Průvodce editorem stránek WordPress : WordPress Úplné úpravy stránek

WordPress Site Editor: vše o Gutenbergu a WordPress Full Site Editingu

Jako fanouškům WordPressu se k vám jistě donesla novina, že WordPress na platformě přichází s funkcí Full Site Editing (FSE). Jedná se o úplnou editaci stránek, novou funkci pro WordPress, která vám dá větší kontrolu nad designem vlastních webových stránek. 

Jak již název napovídá, cílem nástroje WordPress Full Site Editing je umožnit ve WordPressu plynulejší editaci webu - podobně jako to dělají pluginy page buildery

Jakmile je ve WordPressu k dispozici Full Site Editing, nemusíte se jako majitelé webových stránek kvůli každé nepatrné změně obracet na webdesignéry. 

Úplná editace stránek v rámci WordPress Site Editoru byla v komunitě WordPress dlouho očekávanou funkcí, ale v nejnovější verzi nebyla zahrnuta. Naopak, vývoj již nějakou dobu probíhá a v dohledné době ještě probíhat bude.

Chcete-li však lépe pochopit, co je to WordPress Full Site Editor, jak jej můžete otestovat a co znamená pro budoucnost WordPress Site Editoru, trh se šablonami a celé odvětví webdesignu, čtěte dál. 

Dnes budeme diskutovat o následujících tématech:

 • Definice WordPress Full Site Editingu (FSE)
 • Jak na FSE ve WordPressu
 • Budoucnost WordPress Full Site Editingu
 • Co znamená WordPress FSE pro budoucnost WordPress trhu se šablonami
 • Bude i do budoucna k dispozici WordPress Site Editor a Page Builder?
 • Bude ještě vůbec třeba designérů?
 • Závěry o WordPress FSE

Co je WordPress Full Site Editing?

Pokud se podíváte na typický web WordPress, zjistíte, že některé prvky jsou vždy stejné - bez ohledu na to, na jaké stránce se nacházíte. Ostatní komponenty jsou však definovány speciálně pro jednotlivé stránky.

Definování WordPress Úplné úpravy webu
Úprava bloků v záhlaví ve WordPress Site Editoru

Záhlaví a zápatí jsou globální prvky, které se zobrazují na každé stránce webu. Tyto prvky lze do jisté míry přizpůsobit pomocí nástroje Live Customizer nebo šablony.

Obvykle můžete nahrát své logo, změnit barvy a možná i rozvržení, pokud jde o umístění loga a změnění nabídky. Nebo třeba u zápatí můžete nastavit počet widgetů pro zápatí a přidat do nich obsah. Pokud chcete doplnit další prvky, jako je vyhledávací panel či ikony sociálních médií, musíte použít plugin nebo je přidat pomocí editoru kódu. 

Přizpůsobení jednotlivých prvků na stránce je stále komplikované. Jsou to třeba text, obrázkové bloky a média. Pokud zrovna nepoužíváte nějaký plugin à la page builder jako Beaver Builder, nebo si sami nevytvoříte šablonu, nemáte příliš velkou kontrolu nad tím, jak jsou tyto prvky na stránce zobrazeny. 

Zde přichází ke slovu WordPress Full Site Editing. Úplná editace webu je sada funkcí, umožňujících provádět globální změny a změny v rámci stránek. A také přidávat globální prvky a prvky stránky z jediného rozhraní - bez nutnosti používat kód. 

Zahrnuje globální styly, vlastní bloky šablon a vlastní úpravy předloh. Níže se podíváme na tyto funkce podrobněji. 

Bloky 

S verzí WordPress 5.0 a WordPress Site Editor se zavedl klasický editor bloků. Bloky jsou prvky, které můžete přidávat na stránky a do příspěvků. Patří mezi ně:

 • Obrázky
 • Odstavce 
 • Záhlaví 
 • Videa 
 • Zvukový obsah 
 • Tlačítka 

Bloky zahrnují také globální prvky webu jako:

 • Název stránky 
 • Webové slogany 
 • Nabídky
 • CSS
 • Shortcody

Bloky mohou být statické i dynamické. Statické bloky jsou takové, které odhalují svůj obsah v okamžiku zveřejnění. Například blok odstavce je statický.

