Generelle vilkår og betingelser RAIDBOXES®

Indholdet af onlinetilbuddet

A. Almindelige bestemmelser

Anvendelsesområde 1. Anvendelsesområde, ændring af GTC

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (herefter RAIDBOXES ).
  For så vidt som der henvises til »kunde(er)« nedenfor, gælder dette både for forbrugerne i den tyske civillovbogs § 13 og for entreprenøren i overensstemmelse med § 14 i den tyske civillovbog (BGB).
 2. RAIDBOXES leverer alle tjenester udelukkende på grundlag af disse GTC, selv om der ikke udtrykkeligt henvises til dem. Dette gælder især, hvis kunden bruger sine egne generelle vilkår og betingelser, og disse modstridende eller afvigende vilkår og betingelser fra de vilkår og betingelser, der er anført her. Også her er det kun dem, der RAIDBOXES vilkår og betingelser, hvis RAIDBOXES kendskab til modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for kunden uden forbehold.
 3. Ud over disse generelle vilkår og betingelser for RAIDBOXES der gælder særlige betingelser for individuelle produkter, navnlig områder, som kan findes her. Disse yderligere vilkår og betingelser gælder også, hvis det tilsvarende produkt kun er en del af en pakke booket af kunden, som også omfatter andre tjenester.
 4. RAIDBOXES forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser i overensstemmelse med en rimelig opsigelsesperiode. Hvis kunden ikke har noget imod ændringen inden for en af RAIDBOXES anses ændringen for godkendt. RAIDBOXES i meddelelsen om ændring vil kunden blive informeret om, at ændringen træder i kraft, hvis han ikke gør indsigelse inden for den angivne periode. I tilfælde af rettidig, form-effektiv indsigelse, skal de tidligere vilkår og betingelser fortsat gælde i forholdet mellem parterne; i dette tilfælde er både kunden og RAIDBOXES ret til at opsige kontrakten senest to uger efter meddelelsen af GTC inden for rammerne af en særlig opsigelsesret.

Kontraktens genstand, tjenesteydelser gratis, ændringer af kontrakten

 1. RAIDBOXES Software as a Service (SaaS) leverer tjenester til at gøre indhold tilgængeligt via internettet. Til dette formål gøres systemressourcer tilgængelige for kunden på en server. Kunden kan gemme indhold på denne server til en vis grad. På serveren kan indholdet hentes via internettet under et internetdomæne, der er tildelt kunden. Det nøjagtige omfang bestemmes af tjenestebeskrivelsen af RAIDBOXES tilbudte takster.
 2. Kontraktens konkrete genstand er en såkaldt "RAIDBOXES-konto" (herefter ensartet anvendt for kundemenu og samlet kontrakt), hvor kunden kan oprette og administrere en eller flere "BOXES" (herefter også "BOX"), domæner og add-ons.
  BOXES er systemressourcer, der stilles til rådighed for kunden til at oprette nye installationer af Open Source Content Management System (CMS) WordPress på en hurtig og brugervenlig måde. Det maksimalt mulige antal BOXES pr. kontrakt fremgår af servicebeskrivelsen i de takster, der tilbydes af RAIDBOXES . I henhold til den respektive servicebeskrivelse får kunden lagerplads, computerkraft (i form af CPU og RAM) og servertype samt andre tilbudsspecifikke indstillingsmuligheder for de systemressourcer, der stilles til rådighed af RAIDBOXES . Med tilbudsspecifikke indstillingsmuligheder menes de funktioner, som RAIDBOXES tilbyder på serverniveau. Dette omfatter især skriveadgang til filer og mapper i kernesoftwaren WordPress , webserverindstillinger og sikkerhedskopier samt RAIDBOXES tillægstjenester.
 3. RAIDBOXES gør det muligt at inkludere underleverandører ved rydning af diskplads og serverressourcer. Brugen af underleverandører aflaster RAIDBOXES fra sin eneste forpligtelse over for kunden til at opfylde hele kontrakten fuldt ud.
 4. Indholdet af den lagerplads, der er beregnet til kunden, er RAIDBOXES regelmæssigt sikkerhedskopieret(sikkerhedskopier). Nærmere oplysninger om hyppigheden og procedurerne for sikkerhedskopieringen findes i tjenestebeskrivelsen. Kunden er ikke berettiget til frigivelsen af nogen af de backup medier, men kun til overførsel af det sikrede indhold tilbage til serveren.
 5. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at udvide tjenester og foretage forbedringer, hvis de tjener den tekniske udvikling, forekommer nødvendige for at forhindre misbrug, eller udbyderen er forpligtet til at gøre det ved lov. Andre ændringer af aftalens indhold, herunder disse vilkår, kan være RAIDBOXES med kundens samtykke, forudsat at ændringen foretages i lyset af RAIDBOXES rimeligt for kunden. Navnlig enhver ændring i kontrakten, der reducerer de vigtigste kontraktlige RAIDBOXES resultere i, at Samtykke til ændring af kontrakten anses for at være givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod ændringen inden for en måned efter modtagelsen af ændringsmeddelelsen. RAIDBOXES forpligter sig til at informere kunden om konsekvenserne af manglende indsigelse i forbindelse med ændringsmeddelelsen.
 6. I det omfang brugen af kunden eller årsagerne fra RAIDBOXES gør det nødvendigt, forbliver RAIDBOXES forbeholder sig ret til at overføre kundens data til et andet servermiljø (dataoverførsel). Målet er altid at forbedre ydeevnen med hensyn til tilgængelighed, ydeevne eller omfang af tjenester. I den forbindelse RAIDBOXES sikre, at datamigrering under hensyntagen til RAIDBOXES rimeligt for kunden.
 7. Frivillige, gratis tjenester og tjenester fra RAIDBOXES , der udtrykkeligt er betegnet som sådanne og ikke er en del af tjenestebeskrivelsen, kan RAIDBOXES fastsættes til enhver tid. RAIDBOXES vil tage hensyn til kundens legitime interesser i tilfælde af ændringer og ophør af gratis tjenester og tjenester.
 8. Registrering af domæner
  Hvis kunden overdrager udbyderen registreringen af et domæne, indgås kontrakten udelukkende mellem kunden og den respektive registrator. RAIDBOXES handler for kunden i forbindelse med et forretningsindkøbsforhold. RAIDBOXES har ingen indflydelse på domænetildelingen i registreringsdatabasen. RAIDBOXES kontrollerer heller ikke, om registreringen krænker tredjemands rettigheder. RAIDBOXES er berettiget til at frigive kundens domæne efter kontraktens ophør.

