Laura Fazio

Laura Fazio pracuje jako Business Process Manager pro marketingovou online agenturu rankeffect. Optimalizuje stávající procesy a modeluje nové cílové procesy, zavádí je, monitoruje a analyzuje. Kromě toho se podílí na koncepci a realizaci interních a externích workshopů na témata týkající se procesů a komunikace.