Návod na featured snippety: Jak zvýraznit výsledky vyhledávání Google

Návod na featured snippety: Jak zvýraznit výsledky vyhledávání Google

Featured Snippet je pravděpodobně nejvýraznější a nejkontroverznější funkce zobrazovaná ve výsledcích vyhledávání Google. V tomto příspěvku vysvětlím, co je to featured snippet, jak ovlivňuje míru prokliku a jak můžete v případě potřeby zabránit tomu, aby se váš obsah zobrazoval.

Takzvaný "Vybraný úryvek" je zvýrazněný výsledek vyhledávání, který se zobrazuje velmi výrazně na pozici 1 na Googlu:

Doporučený úryvek Ukázka úryvku
Příklad vybraného příspěvku

Snippet zpravidla obsahuje úryvek textu příslušné webové stránky. Lze však zobrazit i seznamy a dokonce i tabulky:

Ukázka seznamu doporučených úryvků
Seznam featured snippetů
Ukázka tabulky Featured Snippet
Vybraný úryvek "Tabulka"

Na některých místech se zobrazují další obrázky. Na ploše je obvykle jeden nebo dva obrázky, na smartphonu se někdy nad úryvkem zobrazí "obrázkový karusel" se šesti obrázky.

Zobrazené obrázky však nemusí nutně pocházet z webové stránky, ze které pochází úryvek textu. V případě pochybností vyhledá Google vhodný materiál na několika webových stránkách.

Pomocí Featured Snippets chce Google především odpovídat na (jednoduché) otázky uživatelů již ve výsledcích vyhledávání. Obvykle se jedná o uzavřené otázky, na které existuje jednoznačná nebo jasná odpověď. Vzhledem k tomu, že prostor v úryvku je omezený, mělo by být možné na otázku odpovědět několika větami.

Featured Snippet se přehrává hlavně při zadání konkrétní otázky do Googlu, která je uvozena odpovídajícím tázacím slovem (proč, co, jak atd.). Zde je několik příkladů:

  • Proč je obloha modrá?
  • Kterých sedm divů světa existuje?
  • Kolik vitaminu C denně?

Zvýraznění na webu

Když uživatelé kliknou na webovou stránku, ze které pochází vybraný úryvek, Google automaticky přejde na příslušnou pasáž textu a zvýrazní i úryvek:

Doporučený úryvek Google Highlight
Úryvek textu, který se zobrazí jako featured snippet ve výsledcích vyhledávání

To však platí pouze pro textové úryvky, nikoli pro seznamy a tabulky. To je velmi praktické pro vyhledávající, zejména u rozsáhlého obsahu, protože jsou automaticky přesměrováni na příslušnou pasáž textu a nemusí ji sami vyhledávat.

Na tento postup lze ovšem nahlížet i kriticky, protože Google má – mimo vlastních výsledků vyhledávání – přímý vliv na prezentaci příslušného webu.

Integrace ve výsledcích vyhledávání

Ve vesmíru Google je vybraný úryvek velmi úzce propojen s "Lidé se také ptají", které se také zobrazují jako funkce ve výsledcích vyhledávání:

Doporučené úryvky Lidé se také ptají
Funkce Google "Lidé se také ptají"

Každá otázka, která se zde zobrazí, se zakládá na featured snippet. Pokud tedy zadáte otázku 1:1 do vyhledávače Google, zobrazí se featured snippet se stejným textem, který se ukazuje i v rozbalovacím přehledu u podobných otázek.

Je důležité pochopit tento kontext, abyste mohli při tvorbě textů SEO vyprovokovat, resp. vyvolat vybrané úryvky. Více o tom za chvíli. Kromě toho jsou v Knowledge Graphu někdy integrovány i featured snippety:

Doporučený úryvek Znalostní graf
Knowledge Graph v Google

Google obvykle používá Wikipedii pro text popisu v Knowledge Graph. Prostřednictvím Featured Snippets mají tedy i menší webové stránky možnost zobrazení na viditelném místě v Knowledge Graph.

Vybraný úryvek zabírá mnohem více místa na stránce s výsledky vyhledávání ("SERP" = Search Engine Result Page) než normální výsledek vyhledávání. Zatímco běžný výsledek vyhledávání je vysoký necelých 100 pixelů, vybraný úryvek může dosáhnout výšky více než 450 pixelů. 

V závislosti na velikosti obrazovky zabírá téměř celou viditelnou plochu na ploše ("nad záhybem"). Na smartphonu se vybraný úryvek někdy dokonce rozšiřuje mimo viditelnou oblast. V poslední době byl úryvek v jednotlivých případech také roztažen přes celou šířku obrazovky:

Doporučený úryvek na celou šířku obrazovky
Featured snippet přes celou šířku obrazovky

Ve výsledcích vyhledávání v angličtině byly nedávno do úryvku textu ve featured snippetu zařazeny odkazy na Wikipedii. Zejména u definic pojmů. 

