována. Pracovní poměr se týká služeb souvisejících s projektem a je založen na nezávislé spolupráci s firmami a živnostníky. Charakteristickým rysem nezávislých pracovníků je, že nepodléhají příspěvkům na sociální zabezpečení a obvykle pracují s několika klienty současně.

Návod: Staňte se freelancerem

Aby byl váš začátek samostatné výdělečné činnosti jako freelancera úspěšný, je třeba zvážit některé věci a formality. Následující pokyny slouží jako vodítko, jak se vyhnout možným kamenům úrazu, od plánování až po zpracování první objednávky.

1. Definujte oblast činnosti

Na začátku by mělo být jasné, v jaké oblasti byste chtěli pracovat na volné noze. Za tímto účelem se doporučuje činnost, ve které jste dobří, která vás baví a pro kterou již máte k dispozici rozsáhlé know-how. Většina klientů vyžaduje odpovídající kvalifikaci.

2. Analýza trhu

Po určení vaší činnosti byste si měli zkontrolovat, jak vysoká je v současné době poptávka a prodejní potenciál na příslušném trhu. Čím vyšší je poptávka, tím lepší jsou příležitosti k výdělku a objednávkám v této oblasti.

V prvním kroku analýzy trhu je důležité poznat cílovou skupinu a její problémy. Kromě toho je nutná i analýza hospodářské soutěže. Cenová nabídka a ceny zde hrají důležitou roli. Navíc mohou být recenze zákazníků použity k identifikaci a vyhnutí se chybám a slabým stránkám konkurenčních nezávislých pracovníků.

3. Finanční plánování a kalkulace

Před zpracováním prvních objednávek je pro daňovou registraci nutná registrace u finančního úřadu. Podle toho, zda je činnost freelancera přiřazena k nezávislému nebo komerčnímu sektoru, jsou zapotřebí různé registrační kroky.

Facebook Freelancer Skupina
Dobrý způsob, jak se spojit: Skupiny freelancerů na Facebooku

Živnostníci a freelanceři se také musí zaregistrovat na živnostenském úřadu a poté obdrží své identifikační, resp. daňové číslo. Po splnění těchto formalit se vypočítá hodinová sazba. Je důležité posoudit své vlastní schopnosti jako nezávislého pracovníka a uvést je na trh ve formě realistického cenového modelu.

Hodinová mzda, která je nastavena příliš nízko nebo příliš vysoko, je jednou z nejčastějších začátečnických chyb. Ceny konkurenčních nezávislých pracovníků slouží jako vodítko. Dalším krokem je příprava šablon faktur a vytvoření pracovního plánu.

4. Korporátní identita

Na předchozí kroky nyní navazuje vytvoření profesionální online prezentace s cílem zpřístupnit nabízené služby odpovídající cílové skupině. Vaše vlastní webové stránky nebo firemní profily v sociálních sítích jsou pro to ideální.

Marketing pro vaše webové stránky

Měli byste se ujistit, že vytvoříte nabídku, která vyčnívá z široké masy konkurence a přitahuje pozornost potenciálních zákazníků svou jedinečností.

5. Akvizice zákazníků

Získávání zákazníků a objednávek je nejdůležitější součástí hledání partnerů projektu a budování lukrativních vztahů se zákazníky. Viz e-kniha Raidboxes Snadné získávání zákazníků. V první řadě jsou účinným prostředkem různé platformy na volné noze v domácím i mezinárodním sektoru. Ty zprostředkovávají dodavatele a klienty v různých průmyslových odvětvích.

Alternativou jsou síťové platformy, jako je LinkedIn a Xing. Taky skupiny freelancerů na sociálních sítích, pracovních portálech nebo přímý poptávky u firem jsou vhodnými metodami.

6. Rozšiřte příjmové toky

Aby byl podnikatel dlouhodobě úspěšný, je důležité vybudovat několik příjmových toků. Zejména v oblasti práce na volné noze je mnoho aktivit omezeno konkrétním časovým obdobím. Navazování nových vztahů se zákazníky je proto nedílnou součástí freelancerů. Každý, kdo zakládá své podnikání na několika zdrojích příjmů, nečelí celkové finanční ztrátě, dojde-li k eliminaci toku příjmů.

