Holokracie v akci: 5 kroků k vysoce výkonnému týmu

Johannes Benz Naposledy aktualizováno Jan 24, 2020
6 min.
Holocracy v akci
Naposledy aktualizováno Jan 24, 2020

V mém posledním příspěvku k holokracii jsem vám popsal důvody, proč jsme se jako zakladatelé rozhodli zaměřit na zcela odlišný koncept řízení. Dnes vám ukážu první kroky, jak snadno zavést holokracii do vaší organizace. Pro promotery holokracie je zde náš starter kit.

Na začátku ještě rychle vysvětlím, co holokracie je a jaké výhody tento druh řízení může pro vaší organizaci mít.

Holokracie - Co to je?

Holokracie je systém řízení, který transparentně rozděluje zodpovědnost v rámci organizace a dává každému možnost, aby se ve své oblasti rozhodoval sám. Eliminuje přímou top-down autoritu.

Holokracie - K čemu je dobrá?

Podrobnosti o výhodách jsem vysvětlil v posledním článku. Velmi stručně je holokracie užitečná pro

  •       vyšší úroveň spokojenosti ve společnosti
  •       větší svobodu pro jednotlivé zaměstnance
  •       větší svobodu pro šéfa
  •       lepší škálovatelnost společnosti
  •       větší agilitu ve společnosti
  •       vyšší produktivitu.
Klimaticky pozitivní WordPress hosting

Jádro holokracie - Do your job and adjust!

Jednoduše řečeno se holokracie skládá ze dvou centrálních prvků. Z rolí a z měsíčních schůzek, kde jsou role upravovány.

Do your job! - Role jako popis práce

Každý už ho pravděpodobně jednou viděl: popis práce. Mnozí ho pravděpodobně vidí v inzerátu poprvé a naposledy. Holokracie ho přivede opět k životu. Stává se jako role součástí každodenní práce a důležitým bodem pro rozdělení úkolů a zodpovědnosti. Každý člověk má obvykle několik rolí. Role se skládají z následujících prvků:

Účel: Každá role slouží velmi specifickému účelu.

Zodpovědnosti: To jsou povinnosti každé role. Odrážejí také očekávání ostatních členů týmu. Samozřejmě také "bývalého" šéfa. Zodpovědnosti mohou obsahovat až 15-20 bodů.

Oblast zodpovědnosti: To jsou práva každé role. Zde má slovo role a jiní jí musí požádat o povolení k akcím v oblasti zodpovědnosti role.

Role finanze RAIDBOXES 1
Příklad znázornění role v krátké podobě

Role zase mohou být seskupeny do oddělení. V holokracii se tyto oddělění nazývají kruhy. Největším kruhem je samotná společnost. Samozřejmě, že společnost také sleduje hlavní účel, který by měl být výslovně uveden. U RAIDBOXES je účelem poskytnout větší svobodu kreativitě.

Adjust! - Měsíční schůzky správy

Vzhledem k tomu, že shromážděné popisy rolí nejsou ničím jiným než korporátní ústavou, se schůzky pro přizpůsobení rolí nazývají "schůzky správy". Schůzky slouží ke zpracování menších a větších konfliktů (napětí) a k jejich začlenění do popisů rolí. 

Ale nebojte se schůzek navíc! U nás tyto schůzky v současné době trvají mezi 30 a 45 minutami. Schůzky jsou úzce moderovány. V každém případě by se moderátor měl ujistit, že je dodržen zadaný postup. Ten lze vidět v našem starter kit na snímku 12 v úvodní prezentaci.

Jakákoli role může být upravena, pokud to neškodí společnosti.

To je skoro všechno. Samozřejmě lze napsat o holokracii celé knihy. Naštěstí tak již učinili jiní, například Brian J. Robertson, zakladatel hnutí holokracie. Osobně si myslím, že Robertsonova kniha "Holokracie" je bohužel trochu suchá a neodpovídá systému. Přesto je to ''must read'' pro osobu, která systém do společnosti zavádí.

Just do it! - Cesta k větší svobodě

Mnohem vzrušující, než se teoreticky dostat do každého detailu holokracie, je s ní začít a vyzkoušet si to!

Testovat a začít místo plánovat a čekat

Jedná se o zásadní doporučení změny managementu, které se nám naprosto osvědčilo. Postup je následující: Rozhodněte se nejprve pro testovací fázi namísto rozhodování o úvodu. Během úvodu je důležité netrvat striktně na každém detailu. Celkový koncept by měl být přizpůsoben příslušné organizaci. Nicméně jsou dvě již zmíněné položky, dokument rolí a schůzky správy, nevyhnutelné a nepostradatelné.

