Impresum

Raidboxes GmbH

Hafenstraße
32 48153 MünsterOprávnění zastupovat společnost: Torben Simon Meier Johannes Benz


Obchodní rejstřík: Místní soud Münster - HRB 16184


Identifikační číslo pro daň z prodeje DE306895091

Kontakt


raidboxesŽivá chatovápodpora@ .ioHafenstraße
Odpovědný podle § 18 Abs. 2 des Medienstaatsvertrages paní L. Krönke 32 48153 Münster

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.

Platnost pro přítomnost na sociálních sítích

Impressum To platí i pro následující sociální sítě:

https://www.instagram.com/raidboxes/

https://www.facebook.com/raidboxes/

https://www.linkedin.com/company/raidboxes/

https://twitter.com/raidboxes

Další kontaktní místa

Kontaktní místo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784

Kontakt je možný v těchto jazycích: němčina a angličtina. Tato e-mailová adresa je určena výhradně pro komunikaci v souladu s nařízením (EU) 2021/784. Na jiné dotazy nebude odpovídáno.

raidboxestco-contact@ .io


Kontaktní místo pro orgány podle článku 11 zákona o digitálních službách Evropského parlamentu a Rady

Kontakt je možný v těchto jazycích: němčina a angličtina. Tato e-mailová adresa je určena výhradně pro dotazy podle čl. 11 DSA. Jiné dotazy nebudou zpracovávány a nebude na ně odpovídáno.

raidboxesdsa-contact@ .io

Postup oznamování podle článku 16 zákona o digitálních službách Evropského parlamentu a Rady

Kontakt je možný v těchto jazycích: němčina a angličtina. Tato e-mailová adresa je určena výhradně pro hlášení nezákonného obsahu podle čl. 16 DSA. Ostatní dotazy nebudou zpracovávány ani na ně nebude odpovídáno.