Finance 101 pro freelancery

Abyste si zajistili dlouhodobou existenci vlastní společnosti, měli byste se zabývat různými finančními aspekty své činnosti.

Řízení výdajů

Aby bylo možné posoudit ziskovost práce ve vztahu k vytvořeným příjmům, je nezbytné přesné řízení výdajů. Časově úsporným řešením pro sledování všech obchodních a osobních výdajů jsou speciální účetní nástroje a listy Exel. Důležitou roli hrají zejména opakující se výdaje, jako je jídlo, nájemné, poplatky za internet a telefon, jakož i příspěvky na pojištění.

Rozpočtování

Ve většině případů podléhá měsíční příjem nezávislých pracovníků značným výkyvům. Díky tomu je rozpočtování těžší než výplata v zaměstnaneckém vztahu.

Prvním krokem při vytváření jasné finanční struktury je oddělení soukromých a podnikatelských fondů. Efektivní a často používaná metoda rozpočtování funguje podle pravidla 50/30/20.

Zde se počítá 50 procent na základní výdaje, 30 procent na osobní potřeby a 20 procent na úspory. Předem mohou freelanceři požádat o podnikatelský účet a strukturovat různé finanční toky s podúčty.

Nezapomeňte na penzijní spoření

V každém případě byste měli také požádat o radu, jakou další část byste měli vyčlenit a vzít v úvahu, zejména pro důchodové zabezpečení. Mnoho freelancerů to na začátku své práce zanedbává a dohnat to vše později je problém.

Vytváření rezerv

Abychom přežili období krize nebo se zajistili proti měsícům s nízkými příjmy, je nezbytné vytvořit si finanční polštář. Rezervy zajišťují vaši existenci jako pracovníka na volné noze a jsou užitečné pro nepředvídané výdaje, daně nebo jako doplňkové penzijní zabezpečení. Pro efektivní tvorbu rezerv je nutný dobře promyšlený plán úspor s konkrétní cílovou částkou a definovaným časovým obdobím.

Správa daní

S daňovými odpočty lze ziskové rozpětí práce na volné noze zvýšit bez nutnosti další práce. Mezi nejčastější obchodní výdaje, které mohou freelanceři odečíst z daně, patří mimo jiné obchodní výdaje, pronájem kanceláří, účetní služby, webhosting a náklady na mobilní a internetové telefony.

V závislosti na odvětví a činnosti platí různé předpisy. V každém případě doporučuji, abyste se poradili s odborníkem na daňové právo. Tímto způsobem lze ušetřit značné částky za rok. Za určitých okolností můžete také využít nařízení o malých podnikatelích a jste osvobozeni od DPH.

Freelanceři a akvizice zákazníků

Generace nových zákazníků tvoří základ vašeho finančního úspěchu. Níže vám představím pět účinných metod, které jsou vhodné pro freelancery.

Kladná doporučení

Doporučení jsou nejefektivnější formou získávání nových zákazníků pro freelancery. Zdůrazňují vaši kvalitu jako poskytovatele služeb a jsou založeny na vysoké úrovni spokojenosti zákazníků. Pokud jako freelancer odvádíte trvale dobrou práci a přesně realizujete přání zákazníka, máte dobrou šanci na získání kladného doporučení.

Implementace funkce hodnocení na vašich vlastních webových stránkách je také užitečným nástrojem pro získání zpětné vazby od zákazníků. Po úspěšné objednávce můžete také požádat své klienty, aby zanechali recenzi.

LinkedIn

LinkedIn je sociální síť, která se specializuje na profesi a kariéru. Na této platformě mají freelanceři možnost vytvořit si profil a vybudovat síť profesionálů a potenciálních klientů.

LinkedIn Skupiny na volné noze
Skupiny freelancerů na LinkedIn

Akvizice zákazníků probíhá především generováním přidané hodnoty ve formě postů na LinkedIn. Tímto způsobem se stavíte do pozice odborné autority a můžete vážně prodávat své služby novým zákazníkům. Viz Příspěvek k LinkedIn marketingu.

Skupiny na Facebooku

S profesionálně vytvořeným profilem na Facebooku a připojením se k příslušným skupinám nezávislých pracovníků lze rychle navázat nové vztahy se zákazníky. Reagujte na otázky a problémy vaší cílové skupiny, aktivně nabízejte svou pomoc a vytvářejte přidanou hodnotu prostřednictvím příspěvků specifických pro daný předmět.

V zásadě má členství v obecných skupinách jako "Rising Tide Society" nebo "Project Freedom to Freelance" smysl. To by mělo být vždy prováděno v kombinaci s členstvím ve skupinách specifických pro dané odvětví. Facebooková skupina "Freelancer Projects" je vhodná pro budování dlouhodobých a ziskových obchodních vztahů.

Platformy pro remote práci

Platformy pro remote práci jsou vynikajícím způsobem, jak se dostat do přímého kontaktu s klienty. Na rozdíl od studené akvizice je zde již k dispozici mnoho nových zákazníků, kteří potřebují službu. Freelanceři se mohou ucházet o inzerovaná pracovní místa, a rychle tak uzavírat lukrativní spolupráci. Zavedené platformy pro práci na dálku jsou Indeed, remote-job.net a weworkremotely.com.

Další zdroje pro freelancery

Začátek samostatné výdělečné činnosti je spojen s mnoha výzvami. Internet poskytuje potenciálním nezávislým pracovníkům řadu užitečných zdrojů, které usnadňují práci a získávání poptávek.

Knihy a audioknihy

Úspěšní freelanceři se neustále vzdělávají a osvěžují své znalosti aktuálním know-how. Některé knihy jsou považovány za povinnou četbu v samostatné výdělečné činnosti a jsou ideální pro aspirující freelancery. Patří mezi ně kniha "The 4-Hour Week" od Timothyho Ferrisse nebo "Freelancing Business: More Time and Money as a Freelancer" od Tima Chimoye.

Pokud nemáte čas nebo chuť číst knihu, můžete přepnout na audio knižní aplikace a poslouchat knihu na smartphonu nebo tabletu bez ohledu na fakt,, kde právě jste. Viz můj příspěvek Testování 10 audio knižních aplikací.

Konference

Konference nabízejí freelancerům vynikající příležitost k navazování kontaktů a spojení s potenciálními klienty. Účastí na konferencích specifických pro dané odvětví se freelanceři mohou dozvědět o nejnovějších trendech, technologiích a výzvách ve svém oboru.

Tyto znalosti vám nejen pomohou zůstat v obraze s nejnovějšími trendy, ale také vám zajistí postavení odborníka ve vašem oboru. Konference vám navíc umožní setkat se s potenciálními zákazníky osobně a budovat vztahy, které mohou vést k dlouhodobým partnerstvím. Z těchto důvodů jsou konference důležitou součástí marketingové strategie.

Platformy pro freelancery

Platformy speciálně navržené pro freelancery jsou slibným způsobem, jak získat objednávky. Například freelancer.com, Guru, PeoplePerHour a Outsourcely jsou zavedené webové stránky s dobrým potenciálem výdělku. Platformy jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené freelancery a propojují klienty a dodavatele na mezinárodní úrovni.

Pro mě osobně je práce na volné noze pracovním modelem orientovaným na budoucnost pro zahájení samostatné výdělečné činnosti s malým kapitálem a malým rizikem. Být freelancerem mi nabízí řadu výhod a umožňuje mi pracovat nezávisle na lokalitě a volně nakládat se svým časem.

Vaše dotazy týkající se freelancerů

Jaké otázky máte ohledně toho, jak se stát freelancerem? Neváhejte použít funkci komentáře. Chcete být informováni o nových článcích na téma samostatné výdělečné činnosti a online marketingu? Pak nás sledujte na Twitteru, FacebookuLinkedInu nebo prostřednictvím našeho newsletteru.

Líbil se vám tento článek?

Svou recenzí nám pomůžete zlepšit náš obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.