3. Indgåelse af kontrakten

 1. Oplysningerne på hjemmesiden for RAIDBOXES beskrevne tjenester ikke udgør bindende tilbud fra udbyderens side, men danner grundlag for, at kunden kan afgive et bindende tilbud.
 2. Kunden kan afgive det tilbud, via hvilket hjemmesiden for RAIDBOXES onlinebestillingsformular. For at angive et tilbud kræves forudgående registrering. Til registrering bliver kunden bedt om at angive sit navn og sin e-mail-adresse. Den resulterende RAIDBOXES konto er gratis for kunden.
  Hvis kunden ønsker at bruge vores tjenester, skal yderligere data, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, leveres inden for bestillingsprocessen efter valg af taksten. Yderligere oplysninger kan findes i vores privatlivspolitik. Efter at have afsluttet bestillingsprocessen afgiver kunden et bindende tilbud på § 145 f. BGB ved at klikke på knappen "Bestil for et gebyr" (= hensigtserklæring fra kunden om at indgå kontrakten).
  Dette tilbud kan RAIDBOXES Accepter inden for 2 dage
 1. ved at oprette eller konvertere BOX Eller
 2. ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse via e-mail.
 1. Hvis flere af ovennævnte alternativer er til rådighed, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer først finder sted. Tager RAIDBOXES kundens tilbud inden for ovennævnte periode, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
 2. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af den tredje dag efter afsendelsen af tilbuddet.
 3. Når du indsender et tilbud via onlinebestillingsformularen fra RAIDBOXES kontraktteksten er RAIDBOXES og sendes til kunden i tekstform via e-mail efter at have sendt sin ordre. Kontraktteksten kan dog ikke længere sendes af kunden via RAIDBOXES Hente.
  Før du sender ordren via onlineordreformularen til RAIDBOXES kunden kan løbende rette sine indtastninger. Derudover vises alle poster før bindingsafsendelse af ordren igen i et bekræftelsesvindue og kan også rettes der.
 4. De tyske, spanske og engelske sprog er tilgængelige for indgåelsen af kontrakten.
 5. Ordrebehandling og kontakt finder normalt sted via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han/hun har angivet til ordrebehandling, er korrekt, så der på denne adresse, som leveres af RAIDBOXES sendte e-mails. Især når kunden bruger spamfiltre, skal han sikre, at alle RAIDBOXES eller e-mails sendt af denne tredjepart, der har fået til opgave at behandle ordren.

4. Testfase (DEMO BOX )

 1. Før kontraktens indgåelse har kunden mulighed for at bruge en gratis DEMO i en prøveperiode, som bestemmes af den valgte takst. BOX og bruge det. Denne testfase begynder med oprettelsen af den første BOX I RAIDBOXES Konto. Allerede i testfasen har kunden mulighed for at bruge den gratis DEMO BOX ind i en betalt BOX og til at oprette og bruge en eller flere betalte kasser ud over dette.
 2. Kunden skal sikre, at dataene for den fælles kontrakt er korrekte. For at modtage den gratis DEMO BOX ind i en betalt BOX eller at foretage et gebyrbaseret yderligere BOX Kunden skal afgive en tilsvarende erklæring i instrumentbrættet og give de nødvendige oplysninger (navn, postadresse (ingen postkasse eller andre anonyme adresser) e-mail-adresse, telefonnummer og i givet fald bankoplysninger), der er nødvendige for behandlingen af kontraktforholdet. Kunden forsikrer, at alle RAIDBOXES de overførte data er korrekte og fuldstændige. I tilfælde af ændringer skal kunden straks overføre dataene via instrumentbrættet eller ved at give RAIDBOXES via post, chat eller e-mail. I slutningen af prøvefasen blev den gratis DEMO BOX hvis kunden ikke placerer dem i en betalt BOX har ændret sig. Hvis kunden også har den gratis DEMO BOX ikke i en betalt BOX konverteres, vil dette blive BOX Af RAIDBOXES slettes automatisk uigenkaldeligt.
 3. Hvis kunden hverken har demoen BOX ind i en betalt BOX konverteret hertil, et gebyrbaseret yderligere BOX kontrakten slutter automatisk en uge efter afslutningen af testfasen uden varsel fra kundens side eller RAIDBOXES Jeg har brug for det. Ved automatisk sletning af BOX kunden informeres inden afslutningen af testfasen. Selv efter afslutningen af testfasen vil kunden modtage en meddelelse to gange inden for en uge – i rimelig afstand – til den e-mail-adresse, han har oplyst.
 4. Yderligere oplysninger om DEMOBOKSE findes i afsnit B.

5. Omfanget af tjenester/tilgængelighed

 1. RAIDBOXES giver kunden en gratis "RAIDBOXES-Account" i den pågældende aktuelle version i hele kontraktperioden. Det respektive aktuelle omfang af funktioner og tjenester på "RAIDBOXES-kontoen" fremgår af den aktuelle servicebeskrivelse på RAIDBOXES.
 2. Onlinetjenesten for RAIDBOXES tilbydes afhængigt af tilgængelighed. 100 % tilgængelighed er ikke teknisk mulig og kan derfor RAIDBOXES kan ikke garanteres. På grund af internettets decentraliserede struktur RAIDBOXES kun ansvarlig for tilgængeligheden i det omfang, den manglende hentning skyldes den del af netværket, der drives af den, webserveren selv eller en af dens stedfortrædende agenter. De servere, der ligger til grund for vores tjenester, drives af Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. og dogado GmbH. Hetzner garanterer en gennemsnitlig årlig tilgængelighed på 99,9% (punkt 3.2 i Hetzner AGBs),Digital Ocean en tilgængelighed på 99,99% (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla ) og dogado mellem 99%-99,99% afhængigt af komponenten. RAIDBOXES er meget engageret i at opretholde disse værdier.
 3. Medmindre andet er aftalt, RAIDBOXES adgang til sine tjenester, der tilbydes via internettet, på mindst 99 % om året. Tilgængelighed gives, når systemressourcer og -tjenester i det væsentlige er operationelle. Tilgængeligheden beregnes på grundlag af den tid, der er tildelt den respektive kalendermåned i kontraktperioden, minus de vedligeholdelsestider, der er defineret nedenfor. RAIDBOXES vil udføre vedligeholdelsesarbejde så vidt muligt i lavbrugstider.
 4. RAIDBOXES skal straks fjerne alle softwarefejl i overensstemmelse med de tekniske muligheder. Der er tale om en fejl, hvis RAIDBOXES-kontoen ikke opfylder de funktioner, der er angivet i servicebeskrivelsen, leverer forkerte resultater eller på anden måde ikke fungerer korrekt, således at brugen af "RAIDBOXES-kontoen" er umulig eller begrænset. RAIDBOXES er afhængig af infrastrukturer, som drives af tredjeparter (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH), og som RAIDBOXES ikke har nogen indflydelse på, for at kunne levere tjenesten. Der kan derfor forekomme afbrydelser eller forstyrrelser, der har deres årsag uden for RAIDBOXES 's indflydelsessfære, navnlig afbrydelser på internettet eller force majeure.
 5. RAIDBOXES afhænger af infrastrukturer, der drives af tredjeparter (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) til at levere tjenesten og RAIDBOXES har ingen indflydelse. Dette kan resultere i forstyrrelser eller funktionsnedsættelser, der forårsager, at de RAIDBOXES forstyrrelser af internettet eller gennem force majeure.
  Følgende omstændigheder betragtes ikke som forstyrrelser i operationen:
 • afbrydelser i tilgængeligheden på grund af forstyrrelser på tredjepartsområdet, som RAIDBOXES har ingen indflydelse
 • Afbrydelser på grund af force majeure
 • kortvarige driftsafbrydelser, som er nødvendige for at forebygge eller forhindre, at tredjeparter misbruger eller forebygger konkrete risici (såkaldte exploits) (f.B. ved opdateringer)
 1. Opretholdelse af den anvendte teknologis ydeevne RAIDBOXES vedligeholdelses- og servicearbejde regelmæssigt. For så vidt som tjenesternes fejl er forbundet med dette arbejde, RAIDBOXES om muligt i tider med normalt lav efterspørgsel.
 2. For at opretholde et højt sikkerhedsniveau implementeres softwareopdateringer regelmæssigt. Dette kan reducere omfanget og udformningen af RAIDBOXES de leverede tjenester. Det kan ikke udelukkes, at dette også kræver ændringer af indhold, der er gemt af kunden eller applikationer installeret af kunden. Så vidt muligt RAIDBOXES informere kunden på forhånd. Hvis en sådan systemopdatering kræver urimelige ændringer for kunden, kan kunden opsige kontrakten ekstraordinært.
 3. I løbet af en kontrakts løbetid er en ændring af en takst med mere ydeevne (opgradering) eller mindre ydeevne (nedgradering) mulig når som helst efter anmodning fra kunden. Eventuelle gebyrer for ændringen er RAIDBOXES at spørge. Med ændringen i drift begynder en ny kontrakt på grundlag af de servicespecifikationer og GTC, der gælder på tidspunktet for ændringen og om nødvendigt med en ny minimumsperiode. I tilfælde af en ændring af en højere kvalitet takst, vil ubrugte betalinger fra kunden blive refunderet for den gamle tarif.
 4. Kunden er ikke berettiget til at blive tildelt den samme IP-adresse til serveren i hele kontraktens løbetid.

