co je php

Co je PHP? Proč se vyplatí naučit se a porozumět PHP

Přemýšleli jste někdy "Co je PHP?". Pravděpodobně jste tento termín četli nebo slyšeli alespoň jednou. Moje zkušenost ukazuje, že obvykle existuje malá představa o tom, co je PHP a jak funguje. Tento článek je určen k vyplnění této mezery ve znalostech a pomůže vám, pokud jste v PHP noví a stále máte málo technických znalostí.

V první řadě je PHP skriptovací jazyk. Byl vyvinut v roce 1995 a původně se nazýval Personal Home Page Tools". V dnešní době se mu říká hypertextový preprocesor", což je také smysluplnější termín, protože PHP generuje serverový vstup pro HTML – takže PHP dělá HTML dynamickým.

PHP je společně s HTML, CSS a JavaScriptem jedním ze standardních jazyků internetu. Většina lidí se při vytváření svých webových stránek pohybuje pouze kolem PHP, protože existují systémy pro správu obsahu (CMS) typu WordPress, které nabízejí část PHP jako řešení připravené k použití. S PHP se však naučíte jakýmkoli způsobem upravovat svůj CMS (a zejména pak WordPress). To lze provést ve formě souboru functions.php nebo ve formě pluginu. Pokud jste se již trochu zabývali WordPressem, všimli jste si, že pomocí pluginů můžete rozšířit své webové stránky mnoha způsoby.

Verze PHP

Php podporované verze
Zdroj: php.net (Stav: březen 2022)

Nejnovější verze PHP je 8.1. Na oficiálních stránkách PHP můžete vidět, které verze PHP jsou stále aktivně podporovány a které už ne. Někteří poskytovatelé zatím zákazníkům nenabízejí PHP 8 pro webové stránky. Je to proto, že zmíněná verze PHP ještě není plně kompatibilní s WordPress nebo se všemi pluginy WordPress.

Ve WordPress hostingu u Raidboxes můžete změnit verzi PHP svých webových stránek jediným kliknutím – k dispozici jsou i PHP 8 a PHP 8.1. V našem Centru nápovědy vám vysvětlíme, jak správně otestovat novou verzi PHP. Máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte nás kontaktovat v živém chatu.

Obecné koncepty v PHP

Jako odkaz na databázi jsou uživatelské údaje, třeba formulářová data, tradičně zpracována pomocí PHP a obsah je znovu serverově použit nebo vložen přímo do databáze. Například, pokud máte na svých webových stránkách kontaktní formulář, zpracování požadavku bude jistě provedeno prostřednictvím PHP. 

PHP soubory mohou být integrovány do jiných souborů PHP pomocí příkazu include. Což je užitečné proto, abyste se vyhnuli nadbytečnému kódu a oddělili určité funkce. Navíc to taky usnadňuje ladění. I když má být stejný prvek použit hned na několika stránkách, je to užitečné: například v záhlaví.

PHP – serverový jazyk

Zvláštností PHP je, že jsou skripty vždy spouštěny na serveru. Pokud jste napsali nějaký PHP skript, stáhnete soubor na svůj server a poté jej můžete vyvolat přes webový prohlížeč pomocí cesty. Takže dle vzoru adresa serveru" /podsložka/názevsouboru.php. Pokud se podíváte do adresního řádku prohlížeče, zjistíte, že mnoho webových stránek má příponu .html, ale to funguje i s .php soubory.

Samozřejmě, že server musí být také schopen PHP, tj. musí tu být nainstalován PHP interpreter. U dnešních webových serverů je to však standard.

To také znamená, že pokud chcete vyvíjet PHP, musíte mít buď přístup ke struktuře souborů na vašem webovém serveru (přes FTP), nebo si můžete pro vývoj nastavit lokální server s PHP. Mimo jiné existuje i dobře známý balíček XAMPP, který byl navržen přesně pro tyto účely a obsahuje vše, co potřebujete pro lokální vývoj.

Pokud například chcete na svém webu zobrazit náhodné číslo, vytvoříte ho ve skriptu PHP. HTML není schopen provést takovou operaci sám. V následujícím příkladu se na vašem webu bude zobrazovat náhodné číslo od 1 do 5: 

co je příklad kódu php

Dieses Beispiel demonstriert, dass hierbei Abschnitte geschrieben werden, die entweder aus PHP Code oder aus HTML Code bestehen und vom Server entsprechend interpretiert werden. PHP Code wird immer von den beiden Tags “<?php” und “?>” umschlossen. Alles, was sich außerhalb dieser Tags befindet, ist HTML Code und wird vom Server nur gesendet, aber nicht verarbeitet. Du verwendest die PHP Tags aber beim Schreiben des Codes genau so, wie du HTML Tags verwendest.

Přípona souboru

Jakmile chcete spustit i jeden řádek kódu PHP, musí mít příponu souboru .php namísto .html. Spustí se pouze ten PHP kód, který je také v .php souborech! Proto byste měli při používání PHP vždy věnovat pozornost příponě souboru.

Server spustí skript při načtení souboru, což ve většině případů vede k hodnotám proměnných, které se na konečném webu nějakým způsobem zobrazují s HTML.

To samé dělám i s JavaScriptem:

co je příklad kódu php

JavaScript také vytváří dynamiku na webových stránkách. Velký rozdíl tkví v tom, že náhodné číslo v PHP může generovat pouze server a že prohlížeč získá konečný výsledek pouze ze serveru. Prohlížeč si není vědom procesu, který za tím vším stojí. Pokud se podíváte na zdrojový kód stránky, v kódu HTML je číslo, to byste tam mohli zadat ručně. JavaScript, na druhé straně, je prováděn na straně klienta (tj. v prohlížeči). Proto si také můžete zobrazit zdrojový kód JavaScript určité stránky v prohlížeči.

PHP se zdá být pro mnohé trochu chaotické, protože hnízdí s HTML. Existují takzvané šablonovací stroje, které "oddělují" kód PHP od HTML, jako je Smarty, pokud se chcete ponořit hlouběji do PHP. Pokud chcete používat PHP pouze v kontextu WordPress, není to nutné.

Typy dat v PHP

PHP je slabě typovaný jazyk. Jednoduše řečeno to znamená, že PHP interpreter sám zjistí, o který datový typ proměnné jde. V jiných, silně typovaných jazycích, jako je Java, musí být datové typy pro každou proměnnou obvykle zadány osobou přímo do počítače, aby byl program vůbec spustitelný. V PHP stačí jednoduché přiřazení, jak ukazuje následující příklad:

co je příklad kódu php

V tomto okamžiku je vlastně důležité pochopit, že PHP obvykle nastavuje datový typ automaticky. Datový typ proměnné však lze také převést ručně v kódu pomocí Typecast. Tady platí určitá pravidla a omezení. Bohužel jsou tyto nad rámec našeho článku – pokud se chcete dozvědět více, doporučuji tento článek na oficiálních stránkách PHP.

Stručně řečeno, PHP interpreter rozpozná veškerý obsah jako odpovídající datové typy. Což je velmi pohodlné a uživatelsky přívětivé, ale samozřejmě také možným zdrojem chyb. Moje dosavadní zkušenost s PHP je však taková, že v tomto ohledu se objevují chyby jen zřídka kdy.

Objekty a třídy v PHP

Třída může být použita k popisu určitých objektů. Popis se provádí pomocí atributů, které jsou vlastnostmi objektu. Metody mohou být použity k reprezentaci určitého chování objektu – jinými slovy tu zazní otázka "Co může můj objekt dělat?"

Při vytváření objektů vždy postupujte stejným způsobem: Popište objekt obecně jako třídu pomocí atributů a metod a poté vytvořte instanci této třídy v požadovaném bodě kódu. Orientace objektu je často zpočátku obtížně pochopitelná, proto ji stručně vysvětlím na příkladu koule:

co je příklad kódu php

Tato část je uložena jako pevná definice v souboru ball.php. V tomto okamžiku bylo definováno pouze to, co je míč (ve výchozím nastavení) a co může dělat; ve vašem kódu stále ještě neexistuje žádný objekt míče. Míč je vždy generován na místě (nebo v souboru), kde je potřeba.

co je příklad kódu php

Nyní jste vytvořili červenou kouli o průměru 20 cm. Pokud chcete vytvořit modrou standardní kouli s 30 cm, vytvořte instanci objektu s 

co je příklad kódu php

Chcete-li zkontrolovat, jaký je průměr koule, můžete přidat toto: 

co je příklad kódu php

Pokud vyvoláte tento soubor PHP na svém serveru přes prohlížeč, bude průměr koule zobrazován jako číslo.

Co uděláte s koulí dál, je na vás. Chcete, aby byl míč graficky zobrazen a dva lidé si ho kopali tam a zpět? Chcete, aby se míč stal dynamickým stylovým prvkem na vašich webových stránkách? Chcete míči přiřadit určité chování pomocí takzvaných metod, například že je možné ho hodit nebo do něj kopnout? Možností je mnoho! Protože má tento článek sloužit k poskytnutí základů, doporučuji vám přečíst si toto. Objektová orientace je velké téma samo o sobě.

Pole v PHP

Pokud s poli začínáte, jsou jako tabulky, které mapují konkrétní obsah ke konkrétnímu klíči. Ke konkrétnímu obsahu lze přistupovat přes klíč. Je to jako psát seznam čísel a ptát se sám sebe: "Jaké je třetí číslo na mém seznamu?" Odpovědí by bylo: číslo na třetím místě. Jinými slovy, obsah řádku s klíčem 3.

Pole také fungují v PHP trochu jinak než v jiných jazycích – jsou implementována ve formě tzv. mapy. Pro opětovné porovnání s Javou: v Javě potřebuje pole klíč ve formě čísla, například myLittleArray[5]. Zde jsou řádky" začínající na 0 jednoduše navýšeny. Na druhou stranu se v PHP řetězce používají jako klíče, aby bylo možné přiřadit termíny k obsahu. Další podrobnosti a příklady najdete zde.

"*" povinný údaj

Rád bych se přihlásil k odběru newsletteru, abych byl informován o nových článcích na blogu, e-knihách, funkcích a novinkách ve WordPressu. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. Více informací v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Toto pole slouží k ověření a nemělo by se měnit.

PHP ve WordPressu

WordPress funguje také přes PHP. Většina pluginů je napsána v PHP a má přístup k backendu a databázi WordPress přes PHP. Podrobnosti naleznete v oficiální dokumentaci WordPress. WordPress byl navržen tak, že pro základní funkčnost není nutná absolutně žádná znalost PHP. PHP je však nezbytné pro téměř každé individuální přizpůsobování.

Vyhledávání chyb s PHP

Chyby se vyskytují v každém programovacím jazyce, takže v každém jazyce musí být spuštěno nějaké vyhledávání problémů. PHP k tomu nabízí řadu pohodlných funkcí.

error_log

Tento řádek umožňuje vyhledávání chyb prostřednictvím serverových protokolů – ale pak potřebujete přístup ke struktuře serverových souborů (obvykle přes FTP). Pokud nemáte přístup k serveru, budou se na vašich webových stránkách zobrazovat chybové zprávy, což je obvykle nežádoucí. V případě chyb v PHP může prohlížeč zobrazovat pouze prázdnou stránku – chyby PHP jsou tedy pro váš web velmi závažné. Pokud používáte WordPress, může vám pomoci WP Debug.

Opět existuje rozdíl mezi JavaScriptem a PHP: Pokud váš kód JavaScriptu obsahuje chybu, nebude fungovat nejspíš jen jeden prvek. Pokud obsahuje chyby PHP skript, neuvidíte obvykle nic kromě bílé obrazovky (neaktivovali-li jste chybové zprávy na webových stránkách).

Mimochodem, v souborech PHP to může vést k chybám, pokud se tag ?> ponechá úplně na konci. Tag ?> by měl být úplně vynechán, skládá-li se soubor pouze z kódu PHP.

Závěr

PHP je trochu komplikovanější jazyk. Učení však stojí za to – alespoň pokud chcete dělat víc než jen používat hotové WordPress šablony a pluginy. Nebo dokonce i když dosáhnete svých limitů s JavaScriptem, HTML a CSS. Pokud chcete změnit WordPress šablonu nebo si napsat pluginy sami, PHP se nevyhnete. PHP potřebujete i pro všechno, co se týká databáze – dokonce i SQL, alespoň pokud chcete zůstat u standardu. Výukový program je také k dispozici, chcete-li se naučit PHP.

Vaše dotazy týkající se PHP

Jaké otázky máte na Patricka? Neváhejte použít funkci komentáře. Chcete být informováni o nových příspěvcích o WordPress a webovém designu? Pak nás sledujte na Twitteru, FacebookuLinkedIn nebo prostřednictvím našeho newsletteru.

Líbil se vám tento článek?

Svou recenzí nám pomůžete zlepšit náš obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.