Odkazy jsou vyznačeny přerušovanou čarou. Kliknutím na odkaz se otevře vyskakovací okno, které následně zobrazí výňatek z Wikipedie. Jedná se takříkajíc o featured snippet v rámci featured snippetu:

Doporučené úryvky Odkaz Serpy
Odkazy zahrnuté ve featured snippetu

Když v lednu 2014 zavedla společnost Google funkci Featured Snippets, byly úryvky stále zobrazovány v jasně ohraničeném nebo zvýrazněném poli se stínováním. To se nyní změnilo: V současné době jsou úryvky de facto zobrazeny bez jakéhokoli skutečného vymezení. Na první pohled se zdá, že obsah pochází přímo od Googlu.

Pouze modrý odkaz na příslušnou webovou stránku prozradí, že se jedná o výňatek ze zahraniční stránky. Kromě vizuálů se změnil také způsob, jakým jsou úryvky integrovány do 10 nejlepších výsledků vyhledávání. Zpočátku byl vybraný úryvek ve skutečnosti skutečnou "pozicí 0", takže vedle úryvku bylo stále zobrazeno 10 pravidelných výsledků.

Kromě toho se webová stránka, která byla zařazena do úryvku, mohla znovu umístit i níže s běžným výsledkem vyhledávání – webová stránka pak byla v první desítce zastoupena dvakrát. To už dnes není možné. V současné době nahrazuje featured snippet jednoduše pozici 1.

Krátce po zavedení funkce Featured Snippets se ozvaly kritické hlasy. Stěžovali si, že uživatelé nebudou mít důvod klikat na webové stránky, pokud se obsah zobrazí již ve výsledcích vyhledávání.

Zvláště dramatický je například příběh webové stránky celebritynetworth.com, která se specializuje na výzkum bohatství celebrit. Podle vlastního prohlášení se měsíční provoz společnosti Google zhroutil o 65 procent kvůli zavedení vybraných úryvků. V důsledku toho musel operátor propustit polovinu svého týmu. Faktem je, že featured snippety mohou ovlivnit míru prokliku na výsledek vyhledávání jak pozitivně tak negativně.

Směr, kterým se kyvadlo nakonec vychýlí, závisí především na typu obsahu. Čím jednodušší nebo banálnější je obsah, tím větší je pravděpodobnost, že míra prokliku klesne. To platí zejména pro vyhledávací dotazy, na které lze odpovědět jednou větou. Třeba:

"Jak mohu pořídit snímek obrazovky v systému Mac?"

Otázka je jasně a jednoznačně zodpovězena ve vybraném úryvku. Jako uživatel pak nemám důvod webové stránky otevírat. Míra prokliku je zde tedy poměrně nízká.

U složitějších otázek je situace jiná. Buď se nezobrazují vůbec žádné featured snippety. A pokud ano, motivace kliknout na webovou stránku a získat další informace či se hlouběji ponořit do tématu je vysoká. Například:

"Jak mohu zlepšit své hodnocení Google?"

Na tuto otázku mi odpověděl i featured snippet. Odpověď je však samozřejmě velmi povrchní, protože ji nelze zodpovědět jedinou větou. Míra prokliku tedy pravděpodobně není negativně ovlivněna.

Vlastní údaje potvrzují tento vzorec

Ze zájmu jsem se pomocí služby Google Search Console podíval na některé pozice svých vlastních stránek, o kterých jsem věděl, že se zobrazují jako featured snippety.

Za tímto účelem jsem se podíval na údaje o výkonu za období dvou měsíců. Ujistil jsem se, že průměrná pozice za dané období byla plus minus 1. 

Míra prokliku se velmi lišila v závislosti na hledaném výrazu. U velmi specifických otázek se někdy pohybovala mezi 7 až 10 procenty:

Featured Snippet Search Console Míra kliknutí
Míra prokliků v porovnání

Naopak u spíše otevřených nebo nejasných vyhledávacích dotazů byla někdy míra prokliku 23,4 procenta. Pro srovnání: Podle analýzy společnosti Sistrix je míra prokliků na výsledek na pozici 1 v průměru 28,5 %.

Ačkoli jsem samozřejmě analyzoval pouze malý soubor dat, výše popsaný vzorec se v podstatě potvrdil:

  • Čím konkrétnější (uzavřenější) je otázka, tím nižší je míra prokliku. A:
  • Čím neurčitější (otevřenější) je otázka, tím vyšší je míra prokliku.

V zásadě se může vyplatit optimalizace vlastního obsahu pro zobrazení ve featured snippetu. Protože: Je lepší mít ve vybraném úryvku míru prokliku 10 % než míru prokliku 5 % na pozici 6. 

Jak bylo uvedeno výše, můžete použít "podobné otázky", které se zobrazují pro klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání při jejich optimalizaci. Chcete-li "vyprovokovat" reklamu ve vybraném úryvku, musíte to Googlebotu co nejvíce usnadnit. Google je stroj a stroje milují jasné struktury.