Naproti tomu dynamické bloky jsou takové, které odhalí svůj obsah až po zveřejnění příspěvku nebo stránky. Příkladem mohou být bloky pro vývoj webu, které zobrazují nejnovější příspěvky na blogu nebo nejnovější komentáře. 

Bloky můžete také seskupovat a opakovaně používat. To znamená, že můžete zkombinovat dva nebo více bloků, a tím vytvořit skupinu nebo vzory bloků. Tyto můžete opakovaně aplikovat v jakémkoli příspěvku nebo na kterékoliv stránce svého webu. Kombinovat se nechají například bloky pro nadpisy, odstavce, obrázky a tlačítka, čímž se vytvoří přehled prvků.

Vzory bloků

Co jsou vzory bloků?

Vzory bloků jsou skupiny bloků, které vytvářejí předdefinované komplexní rozvržení vašeho webu. V podstatě rozšiřují funkčnost vzájemného seskupování bloků.

Po přidání vzoru bloku na stránku můžete obsah upravit tak, aby vyhovoval konkrétní stránce. To znamená, že se každý vzor dá přizpůsobit konkrétní stránce, na níž se nachází. 

Například můžete použít jeden ze sloupců vzory bloků, abyste na svých stránkách nabízejících služby mohli skutečně hovořit o službách. Na další stránce by se nechal stejný vzor využít k prezentaci referencí. 

Se vzory bloků můžete pracovat a vložit je kamkoli na stránku, a tím využít jako výchozí bod layoutu. Některé vzory bloků jsou dostupné v přímo editoru WordPress stránek (WordPress Site Editor). Jiné se objevují s ohledem na používané šablony a pluginy. 

Šablony

Šablony jsou předdefinované layouty, které mohou obsahovat bloky a vzory bloků, atributy bloků a obsahy zástupných znaků. Dosud byly šablony součástí souborů WordPress šablon. V některých případech obsahovaly i některé pluginy soubory předloh. 

Šablony
Použití WordPress Site Editoru k tvorbě vzorů bloků

Tyto soubory šablon byly obvykle soubory PHP, které mohly obsahovat i nějaké HTML. Po zavedení funkcí WordPress Block Editor Styles a Full Site Editing Features, jsou šablony nyní soubory HTML, jež obsahují markup bloku. 

Šablona se skládá z oblasti obsahu a částí šablony, jako je patička.html nebo hlavička.html. Části šablony můžete znovu použít v jiných šablonách. 

Obrázek zobrazující části šablony jako soubory HTML, které odpovídají WordPress Úplné úpravy webu
Části šablony zápatí a záhlaví jako soubory HTML

Šablony založené na blocích

Jak název napovídá, jedná se o šablony, které využívají WordPress editor Gutenberg a obsahují styly pro různé bloky na WordPress. Nejnovější oficiální WordPress šablona, Twenty Twenty One, je ukázkovým příkladem šablony založené na bloku. 

Jakmile bude kompletně zveřejněn WordPress Full Site Editing, budou plánované šablony založené na blocích podporovat víc než jen úpravy v rozvržení stránek a příspěvků. Budete moci předělávat také záhlaví a zápatí svých webových stránek. 

Globální styly

Snímek obrazovky zobrazující možnosti konfigurace globálních stylů v Editoru stránek WordPress
Možnosti konfigurace globálních stylů ve WordPress editoru stránek

Než se blíže podíváme na úplnou editaci webu, rád bych krátce probral globální styly. Pokud chcete na svém webu provést změny stylu, musíte v současné době použít nástroj Live Customizer nebo panel šablon. Což vám umožní měnit typy písma, výběr barev nebo barevná schémata a další vizuální styly na celém webu. 

Každý blok má navíc vlastní sadu možností stylování, takže se vám nabízí ještě více možností, jak si vzhled webu přizpůsobit. 

Současný způsob provádění změn má však určitá omezení:

 • Nejprve je třeba použít dvě různé funkce k provedení těchto změn.
 • Za druhé, pokud blok neuložíte jako opakovaně použitelný blok, musíte jej pokaždé znovu nastylovat. 

Cílem nástroje Global Style Editing je tyto problémy vyřešit tím, že se jednotlivé nástroje sjednotí. Zmíněným způsobem můžete nastylovat bloky a konkrétní změny aplikovat na celý web. Existuje tak jediné rozhraní pro vytváření a stylování obsahu, což zjednodušuje proces.

