Viktor Fink

Viktor Fink je jedním ze dvou zakladatelů a jednatelů reklamní agentury Bitseven v Düsseldorfu. Podnikatel školí své manažerské a především prezentační dovednosti v různých divadelních inscenacích a v Düsseldorf Toastmasters. V druhém klubu byl členem výkonného výboru po celá léta. Než se stal osobou samostatně výdělečně činnou, studoval historii na Univerzitě Heinricha Heineho.