Max Benz

Max skriver sammen med sin kone Lisa på bloggene Let's be crazy og RemoteCanteen. Han driver også selv et lille indholdsbureau. Max har selv afprøvet mange værktøjer og kender de enkelte udbyderes styrker og svagheder.