6. Præstationsforstyrrelser

 1. Fejl har RAIDBOXES inden for rammerne af de tekniske og operationelle muligheder. Kunden er forpligtet til at: RAIDBOXES med det samme ("Fejlmeddelelse"). Hvis fjernelsen af fejlen ikke udføres inden for en rimelig frist, skal kunden RAIDBOXES for at fastsætte en rimelig afdragsfri periode (normalt en uge). Fastsættelsen af en respitperiode skal ske skriftligt. Hvis fejlen ikke afhjælpes inden for denne frist, har kunden ret til erstatning for eventuelle skader, han har lidt. Denne påstand gælder ikke for RAIDBOXES betafunktioner, frivillige gratis tjenester og DEMOBOKSE.
 2. Hvis BOXES' funktionalitet er begrænset på grund af ikke-kontraktligt indhold eller på grund af brug ud over den kontraktligt krævede brug, kan kunden ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til eventuelle forstyrrelser baseret på dette. I tilfælde af force majeure RAIDBOXES fritaget for forpligtelsen til at opfylde.
 3. Enhed RAIDBOXES hvis opfyldelsen af opfyldelsesforpligtelserne kun er berettiget til at trække sig ud af kontrakten, hvis: RAIDBOXES en rimelig respitperiode, der er fastsat af kunden. Fristen skal angives skriftligt. Den skriftlige formular kan erstattes af elektronisk form, hvis kunden tilføjer sit navn til erklæringen og giver det elektroniske dokument en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med signaturloven. Respitperioden skal være på mindst to uger.

7. Ændringer i ydeevne

 1. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at ændre de tilbudte tjenester eller tilbyde forskellige tjenester, medmindre dette ikke er rimeligt for kunden.
 2. RAIDBOXES desuden forbeholder sig ret til at ændre de tilbudte tjenester eller til at tilbyde afvigende tjenester
 • i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det som følge af en ændring af retssituationen;
 • i det omfang vi overholder en antiappeldomstolsafgørelse eller en regeringsafgørelse;
 • i det omfang den pågældende ændring er nødvendig for at lukke eksisterende sikkerhedshuller
 • hvis ændringen kun er til gavn for kunden Eller
 • hvis ændringen er af rent teknisk eller proceduremæssig art uden væsentlig indvirkning på kunden.
 1. Ændringer, der kun har en ubetydelig indflydelse på udbyderens tjenester, udgør ikke ændringer i udførelsen i henhold til dette afsnit. Dette gælder især for ændringer af rent grafisk karakter og den blotte ændring af funktionsarrangementet.

8. Tilbagekaldsinstruktion

 1. Hvis kunden skal betragtes som forbruger i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB), kan den indgåede kontrakt tilbagekaldes inden for fjorten dage (fortrydelsesfrist) uden begrundelse. I henhold til § 13 i den tyske civillovbog er en forbruger »enhver fysisk person, der afslutter en retlig transaktion med henblik på formål, som ikke primært kan tilskrives hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed«. Om der findes en forbrugerstatus, bestemmes af RAIDBOXES .
 2. For at kunne udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren RAIDBOXES ved hjælp af en klar erklæring (e.B. et brev sendt med posten eller en e-mail) om hans beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt.  Den vedhæftede model tilbagetrækning form kan bruges til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, hvis meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten fremsendes inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 3. Konsekvenser af tilbagekaldelse
  Efter en vellykket tilbagekaldelse refunderes de betalinger, der er betalt indtil nu, straks og senest 14 dage efter den dag, hvor De blev underrettet om Deres tilbagekaldelse af denne kontrakt. RAIDBOXES modtaget. Anvendes til denne tilbagebetaling RAIDBOXES de samme betalingsmidler, der anvendes i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt Der vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.
 4. Eksempel på tilbagetrækningsformular: (Slet unøjagtige).

——
Til RAIDBOXES Gmbh
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
I/vi (*) tilbagekalder hermed den af mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende ydelse (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Navn på forbrugeren/forbrugerne
Forbrugerens(e) adresse
Forbrugerens(e) underskrift (kun i tilfælde af kommunikation på papir)
Dato (*)
——

9. Kontraktens løbetid, opsigelse

 1. Kontraktbetingedelen bestemmes af det betalingsinterval, som kunden har valgt. Ved kontraktperiodens udløb forlænges denne periode automatisk med perioden for det tidligere valgte betalingsinterval.
 2. Kontrakten kan til enhver tid opsiges uden overholdelse af en frist ved kontraktens udløb.
 3. Opsigelse kan kun ske skriftligt pr. brev eller via det sikre onlineadministrationsområde ( RAIDBOXES instrumentbrættet). Annullering via e-mail er tilladt, hvis den e-mail-adresse, der bruges af afsenderen, gemmes for debitorkontoen. Opsigelsen skal resultere i de væsentlige komponenter i kontrakten (navn, fornavn, kundenummer, kontraktnummer, BOX nummer).
 4. Hvis en kunde har mere end én KASSE, er det bydende nødvendigt, at opsigelsen konkret angiver, hvilke BOX og hvilken kontrakt der skal opsiges.
 5. Hvis opsigelsesdatoen skal finde sted, vælges datoen for kontraktens udløb.
 6. I tilfælde af kundens opsigelse skal kunden angive, hvad der skal ske med domæner, der er registreret for ham. I den forbindelse yder kunden også tilskud efter anmodning fra RAIDBOXES ingen rettidige instruktioner, er det RAIDBOXES for at slette domænerne (Luk). Hvis opsigelsen foretages af RAIDBOXES , finder det foregående anvendelse i overensstemmelse hermed, forudsat at: RAIDBOXES kunden med opsigelsen til at udstede instruktioner.
 7. Begge parters ret til at opsige kontraktforholdet uden varsel for en god sags skyld berøres ikke. En vigtig årsag til, at RAIDBOXES er især til stede i følgende tilfælde:
 1. Kunden er i restance i to på hinanden følgende datoer med betaling af det aftalte vederlag eller en ikke ubetydelig del af vederlaget, eller kunden har været i restance med betalingen af vederlaget i et beløb svarende til vederlaget i to måneder i en periode, der strækker sig over mere end to datoer.
 2. Kunden er insolvent, eller der er indgivet en konkursbegæring om insolvens over hans aktiver, eller begæringen om indledning af insolvensbehandling er blevet afvist på grund af manglende midler.
 3. Kunden overtræder væsentlige kontraktlige forpligtelser, og på trods af advarsel eller anmeldelse af blokering af indholdet, RAIDBOXES ikke med det samme.

Afsnit 10. Betalingsbetingelser

 1. Mængden af RAIDBOXES gebyrer, der skal betales, og den respektive faktureringsperiode er resultatet af servicebeskrivelsen af den takst, som kunden har valgt.
 2. Fakturering sker normalt online ved at angive fakturaen i dashboardet som en fil, der kan downloades og udskrives.
  Onlinefakturaen anses for at være modtaget af kunden, når den er tilgængelig for ham i instrumentbrættet og dermed er kommet ind i hans bortskaffelsesområde. Dette gælder også, hvis: RAIDBOXES fakturaen som PDF-dokument sendes også til kunden via e-mail.
 3. RAIDBOXES giver kunden mulighed for at betale eventuelle beløb, der er påløbet af direkte debitering, faktura eller kreditkort. Den resulterende afregningsperiode svarer til kontraktens løbetid. Betalinger forfalder altid på forhånd.
 1. Betaling via faktura: Hvis betalingsmetodefakturaen vælges, hvor de forbrugsrelaterede gebyrer forfalder på forhånd for den valgte kontraktbetingelse. Fakturaer skal betales inden for 10 dage.
 2. Betaling med DIREKTE SEPA-debitering: I tilfælde af betalinger fra SEPA direkte debitering vil kunden blive opkrævet det ikke-brugsgebyr. I den forbindelse giver kunden RAIDBOXES at opkræve de betalinger, der skal foretages af kunden på bekostning af en konto, der er angivet af kunden. Med henblik herpå skal kunden RAIDBOXES et mandat til direkte debitering, der kan tilbagekaldes (SEPA). Vi accepterer i øjeblikket direkte debiteringsmandater fra Tyskland, Østrig og Nederlandene. Hvis den direkte debitering ikke indløses på grund af utilstrækkelig kontodækning eller på grund af angivelsen af en forkert bankkonto, eller hvis kunden gør indsigelse mod debiteringen, selv om han ikke er berettiget til det, skal kunden bære de gebyrer, som tilbageførslen af det pågældende kreditinstitut pådrager sig, hvis han er ansvarlig for dette. Kunden er overladt til at bevise, at RAIDBOXES der er ikke sket nogen eller væsentlig mindre skade. Kunden får tilsendt en rykker, der skal sendes. Denne påstand vil ikke automatisk blive tilbagebetalt.
 3. Betaling med kreditkort: I tilfælde af betalinger med kreditkort, vil kunden blive opkrævet den manglende brug gebyr på forhånd. For at gøre dette skal kunden gemme sine kreditkortoplysninger i instrumentbrættet. Hvis gebyrer afvises af den respektive udbyder af betalingstjenester (e.B. på grund af forældede kreditkortdata) eller på grund af tekniske omstændigheder, forbeholder du dig ret til renter. RAIDBOXES før betalingsmetoden konverteres til faktura (ovenfor (a.) eller SEPA direkte debitering (ovenfor (b.). Kunden er RAIDBOXES informeres i god tid om problemer med debet og vil være i stand til at opdatere dine kreditkortoplysninger eller faktureringsoplysninger inden for en rimelig periode, før du skifter.
 1. Hvis kunden misligholder betalingen, RAIDBOXES at afvise tjenesterne, efter at der er udstedt en påmindelse. Dette gøres normalt ved at blokere BOX . Dette påvirker ikke kundens betalingsforpligtelse. Retten til ekstraordinær opsigelse uden varsel ved RAIDBOXES forbliver upåvirket.
 2. Hvis kunden misligholder sine forpligtelser i to på hinanden følgende måneder med betaling af en ikke ubetydelig del af vederlaget eller i en periode på mere end to måneder med et beløb svarende til et månedligt gebyr, RAIDBOXES opsige kontraktforholdet uden varsel med god grund.
 3. Som det er tilfældet med alle tjenester, der leveres på permanent og permanent niveau, RAIDBOXES tjenesteydelser, der ændrer omkostningerne ved at ændre den juridiske og økonomiske kontekst (f.eks. ved at øge energi- og telekommunikationsomkostningerne). RAIDBOXES forbeholder sig derfor ret til at ændre priser i begyndelsen af en ny faktureringsperiode med en ændringsperiode på seks uger. Kunden har ret til ekstraordinær opsigelse på det tidspunkt, hvor prisændringen træder i kraft. Hvis kunden ikke gør brug af dette inden for fire uger efter modtagelsen af anmeldelsen, anses ændringen for at være godkendt; hvor det er RAIDBOXES udtrykkeligt bemærker kunden.
 4. RAIDBOXES har ret til at forhøje gebyrerne korrekt. Under alle omstændigheder er en årlig stigning på højst 10% hensigtsmæssig i denne henseende. Gebyrforhøjelsen kræver kundens samtykke. Samtykke anses for at være givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod forhøjelsen senest en måned efter modtagelsen af ændringsmeddelelsen. RAIDBOXES er forpligtet til at informere kunden om konsekvenserne af manglende indsigelse med ændringsmeddelelsen.

11. Kundens forpligtelser og ansvar

 1. Kunden har mulighed for at sikkerhedskopiere alle filer og softwareindstillinger manuelt via backup-funktion. De relevante indstillinger for sikkerhedskopiering er tilgængelige i dashboardet. Uden at dette berører RAIDBOXES for at lave sikkerhedskopier er kunden forpligtet til at foretage regelmæssige backupkopier på egen hånd.
 2. Ansvaret for indholdet ligger hos kunden. For alt indhold, som kunden har BOX opbevares eller kan hentes, er han alene ansvarlig. Inden for rammerne af sin forpligtelse til at overholde de lovbestemte og kontraktlige bestemmelser er kunden også ansvarlig for adfærden hos tredjeparter, der handler på hans vegne, især stedfortrædende agenter og stedfortrædende agenter. Dette gælder også for andre tredjeparter, som han bevidst giver de nødvendige adgangsdata til. RAIDBOXES er ikke i stand til at kontrollere indholdet af kundesiderne for mulige overtrædelser. Kunden skal også sikre, at programmer, scripts osv., der installeres af kunden, sikrer, at driften af serveren eller kommunikationsnetværket af RAIDBOXES eller andres sikkerhed og integritet på RAIDBOXES lagrede data.
 3. Det indhold, som kunden opbevarer på den lagerplads, der er beregnet til ham, kan være beskyttet af loven om ophavsret og databeskyttelse. Kunden rydder RAIDBOXES retten til at gøre det indhold, der er lagret på serveren, tilgængeligt under forespørgsler via internettet, navnlig til at reproducere og overføre det til dette formål og til at kunne reproducere det med henblik på databeskyttelse. Kunden kontrollerer på eget ansvar, om hans brug af personoplysninger opfylder databeskyttelseskravene.
 4. Sikker håndtering af adgangskoder er kundens ansvar. RAIDBOXES påpeger, at der blandt andet på internettet gøres forsøg på konstant at gætte adgangskoder ved automatiseret test. Det er kundens pligt at beskytte sine kasser mod sådanne angreb og vælge adgangskoder på en sådan måde, at de ikke kompromitteres af disse scanningsforsøg.
 5. Det er kundens ansvar at ændre sine adgangskoder med jævne mellemrum. Kun adgangskoder, der er klassificeret som meget stærke under verifikationen, bør vælges. Kunden forpligter sig til at overholde RAIDBOXES for at holde adgangskoder modtaget for at få adgang til tophemmelige, og RAIDBOXES straks, så snart han bliver opmærksom på, at uautoriserede tredjeparter er opmærksomme på adgangskoden. På samme måde vil kunden RAIDBOXES straks, så snart han har tegn på, at tredjeparter bruger hans server uden tilladelse.
 6. Kunden er forpligtet til at give sine personoplysninger korrekt og fuldstændigt, når han registrerer sig og RAIDBOXES ændringer af disse data uden forsinkelse.
 7. Kunden leverer RAIDBOXES fra alle påstande om, at tredjeparter RAIDBOXES på grund af en krænkelse af deres rettigheder på grund af indhold, der er gemt af kunden på serveren. Kunden skal bære omkostningerne ved det nødvendige juridiske forsvar, herunder alle rets- og advokatomkostninger i et passende beløb. Dette gælder ikke, hvis overtrædelsen ikke er kundens afkald på handling. Kunden er forpligtet til at: RAIDBOXES i tilfælde af tredjemands krav straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give alle de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af kravene og et forsvar.
 8. I tilfælde af en overhængende eller umiddelbar overtrædelse af ovennævnte forpligtelser og tredjemands påstand om ikke-åbenbart ubegrundede krav mod RAIDBOXES på grund af det indhold, der er gemt på serveren, RAIDBOXES under hensyntagen til kundens legitime interesser, til midlertidigt at ophøre med at tilslutte dette indhold til internettet helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. RAIDBOXES underretter kunden om denne foranstaltning hurtigst muligt.
 9. Fare eller forringe driften af serveren eller kommunikationsnetværk af kunden, programmer, scripts osv. RAIDBOXES eller andres sikkerhed og integritet på RAIDBOXES lagrede data, er det muligt at RAIDBOXES deaktivere eller afinstallere disse programmer, scripts osv. Hvis elimineringen af faren eller svækkelsen kræver det, RAIDBOXES også berettiget til at afbryde forbindelsen mellem det indhold, der er gemt på serveren, til internettet. RAIDBOXES underretter kunden om denne foranstaltning hurtigst muligt.
 10. Kunden skal undgå at bruge serversystemet fra RAIDBOXES for stor byrde. Overdreven belastning kan især skyldes scripts, der ikke er inkluderet i programbiblioteket i RAIDBOXES er inkluderet. Hvis kundens indhold forstyrrer serversystemets funktion, sikkerhed eller tilgængelighed eller er akut kompromitteret, RAIDBOXES for at slette kundens konto

12. Overholdelse af lovkrav og forbudt brug

 1. Kunden må ikke BOX overlades til sine medarbejdere/assistenter til brug helt eller delvist.
 2. Kunden er forpligtet til at overholde alle lovbestemmelser, især på en hjemmeside for at give de oplysninger, der kræves af TMG og GDPR. Navnlig må indhold, der kan hentes, lagrede data, viste bannere og de søgeord, der anvendes i registreringen i søgemaskiner, ikke være i strid med tredjemands lovgivning eller rettigheder (navnlig varemærker, navn og ophavsret).
  Særligt alvorlige overtrædelser anses for at være
 • Overtrædelse af reglerne om beskyttelse af mindreårige
 • Væsentlige krænkelser af ophavsretten som følge af lagring og/eller genfinding af indhold, navnlig musik, billeder, videoer, software osv.
 • Kriminel spionage eller manipulation med data fra RAIDBOXES og/eller andre kunder hos RAIDBOXES .
 1. Kunden er kontraktligt forbudt
 1. tilbyde eller tilbyde for-profit pornografisk indhold og tjenester, der beskæftiger sig med pornografisk og / eller erotisk indhold (f..B. nøgenbilleder, peepshows osv.)
 2. phishing-websteder,
 3. at deltage i offentlige hasardspil, der er omfattet af traktaten om statslige spil, eller at drive websteder, der promoverer eller sammenligner spil
 4. tilbyde indhold, der forherliger eller bagatelliserer krig, terror og andre voldshandlinger mod mennesker eller dyr
 5. at tilbyde indhold, der kan bringe børn eller unge i alvorlig fare
 6. levere indhold, der repræsenterer mennesker på en måde, der krænker den menneskelige værdighed og/eller afspejler en faktisk begivenhed, uden hvilken der er en altoverskyggende legitim interesse i netop denne form for rapportering
 7. Ovennævnte forpligtelser gælder i overensstemmelse hermed for kundens henvisninger ("hyperlinks") til sådant tredjepartsindhold, der er oprettet på hjemmesiden
 8. når du sender e-mails via RAIDBOXES SMTP-relæ til afsendelse af ikke-transaktionsrelateret indhold. Især er afsendelse af nyhedsbreve, spam og malware strengt forbudt.
 1. Det er ikke tilladt at betjene downloadportaler eller bruge lagerpladsen på samme måde til at distribuere filer som downloads samt til at installere software eller afspille videoer, hvis dataoverførsel (trafik) ikke måles som standard (målt som standard: WWW-trafik, posttrafik og FTP-trafik). I tilfælde af en overtrædelse RAIDBOXES for at slette kundens konto.
 2. Afsendelse af spam-e-mails via BOX installeret software er ikke tilladt, hvis det indebærer at sende e-mails til modtagere uden deres samtykke fra sag til sag, og der ikke er noget samtykke fra den respektive modtager, selvom dette er nødvendigt ("spam"). Bevis for samtykke (se afsnit 7(2) UWG) for den pågældende modtager er ikke den pågældendes ansvar RAIDBOXES , men til kunden. Det er også forbudt for kunden at promovere indholdet af KASSERne ved hjælp af spam-e-mails, der sendes via andre udbydere. Kunden har også forbud mod at sende såkaldte "Paidmails" eller e-mails, der reklamerer for et "henvisningssystem".
 3. For så vidt som kunden ikke optræder som forbruger, RAIDBOXES i tilfælde af overtrædelse af forpligtelserne i henhold til disse GTC, som kunden er ansvarlig for, skal der betales en kontraktlig sanktion på op til 5 000,00 EUR, hvis beløb er RAIDBOXES i individuelle tilfælde, og hvis størrelse kunden kan have kontrolleret ved domstolene. Indsigelsen om forlængelseskonteksten er udelukket. i tilfælde af vedvarende overtrædelser anses mindst hver måned for at være en uafhængig overtrædelse. Påstanden om yderligere skade berøres ikke af den kontraktlige sanktion.
 4. Skader forårsaget af RAIDBOXES som følge af overtrædelse af tredjemands lovfæstede regler eller rettigheder, skal kunden RAIDBOXES for så vidt han har skylden. Hvis fritagelse ikke er mulig, skylder kunden erstatning for skaderne. Skaderne dækker også de rimelige omkostninger ved et nødvendigt juridisk forsvar fra RAIDBOXES . RAIDBOXES informerer straks kunden, hvis krav fremsættes af tredjeparter og giver kunden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

§13 Ansvar for RAIDBOXES®.

 1. Erstatningen er ansvarlig RAIDBOXES , uanset af hvilken juridisk grund, inden for rammerne af ansvar for hensigt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed RAIDBOXES , med forbehold af juridiske begrænsninger af ansvar (e.B. omhu i ens egne sager, ubetydelig pligtforsømmelse osv.), kun
 1. for skader som følge af personskade, krop eller helbred, og
 2. for skader som følge af tilsidesættelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse gør det muligt at gennemføre kontrakten korrekt i første omgang, og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt har tillid til og kan påberåbe sig). I dette tilfælde er RAIDBOXES erstatning for den forudsigelige, typisk forekommende skade. I tilfælde af tab af data er RAIDBOXES begrænset til omkostningerne ved at duplikere dataene fra de backupkopier, som kunden skal foretage, og til gendannelse af de data, der ville være gået tabt, selv om dataene var blevet korrekt sikkerhedskopieret.

2. De ansvarsbegrænsninger, der følger af stk. 1, gælder også i tilfælde af overtrædelser af tolden af eller til fordel for personer, hvis skyld RAIDBOXES i overensstemmelse med lovbestemmelser. De finder ikke anvendelse i det omfang: RAIDBOXES svigagtigt har skjult en defekt eller påtaget sig en garanti og for krav i henhold til produktansvarsloven.

§ 14. Begrænsninger i brugen (blokering af BOX , e-mail)

 1. RAIDBOXES har ret til at blokere kasserne uden forudgående varsel, hvis objektive forhold viser mistanke om, at en BOX misbruges af tredjeparter (f.eks. .B. hackerangreb). Tilsvarende RAIDBOXES at lave en blok uden forudgående varsel, hvis en BOX anden væsentlig og indlysende (indlysende) overtrædelse af tredjemands love eller rettigheder.
 2. Blokeringen bruges til at RAIDBOXES informere kunden med det samme. RAIDBOXES er tilstrækkelig til at opfylde sin anmeldelsespligt, hvis han sender meddelelsen via e-mail til kundens e-mail-adresse.
 3. Hvis blokeringen skyldes en stat, der ikke er i lov og/eller kontrakt, RAIDBOXES gøre ophævelsen af suspensionen betinget af, at kunden afhjælper den ulovlige situation, og for at udelukke en risiko for fornyet RAIDBOXES og giver tilstrækkelig sikkerhed. Størrelsen af det kontraktlige sanktionsløfte såvel som sikkerheden er baseret på overtrædelsens betydning. For at afhjælpe en overtrædelse kan det være nødvendigt at: RAIDBOXES midlertidigt suspensionen. Som regel RAIDBOXES håndtere dette på følgende måde: Kunden skal først afgive en skriftlig erklæring om, at han ønsker at afhjælpe overtrædelsen. Derefter RAIDBOXES midlertidigt suspendere suspensionen til fjernelse og informerer kunden om dette.
 4. RAIDBOXES er også berettiget til at blokere BOXEN, hvis kunden er i restance med sin betaling. Så snart kunden har overholdt sin standardbetaling, BOX låses op igen.
 5. Nye BOKSE kan også blokeres til valideringsformål. Når den nye kunde har bekræftet sin identitet, BOX Ulåst.
 6. I tilfælde af malware-angreb af BOX Er RAIDBOXES ret til at bruge de angrebne BOX Straks. Dette gøres for systemsikkerheden og også som beskyttelse af BOX ejer, da dette ikke vil tildele nogen straf fra søgemaskiner og vil give besøgende til hans BOX ikke sætter dig i fare.
 7. Tilsvarende RAIDBOXES ret til at bruge oplysningerne RAIDBOXES smtp-relæet for at forhindre afsendelse af e-mails, forudsat at RAIDBOXES den tjenesteudbyder, som tjenesten er baseret på.

Afsnit 15. Databeskyttelse

 1. RAIDBOXES indsamler, behandler og bruger kundens personoplysninger. Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik.
 2. RAIDBOXES påpeger udtrykkeligt over for kunden, at databeskyttelse i forbindelse med dataoverførsler i åbne net, såsom internettet, ikke fuldt ud kan garanteres i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Kunden ved, at udbyderen kan se det sidetilbud, der er gemt på webserveren, og muligvis også andre data fra kunden, der er gemt der til enhver tid fra et teknisk synspunkt. Andre internetabonnenter kan også være teknisk i stand til at forstyrre netsikkerhed og kontrollere meddelelsestrafik uden tilladelse. Kunden er fuldt ansvarlig for sikkerheden af de data, som han overfører til internettet og gemt på webservere.

16. Værneting, lovvalg

 1. Kompetencestedet for alle krav, der opstår som følge af kontraktforholdet mellem parterne, navnlig vedrørende indgåelse, likvidation eller opsigelse af kontrakten, er – for så vidt som kunden er en fuldgyldig handelsvirksomhed, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond – Münster i Westfalen, Münster-distriktet. RAIDBOXES kan også, eventuelt, sagsøge kunden på sit generelle værneting.
 2. For RAIDBOXES kontrakter, der indgås på grundlag af disse vilkår og betingelser, og de krav, der følger heraf, af enhver art, er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af bestemmelserne i Den Forenede UnWide-konvention om køb af varer (CISG).

Afsnit 17. Andre bestemmelser

 1. Med krav fra RAIDBOXES kunden kan kun modregne dem, hvis de er ubestridte eller lovligt etableret. Kunden har kun ret til at gøre en ret til tilbageholdelse gældende på grund af modkrav som følge af kontraktforholdet med udbyderen.
 2. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er virkningsløse, berører dette ikke kontraktens gyldighed som helhed.

B. Særlige betingelser

Afsnit 1. Særlige betingelser for sikkerhedskopier

 1. Vi tilbyder vores kunder automatiske sikkerhedskopier som en del af vores tilbud. Disse oprettes automatisk fra kl. 03.00 MEST hver dag, afhængigt af størrelsen på sikkerhedskopien, kan oprettelsen tage et par timer. Vores sikkerhedskopier er gemt i datacentrene i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valgte Frankfurt som serverplacering. Når der oprettes en sikkerhedskopi, BOX spejlet i sin version, som er på serveren på 3:00.m. og er faktisk bruges. Et indhold og funktionel kontrol af siden af vores side udføres ikke.
 2. Hver automatisk oprettet sikkerhedskopi gemmes i 30 dage. Når de 30 dage er gået, slettes den respektive sikkerhedskopi permanent.
 3. Hvis en RAIDBOXES uafhængig sikkerhedskopiering Plugin bruges, kan RAIDBOXES ikke garantere fuldstændigheden og funktionaliteten af den sikkerhedskopi, vi opretter.
 4. RAIDBOXES giver kunden mulighed for manuel sikkerhedskopiering. En manuelt oprettet sikkerhedskopiering slettes, så snart kunden BOX annoncerer og sletter. Antallet af mulige sikkerhedskopier afhænger af taksten og kan findes i produktbeskrivelsen.
 5. Den Staging (database- og filsystem) ikke er en del af sikkerhedskopien til RAIDBOXES .

Afsnit 2. Særlige betingelser for gratis BOXES (DEMO-BOXEN)

De særlige betingelser, der er beskrevet her, supplerer og præciserer bestemmelserne i afsnit A, punkt 4.
1. Afvigende regulering
Gratis BOXEN i prøveperioden gælder de tjenester, der er anført i afsnit A, afsnit 5, ikke fuldt ud.
2. Indhold af ydeevne

 1. RAIDBOXES tilbyder DEMO-BOXEN til enhver valgbar takst. STARTER kan testes i 14 dage gratis, høj trafik kasser i 4 dage. De nøjagtige demotider vises, når du vælger DEMO'en BOX Vises.
 2. Gratis BOXEN i prøveperioden er kunden ikke berettiget til at levere den fulde funktionalitet af det almindelige produkt.

3. Sletning af data

 1. Hvis kunden hverken har den gratis BOX omregnet til en betalt en, ud over dette, et gebyr-baseret ekstra BOX kontrakten udløber automatisk uden varsel fra kundens eller RAIDBOXES efter afslutningen af testfasen. Den gratis RAIDBOXES konto vil forblive.

Afsnit 3. Særlige betingelser for den fuldt forvaltede tarif

 1. I den fuldt administrerede takst tilbyder vi automatisk Plugin - (støtte WordPress software) og Theme - ( WordPress Designskabeloner) Opdateringer til CMS WordPress Vol

1. Procedure for ajourføring Plugins Og Themes

 1. En opdateringsproces kræver altid en daglig sikkerhedskopiering. Efter opdateringsprocessen kontrolleres webstedet for hjælp til handicappede. En komplet kontrol af hjemmesiden for funktionalitet og design udføres ikke. På grund af talrige Plugin opdateringer, kan kunden ikke bruge Plugin Opdateringer. Kunden er derfor forpligtet til at tjekke sin hjemmeside mindst en gang om ugen.
 2. Dette gælder ikke for sider, der hverken er tilgængelige eller korrekt sammenkædede. Der er ingen automatisk opdatering her. I dette tilfælde vil kunden blive RAIDBOXES via sin gemte e-mail-adresse.

2. Hvordan man skal håndtere problemer

 1. Hvis en side ikke længere er tilgængelig, efter at der er foretaget en opdatering, RAIDBOXES forsøger at gendanne den tidligere oprettede sikkerhedskopi.
 2. Hvis kunden bemærker problemer på sin hjemmeside, kan hjemmesiden til enhver tid nulstilles til den tidligere oprettede sikkerhedskopi. Hvis en fejl på webstedet skyldes en Plugin - eller Theme opdatere efter RAIDBOXES registreres, vises den tidligere oprettede sikkerhedskopiering på BOX og kunden får besked. Sammen kan du derefter beslutte, om en opdatering først skal suspenderes, eller om der skal bruges en ekstra betalt supporttjeneste.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. RAIDBOXES er ikke ansvarlig for skader forårsaget af Plugin - eller Theme Opdateringer. Kunden har navnlig ikke ret til at være berettiget til Plugin - og Theme -Opdateringer af RAIDBOXES fastsættes.

Afsnit 4. Særlige betingelser for domænekontrakter

 1. Hvis RAIDBOXES et domæne er registreret, indgås kontrakten direkte mellem kunden og den respektive registrator. RAIDBOXES handler i forhold til kunden som mellemmand, internetudbyder inden for rammerne af et betalt forretningsindkøbsforhold (§ 675 i den tyske civillovbog). Derfor gælder registreringsbetingelserne og retningslinjerne for den respektive registrator eller register. For så vidt som disse er i strid med de nuværende generelle vilkår og betingelser for RAIDBOXES de respektive registreringsbetingelser og retningslinjer går forud for vilkårene og betingelserne for RAIDBOXES . En oversigt over politikker og registreringsbetingelser kan findes her.
 2. Domæner registreres i en automatiseret proces. RAIDBOXES har ingen indflydelse på domænetildelingen. RAIDBOXES påtager sig derfor ingen garanti for, at de domæner, der anmodes om for kunden, kan tildeles (uddelegeres), vil vare på lang sigt og er fri for tredjeparts rettigheder.
 3. Kunden er forpligtet til at samarbejde om registrering, overdragelse og sletning af domæner samt om ændring af registreringer i de ordregivende myndigheders databaser på en rimelig måde.
 4. Kunden garanterer, at hans domæner og det indhold, der er tilgængeligt nedenfor, ikke overtræder juridiske regler eller krænker tredjeparters rettigheder. Afhængigt af domænetypen eller retningen af det tilhørende indhold skal andre nationale retssystemer overholdes, som de var.
 5. Hvis tredjeparter mener, at domæner eller indhold krænker deres rettigheder, eller hvis en overtrædelse af loven anses for at være RAIDBOXES På grund af objektive omstændigheder som sandsynlige kan vi midlertidigt blokere indholdet og træffe foranstaltninger for at gøre det pågældende domæne utilgængeligt.
 6. Kunden skal i tilfælde af krav om kompensation fra tredjeparter, som er baseret på ukorrekt brug af et internetdomæne eller det tilhørende indhold, RAIDBOXES Fritaget.
 7. Hvis kunden giver afkald på et domæne til den respektive registrator eller registreringsdatabasen, vil han blive informeret om dette RAIDBOXES Straks.
 8. Ophævelse af kontraktforholdet med RAIDBOXES registreringskontrakten for et domæne mellem kunden og .dem registrator i hvert enkelt tilfælde påvirkes ikke. Opsigelsesordrer i forbindelse med registreringsforholdet skal dog RAIDBOXES da domænet administreres for domæneejeren, og kommunikationen fra domæneejeren, herunder opsigelse af kontrakten, skal videresendes regelmæssigt via udbyderen til den respektive registrator eller registreringsdatabase.
 9. Kundens opsigelse med hensyn til kontraktforholdet med RAIDBOXES kræver derfor kundens udtrykkelige skriftlige erklæring om, at domænet (co-)opsiges og kan slettes. Hvis kunden ikke også er domæneejer, kræver annullerings- eller annulleringsordren skriftligt samtykke fra domæneejeren eller administratoren.
 10. Fristen for udstedelse af domæneafslutningsordrer til RAIDBOXES for alle domæner i forbindelse med topdomænerne .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, er .eu fire uger ved udgangen af registreringsforholdets løbetid for alle andre domæner tre måneder.
 11. Ordrer om sen domæneafslutning er RAIDBOXES straks til justitssekretæren. Det præciseres imidlertid, at hvis en opsigelsesordre vedrørende domæneregistreringskontrakten ikke udstedes af kunden rettidigt, og domæneregistreringsperioden derfor udvides til registratoren eller .dem registrator, forbliver kundens forpligtelse til at betale for fornyelsesperioden på plads.
 12. Selv om kunden opsiger kontraktforholdet med RAIDBOXES , fremsætter imidlertid ikke noget udtrykkeligt påbud, som er i overensstemmelse med RAIDBOXES tidligere registrerede domæner, vil forpligtelsen til at betale domænerne også forblive på plads indtil videre. Efter ufyldestgørende anmodning til kunden, som sendes til kundens e-mail-adresse, om skriftligt at erklære om domænerne inden for en rimelig frist, RAIDBOXES at overføre domænerne til direkte administration af den respektive registrator eller at frigive domænerne på vegne af kunden. Det samme gælder i tilfælde af opsigelse af kontraktforholdet med kunden ved at RAIDBOXES .
 13. Hvis domæner ikke udstedes af kunden senest på slutdatoen for business management-kontrakten for administration af domænet mellem kunden og RAIDBOXES placeret i administrationen af en anden udbyder, RAIDBOXES at overføre domænerne til direkte administration af den respektive registrator eller at frigive domænerne på vegne af kunden. Dette gælder især i tilfælde af, at kunden har givet en instruktion med hensyn til overførsel af domænet til en ny udbyder, men dette ikke implementeres i tide.

Afsnit 5. Særlige betingelser for tilføjelsesprogrammer

1. Specifikationer for tjenesteydelser

 1. I sin kontrakt har kunden mulighed for at tilføje yderligere tilføjelser.
 2. Omfanget af tjenester af add-ons, der tilbydes af os, kan findes i den respektive servicebeskrivelse.

2. Opsigelse af kontrakten, kontraktbehandling, opsigelse

 1. Til hver BOX Et eller flere tilføjelsesprogrammer kan tilføjes. Tilføjelsesprogrammet knyttes automatisk til den kontrakt, hvor BOX Er.
 2. Hvis BOX annullerer automatisk det tilsvarende tilføjelsesprogram.
 3. Hvert tillæg kan afsluttes med en periode på en måned til kontraktens udløb uafhængigt af BOX opsagt til kontrakten.

3. Betalingsbetingelser

 1. Hvert tilføjelsesprogram faktureres sammen med den kontrakt, hvor BOX Er. Synkroniseringen af betalingsmetoden og betalingsintervallet kører automatisk.
 2. Betalingstypen svarer til den, der er valgt i den tidligere indgåede kontrakt.
 3. Hvis begyndelsen af tillægsaftalen falder sammen med påbegyndelsen af kontrakten for BOX kontrakt faktureres tilføjelsesprogrammet uafhængigt for den tilsvarende periode.

Afsnit 6. Særlige betingelser for "FREE-DEV"-programmet

 1. RAIDBOXES tilbyder sine kunder et gratis udviklingsmiljø. Inden for dette kan udviklere få adgang til 3 DEMOBOKSE gratis i 90 dage. STARTER -Planlæg tjenester oprette hjemmesider. Efter afslutningen af hjemmesiden, vil dette blive videregivet til kundens klient inden for et ejerskifte og vil først derefter blive placeret i en betalt BOX Konverteret. Overførslen til kunden kan ske inden for affiliate system af RAIDBOXES desuden belønnes. Mere information om vores affiliate program kan findes her.
 2. Dette tilbud er udelukkende rettet mod webudviklere. For at blive aktiveret for FREE-DEV-programmet kræves en forudgående registrering. Dette kan gøres ved at udfylde en formular som en del af onboarding. Alternativt kan der foretages en aktivering ved at kontakte vores chatsupport.
 3. Efter en vellykket adgang til FREE-DEV-programmet RAIDBOXES tilgængelig for kunden op til 3 DEMO-BOXES i 90 dage gratis. Efter de 90 dage BOX slettes automatisk.
 4. Når du har sendt formularen, kan du RAIDBOXES låse kunden op inden for en periode på 3 dage for FREE-DEV-programmet eller afvise det uden at give en begrundelse.
 5. RAIDBOXES er berettiget til at udelukke kunden fra deltagelse af FREE DEV-programmet til enhver tid, forudsat at fakta begrunder accepten af misbruget af programmet, eller hvis der er andre overtrædelser i overensstemmelse med § 12 i de generelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser.

afsnit 7. Særlige betingelser for e-mail-tjenester

 1. Kunder hos RAIDBOXES har mulighed for at booke e-mail-postkasser i deres kontrakt. For at kunne tilbyde e-mail-tjenester, RAIDBOXES inden for en forhandlerkontrakt med mailbox.org.
 2. Omfanget af tjenester bestemmes af tjenestebeskrivelsen for den valgte pakke.
 3. Der kan kun oprettes en e-mail-postkasse, hvis der er adgang til et domæne. Dette skal være sammenkædet i bestillingsprocessen.
 4. Det er kundens ansvar at sikre, at der foretages vigtige e-mail-sikkerhedskopier.

5. Kontraktens løbetid/opsigelse

 1. Kontraktperioden for e-mail-postkassen er den samme som for den tilknyttede kontrakt.
 2. E-mail-indbakken kan til enhver tid opsiges uden overholdelse af en frist, uanset kontraktens udløb ved kontraktens udløb ved udløbet af den tilknyttede kontrakt.
 3. Hvis den kontrakt, som e-mail-postkassen er tilknyttet, afsluttes, afsluttes e-mail-postkassen automatisk med og slettes ved udløbet af kontraktperioden.

6. Betalingsbetingelser

 1. Hver e-mail-postkasse faktureres med den tilknyttede kontrakt.
 2. Betalingstypen svarer til den, der er valgt i den tidligere indgåede kontrakt.
 3. Hvis begyndelsen af postkassens kontrakt falder sammen med, at kontrakten om BOX relateret kontrakt, faktureres postkassen uafhængigt for den tilsvarende periode.

8. Særlige betingelser for indstillingen "Content Delivery Network" (CDN-indstilling)

 1.  Kunder hos RAIDBOXES har mulighed for at øge den verdensomspændende tilgængelighed af dit websted via CDN-indstillingen ved hjælp af et indholdsdistributionsnetværk. For at kunne levere denne service RAIDBOXES inden for en forhandleraftale med proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Omfanget af tjenester bestemmes af tjenestebeskrivelsen.
 2. CDN-indstillingen kan til enhver tid tilføjes eller opsiges en eksisterende kontrakt. Opsigelse af den tilknyttede kontrakt fører automatisk til, at CDN-indstillingen ophører. Fakturering sker på betingelserne i den tilknyttede kontrakt.
 3. For levering af CDN-optionen, vores generelle vilkår og betingelser for tilgængelighed (se ovenfor A. 5) og RAIDBOXES (se ovenfor A, afsnit 13).

9. Særlige betingelser for multisite-indstillingen

 1. Kunder hos RAIDBOXES har mulighed for at bruge multisite på en WordPress forekomst flere WordPress -Undermapper eller WordPress Hjemmesider. Omfanget af tjenester bestemmes af tjenestebeskrivelsen.
 2. Sammenlignet med WordPress Enkeltwebsteder kan ikke bruge hele spektret af RAIDBOXES anvendes. Det aktuelle ydelsesniveau kan til enhver tid bruges i tjenestebeskrivelsen "Flere lokationer" på RAIDBOXES Hjemmeside.

Gælder fra 20. november 2019