Výhodou doporučeného postupu je, že skutečně začnete a nebudete o tom jen mluvit. Současně to téměř vždy vede k tomu, že se ze zkoušky stane rychle něco konstantního, když dosáhnete prvních úspěchů. Je jednodušší, dodat něco k fungujícímu systému, než ho zavést úplně nově.

Krok 1 - Určit stoupence holokracie

Měla by existovat osoba, která již s popisy práce pracovala. Tato osoba je také moderátorem na schůzkách a kontaktní osobou pro dotazy. Tato osoba by měla mít nějakou "moc" nebo vliv v organizaci. V případě pochybností musí obhajovat koncept stávajících vedoucích pracovníků nebo mít pravomoc a stát před ostatními zaměstnanci. Tato osoba musí také nutně číst a propracovat Robertsonovu knihu "Holokracie". Zkušenost s moderováním je výhodou.

Krok 2 - Rozhodnout se pro holokracii

Je nezbytné, aby se vrchní tým managementu rozhodl holokracii vyzkoušet. K tomu musí stoupenec holokracie připravit instruktáž a objasnit dopad na společnost. Nejdůležitějším důsledkem je, že v určitých situacích management odevzdá moc a bude nahrazen jinými ''šéfy''.

Krok 3 - Uspořádat Kick-Off Workshop o holokracii

V kick-off workshopu bude ostatním členům týmu vysvětlen koncept holokracie. V druhé části by měl každý člen týmu začít psát své role. Pro tento kick-off workshop by měly být rezervovány 3 až 4 hodiny. Můžete si zde stáhnout náš starter kit. V rámci starter kitu holokracie obdržíte naše kick-off fólie jako power point.

Krok 4 – Další vypracování a přizpůsobení rolí

Do první schůzky správy by měly být role doplněny a dále vypracovány. Schůzka správy by se měla konat každé dva týdny. Kruhy (viz výše) by si měly své role vypracovat samy. Tato část je vlastně nejsložitější. Po dobu dvou měsíců je pravděpodobné, že bude muset plánovat s 20 hodinami na osobu. Během této doby role zmizí, budou přidány a změněny, dokud nevykrystalizuje finální verze.

Abyste mohli začít co nejjednodušeji, vložili jsme do našeho starter kitu holokracie výňatek skutečné role z našeho dokumentu. Takže budete mít první základní strukturu a jasnější představu o tom, jak by taková věc měla vypadat.

Výňatek Holokracie marketingové role RB
Výňatek z našeho RAIDBOXES dokumentu rolí. Pro dokumentaci používáme Google Docs.

Praktický tip:

Existuje nástroj pro holokracii s názvem GlassFrog. Bohužel se nám nelíbilo uživatelské rozhraní nástroje. Vzhledem k tomu, že používáme v celé společnosti Google Docs, jednoduše jsme místo toho vytvořili dokument "holokratických rolí". Zde je uvedeno našich přibližně 50 různých rolí. Google Docs mají také tu výhodu, že každý člen týmu může navhrnout změny rolí, které jsou pak diskutovány a schváleny na měsíční schůzce správy.

Výňatek z dokumentu si můžete stáhnout zde.

Krok 5 - Odolat a zpracovat napětí

V podstatě jste nyní zavedli holokracii. Nebylo by zvyků a lidské přirozenosti. Zvyk vede k tomu, že staří šéfové chtějí být i nadále šéfy a dávat pokyny nebo blokovat rozhodnutí. Naopak noví šéfové (jednotliví zaměstnanci) musí pochopit, že být šéfem znamená nejen svobodnou volbu, ale také mít zodpovědnost a především být vzorem pro ostatní. Zde je důležité, aby stoupenec holokracie takovýto nežádoucí vývoj rozpoznal a s každým jednotlivcem a ve skupině řešil.

Hotovo! - Šťastné a vysoce výkonné týmy

Abyste správně porozuměli účinku holokracie, pomáhá  model fáze vývoje projektového týmu podle Tuckmana . Zde každý tým prochází fázemi formování (forming), bouření (storming), normování (norming) a optimálním výkonem (performing). Performing je závěrečnou fází holokracie.

Stejně jako ve fotbale porazí na konci sezóny méně známý tým tým fotbalové ligy. Tým fungoval perfektně, každý věděl, co má dělat a nakonec psal dějiny.

Podobné články

Komentáře k tomuto článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena * .