Generelle vilkår og betingelser RAIDBOXES

Indholdet af online-tilbuddet

A. Generelle regler

Anvendelsesområde 1. Anvendelsesområde, ændring af gtc

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tjenester i RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster (i det følgende benævnt RAIDBOXES ).
  For så vidt som der er nævnt »kunde(er)« nedenfor, gælder dette både for forbrugerne i den tyske borgerlige lovbogs § 13 og for entreprenøren i overensstemmelse med § 14 i den tyske borgerlige lovbog(BGB).
 2. RAIDBOXES leverer alle tjenesteydelser udelukkende på grundlag af denne gtc, selv om der ikke udtrykkeligt henvises til dem. Dette gælder især, hvis kunden bruger sine egne generelle vilkår og betingelser, og disse modstridende eller afvigende vilkår og betingelser fra de vilkår og betingelser, der er angivet her. I det er det også kun de RAIDBOXES vilkår og betingelser, hvis RAIDBOXES i kendskab til modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for kunden, uden forbehold.
 3. Ud over disse generelle vilkår og betingelser for RAIDBOXES særlige betingelser gælder for individuelle produkter, især domæner, som kan findes her. Disse yderligere vilkår og betingelser gælder også, hvis det tilsvarende produkt kun er en del af en pakke, der er reserveret af kunden, hvilket også omfatter andre tjenester.
 4. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid i overensstemmelse med en rimelig opsigelsesperiode. Hvis kunden ikke gør indsigelse mod ændringen inden for en af RAIDBOXES tidsfrist, anses ændringen for at være godkendt. RAIDBOXES i meddelelsen om ændringen, vil kunden blive informeret om, at ændringen vil træde i kraft, hvis han ikke gør indsigelse inden for den angivne periode. I tilfælde af en rettidig, formeffektiv indsigelse, gælder de tidligere vilkår og betingelser fortsat i forholdet mellem parterne; i dette tilfælde skal både kunden og RAIDBOXES ret til at opsige kontrakten inden for to uger efter offentliggørelsen af den særlige lic.

Kontraktens genstand, gratis tjenesteydelser, ændringer i kontrakten

 1. RAIDBOXES Software as a Service (SaaS) leverer tjenester til at gøre indhold tilgængeligt via internettet. Til dette formål gøres systemressourcer tilgængelige for kunden på en server. Kunden kan til en vis grad gemme indhold på denne server. På serveren er indholdet tilgængeligt til hentning via internettet under et internetdomæne, der er tildelt kunden. Det nøjagtige omfang bestemmes af Specifikationer af de RAIDBOXES tilbudte takster.
 2. Det specifikke emne i kontrakten er en såkaldt " RAIDBOXES konto" (i det følgende anvendes ensartet til kundemenu og samlet kontrakt), hvor kunden har en eller flere "BOXES" (i det følgende også " BOX "), oprette og administrere domæner og tilføjelsesprogrammer.
  BOXEN er systemressourcer, der stilles til rådighed for kunden til hurtigt og brugervenlige nye installationer af CMS (Open Source Content Management System) WordPress for at oprette. Det størst mulige antal BOXES pr. kontrakt bestemmes af servicebeskrivelsen af RAIDBOXES tilbudte takster. I henhold til den respektive servicebeskrivelse får kunden lagerplads, computerkraft (i form af CPU og RAM) og servertypen samt andre forsyningsspecifikke indstillinger på RAIDBOXES systemressourcer. Tilbudsspecifikke indstillinger omfatter funktioner, der RAIDBOXES serverniveau. Dette omfatter navnlig skriverettigheder til filer og mapper i WordPress -core software, webserver indstillinger og sikkerhedskopier, samt RAIDBOXES Tilføjelsestjenester.
 3. RAIDBOXES giver mulighed for at medtage underleverandører ved rydning af diskplads og serverressourcer. Brugen af underleverandører fritager RAIDBOXES fra sin eneste forpligtelse over for kunden til at udføre hele kontrakten fuldt ud.
 4. Indholdet af den lagerplads, der er beregnet til kunden, er RAIDBOXES regelmæssigt sikret (Sikkerhedskopier). Nærmere oplysninger om hyppigheden og procedurerne for sikkerhedskopien kan findes i tjenestebeskrivelsen. Kunden er ikke berettiget til frigivelse af nogen af backup medierne, men kun til overførsel af det sikrede indhold tilbage til serveren.
 5. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at udvide tjenester og foretage forbedringer, hvis de tjener tekniske fremskridt, synes nødvendige for at forhindre misbrug, eller udbyderen er forpligtet til at gøre det ved lov. Andre ændringer af aftalens indhold, herunder disse vilkår, kan RAIDBOXES kundens samtykke, forudsat at ændringen foretages i lyset af kundens interesser RAIDBOXES rimeligt for kunden. Navnlig enhver ændring i kontrakten, der reducerer de vigtigste kontraktlige RAIDBOXES resultere i, at Samtykke til ændring af kontrakten anses for at være givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod ændringen inden for en måned efter modtagelsen af ændringsmeddelelsen. RAIDBOXES forpligter sig til at informere kunden om konsekvenserne af, at der ikke er gjort indsigelse i forbindelse med ændringsmeddelelsen.
 6. For så vidt som kundens brug eller RAIDBOXES gør det nødvendigt, forbliver RAIDBOXES forbeholder sig ret til at overføre kundens data til et andet servermiljø (dataoverførsel). Målet er altid at forbedre ydeevnen med hensyn til tilgængelighed, ydeevne eller omfang af tjenester. I den forbindelse RAIDBOXES sikre, at datamigration, idet der tages hensyn til RAIDBOXES rimeligt for kunden.
 7. Frivillige, gratis tjenester og tjenester af RAIDBOXES , som udtrykkeligt er udpeget som sådanne og ikke er en del af beskrivelsen af RAIDBOXES indstilles til enhver tid. RAIDBOXES vil tage hensyn til kundens legitime interesser i tilfælde af ændringer og ophør af gratis tjenester og tjenester.
 8. Registrering af domæner
  Hvis kunden overdrager udbyderen registreringen af et domæne, indgås kontrakten udelukkende mellem kunden og den respektive registrator. RAIDBOXES handlinger for kunden i forbindelse med et forretningsindkøbsforhold. RAIDBOXES har ingen indflydelse på registreringsdatabasens domænetildeling. RAIDBOXES kontrollerer heller ikke, om registreringen krænker tredjemands rettigheder. RAIDBOXES er berettiget til at frigive kundens domæne efter kontraktens ophør.

3. Kontraktens indgåelse

 1. Oplysningerne på hjemmesiden for RAIDBOXES beskrevne tjenester udgør ikke bindende tilbud fra udbyderens side, men tjener som grundlag for kundens afgivelse af et bindende tilbud.
 2. Kunden kan fremsætte tilbuddet, via hvilken hjemmesiden for RAIDBOXES onlineordreformular. For at angive et tilbud er forudgående registrering påkrævet. Til registrering bliver kunden bedt om at oplyse sit navn og sin e-mail-adresse. Den resulterende RAIDBOXES konto er gratis for kunden.
  Hvis kunden ønsker at bruge vores tjenester, skal yderligere data, der er nødvendige for indgåelsen af kontrakten, leveres inden for bestillingsprocessen efter valg af taksten. For mere information, kontakt venligst vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan tages fra Efter at have afsluttet bestillingsprocessen, giver kunden et bindende tilbud på afsnit 145 f. BGB ved at klikke på knappen "Bestil for et gebyr" (= erklæring af hensigtserklæring af kunden til at indgå kontrakten).
  Dette tilbud kan RAIDBOXES Accepter inden for 2 dage
 1. ved at oprette eller konvertere BOX Eller
 2. ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse via e-mail.
 1. Hvis flere af ovennævnte alternativer er til rådighed, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer først finder sted. Tager RAIDBOXES kundens tilbud inden for ovennævnte periode, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
 2. Acceptfrist begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af den tredje dag efter afsendelsen af tilbuddet.
 3. Når du indsender et tilbud via onlineordreformularen fra RAIDBOXES kontraktteksten er RAIDBOXES og sendes til kunden i tekstform via e-mail efter at have sendt sin ordre. Kontraktteksten kan dog ikke længere sendes af kunden via hjemmesiden for RAIDBOXES Hente.
  Før du afsender ordren via online ordreformen for RAIDBOXES kunden løbende kan rette sine indtastninger. Desuden vises alle poster før bindingsafsendelsen af ordren igen i et bekræftelsesvindue og kan også rettes der.
 4. Det tyske, spanske og engelske sprog kan indgås.
 5. Ordrebehandling og kontakt finder normalt sted via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, han/hun har angivet til ordrebehandling, er korrekt, således at den på denne adresse, som leveres af RAIDBOXES sendte e-mails. Især når kunden bruger spamfiltre, skal den sikre, at alle RAIDBOXES eller e-mails sendt af denne tredjepart betroet behandlingen af ordren.

4. Testfase (DEMO BOX )

 1. Før indgåelsen af kontrakten, kunden har mulighed for at bruge en gratis DEMO for en prøveperiode, som bestemmes af den valgte takst. BOX og bruge den. Denne testfase begynder med oprettelsen af den første BOX I RAIDBOXES Konto. Allerede i testfasen har kunden mulighed for at bruge den gratis DEMO BOX til en betalt BOX og til at oprette og bruge en eller flere betalte BOXES ud over dette.
 2. Kunden skal sikre, at dataene for den fælles kontrakt er korrekte. For at modtage den gratis DEMO BOX til en betalt BOX eller at foretage en gebyrbaseret yderligere BOX kunden skal afgive en tilsvarende erklæring i dashboardet og give de nødvendige oplysninger (navn, en postadresse (ingen postkasse eller andre anonyme adresser) e-mail-adresse, telefonnummer og, hvis det er relevant, bankoplysninger), der er nødvendige for behandlingen af kontraktforholdet. Kunden forsikrer, at alle RAIDBOXES overførte data er korrekte og fuldstændige. I tilfælde af ændringer skal kunden straks overføre dataene via instrumentbrættet eller ved at underrette RAIDBOXES post, chat eller e-mail. Ved afslutningen af forsøgsfasen BOX hvis kunden ikke placerer dem i en betalt BOX er blevet ændret. Hvis kunden også har den gratis DEMO BOX ikke i en betalt BOX konverteres, vil dette blive BOX Af RAIDBOXES automatisk uigenkaldeligt slettet.
 3. Hvis kunden hverken har demoen BOX til en betalt BOX konverteres ud over dette, en gebyrbaseret yderligere BOX kontrakten udløber automatisk en uge efter afslutningen af testfasen uden opsigelse fra kundens side eller RAIDBOXES Jeg har brug for det. Ved automatisk sletning af BOX kunden informeres inden afslutningen af testfasen. Selv efter afslutningen af testfasen vil kunden modtage en meddelelse to gange inden for en uge – på rimelig afstand – til den e-mail-adresse, han har angivet.
 4. Du kan finde flere oplysninger om DEMO-bokse i afsnit B.

5. Omfanget af tjenester/tilgængelighed

 1. RAIDBOXES giver kunden en gratis " RAIDBOXES konto" i den aktuelle version. Den nuværende vifte af funktioner og tjenester i " RAIDBOXES Konti" er resultatet af den aktuelle servicebeskrivelse på hjemmesiden for RAIDBOXES .
 2. Online-tjenesten af RAIDBOXES tilbydes afhængigt af tilgængelighed. 100 % tilgængelighed er ikke teknisk mulig og kan derfor RAIDBOXES kan ikke garanteres. På grund af internettets decentraliserede struktur RAIDBOXES kun ansvarlig for tilgængeligheden i det omfang, den manglende hentning skyldes den del af nettet, der drives af den, webserveren selv eller en af dens stedfortrædende agenter. De servere, der ligger til grund for vores tjenester, drives af Hetzner Online GmbH, Digital Ocean LLC. og dogado GmbH. Hetzner garanterer en tilgængelighed på 99,9 % i det årlige gennemsnit (punkt 3,2 i Hetzner GTC), har Digital Ocean en tilgængelighed på 99,99 % (https://www.digitalocean.com/docs/platform/droplet-policies/#droplet-service-level-agreement-sla) og dogado mellem 99%-99.99% afhængigt af komponenten. RAIDBOXES er yderst engageret i at bevare disse værdier.
 3. Medmindre andet er aftalt, RAIDBOXES adgang til sine tjenester, der tilbydes via internettet, på mindst 99 % pr. annimable pr. år. Der gives adgang, når systemressourcer og -tjenester i det væsentlige er operationelle. Tilgængeligheden beregnes på grundlag af den tid, der er tildelt den pågældende kalendermåned i kontraktperioden, minus de vedligeholdelsestider, der er defineret nedenfor. RAIDBOXES udføre vedligeholdelsesarbejde så vidt muligt i lav-brugstider.
 4. RAIDBOXES eliminerer øjeblikkeligt alle softwarefejl i overensstemmelse med de tekniske muligheder. Der opstår en fejl, når RAIDBOXES ikke udfører de funktioner, der er angivet i servicebeskrivelsen, giver fejlagtige resultater eller på anden måde ikke fungerer korrekt, således at brugen af " RAIDBOXES konti" er umulig eller begrænset. RAIDBOXES afhænger af infrastrukturer, der drives af tredjeparter (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH, dogado GmbH) til levering af tjenesten, og som RAIDBOXES har ingen indflydelse. Dette kan resultere i forstyrrelser eller funktionsnedsættelser, der forårsager dem uden for indflydelsessfæren af RAIDBOXES afbrydelser af internettet eller gennem force majeure.
 5. RAIDBOXES afhænger af infrastrukturer, der drives af tredjeparter (Digital Ocean LLC., Hetzner Online GmbH) til at levere tjenesten og af RAIDBOXES har ingen indflydelse. Dette kan resultere i forstyrrelser eller funktionsnedsættelser, der forårsager dem uden for indflydelsessfæren af RAIDBOXES afbrydelser af internettet eller gennem force majeure.
  Følgende omstændigheder betragtes ikke som forstyrrelser i operationen:
 • afbrydelser i adgangen på grund af forstyrrelser på tredjepartsområdet, hvortil RAIDBOXES har ingen indflydelse
 • Afbrydelser på grund af force majeure
 • kortvarige driftsafbrydelser, som er nødvendige for at forebygge eller forebygge konkrete risici fra tredjeparters mulige misbrug (såkaldte exploits) (f.B. ved opdateringer)
 1. Opretholdelse af den anvendte teknologis ydeevne RAIDBOXES vedligeholdelses- og servicearbejde regelmæssigt. For så vidt som svigt i tjenesterne er forbundet med dette arbejde, RAIDBOXES hvis det er muligt, i tider med normalt lav efterspørgsel.
 2. For at opretholde et højt sikkerhedsniveau implementeres softwareopdateringer regelmæssigt. Dette kan reducere omfanget og udformningen af RAIDBOXES tjenester. Det kan ikke udelukkes, at dette også kræver ændringer af indhold, der er gemt af kunden eller programmer, der er installeret af kunden. Så vidt muligt RAIDBOXES informere kunden på forhånd. Hvis en sådan systemopdatering kræver urimelige ændringer for kunden, kan kunden opsige kontrakten ekstraordinært.
 3. I løbet af en kontrakts løbetid er det muligt at ændre en takst med større ydeevne (opgradering) eller mindre ydeevne (nedgradering) til enhver tid på kundens anmodning. Eventuelle gebyrer for ændringen er RAIDBOXES for at spørge. Med ændringen i drift begynder en ny kontrakt på grundlag af de servicespecifikationer og GTC, der gælder på tidspunktet for ændringen, og om nødvendigt med en ny minimumsperiode. I tilfælde af en ændring af en højere kvalitet tarif, vil ubrugte betalinger fra kunden blive refunderet for den gamle takst.
 4. Kunden er ikke berettiget til at blive tildelt den samme IP-adresse til serveren i hele kontraktens løbetid.

6. Præstationsforstyrrelser

 1. Fejl er blevet RAIDBOXES inden for rammerne af de tekniske og operationelle muligheder. Kunden er forpligtet til at: RAIDBOXES straks ("Fejlmeddelelse"). Hvis fjernelsen af fejlen ikke udføres inden for en rimelig frist, skal kunden RAIDBOXES for at fastsætte en rimelig afdragsfri periode (normalt en uge). Indstillingen af en henstandsperiode skal ske skriftligt. Hvis fejlen ikke er udbedret inden for denne afdragsfri periode, er kunden berettiget til erstatning for eventuelle skader, han har pådraget sig. Denne påstand gælder ikke for RAIDBOXES betafunktioner, frivillige gratis tjenester og DEMO BOXES.
 2. Hvis boxes' funktionalitet er begrænset på grund af indhold uden for kontraktforhold eller på grund af brug ud over den kontraktligt krævede brug, kan kunden ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til eventuelle forstyrrelser baseret på dette. I tilfælde af force majeure RAIDBOXES fritaget for forpligtelsen til at opfylde.
 3. Enhed RAIDBOXES misligholdelse af opfyldelsesforpligtelser, er kunden kun berettiget til at trække sig ud af kontrakten, hvis: RAIDBOXES en rimelig henstandsperiode, der er fastsat af kunden. Nådeperioden skal fastsættes skriftligt. Den skriftlige formular kan erstattes af elektronisk form, hvis kunden tilføjer sit navn til erklæringen og giver det elektroniske dokument en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med underskriftsloven. Den afdragsfrie periode skal være på mindst to uger.

7. Ændringer i ydeevne

 1. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at ændre de tjenester, der tilbydes, eller til at tilbyde forskellige tjenester, medmindre dette ikke er rimeligt for kunden.
 2. RAIDBOXES forbeholder sig ret til at ændre de tjenester, der tilbydes, eller til at tilbyde afvigende tjenester
 • i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det ved en ændring af den retlige situation;
 • i det omfang, vi overholder en anti-appel domstolsafgørelse eller en regeringsbeslutning;
 • i det omfang den respektive ændring er nødvendig for at lukke eksisterende sikkerhedshuller
 • hvis ændringen kun er til gavn for kunden Eller
 • hvis ændringen er af rent teknisk eller proceduremæssig karakter, uden væsentlig indvirkning på kunden.
 1. Ændringer med kun ubetydelig indflydelse på udbyderens tjenester udgør ikke ændringer i resultaterne i dette afsnits betydning. Dette gælder navnlig for ændringer af rent grafisk karakter og den blotte ændring af funktionsarrangementet.

8. Instruktion om tilbagekaldelse

 1. Hvis kunden skal betragtes som forbruger som forbruger i henhold til § 13 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), kan den indgåede aftale tilbagekaldes inden for fjorten dage (tilbageholdelsestid) uden begrundelse. I henhold til den tyske borgerlige lovbogs § 13 er en forbruger »enhver fysisk person, der indgår en retstransaktion med henblik, som ikke primært kan tilskrives hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed«. Om der foreligger en forbrugerstatus, bestemmes af RAIDBOXES .
 2. For at kunne udøve fortrydelsesretten skal forbrugeren RAIDBOXES ved hjælp af en klar erklæring (f.B. et brev sendt med posten eller en e-mail) om hans beslutning om at fortryde denne kontrakt.  Den vedlagte model tilbagetrækning form kan anvendes til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten sendes inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 3. Konsekvenser af tilbagekaldelse
  Efter en vellykket tilbagekaldelse vil de betalinger, der er betalt indtil nu, blive refunderet med det samme og senest fjorten dage efter den dag, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt RAIDBOXES er modtaget. Anvendes til denne tilbagebetaling RAIDBOXES samme betalingsmiddel, der blev anvendt i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt der vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.
 4. Eksempel på udbetalingsformular: (Slet unøjagtig).)

——
Til RAIDBOXES Gmbh
Friedrich-Ebert-Straße 7
48153 Münster
support@raidboxes.io
I/vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, som jeg/os har indgået (*) om køb af følgende varer (*)/leveringen af følgende tjeneste (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens/forbrugerens navn
Forbrugerens adresse
Forbrugerens underskrift (kun i tilfælde af kommunikation på papir)
Dato (*)
——

9. Kontraktperioden, opsigelse

 1. Kontraktperioden bestemmes af det betalingsinterval, som kunden har valgt. Ved kontraktperiodens udløb forlænges denne periode automatisk med perioden for det tidligere valgte betalingsinterval.
 2. Kontrakten kan til enhver tid opsiges uden overholdelse af en frist ved kontraktens udløb.
 3. Opsigelse kan kun ske skriftligt ved brev eller via det sikre onlineadministrationsområde ( RAIDBOXES instrumentbrættet). Annullering via e-mail er tilladt, hvis den e-mail-adresse, som afsenderen bruger, gemmes for kundekontoen. Opsigelsen skal resultere i de væsentlige elementer i kontrakten (navn, fornavn, kundenummer, kontraktnummer, BOX nummer).
 4. Hvis en kunde har mere end én BOX, er det bydende nødvendigt, at opsigelsen konkret angiver, hvilke BOX og hvilken kontrakt der skal opsiges.
 5. Hvis datoen for opsigelsen skal finde sted, vælges kontraktens udløbsdato.
 6. I tilfælde af kundens opsigelse skal kunden angive, hvad der skal ske med domæner, der er registreret for ham. I den forbindelse yder kunden også tilskud på anmodning af RAIDBOXES ingen rettidige instruktioner, er det RAIDBOXES for at slette domænerne (Luk). Hvis opsigelsen foretages af RAIDBOXES finder ovenstående tilsvarende anvendelse, forudsat at: RAIDBOXES kunden med opsigelsen for at udstede instruktioner.
 7. Begge parters ret til uden varsel at opsige kontraktforholdet uden varsel er ikke påvirket. En vigtig årsag til opsigelse ved at RAIDBOXES er særlig til stede i følgende tilfælde:
 1. Kunden er i restance i to på hinanden følgende datoer med betaling af det aftalte vederlag eller en ikke ubetydelig del af vederlaget, eller kunden har været i restance med betalingen af vederlaget i et beløb svarende til vederlaget for to måneder i en periode, der strækker sig over mere end to datoer.
 2. Kunden er insolvent, eller der er indgivet en konkursbegæring om hans aktiver, eller ansøgningen om indledning af insolvensbehandling er blevet afvist på grund af manglende midler.
 3. Kunden overtræder væsentlige kontraktlige forpligtelser og, på trods af advarsel eller meddelelse om blokering af indholdet, RAIDBOXES ikke med det samme.

Afdeling 10. Betalingsbetingelser

 1. Mængden af RAIDBOXES gebyrer, der skal betales, og den respektive faktureringsperiode er resultatet af servicebeskrivelsen af den takst, som kunden har valgt.
 2. Fakturering sker generelt online ved at indstille fakturaen i dashboardet som en fil, der kan downloades og udskrives.
  Onlinefakturaen anses for at være modtaget af kunden, når den er tilgængelig for ham i instrumentbrættet og dermed er kommet ind på hans bortskaffelsesområde. Dette gælder også, hvis: RAIDBOXES fakturaen som et PDF-dokument sendes også til kunden via e-mail.
 3. RAIDBOXES giver kunden mulighed for at betale eventuelle beløb, der er opstået ved direkte debitering, faktura eller kreditkort. Den deraf følgende afregningsperiode svarer til kontraktens løbetid. Betalinger skal altid betales på forhånd.
 1. Fakturabetaling: Hvis fakturaen for betalingsmetoden vælges, hvor de brugsrelaterede gebyrer forfalder på forhånd for den valgte kontraktperiode. Fakturaer skal betales inden for 10 dage.
 2. Betaling med SEPA direkte debitering: I tilfælde af betalinger med SEPA direkte debitering, vil kunden blive opkrævet det ikke-brugsgebyr. I den forbindelse godkender kunden RAIDBOXES at opkræve de betalinger, der skal foretages af kunden på bekostning af en konto, der er angivet af kunden. Med henblik herpå skal kunden RAIDBOXES et genkaldeligt direkte debiteringsmandat (SEPA). Vi accepterer i øjeblikket direkte debetfra mandater fra Tyskland, Østrig og Nederlandene. Hvis den direkte debitering ikke indløses på grund af utilstrækkelig kontodækning eller på grund af angivelse af en forkert bankkonto, eller hvis kunden gør indsigelse mod debiteringen, selv om han ikke er berettiget til at gøre det, bærer kunden de gebyrer, der er opstået som følge af tilbageførslen af det pågældende kreditinstitut, hvis han er ansvarlig for dette. Kunden er overladt til at bevise, at RAIDBOXES ingen eller væsentligt mindre skade er sket. Kunden vil blive sendt en påmindelse, der skal sendes. Der vil ikke automatisk ske yderligere inddrivelse af denne påstand.
 3. Betaling med kreditkort: I tilfælde af betaling med kreditkort, vil kunden blive opkrævet det ikke-benyttede gebyr på forhånd. For at gøre dette skal kunden gemme sine kreditkortoplysninger i dashboardet. Hvis gebyrer afvises af den respektive udbyder af betalingstjenester (f.B. på grund af forældede kreditkortdata) eller på grund af tekniske omstændigheder, forbeholder du dig ret til renter. RAIDBOXES før betalingsmetoden konverteres til faktura (ovenfor (a.) eller SEPA direkte debitering (ovenfor (b.). Kunden er RAIDBOXES informeret i god tid om problemer med debet og vil være i stand til at opdatere dine kreditkortoplysninger eller faktureringsoplysninger inden for en rimelig periode, før du skifter.
 1. Hvis kunden misligholder betalingen, RAIDBOXES at afvise tjenesterne, efter at der er udsendt en påmindelse. Dette gøres normalt ved at blokere BOX . Dette påvirker ikke kundens forpligtelse til at betale. Retten til ekstraordinær opsigelse uden varsel fra RAIDBOXES forbliver upåvirket.
 2. Hvis kunden i to på hinanden følgende måneder har været i betalingsstilling i to på hinanden følgende måneder med betaling af en ikke ubetydelig del af vederlaget eller for en periode på mere end to måneder med et beløb svarende til et månedligt gebyr RAIDBOXES opsige kontraktforholdet uden varsel med god grund.
 3. Som med alle andre tjenester, der leveres på permanent og permanent plan, RAIDBOXES tjenester, der ændrer omkostningerne ved at ændre den retlige og økonomiske kontekst (f.eks. ved at øge energi- og telekommunikationsomkostningerne). RAIDBOXES forbeholder sig derfor ret til at ændre priserne ved begyndelsen af en ny faktureringsperiode med en ændringsperiode på seks uger. Kunden har ret til ekstraordinær opsigelse på det tidspunkt, hvor prisændringen træder i kraft. Hvis kunden ikke gør brug af dette inden for fire uger efter modtagelsen af meddelelsen, anses ændringen for at være godkendt. hvor det er RAIDBOXES udtrykkeligt bemærker kunden.
 4. RAIDBOXES har ret til at forhøje gebyrerne på passende vis. Under alle omstændigheder er en årlig stigning på højst 10 % hensigtsmæssig i denne henseende. Gebyrstigningen kræver samtykke fra kunden. Samtykke anses for at være givet, hvis kunden ikke gør indsigelse mod forhøjelsen inden for en måned efter modtagelsen af ændringsmeddelelsen. RAIDBOXES er forpligtet til at informere kunden om konsekvenserne af, at der ikke er gjort indsigelse mod ændringsmeddelelsen.

11. Kundens forpligtelser og ansvar

 1. Kunden har mulighed for at sikkerhedskopiere alle filer og softwareindstillinger manuelt via backup-funktion. Der findes passende sikkerhedskopieringsindstillinger i dashboardet. Uden at dette berører forpligtelsen til at RAIDBOXES for at lave sikkerhedskopier, er kunden forpligtet til at lave regelmæssige backupcopies på egen hånd.
 2. Ansvaret for indholdet ligger hos kunden. For alt indhold, som kunden har BOX opbevares eller fås til rådighed for hentning, er han alene ansvarlig. Inden for rammerne af sin forpligtelse til at overholde de lovmæssige og kontraktmæssige bestemmelser er kunden også ansvarlig for tredjemands adfærd, der handler på hans vegne, navnlig stedfortrædende agenter og stedfortrædende agenter. Dette gælder også for andre tredjeparter, som han bevidst giver de nødvendige adgangsdata til. RAIDBOXES er ikke i stand til at kontrollere indholdet af kundesiderne for mulige overtrædelser. Kunden skal også sikre, at programmer, scripts osv., der er installeret af kunden, sikrer, at driften af serveren eller kommunikationsnetværket for RAIDBOXES eller andres sikkerhed og integritet på serverne i RAIDBOXES lagrede data.
 3. Det indhold, som kunden opbevarer på den lagerplads, der er beregnet til ham, kan være beskyttet af loven om ophavsret og databeskyttelse. Kunden rydder RAIDBOXES retten til at gøre det indhold, der er lagret på serveren, tilgængeligt under forespørgsler over internettet, navnlig til at reproducere og overføre det til dette formål og til at kunne reproducere det med henblik på databeskyttelse. Kunden kontrollerer på eget ansvar, om hans brug af personoplysninger opfylder databeskyttelseskravene.
 4. Det er kundens ansvar at håndtere adgangskoder sikkert. RAIDBOXES påpeger, at der på internettet blandt andet hele tiden gøres forsøg på at gætte adgang adgangskoder ved automatiseret test. Det er kundens pligt at beskytte sine kasser mod sådanne angreb og vælge adgangskoder på en sådan måde, at de ikke er kompromitteret af disse scanningsforsøg.
 5. Det er kundens ansvar at ændre sine adgangskoder med jævne mellemrum. Der bør kun vælges adgangskoder, der er klassificeret som meget stærke under verificeringen. Kunden forpligter sig til at overholde RAIDBOXES for at holde adgangskoder modtaget for at få adgang til tophemmelige, og RAIDBOXES straks, så snart han bliver opmærksom på, at uautoriserede tredjeparter er klar over adgangskoden. På samme måde vil kunden RAIDBOXES straks, så snart han har tegn på, at tredjemand bruger sin server uden tilladelse.
 6. Kunden er forpligtet til at give sine personoplysninger, korrekt og fuldstændigt, når han registrerer og RAIDBOXES ændringer af disse data uden forsinkelse.
 7. Kunden giver RAIDBOXES fra alle påstande om, at tredjeparter RAIDBOXES på grund af en krænkelse af deres rettigheder på grund af indhold, der er gemt af kunden på serveren. Kunden skal bære omkostningerne ved det nødvendige juridiske forsvar, herunder alle domstols- og advokatsalærer i et passende beløb. Dette gælder ikke, hvis overtrædelsen ikke er kundens mistede handling. Kunden er forpligtet til at: RAIDBOXES i tilfælde af et krav fra tredjemand om hurtigt, sandfærdigt og fuldstændigt at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at undersøge kravene og et forsvar.
 8. I tilfælde af en overhængende eller overhængende misligholdelse af ovennævnte forpligtelser og tredjemands påstand om ikke-åbenbart grundløse krav mod RAIDBOXES på grund af det indhold, der er gemt på serveren, RAIDBOXES berettiget til, under hensyntagen til kundens legitime interesser, midlertidigt at ophøre med at tilslute forbindelsen af dette indhold til internettet helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. RAIDBOXES straks underrette kunden om denne foranstaltning.
 9. Fare for eller forringe driften af serveren eller kommunikationsnetværket for kunden, programmer, scripts osv. RAIDBOXES eller andres sikkerhed og integritet på serverne i RAIDBOXES lagrede data, er det muligt at RAIDBOXES deaktivere eller afinstallere disse programmer, scripts osv. Hvis elimineringen af faren eller værdiforringelsen kræver det, RAIDBOXES også ret til at afbryde forbindelsen mellem det indhold, der er gemt på serveren, til internettet. RAIDBOXES straks underrette kunden om denne foranstaltning.
 10. Kunden skal undgå at bruge serversystemet fra RAIDBOXES for stor byrde. For stor belastning kan især skyldes scripts, der ikke er inkluderet i programbiblioteket i RAIDBOXES er inkluderet. I tilfælde af, at kundens indhold forstyrrer serversystemets funktion, sikkerhed eller tilgængelighed eller er akut kompromitteret, RAIDBOXES for at slette kundens konto

12. Overholdelse af lovkrav og forbudt brug

 1. Kunden må ikke BOX til sine ansatte/assistenter til hel eller delvis brug.
 2. Kunden er forpligtet til at overholde alle lovbestemmelser, især på en hjemmeside for at give de oplysninger, der kræves af TMG og GDPR. Især indhold, der kan hentes, lagrede data, viste bannere og de søgeord, der anvendes i registreringen i søgemaskinerne, må ikke være i strid med tredjemands lovgivning eller rettigheder (især varemærker, navn og ophavsret).
  Særligt alvorlige overtrædelser anses for at være
 • Overtrædelse af reglerne om beskyttelse af mindreårige
 • Væsentlige krænkelser af ophavsretten som følge af lagring og/eller hentning af indhold, navnlig musik, billeder, videoer, software osv.
 • Kriminel spionage eller manipulation med data fra RAIDBOXES og/eller andre kunder hos RAIDBOXES .
 1. Kunden er kontraktligt forbudt
 1. tilbyde eller tilbyde pornografisk indhold og tjenester, der beskæftiger sig med pornografisk og/eller erotisk indhold (f..B. nøgenbilleder, peepshows osv.),
 2. phishing-websteder,
 3. at deltage i offentlige hasardspil, der er omfattet af statens spiltraktat, eller at drive websteder, der fremmer eller sammenligner spil
 4. tilbyde indhold, der forherliger eller bagatelliserer krig, terror og andre voldshandlinger mod mennesker eller dyr
 5. at tilbyde indhold, der kan bringe børn eller unge i alvorlig fare
 6. levere indhold, der repræsenterer mennesker på en måde, der krænker den menneskelige værdighed og/eller afspejler en faktisk begivenhed, uden hvilken der er en altoverskyggende legitim interesse i denne form for rapportering
 7. Ovenstående forpligtelser gælder i overensstemmelse hermed for kundens referencer ("hyperlinks") til sådant tredjepartsindhold, der er oprettet på hjemmesiden.
 8. når du sender e-mails via RAIDBOXES SMTP-relæ til afsendelse af indhold, der ikke er transaktionsrelateret. Især, afsendelse af nyhedsbreve, spam og malware er strengt forbudt.
 1. Det er ikke tilladt at drive downloadportaler eller at bruge lagerpladsen på samme måde til at distribuere filer som downloads samt at installere software eller afspille videoer, hvis dataoverførsel (trafik) ikke måles som standard (målt som standard: WWW-trafik, posttrafik og FTP-trafik). I tilfælde af en overtrædelse RAIDBOXES for at slette kundens konto.
 2. Afsendelse af spam-e-mails via BOX installeret software er ikke tilladt, hvis det indebærer at sende e-mails til modtagere uden deres samtykke fra sag til sag, og der ikke er noget samtykke fra den respektive modtager, selv om dette er nødvendigt ("spam"). Bevis for samtykke (se § 7 , stk. 2, UWG) af den respektive modtager er ikke ansvarlig for RAIDBOXES , men til kunden. Kunden har også forbud mod at promovere indholdet af BOXES ved hjælp af spam-e-mails, der sendes via andre udbydere. Kunden har også forbud mod at sende såkaldte "Paidmails" eller e-mails reklame for en "henvisning system".
 3. For så vidt som kunden ikke handler som forbruger, RAIDBOXES i tilfælde af overtrædelse af forpligtelser i henhold til denne gtc, som kunden er ansvarlig for, kræve betaling af en kontraktlig straf på op til 5.000,00 EUR, hvis beløb er RAIDBOXES i enkeltsager, og hvis beløb kunden kan have kontrolleret af domstolene. Indsigelsen mod fortsættelsen er udelukket. i tilfælde af vedvarende overtrædelser anses mindst hver måned for at være en uafhængig overtrædelse. Påstanden om yderligere skade berøres ikke af den kontraktlige sanktion.
 4. Skader forårsaget af RAIDBOXES som følge af en overtrædelse af lovgivningen eller tredjemands rettigheder, skal kunden RAIDBOXES for så vidt som han er skyld i det. Hvis fritagelse ikke er mulig, skylder kunden erstatning for skaderne. Skaderne dækker også de rimelige omkostninger ved et nødvendigt juridisk forsvar fra RAIDBOXES . RAIDBOXES informerer kunden straks, hvis krav fremsættes af tredjeparter og giver kunden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Afdeling 13. Ansvar for RAIDBOXES

 1. Erstatning er ansvarlig RAIDBOXES , uanset af hvilken juridisk grund, inden for rammerne af ansvar for forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed RAIDBOXES , med forbehold af juridiske ansvarsbegrænsninger (f.B. omhu i ens egne sager, ubetydelig pligtbrud osv.),
 1. skader som følge af skade på liv, krop eller helbred, og
 2. for skader som følge af tilsidesættelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse muliggør en korrekt gennemførelse af kontrakten i første omgang, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt har tillid til og kan påberåbe sig). I dette tilfælde er ansvaret for RAIDBOXES erstatning for den forudsigelige, typisk forekommende skade. I tilfælde af tab af data skal RAIDBOXES begrænset til omkostningerne ved at duplikere dataene fra de sikkerhedskopikopier, som kunden skal foretage, og til restaurering af de data, der ville være gået tabt, selv om dataene var blevet sikkerhedskopieret korrekt.

2. De ansvarsbegrænsninger, der følger af stk. 1, finder også anvendelse i tilfælde af pligtbrud bes. RAIDBOXES i overensstemmelse med lovbestemmelser. De finder ikke anvendelse i det omfang, der gælder: RAIDBOXES svigagtigt har skjult en defekt eller påtaget sig en garanti og for krav i henhold til produktansvarsloven.

Afsnit 14. Begrænsninger i brugen (blokering af BOX , e-mail)

 1. RAIDBOXES har ret til at blokere RUBRIKS uden forudgående varsel, hvis objektive kendsgerninger fastslår mistanken om, at en BOX misbruges af tredjeparter (f.eks. .B. hackerangreb). Tilsvarende RAIDBOXES for at foretage en blok uden forudgående varsel, hvis en BOX andre væsentlige og indlysende (indlysende) overtrædelser af love eller rettigheder for tredjeparter.
 2. Blokeringen bruges til at RAIDBOXES informere kunden med det samme. RAIDBOXES er tilstrækkelig til at opfylde sin anmeldelsespligt, hvis han sender anmeldelsen via e-mail til den e-mail-adresse, som kunden har angivet.
 3. Hvis blokeringen skyldes en stat, der ikke er i retlige og/eller RAIDBOXES gøre ophævelsen af suspensionen betinget af, at kunden afhjælper den ulovlige situation, og for at udelukke en risiko for fornyet RAIDBOXES og giver tilstrækkelig sikkerhed. Størrelsen af den kontraktlige straf løfte samt sikkerheden er baseret på betydningen af overtrædelsen. For at afhjælpe en overtrædelse kan det være nødvendigt: RAIDBOXES løfter suspensionen midlertidigt. Som regel RAIDBOXES håndtere dette på følgende måde: Kunden skal først afgive en skriftlig erklæring om, at han ønsker at afhjælpe overtrædelsen. Derefter RAIDBOXES midlertidigt suspendere suspensionen til fjernelse og informerer kunden om dette.
 4. RAIDBOXES er også berettiget til at blokere BOXEN, hvis kunden er i restance med sin betaling. Så snart kunden har overholdt sin misligholdelsesbetaling, BOX låses op igen.
 5. Nye BOKSE kan også blokeres til valideringsformål. Når den nye kunde har bekræftet sin identitet, BOX Ulåst.
 6. I tilfælde af et malwareangreb på BOX Er RAIDBOXES ret til at bruge de angrebne BOX Straks. Dette gøres for systemsikkerhed og også som beskyttelse af BOX ejer, da dette ikke vil tildele nogen straf fra søgemaskiner og vil give besøgende til hans BOX ikke sætter dig i fare.
 7. Tilsvarende RAIDBOXES ret til at bruge de oplysninger, RAIDBOXES smtp-relæ for at forhindre afsendelse af e-mails, forudsat at RAIDBOXES den tjenesteudbyder, som tjenesten er baseret på.

Afsnit 15. Databeskyttelse

 1. RAIDBOXES indsamler, behandler og bruger kundens personoplysninger. Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse findes i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 2. RAIDBOXES påpeger udtrykkeligt over for kunden, at databeskyttelse i forbindelse med datatransmissioner i åbne net, såsom internettet, ikke kan garanteres fuldt ud i henhold til det aktuelle aktuelle niveau. Kunden ved, at udbyderen kan se sidetilbuddene, der er gemt på webserveren, og muligvis også andre data for kunden, der er gemt der, når som helst fra et teknisk synspunkt. Andre internetabonnenter kan muligvis også teknisk set forstyrre netsikkerheden og styre meddelelsestrafikken uden tilladelse. Kunden er fuldt ud ansvarlig for sikkerheden og sikkerheden af de data, der overføres af ham til internettet og opbevares på webservere.

16. Værneting, gældende lov

 1. Kompetencen for alle krav, der opstår som følge af de kontraktlige forbindelser mellem parterne, navnlig vedrørende indgåelse, likvidation eller opsigelse af kontrakten er – for så vidt som kunden er en fuld købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond – Münster i Westfalen, Münster-distriktet. RAIDBOXES eventuelt kan sagsøge kunden på sit almindelige værneting.
 2. For RAIDBOXES kontrakter, der indgås på grundlag af disse vilkår og betingelser, og de krav, der opstår deraf, er af enhver art udelukkende underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af bestemmelserne i United UnWide-konventionen om salg af varer (CISG).

Afdeling 17. Andre bestemmelser

 1. Med krav fra RAIDBOXES kunden kan kun udligne dem, hvis de er ubestridte eller retligt etableret. Kunden er kun berettiget til at gøre krav på en tilbageholdelsesret på grund af modkrav som følge af kontraktforholdet med udbyderen.
 2. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er ineffektive, påvirker dette ikke kontraktens gyldighed som helhed.

B. Særlige betingelser

Afsnit 1. Særlige betingelser for sikkerhedskopiering

 1. Vi tilbyder vores kunder automatiske sikkerhedskopieringer som en del af vores tilbud. Disse er oprettet automatisk fra 3:00 MEST hver dag, afhængigt af størrelsen af backup, kan oprettelsen tage et par timer. Vores sikkerhedskopier er gemt i datacentrene i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valgte Frankfurt som serverplacering. Når der oprettes en sikkerhedskopi, BOX spejlet i sin version, som er på serveren på 3:00 a.m. og bruges faktisk. Der udføres ikke et indhold og funktionel kontrol af siden af vores side.
 2. Hver automatisk oprettet backup gemmes i 30 dage. Når de 30 dage er gået, slettes den pågældende sikkerhedskopi permanent.
 3. Hvis en RAIDBOXES uafhængig sikkerhedskopiering Plugin anvendes, kan RAIDBOXES garanterer ikke fuldstændigheden og funktionaliteten af den backup, vi opretter.
 4. RAIDBOXES giver kunden mulighed for manuel sikkerhedskopiering. En manuelt oprettet sikkerhedskopi slettes, så snart kunden BOX annoncerer og sletter. Antallet af mulige sikkerhedskopier afhænger af taksten og kan findes i produktbeskrivelsen.
 5. Den Staging miljø (database og filsystem) ikke er en del af sikkerhedskopien til RAIDBOXES .

Afsnit 2. Særlige betingelser for gratis kasser (DEMO-BOXEN)

De særlige betingelser, der er beskrevet her, supplerer og præciserer bestemmelserne i afsnit A, punkt 4.
1. Afvigende regulering
Gratis BOXEN i prøveperioden gælder ikke fuldt ud for de tjenester, der er anført i afsnit A, afsnit 5.
2. Indhold af ydeevne

 1. RAIDBOXES tilbyder DEMO-BOXEN til hver valgbar tarif. STARTER kan testes i 14 dage gratis, høj trafik KASSER i 4 dage. De nøjagtige demotider vises, når du vælger DEMO BOX Vises.
 2. For gratis BOXEN i prøveperioden, er kunden ikke berettiget til at levere den fulde funktionalitet af det almindelige produkt.

3. Sletning af data

 1. Hvis kunden hverken har den gratis BOX omregnet til en betalt en, ud over dette, en gebyrbaseret ekstra BOX kontrakten ophører automatisk uden opsigelse fra kundens side eller RAIDBOXES efter afslutningen af testfasen. Den gratis RAIDBOXES konto vil forblive.

Afsnit 3. Særlige betingelser for "FULDT FORVALTET" takst

 1. I den fuldt administrerede takst tilbyder vi automatisk Plugin - (støtte WordPress software) og Theme - ( WordPress Designskabeloner) Opdateringer til CMS WordPress Til.

1. Procedure for ajourføring Plugins Og Themes

 1. En opdateringsproces kræver altid en daglig sikkerhedskopiering. Efter opdateringsprocessen kontrolleres webstedet for hjælp til handicappede. Der foretages ikke en komplet kontrol af hjemmesiden for funktionalitet og design. På grund af mange Plugin opdateringer, vil kunden ikke kunne bruge Plugin Opdateringer. Kunden er derfor forpligtet til at tjekke sin hjemmeside mindst en gang om ugen.
 2. Dette gælder ikke for sider, der hverken er tilgængelige eller korrekt sammenkædede. Der er ingen automatisk opdatering her. I dette tilfælde vil kunden blive RAIDBOXES kontaktes via hans lagrede e-mail-adresse.

2. Hvordan skal man håndtere problemer

 1. Hvis en side ikke længere er tilgængelig, efter at der er foretaget en opdatering, RAIDBOXES forsøger at gendanne den tidligere oprettede sikkerhedskopi.
 2. Hvis kunden bemærker problemer på sin hjemmeside, kan hjemmesiden nulstilles til den tidligere oprettede backup til enhver tid. Hvis en fejl på hjemmesiden skyldes en Plugin - eller Theme opdateres af RAIDBOXES registreres, vises den tidligere oprettede sikkerhedskopi på BOX og kunden får besked. Sammen kan du beslutte, om en opdatering skal suspenderes først, eller om der skal bruges en ekstra, betalt supportservice.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. RAIDBOXES er ikke ansvarlig for skader forårsaget af Plugin - eller Theme Opdateringer. Kunden har navnlig ikke ret til at have ret til Plugin - og Theme -Opdateringer af RAIDBOXES fastsættes.

Afsnit 4. Særlige betingelser for domænekontrakter

 1. Hvis RAIDBOXES et domæne er registreret, indgås kontrakten direkte mellem kunden og den respektive registrator. RAIDBOXES handler i forhold til kunden som mellemmand, internetudbyder inden for rammerne af et betalt forretningsindkøbsforhold (§ 675 i den tyske borgerlige lovbog). Derfor gælder registreringsbetingelserne og -retningslinjerne for den pågældende registrator eller registrering. For så vidt som disse er i strid med de nuværende generelle vilkår og betingelser for RAIDBOXES de respektive registreringsbetingelser og retningslinjer har forrang for vilkårene og betingelserne for RAIDBOXES . En oversigt over politikker og registreringsbetingelser kan Her kan ses.
 2. Domæner registreres i en automatiseret proces. RAIDBOXES har ingen indflydelse på domænetildelingen. RAIDBOXES derfor forudsætter ingen garanti for, at de domæner, der anmodes om for kunden, kan tildeles (uddelegeres), vil vare på lang sigt og er fri for tredjepartsrettigheder.
 3. Kunden er forpligtet til at samarbejde om registrering, overførsel og sletning af domæner samt ændring af poster i de ordregivende myndigheders databaser på en rimelig måde.
 4. Kunden garanterer, at hans domæner og det indhold, der er tilgængeligt nedenfor, ikke overtræder juridiske bestemmelser eller krænker tredjeparters rettigheder. Afhængigt af domænetypen eller retningen af det tilhørende indhold skal andre nationale retssystemer så at sige overholdes.
 5. Hvis tredjeparter mener, at domæner eller indhold krænker deres rettigheder, eller hvis en overtrædelse af loven anses for at være RAIDBOXES På grund af objektive omstændigheder som sandsynlige, kan vi midlertidigt blokere indholdet og træffe foranstaltninger til at gøre det pågældende domæne utilgængeligt.
 6. Kunden skal i tilfælde af krav om erstatning fra tredjeparter, som er baseret på forkert brug af et internetdomæne eller det tilhørende indhold, RAIDBOXES Fritaget.
 7. Hvis kunden giver afkald på et domæne til den pågældende registrator eller registret, vil han blive informeret om denne RAIDBOXES Straks.
 8. Opsigelse af kontraktforholdet med RAIDBOXES registreringskontrakten for et domæne mellem kunden og .dem i hvert enkelt tilfælde påvirkes ikke. Opsigelsesordrer vedrørende registreringsforholdet skal dog RAIDBOXES da domænet administreres for domæneejeren, og kommunikationen fra domæneejeren, herunder opsigelser af kontrakten, skal sendes regelmæssigt via udbyderen til den pågældende registrator eller registreringsdatabasen.
 9. Kundens opsigelse med hensyn til kontraktforholdet med RAIDBOXES kræver derfor en udtrykkelig skriftlig erklæring fra kunden om, at domænet vil blive (co-)opsagt og kan slettes. Hvis kunden ikke også er domæneejer, kræver annullerings- eller annulleringsordren skriftlig tilladelse fra domæneejeren eller administratoren.
 10. Fristen for udstedelse af domænetermineringsordrer til RAIDBOXES for alle domæner i forbindelse med domænerne .de på topniveau, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu er fire uger efter registreringsforholdets løbetid for alle andre domæner tre måneder.
 11. Ordrer til afslutning af forsinkede domæner RAIDBOXES straks til registratoren. Det præciseres imidlertid, at hvis en opsigelsesordre vedrørende domæneregistreringskontrakten ikke udstedes af kunden rettidigt, og domæneregistreringens løbetid derfor udvides til at omfatte registratoren eller .dem-registratoren, forbliver kundens forpligtelse til at betale for fornyelsesperioden på plads.
 12. Selv om kunden opsiger kontraktforholdet med RAIDBOXES , fremsætter imidlertid ikke noget udtrykkeligt påbud, hvilket er i overensstemmelse med RAIDBOXES tidligere registrerede domæner, vil forpligtelsen til at betale domænerne også forblive på plads indtil videre. Efter inkonklusiv anmodning til kunden, som sendes til den e-mail-adresse, som kunden har givet, om at erklære skriftligt om domænerne inden for en rimelig frist, RAIDBOXES at overføre domænerne til direkte administration af den respektive registrator eller at frigive domænerne på vegne af kunden. Det samme gælder i tilfælde af, at kontraktforholdet med kunden bringes til ophør ved at RAIDBOXES .
 13. Hvis domæner ikke udstedes af kunden senest på slutdatoen for kontrakten om virksomhedsledelse for administration af domænet mellem kunden og RAIDBOXES placeret i administrationen af en anden udbyder, RAIDBOXES at overføre domænerne til direkte administration af den respektive registrator eller at frigive domænerne på vegne af kunden. Dette gælder især i tilfælde af, at kunden har givet en instruktion med hensyn til overdragelse af domænet til en ny udbyder, men dette er ikke implementeret i tide.

Afsnit 5. Særlige betingelser for tilføjelser

1. Specifikationer for tjenesteydelser

 1. Inden for sin kontrakt har kunden mulighed for at tilføje yderligere tilføjelser.
 2. Omfanget af de tjenester af tilføjelser, der tilbydes af os, kan findes i den respektive servicebeskrivelse.

2. Opsigelse af kontrakten, kontraktbehandling, opsigelse

 1. Til hver BOX der kan tilføjes en eller flere tilføjelsesprogrammer. Tilføjelsesprogrammet er automatisk knyttet til den kontrakt, hvor BOX Er.
 2. Hvis BOX automatisk det tilsvarende tilføjelses-on-tillæg.
 3. Hvert tilføjelsesforebes kan opsiges med en periode på en måned til kontraktens udløb uafhængigt af BOX opsiges i kontrakten.

3. Betalingsbetingelser

 1. Hver tilføjelse faktureres sammen med den kontrakt, hvor BOX Er. Synkroniseringen af betalingsmetoden og betalingsintervallet kører automatisk.
 2. Betalingstypen svarer til den, der er valgt i den tidligere indgåede kontrakt.
 3. Hvis påbegyndelsen af kontrakten for tilføjelsen falder sammen med påbegyndelsen af kontrakten for BOX kontrakt, faktureres tilføjelsen uafhængigt for den tilsvarende periode.

Afsnit 6. Særlige betingelser for "FREE-DEV"-programmet

 1. RAIDBOXES tilbyder sine kunder et frit udviklingsmiljø. Inden for dette, udviklere kan få adgang til 3 DEMO KASSER gratis i 90 dage. STARTER -Planlæg tjenester skaber hjemmesider. Efter afslutningen af hjemmesiden, vil dette blive videregivet til kundens klient inden for et ejerskifte og vil først derefter blive placeret i en betalt BOX Konverteret. Overførslen til kunden kan ske inden for affilieret system af RAIDBOXES yderligere belønnet. For mere information om vores affiliate program, bedes du Her kan ses.
 2. Dette tilbud er udelukkende rettet mod webudviklere. For at blive aktiveret for FREE-DEV-programmet kræves en forudgående registrering. Dette kan gøres ved at udfylde en formular som en del af onboarding. Alternativt kan en aktivering foretages ved at kontakte vores chat support.
 3. Efter en vellykket optagelse på FREE-DEV-programmet RAIDBOXES til rådighed for kunden op til 3 DEMO-BOXES i 90 dage gratis. Efter de 90 dage BOX automatisk slettet.
 4. Når du har indsendt formularen, kan du RAIDBOXES låse kunden op inden for en periode på 3 dage for FREE-DEV-programmet eller afvise det uden at begrunde det.
 5. RAIDBOXES er berettiget til at udelukke kunden fra deltagelse af FREE DEV-programmet til enhver tid, forudsat at fakta begrunder accepten af misbrug af programmet, eller hvis der er andre overtrædelser i overensstemmelse med afsnit 12 i de generelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser.

Afsnit 7. Særlige betingelser for e-mail-tjenester

 1. Kunder af RAIDBOXES har mulighed for at booke e-mail-postkasser i deres kontrakt. For at kunne tilbyde e-mail-tjenester, RAIDBOXES forhandlerkontrakt med mailbox.org.
 2. Omfanget af tjenesterne bestemmes af servicebeskrivelsen for den valgte pakke.
 3. Der kan kun oprettes en e-mail-postkasse, hvis et domæne er tilgængeligt. Dette skal kædes sammen i bestillingsprocessen.
 4. Det er kundens ansvar at sikre, at der foretages vigtige e-mail-sikkerhedskopier.

5. Kontraktperiode/opsigelse

 1. Kontraktens kontraktperiode for e-mail-postkassen er den samme som i den tilknyttede kontrakt.
 2. E-mail-indbakken kan til enhver tid opsiges uden overholdelse af en deadline, uanset kontraktens udløb ved kontraktens udløb ved kontraktens udløb.
 3. Hvis den kontrakt, som e-mail-postkassen er tilknyttet, opsiges, afsluttes e-mail-postkassen automatisk med og slettes ved kontraktperiodens udløb.

6. Betalingsbetingelser

 1. Hver e-mail-postkasse faktureres sammen med den tilknyttede kontrakt.
 2. Betalingstypen svarer til den, der er valgt i den tidligere indgåede kontrakt.
 3. Hvis indgåelsen af postkassens kontrakt falder sammen med påbegyndelsen af kontrakten for BOX kontrakt, faktureres postkassen uafhængigt af hinanden for den tilsvarende periode.

8. Særlige betingelser for indstillingen "Content Delivery Network" (CDN-mulighed)

 1.  Kunder af RAIDBOXES har mulighed for at øge tilgængeligheden af dit websted over hele verden via CDN-indstillingen ved hjælp af et content distributionsnetværk. For at kunne levere denne service skal RAIDBOXES forhandleraftale med proinity LLC (https://www.keycdn.com/). Omfanget af tjenesterne bestemmes af servicebeskrivelsen.
 2. Cdn-indstillingen kan til enhver tid tilføjes eller afmeldes til en eksisterende kontrakt. Opsigelse af den tilknyttede kontrakt fører automatisk til opsigelse af CDN-muligheden. Fakturering foretages på vilkårene i den tilknyttede kontrakt.
 3. For levering af CDN-muligheden skal vores generelle vilkår og betingelser for tilgængelighed (se ovenfor A. 5) og RAIDBOXES (se ovenstående A, afsnit 13).

9. Særlige betingelser for muligheden for flere lokationer

 1. Kunder af RAIDBOXES har mulighed for at bruge multisite på en WordPress f.eks. flere WordPress -Undermapper eller WordPress Hjemmesider. Omfanget af tjenesterne bestemmes af servicebeskrivelsen.
 2. Sammenlignet med WordPress Enkelte websteder kan ikke bruge hele spektret af tjenester af RAIDBOXES anvendes. Det aktuelle præstationsniveau kan til enhver tid bruges i servicebeskrivelsen "Flere lokationer" på RAIDBOXES Hjemmeside.

Gyldig fra 20.