Jak plugin Gutenberg pomáhá při úplné editaci webu WordPress

Nyní, když už víte, co je to úplná editace webu, si povíme, s čím vám jako uživateli WordPress pomůže. 

Jak jsem uvedl už výše: v momentě, kdy bude všem uživatelům WordPressu k dispozici plná editace webu, nebude už třeba přepínat mezi nástrojem Customizer a WordPress Site Editorem. Na jednom a témže místě pak budete schopni vytvářet obsah i provádět jeho stylistické změny. 

Ve stejném rozhraní můžete také řešit rozvržení stránek. Což poskytuje koncovým uživatelům příjemnější uživatelské prostředí a začátečníkům usnadňuje používání WordPress Site Editoru. 

Umožňuje také každému, kdo neumí pracovat s kódy, provádět změny v rozvržení stránky, aniž by se musel spoléhat na vývojáře WordPressu nebo designéry. 

Kdy musíte použít WordPress Site Editor?

Globální změny na svém webu provedete pomocí nástroje Full Site Editing. Můžete například vytvořit globální záhlaví a titulek svého webu, ale poté tyto změny přepsat pomocí nastavení pro konkrétní stránku. 

WordPress Full Site Editing je užitečný také v případě, že chcete vytvořit předdefinované rozvržení, jež mohou vaši zákazníci snadno přidat na stránky, aniž by se museli spoléhat na vaši pomoc. Mohli byste třeba vytvořit vzory bloků, které se nechají bez dlouhého rozmýšlení použít na prodejní stránce nebo stránce produktu. 

Úprava celého WordPress webu: Datum vydání

Snímek obrazovky zobrazující WordPress Full Site Editing v akci
WordPress Full Site Editing v praxi

V tuto chvíli je funkce "úplná editace webu" (FSE) stále ve vývoji. FSE je součástí WordPress projektu Gutenberg, jenž má čtyři fáze. Čtyři fáze jsou rozlišeny následovně:

 • První fáze: Zavedení editoru bloků v nástroji WordPress Site Editor
 • Druhá fáze: Rozšíření možností editoru bloků o úplnou editaci webu
 • Třetí fáze: Přidání funkcí pro spolupráci, umožňujících intuitivnější přístup ke spoluautorství obsahu.
 • Čtvrtá fáze: Implementace jádra WordPress pro vícejazyčné stránky 

V současné době se nacházíme ve druhé fázi projektu Gutenberg. Release WordPress 5.8 by měl zahrnovat úplnou editaci webu. Měl by obsahovat nové bloky, např. Query Loop, Query Pagination, Nav Menus, Site Logo a další, které umožní plně využít potenciál WordPress Full Site Editingu. 

Novinky ve WordPressu 5.8: Bloky jako widgety, výkon Gutenbergu a Duotone

WordPress 5.8 je druhou ze čtyř velkých aktualizací plánovaných pro WordPress v roce 2021. Podívali jsme se na beta verzi WordPress 5.8. Co můžete očekávat v nové verzi? Na co byste si měli dát pozor? A jak to vypadá s dlouho očekávaným nástrojem Full Site Editing?

Jak na FSE ve WordPressu

Pokud si chcete v praxi vyzkoušet všechny funkce pro úplnou editaci webu ve WordPressu, potřebujete testovací webovou stránku nebo místní instalaci WordPress. Po vytvoření testovacího prostředí musíte nainstalovat plugin Gutenberg pro WordPress a blok šablony jako Twenty Twenty One. 

Po splnění těchto požadavků se objeví v nabídce nová možnost s názvem WordPress Classic Editor. V něm můžete upravit libovolnou část svého webu - včetně záhlaví, navigace, oblasti obsahu a zápatí. 

Pokud ve WordPress Site Editoru kliknete na symbol WordPress, můžete si navíc prohlédnout šablony a části šablon používané v předlohách a klidně si vytvořit vlastní. U každého bloku můžete mimo jiné kliknout na více možností, aby se stal součástí šablony.   

Pokud kliknete na ikonu Aa v pravém horním rohu, zobrazí se možnosti změny globálních stylů pro celý web. To zahrnuje úpravy písem, změnu barev a změny stylu podle typu bloku. 

V neposlední řadě si také můžete stáhnout všechny své šablony a spravovat opakovaně použitelné bloky. Jedná se o skvělý způsob, jak zálohovat soubory a chránit je před jakýmikoli nehodami.

Budoucnost WordPress Full Site Editingu

Jak již bylo zmíněno výše, funkce Full Site Editing je stále ve vývoji a plánuje se její integrace do jádra WordPress 5.8

Vývojový tým stále očekává aktivní zpětnou vazbu. Pokud chcete přispět, můžete se zapojit do WordPress Full Site Editing (FSE) informačního programu. Tímto způsobem můžete odeslat zpětnou vazbu o svých zkušenostech s úpravou celého webu. 

Co znamená WordPress FSE pro budoucnost WordPress trhu se šablonami

Už jsme si vysvětlili, co je to úplná editace webu a jak funguje. Co to však znamená pro budoucnost trhu WordPress šablon? Budou šablony nadále třeba?

Mnoho šablon ještě není optimalizováno pro Gutenberg WordPress Editor - známý také jako editor bloků. Uživatelé stránek WordPress, kteří zatím nepoužívají šablony optimalizované pro Gutenberg, mohou k přidávání a aktualizaci obsahu svých stránek stále ještě používat klasický WordPress Site Editor. 

Aby to bylo ještě složitější, mnoho z těchto šablon se také spoléhá na výkonné pluginy page buildery, jako jsou Genesis Blocks, Divi, Themify Builder nebo Elementor. Ty umožňují spravovat webové stránky a vytvářet pokročilé rozvržení, aniž byste se museli spoléhat na designéry nebo vývojáře pluginů. 

Elementor: Váš kompletní průvodce pro WordPress Page Builder

Elementor je v současné době jedním z nejoblíbenějších WordPress page builderů (nástrojů pro tvorbu stránek). A to z dobrého důvodu: Elementor je nabitý funkcemi, díky nimž je tvorba vlastních webových stránek jednodušší než kdykoli předtím. V tomto příspěvku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o nástroji Elementor.

Tito uživatelé se proto mohou zdráhat opustit dobře známé nástroje a přejít na zcela nové možnosti úprav.

WordPress jasně uvedl, že konečným cílem platformy je plná editace stránek. Kromě toho bude Full Site Editing zavedena i v nadcházející verzi WordPress 5.8. Jenže vývojáři budou asi chtít s implemetacítéto funkce ještě chvíli posečkat, dokud se nezvedne uživatelské poptávka. 

Ale i když uživatelé jen pomalu přechází na plnou editaci webu, musí vývojáři najít způsob, jak implementovat plnou editaci webu do svých šablon, aby uživatelům poskytli větší flexibilitu při úpravách svých webů. Vývojáři šablon by navíc měli snížit pravděpodobnost, že se stránky v rukou méně zkušených uživatelů stanou nefunkčními. 

Tradiční šablony by mohly ještě nějakou tu dobu existovat. Vzhledem k plánům WordPress by se však vývojáři šablon měli honem vrhnout na Full Site Editing a prozkoumat nové funkce a možnosti, které nabízí. Díky tomu budou s to implementovat zmíněné funkce do svých šablon.  

Bude i do budoucna k dispozici WordPress Site Editor a Page Builder? 

Trh s WordPress šablonami není tím jediným, co Full Site Editing ovlivní. Pluginy pro tvorbu stránek (page builder) jsou další částí ekosystému WordPress, jejíž budoucnost se může zdát pochmurná. 

Není pochyb o tom, že pluginy pro tvorbu webových stránek, jako jsou Elementor a Divi, jsou mezi uživateli WordPressu velmi oblíbení - zejména mezi těmi, kteří se nevyznají v programování. Pluginy page builder, stejně jako WordPress šablony, budou fungovat i po zavedení Full Site Editing v jádru. 

Zůstanou však konkurenceschopné? Vzhledem k velké uživatelské základně, kterou pluginy pro tvorbu stránek mají, je nepravděpodobné, že by uživatelé ihned po vydání od nich upustili. Hlavním důvodem je, že uživatelé skvěle znají funkce a nástroje, které tyto pluginy nabízejí. 

Ten, kdo se vzdá dobře známého nástroje pro plnohodnotné úpravy webu, se bude muset naučit pracovat s WordPress Site Editorem - což samozřejmě zabere nějaký čas. 

S ohledem na tuto skutečnost nezmizí v dohledné době pluginy page builder "z pultu". Uživatelé spíš budou mít při vytváření svých stránek mnohem více možností a budou si moci zvolit, která jim bude lépe vyhovovat.

Bude ještě vůbec třeba designérů?

Když už jsme se vypořádali s trhem kolem Themes a Page Builderu, pojďme si povědět něco o poslední skupině, které se dotkne oficiální spuštění nástroje WordPress Full Site Editing: o webových designérech

Nejprve to, co je zřejmé. Zavedením funkcí, jako jsou page buildery a Full Site Editing, se snížila vstupní bariéra pro tvorbu webových stránek. Funkční webové stránky si může vytvořit každý - ať už chce vytvořit osobní blog, webové stránky malé firmy nebo webové stránky s portfoliem. 

Uživatelé se již také nemusí spoléhat na designéry při provádění drobných změn na svých webech. I když se může zdát, že budoucnost webových designérů je nejistá, určitě se o svou profesní budoucnost bát nemusí.  

Na jedné straně byste měli mít na paměti, že ne všichni uživatelé WordPress se chtějí dostat do webových stránek pro kutily. Webové stránky na míru, které jsou individuálně přizpůsobeny zákazníkům, jsou stále velmi cenné, protože vynikají z návrhů "cookie-cutter", které jsou často vytvářeny běžnými uživateli, kteří vytvářejí své vlastní webové stránky. 

Za druhé, designéři vědí, jak vizuálně navrhnout takové stránky tak, aby vedly uživatele k požadovaným aktivitám. Nemluvě o tom, že dokáží přenést vizi svých klientů do webových stránek tak, aby odpovídali jejich cílům. 

V neposlední řadě mohou také pomoci s technickými detaily webových stránek - jako je SEO, optimalizace načítání stránek, zabezpečení a další typy údržby. Weboví designéři mají dokonce možnost rozšířit svou nabídku služeb a nabízet konzultace a strategická sezení jako základní služby až po kompletní balíčky pro Wedesign.

Závěr: Průvodce k WordPress Site Editoru a WordPress Full Site Editingu

Jak vidíte, WordPress Full Site Editing je dlouho očekávanou změnou ve způsobu vytváření a navrhování obsahu a ve způsobu, jakým vývojáři vytvářejí nové šablony. 

Přináší zajímavé funkce pro tvůrce obsahu i vývojáře, sjednocující a zefektivňující proces navrhování a poskytující koncovým uživatelům více pravomocí a svobody. Díky novým funkcím budou jejich webové stránky uživatelsky přívětivější. 

Úplná editace webu poskytne uživatelům příjemnější prostředí a ovlivní trh s WordPress Site Editorem, WordPress šablonami a nástroji pro tvorbu webu. Ačkoli se může zdát, že to pro webdesignéry znamená konec, opak je pravdou. 

Weboví designéři nevymřou a neupadnou v zapomnění, jakmile bude k dispozici WordPress Full Site Editing a šablony zakládající se na bloku. Weboví designéři mohou i nadále nabízet své služby, protože ne každý majitel webových stránek má čas, motivaci a inspiraci navrhovat nebo aktualizovat své webové stránky. 

Kromě toho mohou weboví designéři rozšířit své služby o strategické poradenství v oblasti osvědčených postupů při tvorbě webových stránek, optimalizace SEO, bezpečnostních aspektů a auditů webových stránek. 

WordPress Full Site Editing je hned za rohem. Je čas se do toho pustit a prozkoumat všechny úžasné nové možnosti pro tvorbu webových stránek a obsahu, které přináší. Mezitím byste měli použít svůj Webhosting na adrese Raidboxes zajistit. Tímto způsobem můžete zajistit, aby vaše webové stránky byly připraveny zvládnout nadcházející změny WordPressu. 

Vaše dotazy týkající se WordPress Full Site Editingu

Jaké máte otázky týkající se WordPress Full Site Editing? Těšíme se na váš komentář. Zajímáte se o WordPress, wedesign a vývoj? Pak sledujte Raidboxes na Twitteru, Facebooku,LinkedInnebo prostřednictvím našeho newsletteru.

Líbil se vám tento článek?

Svou recenzí nám pomůžete zlepšit náš obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *.