Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af dine data er meget vigtig for os! Derfor følger vi databeskyttelsesbestemmelserne (GDPR) og gør også alt, hvad vi kan, for at beskytte dine data. Den registeransvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i Den Europæiske Unions medlemsstater (EU) samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

RAIDBOXES Gmbh

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

Virksomhedens interne databeskyttelsesansvarlige er:

Mr Jan Hornung

E‑mail: datenschutz@raidboxes.io

Telefon: 0251 1498 2005

I. Indledning

Beskyttelsen af dine data er meget vigtig for os! Derfor følger vi loven om databeskyttelse og gør også alt, hvad vi kan, for at beskytte dine data.

Hvis du vil kontrollere dine cookieindstillinger, skal du klikke på Her.

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at give dig, som kunde eller kunde, et detaljeret overblik over, hvordan og i hvilket omfang dine data indsamles, lagres, behandles, videregives og overføres af os, når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester. Du bør også få et overblik over de databeskyttelsesforanstaltninger, vi har, og de muligheder, du har, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tjenester.

For at sikre beskyttelsen af dine data i fremtiden, navnlig på grundlag af nye lovkrav og teknisk udvikling, er det vigtigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Vi anbefaler derfor, at du tager vores databehandlingsoplysninger og noter til efterretning med jævne mellemrum.

Ved udarbejdelsen af fortrolighedspolitikken har vi forsøgt at distancere os så meget som muligt fra juridiske sætninger for at sikre, at selv ikke-advokater forstår alt. Hvis der nogle steder vises henvisninger til lovteksten, skyldes det udelukkende fuldstændigheden. Hvis afsnit er uforståelige, beder vi Dig om at lade os vide, så vi kan revidere den relevante passage.

Men det har vist sig meget vanskeligt at skrive en fortrolighedspolitik, der er gennemsigtig, forståelig og fuldstændig på den ene side og ikke dræber læseren på grundlag af dens længde på den anden. Vi har derfor besluttet at give dig et overblik i en generel del, som du kan uddybe i den videre del af fortrolighedspolitikken. Brug et øjeblik på at læse denne fortrolighedspolitik i fred. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige Jan Hornung Anvende.

1. Hvilke data er på spil?

Når du taler om databehandling, er dine personoplysninger altid ment. I gdpr er disse defineret i artikel 4 nr. Det betyder alle data, der har en reference (direkte eller indirekte) til dig, f..B fornavn, navn, adresser, e-mail-adresser, brugeradfærd osv. Data, der er relateret til online websteder eller tjenester, der ikke ejes eller ikke kontrollerer os, er ikke en del af denne fortrolighedspolitik. Websteder eller tjenester fra andre RAIDBOXES kunder er også udelukket fra dette.

2. Hvorfor behandler vi personoplysninger?

På den ene side, fordi vi ikke kan komme uden om det: For at indgå en kontrakt med os, er det absolut nødvendigt at kende dine stamdata. På den anden side ønsker vi at give dig som kunde den bedst mulige brugeroplevelse og bestræber sig derfor altid på at optimere vores tjenester. Vi behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovbestemmelser. Det betyder, at dataene kun behandles, hvis der er juridisk tilladelse. Især hvis databehandlingen er nødvendig for leveringen af vores kontraktlige tjenester eller for brug eller onlinetjenester eller er påkrævet ved lov. Derudover behandler vi data, hvis vi har givet vores samtykke, eller hvis vi har en legitim interesse i behandling (f.B. interesse i analyse, optimering, økonomisk drift, sikkerhed for vores onlinetilbud, især i måling af rækkevidde, oprettelse af profiler til reklame- og markedsføringsformål samt indsamling af adgangsdata og brug af tredjepartstjenester. I det andet afsnit, "For Deepening: Cookies and Other Technologies", giver vi dig et omfattende overblik over, hvordan du bruger og bruger dem.

3. Hvornår og i hvilket omfang behandler vi personoplysninger?

I det følgende finder du en oversigt over alle processer, hvor personoplysninger behandles af dig. En mere detaljeret beskrivelse kan findes her.

3.1 Til levering af kontraktlige tjenesteydelser/registrering

Vi behandler lagerdata og kontraktdata for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester. (Art. 6 (1) tændt.b GDPR)

3.2 Kontakt

Hvis kontakten foretages via e-mail, vil oplysningerne blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at besvare dine spørgsmål. Vi kontakter os via vores live chat via Intercoms tjenester. Yderligere oplysninger kan findes under overskriften "At uddybe: Cookies og andre teknologier"

3.3 Besøg på vores hjemmeside

Hvis du bruger vores hjemmeside, tjenester eller beskedfunktioner, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere bruge cookies eller lignende teknologier. De oplysninger, vi indsamler, hjælper os med bedre at tilpasse vores tjenester til vores kunders behov, gøre dem bedre og hurtigere og frem for alt endnu sikrere. De bruges også til reklameformål. Mere information kan findes her.

4. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

For så vidt som vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6 sek. I tilfælde af behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at opnå en kontrakt, som den registrerede er part i, fungerer art. 6 (1) tændt.b GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåingen. For så vidt som behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, fungerer art.c. 6 sek. I tilfælde af, at vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person kræver behandling af personoplysninger, art. 6 sek. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og de interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for den registrerede ikke opvejer den første interesse, artikel 6 (1) lit. f GDPR tjener som retsgrundlag for behandlingen.

5. Sletning og opbevaringstid for data

De data, der lagres af os, vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for deres formål, og sletningen er ikke udelukket af juridiske opbevaringsforpligtelser. Hvis brugernes data ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og juridisk tilladte formål, vil behandlingen af dem blive begrænset. Det betyder, at dataene blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder for eksempel.B data fra brugerne, som skal opbevares af kommercielle eller skattemæssige årsager. I henhold til lovkrav foretages tilbageholdelsen i 6 år i overensstemmelse med § 257, stk. 1, i den tyske handelslov (handelsbeholdninger, varebeholdninger, primoopgørelser, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsdokumenter osv.) samt i 10 år i overensstemmelse med § 147, stk. 1, AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsdokumenter, handelsbreve osv.) samt i overensstemmelse med § 147, stk. 1, AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsdokumenter, handels- og forretningsbreve, dokumenter, der er relevante for beskatningen osv.).

6. Kan mindreårige bruge vores tjenester?

Kort sagt: Nej. Vores hjemmeside og tjenester må ikke bruges af personer, der endnu ikke er af lovlig alder. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra mindreårige eller andre personer, der er juridisk ude af stand til at bruge vores tjenester. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personoplysninger fra mindreårige, sletter vi dem med det samme. medmindre vi er forpligtet ved lov til at opbevare oplysningerne. Kontakt os venligst, hvis du har mistanke om, at vi uforvarende eller fejlagtigt har indsamlet oplysninger fra en mindreårig.

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi træffer fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter firewalls, datakryptering, tilladelseskontroller for at få adgang til data og meget samvittighedsfuldt at vælge vores serverplaceringer. Vi er forpligtet til at sikre vores systemer og tjenester.

Du er dog ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af dine adgangskoder og din kontoprofil eller registreringsdata. Derudover er det dit ansvar at bekræfte, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede. Vi er ikke ansvarlige for beskyttelse af personoplysninger, som vi videregiver til tredjeparter på grundlag af et kontolink, du godkender.

8. Hvor gemmes dine data?

8.1 Frankfurt

En ældre del af de servere, der ligger til grund for hostingydeevnen, er placeret i interxionens datacentre i Frankfurt. Datacenterpladserne blev lejet af Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean driver en cloud platform til virtuelle servere der, som vi bruger som en platform for hosting. Der er indgået en kontrakt om forarbejdning af Digital Ocean. Digital Ocean har indgået med os de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler fra EU-Kommissionen for at garantere sikkerheden af dine data og er desuden certificeret i henhold til reglerne i aftalen om værn om privatlivets fred mellem EU og USA. Dette datacenter er potentielt kun relevant for kunder, hvis sider blev oprettet før den 1. Alle websider, der oprettes eller oprettes efter denne dato, hostes udelukkende på de datacentre, der er angivet i 8.2 og 8.3.

8.2 Falkenstein / Nürnberg

En anden del, den server, der ligger til grund for hostingydeevnen, og også serverne til vores egen infrastruktur og databehandling (dashboard, overvågning, konfigurationsstyring, sikkerhedskopier osv.) er placeret i datacentrene i Hetzner, Hetzner Online GmbH i Falkenstein og Nürnberg. Hetzner tilbyder dedikerede servere til leje på disse steder, som vi bruger som en platform for hosting. Vi bruger også disse til vores egen infrastruktur og den automatiske backup af de websteder, der hostes af os. Der er indgået en ordredatabestilling med Hetzner. Derudover er Hetzner også underlagt kravene i den generelle forordning om databeskyttelse. Hetzner Online GmbH er ISO-certifikat 27001 Fremragende. Yderligere oplysninger om serverens placering finder du under Her.

8.3 Düsseldorf og Taucha

Ud over de datacentre, der er beskrevet i 8.1 og 8.2, bruges to datacentre for dogado GmbH også til levering af webservere. Et af datacentrene, datacentret i Düsseldorf, drives af selve dogadoen. Det andet datacenter er beliggende i Taucha, Tyskland, og drives af envia TEL GmbH på vegne af dogado GmbH.

Både datacenteroperatører og datacentre er blandt andet ISO 27001-certificerede. der er indgået en kontrakt om forarbejdning af dogado. Derudover er både dogado og envia TEL GmbH også underlagt kravene i den generelle forordning om databeskyttelse.

8.4 Amsterdam

Fra vores tidlige dage er der stadig et par hjemmesider i datacentrene i Equinix Amsterdam Data Centers. Serversiden er blandt andet ISO 27001-certificeret. Du kan finde flere oplysninger om datacenteret under Her. Datacenterpladserne blev lejet af Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Sikkerhedskopieringer

Vores sikkerhedskopier er gemt i datacentrene i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valgte Frankfurt som vores server placering. For at sikre sikkerheden af dine data har vi et AV med AWS og de såkaldte Standardklausuler til beskyttelse af personlige oplysninger eu-Kommissionen. AWS deltager i EU's og USA's program for værn om privatlivets fred. Serverens placering er bl.a. ISO 27001 certificeret. Yderligere oplysninger om databeskyttelse finder du Her.

8.6 SMTP Relay (Email Shipping)

For at sende transaktions-e-mails, arbejder vi med Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). Følgende data gemmes:

- E-mail-adresse "fra"

- E-mail-adresse "til"

- Indholdet af e-mailen

- Domæne af BOX , som sender e-mailen

Mailgun har brugt os til at garantere sikkerheden af dine data. Standardklausuler til beskyttelse af personlige oplysninger Kommissionen og en AV med os. Formålet med behandlingen er opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser. Retsgrundlaget er art. 6 (1) tændt.b GDPR. Dataene gemmes hos Mailgun i 15 dage. Selve e-mailsene vil blive vist i 7 dage på BOX Gemt.

9. Hvornår deler vi dine data?

Først og fremmest vil vi gerne forsikre dig om, at vi ikke sælger, låner eller lejer dine personoplysninger. Data vil kun blive videregivet, hvis dette er .B, for hvilke opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser er nødvendig, vi har en legitim interesse, eller vi har dit samtykke. Hver af vores aftalepartnere er omhyggeligt og omhyggeligt udvalgt, og vi forpligter dem til at beskytte alle data i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Derfor indgår vi også en ordredatabehandler med databehandleren i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR.

10. Links

Vores hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider for andre udbydere, hvis indhold vi, RAIDBOXES Anparter, er ikke ansvarlig, og som denne databeskyttelseserklæring ikke gælder for.

11. Dine rettigheder

Så snart personoplysninger behandles af dig, er du et dataproblem i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige (dvs. over for os):

 • Ret til information,
 • ret til berigtigelse eller sletning
 • ret til at begrænse behandlingen
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen,
 • ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger. Mere information kan findes her.

II. At uddybe: Cookies, sporing og andre teknologier

Det følgende afsnit er beregnet til at give dig en bedre forståelse af de forskellige teknologier, vi bruger, og hvordan de bruges. Hvis du bruger vores hjemmeside, tjenester eller beskedfunktioner, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere bruge cookies eller lignende teknologier. De oplysninger, vi indsamler, hjælper os med bedre at tilpasse vores tjenester til vores kunders behov, gøre dem bedre og hurtigere og frem for alt endnu sikrere. De bruges også til reklameformål.

1. Levering af webstedet og oprettelse af logfiler

1.1 Beskrivelse og omfanget af databehandling

Så snart du får adgang til vores hjemmeside, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den kaldende computers computersystem. Følgende data indsamles:

 • Oplysninger om den anvendte browsertype og version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for adgang
 • Websteder, hvorfra brugerens system kommer ind på vores hjemmeside

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personlige data for brugeren.

1.2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for midlertidig lagring af data og logfiler er artikel 6 sek.

1.3 Formålet med databehandling

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af webstedet til brugerens computer. For at gøre dette skal din IP-adresse gemmes under hele sessionen. Opbevaring i logfiler sker for at sikre funktionaliteten af hjemmesiden. Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores it-systemer. Der foretages ikke en evaluering af dataene til markedsføringsformål i denne sammenhæng. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med art. 6 sek.

1.4 Oplagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. I tilfælde af indsamling af data til levering af hjemmesiden, er dette tilfældet, når den respektive session afsluttes. I tilfælde af lagring af data i logfiler, dette er tilfældet efter syv dage senest. Yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgør brugernes IP-adresser, så det ikke længere er muligt at tildes med den kaldende klient.

1.5 Mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Indsamling af data til levering af hjemmesiden og opbevaring af data i logfiler er absolut nødvendigt for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for at gøre indsigelse fra brugerens side.  

2. Cookies

2.1 Beskrivelse og omfanget af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller internetbrowseren på brugerens computersystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt for browseren at blive entydigt identificeret, når hjemmesiden tilbagekaldes. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De vil automatisk blive slettet efter afslutningen af dit besøg. Disse giver os mulighed for at linke dine handlinger i løbet af denne browser session. Andre cookies (såkaldte permanente cookies) forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.  Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer.

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser kan identificeres, selv efter en sideændring. Følgende data gemmes og overføres i disse teknisk nødvendige cookies:

 • Sprog
 • Oplysninger om log ind

Vi bruger også cookies på vores hjemmeside, der muliggør en analyse af brugernes browsing adfærd. Disse bruges til at overvåge anonymiseret brugeradfærd på hjemmesiden, for eksempel til at registrere antallet af besøg pr. side. De indsamlede data vil udelukkende blive brugt til optimering af denne hjemmesides ydeevne og design. Disse cookies er i de fleste tilfælde tredjepartscookies (f.eks.B. Dataene indsamles dog i anonymiseret form og bruges udelukkende af os. Hvis du som bruger besøger et websted, kan en cookie gemmes på dit operativsystem. På denne måde kan følgende data overføres:

 • Brug af hjemmesidefunktioner (Intercom, OneSignal)
 • Brugsadfærd (Crazy Egg, Google Analytics)
 • Tildeling af kilden til webstedsvisninger (egen cookie)
 • Overdragelse til en partner/reklamepartner (egen cookie)
 • Hyppigheden af sidevisninger (Google Analytics)
 • Indtastede søgeord (Google Analytics)

Når du besøger vores hjemmeside, vil du blive informeret om brugen af cookies til analyseformål, og dit samtykke til behandlingen af de personoplysninger, der anvendes i denne sammenhæng, vil blive indhentet. I den forbindelse henvises der også til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om cookies i de næste afsnit.

2.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er art. 6 sek. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies til analyseformål er art. 6 sek.

2.3 Formålet med databehandling

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren genkendes selv efter en sideændring. Vi kræver cookies til følgende applikationer:

 • Overførsel af sprogindstillinger
 • Huske søgeord

Brugen af analysecookies sker med det formål at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Gennem analysecookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og kan dermed løbende optimere vores tilbud.

2.4 Oplagringens varighed, mulighed for afsænkning og bortskaffelse

Cookies gemmes på din computer og overføres af den til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, kan alle funktioner på hjemmesiden ikke længere udnyttes fuldt ud. Hvis du bruger de cookies, som vi bruger RAIDBOXES GmbH, ønsker at gøre indsigelse, skal du blot skrive til os, eller ændre din Ændre indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

3. Tilmelding  

3.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside tilbyder vi dig mulighed for at registrere dig med personoplysninger. Dataene indtastes i en inputmaske og overføres til os og gemmes. Dataene vil ikke blive videregivet til tredjepart. Følgende data vil blive indsamlet under registreringsprocessen:

 • Navn
 • Efternavn
 • E-mail-adresse

Hvis du indgår en betalt kontrakt med os, behandler vi dine personoplysninger for at overholde de rettigheder og forpligtelser, der følger med.

Modtagerne af personoplysningerne kan være tredjeparter (udbydere af forsendelses- eller transporttjenester, banker, skatterådgivere, advokater, myndigheder osv.), for så vidt dette er nødvendigt for behandlingen og behandlingen af kontrakten og de dermed forbundne rettigheder og forpligtelser.

Vi bruger eksterne tjenester til at behandle betalinger. Vi vil levere dine personoplysninger til disse tjenester i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af betalinger. Nedenfor kan du finde yderligere oplysninger om de anvendte tjenester, omfanget af databehandling og de teknologier og procedurer, der anvendes i forbindelse med brugen af de respektive tjenester.

PAYONE

Udbyder: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland.

Hjemmeside: https://www.payone.com/

Yderligere oplysninger og databeskyttelse: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ Og https://www.payone.com/dsgvo-haendler/".

3.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6 sek. Hvis registreringen tjener udførelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelserne, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen.b af dataene art. 6 sek.

3.3 Formålet med databehandling

Det er nødvendigt med en registrering af brugeren for at opfylde en kontrakt med brugeren eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

3.4 Oplagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. Dette er tilfældet under registreringsprocessen for opfyldelse af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for kontraktens gennemførelse. Selv efter kontraktens indgåelse kan der være behov for at opbevare kontraktpartnerens personoplysninger for at overholde kontraktlige eller juridiske forpligtelser. Permanente forpligtelser kræver opbevaring af personoplysninger i kontraktens løbetid. Desuden skal garantiperioderne overholdes, og lagring af data til skattemæssige formål. De oplagringsperioder, der skal overholdes i denne henseende, kan ikke fastsættes på et fast grundlag, men skal fastsættes for de respektive kontrakter og kontraherende parter i individuelle tilfælde.

3.5 Mulighed for at gøre indsigelse og bortskaffelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at løse registreringen. Du kan til enhver tid selv bruge de lagrede data via RAIDBOXES Brugergrænseflade. Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, er tidlig sletning af dataene kun mulig, medmindre kontraktlige eller retlige forpligtelser udelukker sletning.

4. Brug af en e-mail-postkasse

Vi tilbyder dig mulighed for at tilføje betalte e-mail-postkasser i din kontrakt. For at kunne tilbyde dig denne service samarbejder vi med mailbox.org inden for en forhandlerkontrakt (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin). mailbox.org's fortrolighedspolitik kan findes her: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

4.1 Omfanget af databehandling

Når du konfigurerer en e-mail-indbakke, forespørges og gemmes følgende data: fornavn, efternavn, RAIDBOXES Kundenummer, mailadresser, der tilhører postkassen, og deres domænenavne.

4.2. Formålet med databehandling, retsgrundlag

Det er nødvendigt at indsamle dataene for at opfylde en kontrakt med brugeren eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I den forbindelse tjener artikel 6, stk. 1, .b artikel 1, i den generelle forordning om databeskyttelse som retsgrundlag.

4.3 Oplagringens varighed

Efter opsigelse af din postkassekontrakt på RAIDBOXES dit link vil blive slettet mailbox.org, forudsat at det var den sidste postkasse kontrakt. Dette omfatter også links til de domæner, du har gemt i mailbox.org. DNS-indstillingerne forbliver upåvirkede efter afslutning. 60 dage efter sletning af postkassen mailbox.org alle data.

5. Nyhedsbrev, e-mail marketing og produktinformation

Vi tilbyder dig mulighed for at finde ud af alle nyheder om WordPress og for at få vores produkter informeret af os. For eksempel tilbyder vi dig vores gratis nyhedsbrev. Hvordan hvornår og hvor vi opbevarer data, vil vi gerne forklare her:

5.1 Aktiv kampagne LLC

På vores hjemmeside er det muligt at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil dataene fra inputformularen blive sendt til os. For at abonnere på nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at oplyse din e-mail-adresse. Desuden vil følgende data blive indsamlet på registreringstidspunktet:

 • Din e-mail-adresse
 • IP-adressen på den kaldende computer
 • Dato og klokkeslæt for registreringen
 • Geografiske data (længde- og breddegrader)

Dit samtykke vil blive indhentet til behandling af data som en del af registreringsprocessen. Vi logger den her. Tilmeldingen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt dobbelt opt-in-procedure. Det betyder, at du vil modtage en e-mail efter registreringen beder dig om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan logge ind med udenlandske e-mail-adresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet registreres for at kunne bevise registreringsprocessen i henhold til de juridiske krav. Dette omfatter lagring af login og bekræftelse tid, samt IP-adressen. Ændringerne af dine data, der er gemt af forsendelsesudbyderen, logføres også.

For at sende vores nyhedsbrev bruger vi Active Campaign service i ActiveCampaign, LLC. Active Campaign har underskrevet de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen med os for at garantere sikkerheden af dine data og et såkaldt databehandlings addendum.

5.2 Samtaleanlæg

For afsendelse af meddelelser via e-mail, som bør informere dig om vores produkt samt eventuelle fejl, bruger vi de tjenester Intercom af selskabet Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med art. 6 sek.  Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personlige data blive overført til USA, når du bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen med os og underskrevet et såkaldt databehandlings tillæg med os.

5.3 Email marketing til eksisterende kunder

Hvis du køber tjenester på vores hjemmeside og efterlader din e-mail-adresse, kan de efterfølgende blive brugt af os til at sende produktoplysninger. I så fald vil kun direct mail til dine egne lignende produkter eller tjenester blive sendt via mail.

I forbindelse med databehandlingen vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart.

5.4 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af data, efter at brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, er art. 6 sek. Retsgrundlaget for fremsenden af e-mails om direkte markedsføring som følge af salget af varer eller tjenesteydelser er § 7, stk. 3, uWG. Brugen af tjenesteudbyderne Active Campaign og Intercom er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6 sek.

5.5 Formålet med databehandling

Samlingen af brugerens e-mail-adresse bruges til at levere nyhedsbrevet eller direkte e-mails. Vores interesse er fokuseret på brugen af et brugervenligt og sikkert postsystem, der tjener vores forretningsmæssige interesser samt opfylder vores brugeres forventninger.

5.6 Oplagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. Din e-mail-adresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt. Din direkte markedsføring e-mail-adresse vil blive gemt, så længe du er en af vores eksisterende kunder.

5.7 Mulighed for modstand og uenighed

Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid. Du finder et link til at annullere i slutningen af hvert nyhedsbrev. Efter opsigelsen slettes dine data med undtagelse af e-mail-adressen. E-mail-adressen gemmes på en blokliste og bruges kun til at sikre, at vi ikke sender yderligere e-mails til din e-mail-adresse.

6. Kontakt formularer, kontakt e-mail, live chat

6.1 Beskrivelse og omfanget af databehandling

På vores hjemmeside er der formularer, der kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger udnytter denne mulighed, overføres de data, der indtastes i inputmasken, til os og gemmes. Når meddelelsen sendes, gemmes følgende data også:

 • Brugerens e-mail-adresse
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

Ved behandlingen af oplysningerne vil dit samtykke blive indhentet under transmissionsprocessen, og der vil blive henvist til denne databeskyttelseserklæring. Alternativt er det muligt at kontakte os via vores e-mail-adresse. I dette tilfælde vil personlige data for den bruger, der overføres via e-mailen, blive gemt. Du kan også kontakte os via live chat-funktionen. Vi benytter os af Intercom. I den forbindelse vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjemand. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

6.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6 sek. Retsgrundlaget for behandling af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6 sek. Hvis e-mail-kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6 (1) tændt.b GDPR.

Brugen af tjenesteudbyderen Intercom er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6 sek.

6.3 Samtaleanlæg

For levering af vores live support chat samt for at sende support e-mails, vi er afhængige af intercom service intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personlige data blive overført til USA, når du bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen med os og underskrevet et såkaldt databehandlings tillæg med os. Formålet med databehandlingen i Intercoms tilfælde er at yde kundesupport, og dette omfatter også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6 sek. Du kan finde flere oplysninger under Her.

6.4 Formålet med databehandling

Behandlingen af personoplysninger fra inputmasken anvendes udelukkende til behandling af kontakt. I tilfælde af kontakt via e-mail har dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af oplysningerne. De øvrige personoplysninger, der behandles under transmissionsprocessen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores it-systemer.

6.5 Oplagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. For personoplysningerne fra kontaktformularens inputformular og dem, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen slutter, når det kan udledes af omstændighederne, at de pågældende faktiske omstændigheder er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der indsamles under transmissionsprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

6.6 Mulighed for modstand og uenighed

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes. Følgende er en beskrivelse af, hvordan tilbagekaldelse af samtykke og indsigelsen om opbevaring gøres mulig. Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med at kontakte os, vil blive slettet i dette tilfælde.

7. RAIDBOXES Magasin " wp unboxed "-Kommentar, funktionen

På https://raidboxes.*/blog/ finder du vores magasin " wp unboxed ". Her vil vi gerne informere dig om emner omkring WordPress Informere.

7.1 Omfanget af databehandling/formålet med behandlingen

Vores magasin " wp unboxed " indeholder en kommentar funktion, der giver dig mulighed for at kommentere indlæg fra os. Hvis du vil bruge denne kommentarfunktion, skal du indtaste din e-mailadresse og dit navn. Alle andre oplysninger, såsom din hjemmeside, er valgfri. En betaling af en e-mail-adresse er nødvendig, så hvis din kommentar er indsigelse, kan dette sendes til dig, og du har også mulighed for at kommentere. Hvis du angiver dit navn og/eller fornavn, når du udgiver din kommentar, vil de blive offentliggjort. Din e-mail-adresse samt eventuelle andre frivillige oplysninger samt tidspunktet for udarbejdelsen af kommentaren vil blive WordPress ikke videregives til uautoriserede tredjeparter og kun behandles med henblik på kommentarfunktionen. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer med stødende, truende eller racistisk indhold.

7.2 Retsgrundlag for behandling

Hvis dine personoplysninger videregives til os via kommentarfunktionen, er videregivelsen af disse data altid på et udtrykkeligt frivilligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, oplyst om en GDPR.

7.3 Oplagrings-/tilbagekaldelses- og fjernelsesvarighed

Dataene gemmes, indtil du tilbagekalder behandlingen. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine data. Alle personoplysninger, der er blevet gemt af dig i løbet af kommentarfunktionen, vil blive slettet med det samme i tilfælde af tilbagekaldelse. Det betyder, at alle kommentarer fra dig på vores magasin også vil blive slettet.

8. Google Analytics

8.1 Omfanget af databehandling

Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside til at analysere vores brugeres browsingadfærd. Softwaren sætter en cookie på brugerens computer (se ovenfor for cookies). Hvis der er adgang til individuelle sider på vores hjemmeside, gemmes følgende data:

 • To byte af IP-adressen på brugerens kaldesystem
 • Det websted, der blev åbnet for
 • Det websted, hvorfra brugeren har fået adgang til hjemmesiden adgang til (referrer)
 • De undersider, der åbnes fra den webside, du ringer til
 • Længden af opholdet på hjemmesiden
 • Der er adgang til websidens hyppighed

Google bruger cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om brugernes brug af onlinetilbuddene, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. 

Vi bruger kun Google Analytics med ip maskering metoder til rådighed, dvs med pseudonymisering af IP-adressen ved forkortelse. Det betyder, at brugernes IP-adresse afkortes af Google i EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Den IP-adresse, der overføres af brugerens browser, vil ikke blive flettet med andre data fra Google. Som hovedregel gemmer vores hjemmesideanalyse ikke tydelige data for brugerne (f..B e-mail-adresser eller navne), men pseudonymer. Hverken Google eller vi kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler, der er oprettet af Google Analytics.

Brugere kan forhindre lagring af cookies ved at indstille deres browsersoftware i overensstemmelse hermed; Brugere kan også forhindre indsamling af data, der genereres af cookien, og som er relateret til deres brug af onlinetilbuddene til Google og Googles behandling af disse data ved at bruge følgende link tilgængelig browser Plugin downloade og installere. Du kan finde flere oplysninger om Googles dataforbrug, -indstillinger og -indvendinger på Googles websteder "Google bruger data, når du bruger vores partneres websites eller apps", "Brug af data til reklameformål", "Administrere oplysninger, som Google bruger til at vise dig annoncer". Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugernes brug af vores onlinetilbud, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne i dette onlinetilbud og til at give os andre tjenester i forbindelse med brugen af dette onlinetilbud og brugen af internettet. Pseudonyme brugerprofiler af brugerne kan oprettes ud fra de behandlede data.

8.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger også Google Analytics på baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 sek. 1 lit. f. GDPR).

8.3 Formålet med databehandling

Vi bruger Google Analytics til at vise de annoncer, der vises i Google og dets partnere, kun de brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse karakteristika (f.B f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt af de besøgte websteder), som vi sender til Google (såkaldt "Remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Ved hjælp af remarketingmålgrupper ønsker vi også at sikre, at vores annoncer imødekommer brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt.

8.4 Oplagringens varighed

Sessioner og kampagner slutter efter et bestemt tidsrum. Sessioner slutter som standard efter 30 minutter uden aktivitet og kampagner efter seks måneder. Den maksimale tidsfrist for kampagner er to år. Du kan finde flere oplysninger om vilkår for brug og beskyttelse af personlige oplysninger https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Eller under https://policies.google.com/.

8.5 Indstillinger for tilbagekaldelse og fjernelse

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde måske ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre indsamling af data, der genereres af cookien, og som er relateret til din brug af webstedet (herunder dets IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at: dette browser tilføjelses-on downloade og installere.

Fravalgscookies forhindrer den fremtidige indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Hvis du vil forhindre Universal Analytics i at blive opfanget på tværs af forskellige enheder, skal du bruge Udfør fravalget på alle systemer, der anvendes.

9. Googles marketing- og remarketingtjenester

9.1 Omfanget af databehandling

Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mail-Adresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns im Rahmen sogenannten “A/B-Testings” nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfährst du auf der Oversigt overer Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger Her Tilgængelige.

9.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger også Googles remarketingtjenester som grundlag for vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud) i henhold til artikel 6 sek.

9.3 Formålet med behandlingen

Google Marketing Services giver os mulighed for at vise annoncer for os og på vores hjemmeside på en mere målrettet måde, kun for at præsentere brugerne for annoncer, der potentielt opfylder deres interesser.

9.4 Oplagringens varighed

Ifølge sine egne oplysninger anonymiseres de logdata, der indsamles af Google, ved at slette en del af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder. Du kan finde flere oplysninger under Her.

9.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod den renterelaterede annoncering via Google Marketing Services, kan du bruge indstillingerne og Fravalgsmuligheder Bruge.

10. Bing Markedsføring og remarketing

10.1 Omfanget af databehandling

Vi bruger Microsoft Marketing and Remarketing Services (Microsoft Advertising) fra Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (Microsoft for korte). Microsoft Advertising giver os mulighed for at placere annoncer for vores hjemmeside i bl.a. Microsoft-søgenetværk på en sådan måde, at de bedst opfylder brugernes potentielle interesser. For eksempel kan en bruger blive vist reklamer for produkter, som de tidligere har set på en af vores hjemmesider - dette kaldes "remarketing". Til disse formål, når vores og andre websteder, som Microsoft Advertising Services er aktive på, tilgås, udføres en kode direkte af Microsoft, og såkaldte markedsføringstags eller remarketingtags (usynlig grafik eller kode, også kendt som "webbeacons") er indarbejdet på webstedet. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. Cookies kan indstilles af forskellige domæner, der bruges af Microsoft Søg netværk bing.com, aol.com yahoo.com og Microsofts og Yahoos såkaldte syndikerede søgepartnere, herunder MSN. Denne fil registrerer, hvilke hjemmesider brugeren besøgte, hvilket indhold han er interesseret i, og som tilbyder han har klikket på, samt tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende hjemmesider, besøgstid samt yderligere oplysninger om brugen af online tilbud. Brugernes IP-adresse registreres også, hvorved vi kun bruger Microsoft Advertising Services ved hjælp af den tilgængelige IP-maskeringsmetode, dvs. Disse data kan flettes af Microsoft med andre data fra brugeren. Især hvis brugeren var logget ind på sin Microsoft-konto på tidspunktet for sidebesøget. Hvis brugeren ikke er logget på, siger Microsoft, at der ikke vil finde nogen datafletning sted. Microsoft kan også knytte ovenstående oplysninger til sådanne oplysninger fra andre kilder. Hvis brugeren derefter besøger andre websteder, kan de annoncer, der er skræddersyet til ham eller hende, blive vist i overensstemmelse med hans eller hendes interesser. Brugernes data behandles pseudonymt inden for rammerne af Microsoft Marketing Services. Det betyder, at Microsoft ikke gemmer og behandler .B brugerens navn eller e-mail-adresse, men behandler de relevante datacookierelaterede i pseudonyme brugerprofiler. Det vil sige, at annoncerne fra Microsofts synspunkt ikke administreres og vises for en bestemt identificeret person, men for cookieejeren, uanset hvem cookieejeren er. Dette gælder ikke, hvis en bruger udtrykkeligt har givet Microsoft tilladelse til at behandle dataene uden denne pseudonymisering. De oplysninger, der indsamles af Microsoft Advertising om brugere, overføres til Microsoft og gemmes på Microsoft-servere i det område, hvor brugerdataene genereres. For en bruger fra Tyskland betyder det, at dataene højst sandsynligt gemmes i et tysk datacenter. Det kan ikke udelukkes, at disse data også kan overføres til servere i USA eller til servere i andre dele af verden, hvor Microsoft driver datacentre. De Microsoft Advertising Services, vi bruger, omfatter UET-funktionerne (Targeted And Universal Event Tracking). I tilfælde af søgemaskineannoncering på Microsoft Search Network modtager hver bruger en anden "konverteringscookie". Cookies kan derfor ikke spores via Microsoft Advertising-websteder. De oplysninger, der indsamles af cookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for Microsoft Advertising-kampagner, hvor konverteringssporing er aktiv. Microsoft Advertising-kunden lærer det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som er blevet omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. Det er også muligt at registrere, om en bruger har foretaget en bestemt handling på siden med et konverteringssporingstag, f.eks. Vi modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere personligt. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Advertises brug af data til markedsføringsformål i Siden Oversigt over Microsoft. Den Microsofts politik om beskyttelse af personlige oplysninger Er kan tilgås her.

10.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger også Microsoft Advertising på baggrund af vores legitime interesser til analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek.

10.3 Formålet med behandlingen

Microsoft Advertising giver os mulighed for at målrette annoncer i søgeresultaterne på Bing-søgenetværket og kun vise brugere annoncer, der potentielt matcher deres interesser.

10.4 Oplagringens varighed

Ifølge sine egne oplysninger anonymiseres de logdata, der indsamles af Microsoft Advertising, ved at slette en del af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder. Du kan finde flere oplysninger under Her.

10.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering via Microsoft Advertising, kan du drage fordel af de indstillinger og fravalgsmuligheder, som Microsoft har angivet. 

Hvis du har en Microsoft-konto, kan du bruge Indstillinger for Microsoft-profil Definer nøjagtigt, hvordan Microsoft skal håndtere dine data, om cookies skal indstilles, og om du giver dit samtykke til, at data flettes i reklameøjemed. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.

Selv uden en Microsoft-konto kan du naturligvis gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt brugen af cookies, som tjener omfanget af måling og reklameformål. Du kan bruge Deaktiveringsside for netværksannonceringen starter (NAI). Du kan også gøre dette via Usa side af den såkaldte Digital Advertising Aliance (DAA) eller Det europæiske websted for NAI Gør.

11. Facebook Social Plugins

Vi bruger de sociale Plugin "Shariff Wrapper". Du kan finde flere oplysninger under Her.

11.1 Omfanget af databehandling

Vi bruger Social Plugins (" Plugins ") af det sociale netværk facebook.com drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Den Plugins interagerende elementer eller indhold (e.B videoer, grafik eller tekstindlæg) og kan genkendes ved hjælp af et af Facebook-logoerne (hvidt "f" på blåt felt, begreberne "Synes godt om", "Synes godt om" eller et "thumbs up"-skilt) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin " markeret. Listen og udseendet af Facebook Social Plugins Cna set her Være. Den Plugins vil ikke blive aktiveret, før du klikker på den tilsvarende knap. Hvis disse vises i gråt, Plugins Inaktive. Du har mulighed for at Plugins én gang eller permanent. Når en bruger kalder en funktion af dette onlinetilbud op, at en sådan Plugin enhed etablerer en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet af Plugins sendes direkte fra Facebook til brugerens enhed og integreres af brugeren i online-tilbuddet. Brugerprofiler af brugerne kan oprettes ud fra de behandlede data. Vi har derfor ingen indflydelse på mængden af data, som Facebook indsamler ved hjælp af denne Plugins indsamler og informerer brugerne i overensstemmelse hermed i henhold til vores viden. Gennem integrationen af Plugins Facebook modtager de oplysninger, som en bruger har fået adgang til den tilsvarende side i onlinetilbuddene. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøget til sin Facebook-konto. Hvis brugerne har forbindelse til Plugins for at trykke på synes godt om-knappen eller lave en kommentar, overføres de tilsvarende oplysninger fra din enhed direkte til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der stadig mulighed for, at Facebook vil finde ud af og gemme sin IP-adresse. Ifølge Facebook er det kun en anonymiseret IP-adresse, der er gemt i Tyskland. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af data samt rettigheder og muligheder for beskyttelse af brugernes privatliv kan Facebooks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Tage.

Sammen med Facebook Ireland Ltd. er vi ansvarlige for indsamling eller modtagelse af "hændelsesdata" via dets grænseflader, den såkaldte Facebook-pixel (se også 12 Facebook-, tilpassede målgrupper og Facebook-marketingtjenester) og lignende tjenester, der udføres på vores onlinetilbud. Dette gælder også for sådanne data, som Facebook modtager til følgende formål: a) visning af oplysninger om indholdsannoncering, der svarer til brugernes formodede interesser; b) levering af kommercielle og transaktionsmæssige beskeder, .B f.eks. c) forbedring af annoncelevering og tilpasning af funktioner og indhold. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook til dette formål, den såkaldte "ekstra for de ansvarlige" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som især regulerer de sikkerhedsforanstaltninger, som Facebook skal tage hensyn til.https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvor Facebook har indvilget i at overholde de berørte personers rettigheder. Som bruger kan du derfor for eksempel .B oplysninger eller sletning af dine data direkte til Facebook. Baseret på målinger, analyser, rapporter og lignende dokumenter, som Facebook stiller til rådighed for os, og som er aggregeret, dvs ikke modtager oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os, så denne behandling ikke finder sted inden for rammerne af fælles ansvar, men på grundlag af en ordrebehandling kontrakt (kaldet "Databehandling Betingelser" på Facebook og kan findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) og på grundlag af Facebooks "datasikkerhedsbetingelser" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Når det drejer sig om behandling af data i USA, tjener Facebooks standardkontraktbestemmelser som grundlag ("Facebook-EU-dataoverførselstillæg, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Din Rettigheder som bruger (f.eks. .B ret til oplysninger, sletning eller indsigelse) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

11.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger Facebook Social Plugins på baggrund af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek.

11.3 Formålet med databehandling

The Facebook Social Plugins vise os de besøgendes interesser for at vise dem mere specifikt på vores hjemmeside, for at præsentere brugere kun stillinger, der potentielt svarer til deres interesser.

11.4 Oplagringens varighed

Efter egne oplysninger facebook gemmer dato og klokkeslæt for dit besøg i en periode på 90 dage, den specifikke internetadresse, hvor den sociale Plugin og andre tekniske data såsom IP-adresse, browsertype, operativsystem til yderligere at optimere Facebooks tjenester. Efter de 90 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

11.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis en bruger er Facebook-medlem og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham via dette onlinetilbud og linker dem til hans/hendes medlemsdata, der er gemt på Facebook, skal han logge ud af Facebook, før han bruger vores onlinetilbud, og slette sine cookies. Yderligere indstillinger og modsigelser i forbindelse med brugen af data til reklameformål skal Indstillinger for Facebook-profil muligt eller via Usa's side eller EU-side. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.

12. Facebook, tilpassede målgrupper og Facebook-marketingtjenester

12.1 Omfanget af databehandling

Inden for vores onlinetilbud anvendes den såkaldte "Facebook-pixel" på det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), . Ved hjælp af Facebook-pixlen kan Facebook identificere besøgende på vores onlinetilbud som målgruppe for visning af annoncer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Facebook-pixlen integreres direkte af Facebook, når vi åbner vores websteder og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. Hvis du derefter logger ind på Facebook eller besøger Facebook i den tilstand, du er logget ind på, vil besøget på vores onlinetilbud blive noteret på din profil. De indsamlede data om dig er anonyme for os, så vi giver os ingen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig og kan bruges af Facebook samt til sit eget markedsundersøgelser og reklameformål. Hvis vi skal overføre data til Facebook til matchende formål, krypteres disse lokalt i browseren og sendes først derefter til Facebook via en sikret https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at matche de data, der er krypteret af Facebook. Facebooks behandling af dataene sker inden for rammerne af Facebooks dataforbrugspolitik. Generelle oplysninger om præsentationen af Facebook-annoncer, hvori Facebooks politik for dataforbrug. Særlige oplysninger og oplysninger om Facebook-pixlen, og hvordan den fungerer, kan findes i Facebook hjælp sektion. Sammen med Facebook Ireland Ltd. går vi ind for indsamling eller modtagelse af "hændelsesdata" via dets grænseflader, den såkaldte Facebook-pixel (se også 11. Facebook Social Plugins ) og lignende tjenester, der udføres på vores online-tilbud. Dette gælder også for sådanne data, som Facebook modtager til følgende formål: a) visning af oplysninger om indholdsannoncering, der svarer til brugernes formodede interesser; b) levering af kommercielle og transaktionsmæssige beskeder, .B f.eks. c) forbedring af annoncelevering og tilpasning af funktioner og indhold. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook til dette formål, den såkaldte "ekstra for de ansvarlige" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som især regulerer de sikkerhedsforanstaltninger, som Facebook skal tage hensyn til.https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvor Facebook har indvilget i at overholde de berørte personers rettigheder. Som bruger kan du derfor for eksempel .B oplysninger eller sletning af dine data direkte til Facebook. Baseret på målinger, analyser, rapporter og lignende dokumenter, som Facebook stiller til rådighed for os, og som er aggregeret, dvs ikke modtager oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os, så denne behandling ikke finder sted inden for rammerne af fælles ansvar, men på grundlag af en ordrebehandling kontrakt (kaldet "Databehandling Betingelser" på Facebook og kan findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) og på grundlag af Facebooks "datasikkerhedsbetingelser" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Når det drejer sig om behandling af data i USA, tjener Facebooks standardkontraktbestemmelser som grundlag ("Facebook-EU-dataoverførselstillæg, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Din Rettigheder som bruger (f.eks. .B ret til oplysninger, sletning eller indsigelse) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

12.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger også Facebook-pixlen og Facebook-markedsføringstjenesterne på baggrund af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek.

12.3 Formålet med databehandling

Vi bruger Facebook-pixlen til at vise de Facebook-annoncer, vi kun viser, til de Facebook-brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse karakteristika (f.B eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt af de besøgte websteder), som vi sender til Facebook (såkaldte "brugerdefinerede målgrupper"). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer imødekommer brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi også forstå effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne er blevet omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

12.4 Oplagringens varighed

Efter egne oplysninger facebook gemmer dato og klokkeslæt for dit besøg i en periode på 90 dage, den specifikke internetadresse, hvor den sociale Plugin og andre tekniske data såsom IP-adresse, browsertype, operativsystem til yderligere at optimere Facebooks tjenester. Efter de 90 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

12.5 Muligheder for tilbagekaldelse og bortskaffelse

Du kan gøre indsigelse mod facebook-pixlens optagelse og brugen af dine data til at vise Facebook-annoncer. Hvis du vil angive, hvilke typer annoncer du ser på Facebook, kan du se den side, der er oprettet af Facebook, og finde oplysningerne på Indstillinger for brugsbaseret annoncering Følge. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder. Du kan også bruge brugen af cookies til områdemålings- og reklameformål via deaktiveringssiden på Initiativ baseret på netværksreklamer og desuden Amerikansk hjemmeside eller Europæisk websted Modsige.

13. Twitter Konvertering Tracking, Re-Marketing og Twitter Marketing Services

13.1 Omfanget af databehandling

Inden for vores online tilbud, vi indstiller den såkaldte Twitter Conversion Tracking (via den såkaldte Twitter website tag) og markedsføring tjenester af det sociale netværk Twitter, som drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, af Twitter International Company, Oneberl and Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Ved hjælp af Twitter konvertering sporing, twitter er i stand til at måle succesen af vores Twitter-annoncer ("Twitter-annoncer") og til at bestemme de besøgende på vores online tilbud som målgruppe for visning af reklamer. Twitter-konverteringssporingen er direkte integreret af Twitter, når vores websteder tilgås, og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. Hvis du derefter logger ind på Twitter eller besøger Twitter i den loggede tilstand, vil besøget på vores online tilbud blive noteret i din profil. De indsamlede data om dig er anonyme for os, så vi giver os ingen konklusioner om brugernes identitet. Men dataene gemmes og behandles af Twitter, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig og kan bruges af Twitter og de virksomheder, der er tilknyttet Twitter til eget markedsundersøgelser og reklameformål. Hvis vi skal overføre data til Twitter til matchende formål, er det krypteret lokalt og først derefter sendes til Twitter via en sikret https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at matche de data, der er krypteret af Twitter. Behandlingen af data fra Twitter finder sted inden for rammerne af Twitters Politik for dataforbrug. De generelle instruktioner til præsentation af Twitter-annoncer fra Politik for dataforbrug Kvidre. Særlige oplysninger og oplysninger om Twitter konvertering sporing, og hvordan det virker kan findes i Twitter hjælp sektion. Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Twitter om databehandling. Behandlingen af data i USA er omfattet af Twitters standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse hermed. Disse aftaler begrænser ikke dine rettigheder som bruger, fx til information, sletning eller indsigelse.

13.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med art. 6 sek. Vi bruger også Twitter-websitetagget og Twitter-markedsføringstjenesterne på baggrund af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 sek.

13.3 Formålet med databehandling

Vi bruger Twitter konvertering sporing og Twitter marketing tjenester til at vise de annoncer, vi viser på Twitter kun til de Twitter-brugere, der også har vist interesse i vores online-tilbud, eller som har visse egenskaber (f.B f.eks interesser i visse emner eller produkter bestemt af de websteder, vi besøger), som vi sender til Twitter (såkaldte "skræddersyede målgrupper"). Ved hjælp af Twitter website tag, vi ønsker også at sikre, at vores Twitter-annoncer opfylder de potentielle interesser for brugerne og ikke fungerer så irriterende. Ved hjælp af Twitter website tag, kan vi også forstå effektiviteten af Twitter-annoncer til statistiske og markedsundersøgelser formål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Twitter-annonce, og hvilke handlinger de udførte der (såkaldte "konvertering").

13.4 Oplagringens varighed

Efter egne oplysninger I en periode på 30 dage gemmer Twitter dato og klokkeslæt for dit besøg, den specifikke internetadresse, du besøgte hos os, og andre tekniske data såsom IP-adressen, browsertypen eller operativsystemet. Twitter bruger disse data til at optimere sin egen tjeneste. Efter de 30 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

13.5 Tilbagekaldelse og bortskaffelse

Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af Twitter-websitetagget og brugen af dine data til at vise Twitter-annoncer. Hvis du vil angive, hvilke typer annoncer du ser på Twitter, kan du se den side, der er oprettet af Twitter, og finde oplysningerne på Indstillinger for brugsbaseret annoncering Følge. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder. Du kan også bruge brugen af cookies til områdemålings- og reklameformål via deaktiveringssiden på Initiativ baseret på netværksreklamer (NAI). Du kan også gøre dette via Usa side af den såkaldte Digital Advertising Aliance (DAA) eller Det europæiske websted for NAI Gør.

14. Online tilstedeværelse på sociale medier

Vi driver hjemmesider inden for sociale netværk og platforme for at kunne komme i kontakt med kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester der. Brugen af Facebook, Instagram og Twitter er dit eget ansvar. Dette gælder især for funktionerne Kommentarer, Aktie, Sats osv. De oplysninger, vi offentliggør på sociale medier i vores online tilstedeværelse, kan også tilgås via vores egen hjemmeside.

14.1 Behandlingsområdet

Når du besøger vores Facebook/Instagram/Twitter/XING- eller Linkedin vil blandt andet indsamle din IP-adresse og oplysninger, der er blevet gemt som cookies på . Den resulterende brugsadfærd for dig og dine interesser kan derefter bruges til at oprette en brugerprofil og derefter oprette annoncer, der er synlige for dig i og uden for den pågældende platform. Desuden kan data også lagres i brugerprofilerne uafhængigt af de enheder, der anvendes af brugerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

Det kan ikke udelukkes, at de data, du indsamler, også kan behandles uden for EU. Det kan blandt andet gøre det sværere at håndhæve sin lovgivning.13.2 Retsgrundlag for behandlingens behandling/formål

Behandlingen af brugernes personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse i effektiv information af brugerne og kommunikation med brugerne i overensstemmelse med art. 6 sek. Hvis brugerne bliver spurgt af de respektive udbydere af platformene om samtykke til ovennævnte databehandling, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 sek.

14.2 Anmodninger om oplysninger

Hvis du ønsker at modtage oplysninger om de data, du har gemt inden for onlinetjenesterne, eller hvis du ønsker at gøre dine brugerrettigheder gældende der, anbefaler vi, at du gør dette gældende direkte over for den pågældende udbyder. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan handle direkte og give oplysninger. Hvis du har brug for hjælp, kan du selvfølgelig kontakte os.

14.3 Indstillinger for tilbagekaldelse og fjernelse

For yderligere og detaljerede oplysninger og opt-out henvises til oplysningerne fra den respektive platform. Nedenfor finder du de tilsvarende links ud over yderligere oplysninger:

14.4.1 Facebook, Sider, Grupper

Når du besøger vores Facebook-side, overføres den IP-adresse, der er tildelt din enhed, til Facebook. Om og hvordan Facebook bruger dataene fra at besøge Facebook-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på Facebook-siden er tildelt til dig, hvor længe Facebook gemmer disse data, og om data fra dit besøg på Facebook-siden videregives til tredjeparter, fremgår det ikke definitivt og tydeligt af Facebook, og vi ved det ikke. Vi henleder også din opmærksomhed på, at Facebook gemmer oplysninger ud over sine brugeres enheder; Hvis det er nødvendigt, kan Facebook tildele IP-adresser til individuelle brugere. Hvis du i øjeblikket er logget ind på Facebook, er der en cookie med dit Facebook-id på din enhed. Dette gør det muligt for Facebook at forstå, at du har besøgt vores hjemmeside, og hvordan du har brugt det. Ved hjælp af Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, kan Facebook registrere dine besøg og tildele dem til din Facebook-profil. Disse data kan bruges til at tilbyde indhold eller annoncering, der er skræddersyet til dig.

Hvis du undgår dette, skal du afmelde Facebook eller deaktivere funktionen "Stay in", slette de cookies, der findes på dine enheder, og stoppe og genstarte din browser. Dette vil slette Facebook-oplysninger, som du straks kan identificere. Dette giver dig mulighed for at bruge vores Facebook-side i begrænset omfang uden at afsløre dit Facebook-id. Hvis du vil have adgang til interaktive funktioner på siden (f.eks. kommentar, deling, beskeder osv.), vises en Facebook-logonmaske. Efter et muligt login, vil du være genkendelig for Facebook som en bestemt bruger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du administrerer eller sletter eksisterende oplysninger om dig, på følgende Facebook-supportside: https://de-de.facebook.com/about/privacy og her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Du kan også finde dem her for at få flere oplysninger om, hvordan Facebook bruger dine data til at angive statistiske oplysninger om brug af Facebook-siden: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield.

14.4.2 Instagram

Funktioner af Instagram er integreret i vores hjemmeside. På Instagram finder du også en online tilstedeværelse om RAIDBOXES . Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du knytte indholdet af vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at tildele besøget til vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Instagram. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4.3 Twitter

Funktioner af Kvidre service kan integreres i vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen "Re-Tweet" er de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gøres kendt af andre brugere og sendes til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Twitter. Det samme gælder for vores online tilstedeværelse på Twitter. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Kvidre. Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i Kontoindstillinger Ændre.

Fravred dig: https://twitter.com/personalization. Twitter er certificeret i henhold til Privacy Shield.