V první řadě jde o správné uspořádání "spouštěče" (otázky) a obsahu (odpovědi). "Spoušť" by měla být umístěna bezprostředně před obsahem. Buď ve formě podnadpisu, nebo věty označené tučně:

Optimalizace obsahu Featured Snippet
Spouštěče a obsah vybraného úryvku

Kromě toho záleží také na designu obsahu. Jaký obsah je tedy potřeba? Rozepsaná definice, seznam s odrážkami nebo tabulka? Neexistuje nutně správná nebo špatná varianta. Zamyslete se nad tím, co by uživateli nejvíce pomohlo.

Společnost Google se stala opravdu dobrou v rozpoznávání relevantního obsahu, který odpovídá na konkrétní otázku uživatele. Je důležité, abyste obsah formulovali co nejkonkrétněji. Nezačínejte tedy od Adama a vyhněte se úvodním větám a prázdným frází. Přejděte rovnou k věci.

Je to přímá hra otázek a odpovědí. Pokud se někdo zeptá: "Jak mohu pořídit snímek obrazovky v systému Mac?", nemusíte vysvětlovat, co je snímek obrazovky. Zaměřte se na co nejkonkrétnější odpověď na otázku:

Ukázka struktury obsahu Featured Snippet
Struktura zaměřená na cíl pro featured snippet

Pro účely testu jsem se zaměřil výhradně na získání co největšího počtu vybraných úryvků v jednom článku. Výsledek: 23 featured snippetů s jediným článkem! Počet vybraných úryvků však závisí také na rozsahu nebo typu tématu.

Ano, pomocí meta tagu ve zdrojovém kódu svých webových stránek můžete společnosti Google sdělit, aby váš obsah nezobrazovala v rámci Featured Snippets. Existují tři různé způsoby, jak to udělat – ale bohužel žádný z nich není úplně jednoduchý a neprůstřelný...

Meta tag max-snippet

První možností je experimentovat s meta tagem "max-snippet". Značka max-snippet umožňuje určit, kolik znaků vašeho obsahu se má ve výsledcích vyhledávání Google zobrazit. 

Pokud je hodnota nižší než možný úryvek textu, Google nezobrazí obsah ve výsledcích vyhledávání (ovšem bez záruky). Tag je umístěn ve známém meta tagu.

<meta name="robots">

Tak by to mohlo například vypadat:

<meta name="robots" content="max-snippet:180">

Tímto nastavením omezíte výstupní obsah ve výsledcích vyhledávání na 180 znaků. Ale pozor: ovlivňujete také počet znaků pro běžný meta popis!

Pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu, může to vést k problémům. Běžný meta description má obvykle asi 160-170 znaků. Nejedná se tedy o skutečné řešení, ale spíše o berličku.

Přizpůsobení značky max-snippet

Značku "max-snippet" můžete nastavit samostatně pro každou podstránku pomocí pluginu WordPress SEO Rank Math . To umožňuje ovládat fragmenty diferencovanějším způsobem.
Doporučený úryvek Rank Math Seo Plugin
Možnosti Robots Meta v Rank Math SEO

Tag nosnippet

Pokud chcete mít jistotu, že se váš obsah neobjeví ve fragmentech, můžete také použít značku nosnippet. Tato značka je také integrována do metaznačky robots:

<meta name="robots" content="nosnippet">

Podle mého názoru je použití nosnippetu do značné míry zbytečné, protože tímto tagem také zakazujete Googlu zobrazovat normální meta description!

Inline tag data-nosnippet

V neposlední řadě máte také možnost vyloučit jednotlivé textové sekce z jakýchkoli úryvků (meta description a featured snippet). Chcete-li to provést, použijte vloženou značku "data-nosnippet" následujícím způsobem:

Doporučený úryvek Meta Tag Data Nosnippet
Použití data-nosnippetu

Tento tag lze zahrnout do prvků span, div a section.

Google zavedl Featured Snippet, aby zlepšil uživatelský komfort a odpovídal na jednoduché otázky již ve výsledcích vyhledávání. Pro uživatele je to obvykle velmi užitečné. Pokud však provozujete webové stránky, je to dvojsečná zbraň. Vybrané úryvky mohou pozitivně, ale i negativně ovlivnit míru prokliku na výsledek vyhledávání.

V závislosti na vašem obchodním modelu to může mít pro vaše webové stránky drastické důsledky, zejména v podobě ztráty návštěvnosti. Skutečnost, že vám Google nenabízí skutečně účinný způsob, jak vyloučit vlastní obsah z featured snippetu, ukazuje, jak důležitý prvek to pro Google je.

Vaše dotazy k SEO Featured Snippet

Jaké otázky máte k článku? Těšíme se na váš komentář. Zajímají vás aktuální témata související s online marketingem a SEO? Pak sledujte Raidboxes na Twitteru, Facebooku,LinkedInu nebo prostřednictvím našeho newsletteru.

Líbil se vám tento článek?

Svou recenzí nám pomůžete zlepšit náš obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.