Max Benz

Max píše společně se svou ženou Lisou na blogy Let's be crazy a RemoteCanteen. Sám také provozuje malou content agenturu. Max sám vyzkoušel mnoho nástrojů a zná silné a slabé stránky jednotlivých poskytovatelů.