15.

15.1 Omfanget af databehandling

Vi bruger Intercom Service of The Company of Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA til at sende beskeder via e-mail og til live chats, men også til kundeadministration. Vi leverer følgende personoplysninger:

 • Din e-mail-adresse
 • Dit for- og efternavn
 • Dit telefonnummer
 • Kontraktmasterdata
 • Kontaktoplysninger for den tekniske kontakt

Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personlige data blive overført til USA, når du bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen med os og underskrevet et såkaldt databehandlings tillæg med os.

Intercom har også et EU-US og Swiss-US Privacy Shield certifikat. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Intercom på Her

Intercom bruger også cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din seneste adgang til underside af denne online platform overføres til en Intercom-server i USA og gemmes der. På vores vegne vil Intercom bruge ovenstående oplysninger til at levere de relaterede tjenester til hjemmesiden operatør. DEN IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Intercom, vil ikke blive flettet med andre data.

15.2 Retsgrundlag for databehandling

Databehandlingen sker på baggrund af vores legitime interesser (art. 6 sek. 1 lit. f GDPR).

15.3 Formålet med databehandling

Vi bruger Intercom-tjenesten til at besvare kundeanmodninger i LIVE chat så hurtigt som muligt, men også til at administrere vores kundekontakt. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med art. 6 sek.

15.4 Oplagringens varighed

De data om interesserede parter, der har kontaktet os via live chat vil blive helt slettet senest efter 9 måneder. Enhver interesseret part, der kontakter os bagefter, vil blive behandlet som en ny udsigt.

15.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Du kan forhindre lagring af Intercom cookies ved at indstille din browser software i overensstemmelse hermed (findes under "Indstillinger" i de fleste browsere); Det bør dog på det igen tilrådes, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside (f.eks. live chat.B i fuldt omfang.

16. Feedback Forum: Brugervoice

16.1 Behandlingsområdet

Gennem Idéer Forum i vores dashboard, tilbyder vi dig mulighed for at evaluere vores produkt, komme med forslag til forbedringer og præsentere forslag til nye funktioner. Vi bruger uservoice-softwaren, som leveres og drives af Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). For at give feedback, vil du blive bedt om at angive din e-mail-adresse. Yderligere oplysninger, såsom .B navn, er valgfri, så du nogle gange selv bestemmer, hvilke personoplysninger du vil overføre til Uservoice via feedbackfunktionen. Ved at give os feedback via Uservoice accepterer du brugen og behandlingen af de data, der indsamles via softwaren og leveres af dig af Uservoice.

Ifølge Uservoice DPA,:

 • Navn (for- og efternavn)
 • E-mail-adresse
 • IP-adresse
 • (Faktura) Adresse (hvis angivet)
 • Firmanavn (hvis angivet)
 • Rolle i nævnte selskab (hvis nogen; benævnt på engelsk som tilhørsforhold) (hvis angivet).

Men en idé vil ikke blive offentliggjort, før den er blevet kontrolleret og frigivet af os. For at garantere sikkerheden af dine data har Uservoice indgået eu-Kommissionens såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler og underskrevet et såkaldt databehandlings tillæg med os.

16.2 Retsgrundlag

Vi bruger denne tjeneste på grundlag af vores legitime interesser. Interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek.

16.3 Formålet med behandlingen

Ved at bruge Uservoice ønsker vi at give vores kunder og brugere mulighed for at deltage aktivt i vores produktudvikling ved at dele dine ideer til produktoptimering og udvikling med os og andre deltagere. Vi bruger disse oplysninger til at udvikle nye produktfunktioner og til at positionere vores virksomhed som helhed mere målgruppeorienteret.

16.4 Muligheder for tilbagekaldelse og bortskaffelse

Uservoice giver mulighed for at downloade dine data direkte via Uservoice og, hvis det ønskes, at slette dem direkte. Den tilknyttede proces er som følger:

Gå på https://raidboxes.uservoice.com/. Når du har angivet den tilsvarende e-mail-adresse og adgangskode under "Login", som du også har indsendt din feedbackanmodning med, kan du klikke på "Indstillinger" under dit navn i øverste højre hjørne. Der vises en sidebjælke i højre kant af skærmen med indstillingerne for indstillinger. Hvis du nu ruller ned, finder du de to muligheder for at slette kontoen og dataene samt for at eksportere posterne.

17. Rullepanel

17.1 Omfanget af databehandling

Vi bruger Error Analysis Service of Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA) på vores hjemmeside og dashboard. Kun i tilfælde af en fejl vil din IP-adresse, brugeragenten, samt den kaldte side blive overført til Rollbar. Rollbar, Inc. er certificeret i henhold til DATAskjoldet EU/Schweiz-USA ("EU/Swiss-US Privacy Shield"). Yderligere databeskyttelsesoplysninger fra Rollbar kan findes på https://rollbar.com/privacy. Derudover har vi indgået en "databehandlingsaftale" med Rollbar og aftalt de såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen.

17.2 Retsgrundlag for behandling

Vi bruger tjenesten i overensstemmelse med art, 6 sek.

17.3 Formålet med behandlingen

Rollbar tracking tool hjælper os med at forbedre den tekniske stabilitet ivores tjenester ved at overvåge systemets stabilitet og identificere kodefejl fra vores logfiler. Rollbar tjener disse formål alene og evaluerer ikke data til reklameformål.

17.4 Oplagringens varighed

Personoplysninger såsom IP-adresse anonymiseres enten efter 30 dage eller efter, at et problem er løst.

18. Ansøgningsproces på RAIDBOXES

Hvis du er RAIDBOXES vi opbevarer og behandler en lang række personoplysninger. Dette omfatter naturligvis dine kontaktoplysninger samt data fra dit CV samt interne noter, der genereres under ansøgningsprocessen.

18.1 Beskrivelse og omfanget af databehandling

Hvis du ansøger om en af vores annoncerede stillinger, kan du gøre det via en fuldt krypteret, sikker onlineformular. Alle oplysninger, du giver om dig selv i ansøgningsskemaet, gemmes i en kandidattabel i vores sky. Denne sky er udelukkende RAIDBOXES tilgængelige for medarbejderne.

Ansøgerens oplysninger vil udelukkende blive anvendt til behandling af din ansøgning og til afgørelsen om etablering af et ansættelsesforhold. For det første er det kun HR-lederne, der har RAIDBOXES Adgang til dine data, men under ansøgningsprocessen kan de respektive afdelingsledere også få adgang til disse data.

For så vidt som der er et ansættelsesforhold mellem dig og RAIDBOXES GmbH, kan vi Afsnit 26 (1) BDSG (ny) personoplysninger, du allerede har modtaget, med henblik på ansættelsesforholdet. Denne videre behandling finder dog kun sted, hvis det er nødvendigt for ansættelsesforholdet.

Bemærk, at ukrypterede e-mails ikke kan overføres fuldstændigt beskyttet. Hvis du ønsker at ansøge om en stilling annonceret af os, skal du bruge de tilbudte formularer. Det samme gælder naturligvis for programmer via e-mail, at dine data kun vil blive brugt til ansøgningsprocessen.

18.2 Formålet med behandlingen og retsgrundlaget

Databehandling i tilfælde af en ansøgning til RAIDBOXES bruges til at etablere et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget i denne sag er § 26, stk. 1, i.V.m. 8 s.2 BDSG (ny). 

Desuden kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger mod os i forbindelse med en ansøgning i tilfælde af forsvar af påståede retskrav fra denne ansøgningsprocedure. Retsgrundlaget for denne sag er artikel 6 sek. I dette tilfælde opstår vores legitime interesse som følge af det nødvendige forsvar af juridiske krav fra ansøgningsprocessen. 

18.3 Oplagringens varighed

Dine personoplysninger slettes senest efter 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen. 

18.4 Dine rettigheder

Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under ansøgningsprocessen. Du har også ret til at:

 • Oplysninger
 • rettelse eller sletning
 • Begrænsning af behandlingen
 • Indsigelse mod behandling
 • Dataportabilitet

19. Totrinsgodkendelse med Twilio

19.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

I vores dashboard tilbyder vi dig muligheden for at sikre din konto ved hjælp af valgfri totrinsgodkendelse. Til denne funktion bruger vi Authy, en tjeneste fra Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco 94105. Hvis du aktiverer denne funktion, kan dit dashboard kun åbnes, når du har indtastet en automatisk genereret adgangskode.

Twilio er baseret i USA. Hvis du aktiverer denne funktion, vil personoplysninger derfor også blive overført til USA. Twilio har indgået med os de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen for at garantere sikkerheden af dine data. Twilio har også påtaget sig den såkaldte Bindende virksomhedsregler selv bindende interne databeskyttelsesregler i overensstemmelse med artikel 47 i gdpr. Twilio har også indsendt til EU's og USA's værn om privatlivets fred. Det aktuelle certifikat kan ses under https://www.privacyshield.gov/list.

19.2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i .b GDPR.

19.3 Formålet med databehandling

Twilio behandler dine data på vores vegne for at sikre din brugerkonto mod uautoriseret adgang via sikker totrinsgodkendelse.

19.4 Oplagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling.

19.5 Mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Behandlingen kan gøres indsigelse mod ved at deaktivere totrinsgodkendelse. Bemærk dog, at du ikke længere vil kunne bruge de ekstra sikkerhedsfunktioner.

20. ActiveCampaign

På denne hjemmeside bruger vi ActiveCampaign til vores online marketingaktiviteter. ActiveCampaign er en softwarevirksomhed med base i USA med et filialkontor i Irland. Kontakt: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Vi er afhængige af ActiveCampaigns pålidelighed og IT og datasikkerhed. Til Active Campaign har underskrevet eu-Kommissionens såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler med os og underskrevet et såkaldt databehandlings tillæg med os.Du kan få flere oplysninger om ActiveCampaigns politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan få flere oplysninger fra ActiveCampaign om EU's databeskyttelsesregler.

20.1 Omfanget af databehandling

Ved at bruge tjenesten anvendes såkaldte "web beacons", og cookies er også indstillet, som er gemt på din computer og dermed muliggøre en analyse af din brug af vores hjemmeside af os.

Følgende oplysninger indsamles:

 • IP-adresse
 • den geografiske placering
 • Browsertype
 • Internetudbyder
 • Besøgets varighed
 • de webadresser, du ringer op på vores hjemmeside

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, din e-mail-adresse, dit nyhedsbrev "Opt-In", tidspunktet for tilmeldingen og eventuelt vil dit navn blive gemt her. Så snart du har registreret dig hos os, vil følgende data blive gemt yderligere:

 • Navn, Fornavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kontrakt
 • erklærede forventninger

20.2 Retsgrundlag for behandling

Databehandlingen er baseret på vores legitime interesser (art. 6 sek. Vores legitime interesse i brugen af denne service er optimering af vores markedsføringsforanstaltninger. Formålet med behandlingen skal også ses i denne legitime interesse.

20.3 Formålet med databehandling

Vi bruger ActiveCampaign til at styre og sende vores nyhedsbreve samt til at optimere vores markedsføringsaktiviteter. Især med ActiveCampaign kan vi sikre, at de reklamer, vi placerer, kun vises til brugere, der også er interesserede i vores tilbud, eller som er potentielle udsigter for vores tilbud. ActiveCampaign giver os også mulighed for at måle effektiviteten af vores annoncer.

20.4 Oplagringens varighed

Ifølge sine egne oplysninger sletter ActiveCampaign dine data senest efter 12 måneder. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev og annullerer dit gratis abonnement på nyhedsbrevet, vil dine data blive slettet umiddelbart efter annulleringen af nyhedsbrevets abonnement.

20.5 Mulighed for afkræftning og berigtigelse

Ovenstående data vil kun blive indsamlet efter udtrykkeligt samtykke til brugen af vores markedsføringscookies (Cookie Consent). Selv efter at have givet samtykke til opbevaring af dine data, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod ActiveCampaigns sporing. For at gøre dette kan du slette ActiveCampaign cookien fra din browser og generelt nægte at acceptere cookies fra din browser. Se browserproducentens vejledning i, hvordan det fungerer i detaljer.

Hvis du også ønsker en fuldstændig sletning af de data, der er gemt i ActiveCampaign, bedes du sende en e-mail direkte til datenschutz@raidboxes.io.

21. Integration af tredjepartstjenester og -indhold

I vores onlinetilbud bruger vi tredjepartsindhold eller servicetilbud baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6 sek. 1 lit. f. GDPR) indhold eller servicetilbud fra tredjeparter med henblik på at integrere deres indhold og tjenester, såsom .B videoer eller skrifttyper (i det følgende benævnt "Indhold"). Dette forudsætter altid, at tredjeparter til dette indhold opfatter brugernes IP-adresse, da de ikke kunne sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for at kunne fremlægge dette indhold. Vi gør alt for kun at bruge det indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. "Pixel tags" kan bruges til at evaluere oplysninger såsom besøgende trafik på siderne på denne hjemmeside. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan blandt andet omfatte tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende websteder, besøgstid og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt at være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder. Følgende præsentation giver et overblik over tredjeparter og deres indhold samt links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere oplysninger om behandlingen af data og i nogle tilfælde mulige indvendinger (såkaldt opt-out):

 • Eksterne skrifttyper fra Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google-skrifttyper"). Integrationen af Google-skrifttyperne sker ved et serveropkald til Google (normalt i USA). Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravred dig.
 • Kort over tjenesten "Google Maps", der leveres af google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravred dig.
 • I vores onlinetilbud er Google+-tjenestens funktioner integreret. Disse funktioner tilbydes af tredjepartsudbyderen Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du er logget ind på din Google+ konto, kan du knytte indholdet af vores sider til din Google+ profil ved at klikke på Google+ knappen. Dette gør det muligt for Google at tildele besøget til vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Google+. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravred dig.
 • Vores online tilbud bruger netværksfunktioner LinkedIn . Udbyderen er den LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang du får adgang til en af vores sider, LinkedIn indeholder en forbindelse til servere af LinkedIn Bygger. LinkedIn er informeret om, at du har besøgt vores hjemmesider med din IP-adresse. Hvis du trykker på knappen "Anbefal" fra LinkedIn klik og klik på din konto på LinkedIn er logget ind, er det LinkedIn muligt at tildele dit besøg på vores hjemmeside til dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data samt deres anvendelse af dem af LinkedIn Har. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravred dig.
 • Vi bruger XING-netværkets funktioner. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en af vores sider er tilgængelige, som omfatter Xing funktioner, en forbindelse er lavet til Xing servere. Så meget som vi ved, vil personoplysninger ikke blive opbevaret. Især gemmes der ingen IP-adresser, eller brugsfunktionsmåden evalueres. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravred dig.
 • Ekstern kode for JavaScript-rammen "jQuery", der leveres af tredjeparten jQuery Fonden.
 • Vores hjemmeside bruger Crazy Egg USA's Crazy Egg tracking værktøj til at indsamle statistiske data om brugen af vores hjemmeside. Ved hjælp af Crazy Egg Inc. teknologier, besøgende oplysninger indsamles tilfældigt og overføres til Crazy Egg Inc. servere. Teknologien giver brugeren mulighed for at indsamle og analysere og visualisere brugerens aktiviteter under besøget på vores hjemmeside. For eksempel har vi evnen til at bruge en "heatmap" til at identificere, hvilke områder af vores hjemmeside er mest besøgt og klikket. Cookies bruges også til dette formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling, behandling og indsamling af de data, der genereres af CrazyEgg.com ved hjælp af Instruktioner efter. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af data af Crazy Egg samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Crazy Inc.
 • Dette websted bruger såkaldte web skrifttyper, der tilbydes af Fonticons, Inc. for ensartet visning af skrifttyper. Når du besøger vores hjemmeside, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt. De anvendte skrifttyper hostes direkte af os, så den browser, du bruger, behøver ikke at oprette forbindelse til tredjeparter. Brugen af web skrifttyper er af interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, oplyst f GDPR. Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, bruges computeren en standardskrifttype. Du kan finde flere oplysninger om Font Awesome https://fontawesome.com/help og Fonticons, Inc. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://fontawesome.com/privacy.
 • Vi bruger Wootric, Inc. til at måle kundetilfredshed via en Net Promoter Score. Wootric er en softwareplatform baseret i USA. Wootrics privatlivspolitik kan ses her: https://www.wootric.com/company/privacy/

III. Dine rettigheder

1. Retten til aktindsigt

Du kan til enhver tid anmode om bekræftelse af, om personoplysninger om dig behandles af os. Disse oplysninger er naturligvis gratis, medmindre der anmodes om dem over gennemsnittet. For at kunne give dig disse oplysninger er det nødvendigt at foretage en yderligere kontrol. Derfor, så snart du sender ansøgningen, en tilfældigt genereret bekræftelseskode vil blive sendt til din e-mail-adresse, som du bliver nødt til at bekræfte.

2. Ret til korrektion

Hvis de personoplysninger, vi opbevarer, er forkerte eller ufuldstændige, kan du til enhver tid anmode om rettelse. Korrektionen skal foretages af os hurtigst muligt.

3. Ret til at begrænse behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende dig på følgende betingelser:

 1. Hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 2. Behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 3. Vi har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 sek.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, kan disse oplysninger kun behandles, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på at hævde, udøve eller forsvare retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Unionen eller en medlemsstat. Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovennævnte betingelser, vil du blive RAIDBOXES GmbH, før begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

Medmindre der er en legitim interesse i konflikten, kan du udøve din ret til at slette når som helst.

5. Tilbagetrækning af samtykker

Enhver databehandling, der udføres på grundlag af dit samtykke, kan afbrydes, så snart du trækker dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen kan foretages når som helst og med virkning for fremtiden. Da vi er forpligtet af vores ansvar for at gemme de givende samtykker, skal tilbagekaldelsen ske skriftligt, hvorved en tilbagekaldelse via e-mail er tilstrækkelig.