Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af dine data er meget vigtig for os! Derfor følger vi databeskyttelsesreglerne (GDPR) og gør også alt, hvad vi kan, for at beskytte dine data. Den registeransvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i Den Europæiske Unions medlemsstater (EU) samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

RAIDBOXES Gmbh

Friedrich-Ebert-Straße 7

48153 Münster

Virksomhedens interne databeskyttelsesansvarlige er:

Mr Jan Hornung

E-mail: datenschutz@raidboxes.io

Telefon: 0251 1498 2005

I. Indledning

Beskyttelsen af dine data er meget vigtig for os! Derfor følger vi loven om databeskyttelse og gør også alt, hvad vi kan for at beskytte dine data.

Hvis du vil tjekke dine cookieindstillinger, skal du klikke her.

Denne privatlivspolitik har til formål som kunde eller kunde at give dig et detaljeret overblik over, hvordan og i hvilket omfang dine data indsamles, lagres, behandles, videregives og overføres af os, når du besøger vores websteder eller bruger vores tjenester. Du bør også få et overblik over de databeskyttelsesforanstaltninger, vi har, og de muligheder, der er tilgængelige for dig, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tjenester.

For at sikre beskyttelsen af dine data i fremtiden, navnlig på grundlag af nye lovkrav og tekniske udviklinger, er det vigtigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Vi anbefaler derfor, at du med jævne mellemrum noterer dig vores databehandlingsoplysninger og noter.

Ved udarbejdelsen af privatlivspolitikken har vi forsøgt at distancere os så meget som muligt fra juridiske sætninger for at sikre, at selv ikke-advokater forstår alt. Hvis der nogle steder vises henvisninger til lovteksten, skyldes det udelukkende fuldstændighed. Hvis afsnit er uforståelige, beder vi dig om at give os besked, så vi kan revidere den relevante passage.

Det har imidlertid vist sig meget vanskeligt at skrive en privatlivspolitik, der er gennemsigtig, forståelig og fuldstændig på den ene side og ikke dræber læseren på grund af dens længde på den anden. Vi har derfor besluttet at give dig et overblik i en generel del, som du kan uddybe i den videre del af privatlivspolitikken. Brug et øjeblik på at læse denne privatlivspolitik i fred. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige Jan Hornung Anvende.

1. Hvilke data er på spil?

Når vi taler om databehandling, er dine personlige data altid ment. I GDPR defineres disse i artikel 4, nr. Det betyder alle data, der har en reference (direkte eller indirekte) til dig, f.eks. .B fornavn, navn, adresser, e-mail-adresser, brugeradfærd osv. Data, der er relateret til onlinewebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller ikke kontrollerer os, er ikke en del af denne privatlivspolitik. Websteder eller tjenester fra andre RAIDBOXES kunder er også udelukket fra dette.

2. Hvorfor behandler vi personoplysninger?

På den ene side, fordi vi ikke kan komme uden om det: For at indgå en kontrakt med os er det absolut nødvendigt at kende dine stamdata. På den anden side ønsker vi at give dig som kunde den bedst mulige brugeroplevelse og stræber derfor altid efter at optimere vores tjenester. Vi behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Det betyder, at dataene kun vil blive behandlet, hvis der er juridisk tilladelse. Især hvis databehandlingen er nødvendig for levering af vores kontraktlige tjenester eller for brug eller onlinetjenester eller er påkrævet ved lov. Derudover behandler vi data, hvis vi har givet vores samtykke, eller hvis vi har en legitim interesse i behandlingen (e.B. interesse i analyse, optimering, økonomisk drift, sikkerhed i vores online tilbud, især i måling af rækkevidde, oprettelse af profiler til reklame- og markedsføringsformål samt indsamling af adgangsdata og brug af tredjepartstjenester. I det andet afsnit, "Til uddybning: Cookies og andre teknologier", giver vi dig et omfattende overblik over, hvordan du bruger og bruger dem.

3. Hvornår og i hvilket omfang behandler vi personoplysninger?

I det følgende finder du et overblik over alle processer, hvor personoplysninger behandles af dig. En mere detaljeret beskrivelse kan findes her.

3.1 I form af kontraktlige tjenesteydelser/registrering

Vi behandler lagerdata og kontraktdata for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser og tjenester. (Artikel 6, stk. 1, tændt.b GDPR)

3.2 Kontakt

Hvis kontakten sker via e-mail, vil oplysningerne blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at besvare dine spørgsmål. Vi kontakter os via vores live chat via Intercoms tjenester. Yderligere oplysninger kan findes under overskriften "At uddybe: Cookies og andre teknologier"

3.3 Besøg vores hjemmeside

Hvis du bruger vores hjemmeside, tjenester eller meddelelsesfunktioner, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere bruge cookies eller lignende teknologier. De oplysninger, vi indsamler, hjælper os med bedre at tilpasse vores tjenester til vores kunders behov, for at gøre dem bedre og hurtigere og frem for alt endnu sikrere. De bruges også til reklameformål. Mere information kan findes her.

4. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

For så vidt som vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af transaktioner med personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, en generel databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag. I tilfælde af behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, fungerer artikel 6, stk. 1, lit.b GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for de behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltningerne forud for indgåelsen af kontrakten. For så vidt som behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, fungerer artikel 6 sek. 1 lit.c GDPR som retsgrundlag. I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, i GDPR som retsgrundlag. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke opvejer den første interesse, tjener artikel 6, stk. 1, litra f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

5. Data sletning og opbevaringstid

De data, vi opbevarer, vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til deres formål, og sletningen ikke er udelukket af juridiske opbevaringsforpligtelser. Hvis brugernes data ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og juridisk tilladte formål, vil deres behandling blive begrænset. Det betyder, at dataene er blokeret og ikke behandlet til andre formål. Dette gælder f.eks..B for brugernes data, som skal opbevares af kommercielle eller skattemæssige årsager. I henhold til lovkrav foretages tilbageholdelsen i 6 år i overensstemmelse med § 257, stk. 1, i den tyske handelslovbog (handelsbøger, varebeholdninger, åbningsbalancer, årsregnskaber, handelsbreve, regnskabsdokumenter osv.) samt i 10 år i overensstemmelse med § 147, stk. 1, AO (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsdokumenter, handels- og forretningsbreve, dokumenter, der er relevante for beskatning osv.).

6. Kan mindreårige bruge vores tjenester?

Kort sagt: Nej. Vores hjemmeside og tjenester må ikke bruges af personer, der endnu ikke er af lovlig alder. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra mindreårige eller andre personer, der er juridisk ude af stand til at bruge vores tjenester. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personoplysninger fra mindreårige, sletter vi dem med det samme. medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare oplysningerne. Kontakt os, hvis du har mistanke om, at vi uforvarende eller forkert har indsamlet oplysninger fra en mindreårig.

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi træffer fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for i tilstrækkelig grad at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter firewalls, datakryptering, tilladelseskontroller til adgang til data og meget samvittighedsfuldt valg af vores serverplaceringer. Vi er forpligtet til at sikre vores systemer og tjenester.

Du er dog ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af dine adgangskoder og din kontoprofil eller registreringsdata. Derudover er det dit ansvar at bekræfte, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Vi er ikke ansvarlige for beskyttelsen af personoplysninger, som vi videregiver til tredjeparter på grundlag af et kontolink, du godkender.

8. Hvor gemmes dine data?

8.1 Frankfurt

En ældre del af de servere, der ligger til grund for hostingydeevnen, er placeret i datacentrene i Interxion i Frankfurt. Datacenterpladserne blev lejet af Digital Ocean LLC, New York. Digital Ocean driver en cloud-platform til virtuelle servere der, som vi bruger som en platform til hosting. Der er indgået en kontraktbehandlingskontrakt med Digital Ocean. Digital Ocean har indgået eu-Kommissionens såkaldte standardklausuler om databeskyttelse for at garantere sikkerheden af dine data og er desuden certificeret i henhold til reglerne i aftalen om beskyttelse af privatlivets fred mellem EU og USA. Dette datacenter er muligvis kun relevant for kunder, hvis sider blev oprettet før 1. januar 2019. Alle websider, der oprettes eller oprettes efter denne dato, hostes udelukkende på de datacentre, der er angivet i 8.2 og 8.3.

8.2 Falkenstein / Nürnberg

En anden del, serveren underliggende hosting ydeevne og også serverne til vores egen infrastruktur og databehandling (dashboard, overvågning, konfigurationsstyring, sikkerhedskopier, osv.) er placeret i datacentrene i Hetzner, Hetzner Online GmbH, i Falkenstein og Nürnberg. Hetzner tilbyder dedikerede servere til leje på disse steder, som vi bruger som en platform til hosting. Vi bruger også disse til vores egen infrastruktur og de automatiske sikkerhedskopier af de websteder, vi hoster. Der er indgået en kontrakt om behandling af ordredata med Hetzner. Derudover er Hetzner også underlagt kravene i den generelle databeskyttelsesforordning. Hetzner Online GmbH er blevet tildelt ISO-certifikatet 27001. Du kan finde flere oplysninger om serverplaceringen her.

8.3 Düsseldorf og Taucha

Ud over de datacentre, der er beskrevet i 8.1 og 8.2, bruges to datacentre for dogado GmbH også til levering af webservere. Et af datacentrene, datacentret i Düsseldorf, drives af dogado selv. Det andet datacenter ligger i Taucha, Tyskland, og drives af envia TEL GmbH på vegne af dogado GmbH.

Både datacenteroperatører og datacentre er iso 27001-certificerede, blandt andre; der er indgået en kontrakt om behandling af en kontrakt med dogado. Derudover er både dogado og envia TEL GmbH også underlagt kravene i den generelle databeskyttelsesforordning.

8.4 Amsterdam

Fra vores tidlige dage er der stadig et par websteder i datacentrene i Equinix Amsterdam Data Centers. Serverwebstedet er blandt andet ISO 27001-certificeret. Mere information om datacentret kan findes her. Datacenterpladserne blev lejet af Digital Ocean LLC, New York.

8.5 Sikkerhedskopier

Vores sikkerhedskopier er gemt i datacentrene i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, kort: AWS. Vi valgte Frankfurt som vores serverplacering. For at sikre sikkerheden af dine data har vi en AV med AWS og de såkaldte databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen. AWS deltager i EU-US Privacy Shield Program. Serverwebstedet er blandt andet iso 27001-certificeret. Mere information om databeskyttelse kan findes her.

8.6 SMTP-relæ (e-mail-forsendelse)

For at sende transaktions-e-mails, arbejder vi med Mailgun (Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104). Følgende data gemmes:

- E-mail-adresse "fra"

- E-mail-adresse "til"

- Indholdet af e-mailen

- Domænet for BOX , som sender e-mailen

Mailgun har brugt os til at garantere sikkerheden af dine data. databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen samt en AV hos os. Formålet med behandlingen er at opfylde kontraktlige forpligtelser. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, tændt.b GDPR. Dataene gemmes hos Mailgun i 15 dage. Selve mails vil blive vist i 7 dage på BOX Gemt.

9. Hvornår deler vi dine data?

Først og fremmest vil vi gerne forsikre dig om, at vi ikke sælger, låner eller lejer dine personoplysninger. Data vil kun blive videregivet, hvis dette er .B, for hvilket opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser er uundværlig, vi har en legitim interesse, eller vi har dit samtykke. Hver af vores kontraktpartnere er omhyggeligt og omhyggeligt udvalgt, og vi forpligter dem til at beskytte alle data i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Derfor indgår vi også en kontrakt om behandling af ordredata med databehandleren i overensstemmelse med artikel 28 GDPR.

10. Links

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre udbyderes hjemmesider, for hvis indhold vi, RAIDBOXES Gmbh, er ikke ansvarlig, og som denne databeskyttelseserklæring ikke finder anvendelse på.

11. Dine rettigheder

Så snart du behandler personoplysninger, er du et problem med data i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den registeransvarlige (dvs. over for os):

 • Ret til information,
 • ret til berigtigelse eller sletning
 • ret til at begrænse behandlingen
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen,
 • ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger. Mere information kan findes her.

II. At uddybe: Cookies, Tracking og andre teknologier

Det følgende afsnit er beregnet til at give dig en bedre forståelse af de forskellige teknologier, vi bruger, og hvordan de bruges. Hvis du bruger vores hjemmeside, tjenester eller meddelelsesfunktioner, kan vi eller vores autoriserede tjenesteudbydere bruge cookies eller lignende teknologier. De oplysninger, vi indsamler, hjælper os med bedre at tilpasse vores tjenester til vores kunders behov, for at gøre dem bedre og hurtigere og frem for alt endnu sikrere. De bruges også til reklameformål.

1. Levering af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

1.1 Beskrivelse af og omfanget af databehandlingen

Så snart du får adgang til vores hjemmeside, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den kaldende computer. Følgende data indsamles:

 • Oplysninger om den anvendte browsertype og version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for adgang
 • Websteder, hvorfra brugerens system kommer ind på vores hjemmeside

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre personoplysninger om brugeren.

1.2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for midlertidig lagring af data og logfiler er artikel 6, stk. 1, i GDPR.

1.3 Formålet med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af webstedet til brugerens computer. For at gøre dette skal din IP-adresse gemmes i sessionens varighed. Lagerpladsen i logfiler udføres for at sikre webstedets funktionalitet. Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologisystemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR.

1.4 Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. I tilfælde af indsamling af data til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den respektive session afsluttes. I tilfælde af lagring af data i logfiler er dette tilfældet senest efter syv dage. Yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, så en tildeling af den kaldende klient ikke længere er mulig.

1.5 Mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Indsamling af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for at gøre indsigelse fra brugerens side.  

2. Cookies

2.1 Beskrivelse af og omfanget af databehandlingen

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når webstedet tilbagekaldes. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Disse giver os mulighed for at linke dine handlinger i løbet af denne særlige browsersession. Andre cookies (såkaldte permanente cookies) gemmes fortsat på din enhed, indtil du sletter dem.  Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til computeren.

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser kan identificeres, selv efter en sideændring. Følgende data gemmes og overføres i disse teknisk nødvendige cookies:

 • Sprog
 • Oplysninger om logon

Vi bruger også cookies på vores hjemmeside, der muliggør en analyse af brugernes browseradfærd. Disse bruges til at overvåge anonymiseret brugeradfærd på hjemmesiden, f.eks. for at registrere antallet af besøg pr. side. De indsamlede data vil udelukkende blive brugt til optimering af udførelsen og designet af denne hjemmeside. Disse cookies er i de fleste tilfælde tredjepartscookies (f.eks. Google Analytics.B). Dataene indsamles dog i anonymiseret form og bruges udelukkende af os. Hvis du som bruger besøger et websted, kan en cookie gemmes på dit operativsystem. På denne måde kan følgende data overføres:

 • Brug af webstedsfunktioner (Intercom, OneSignal)
 • Brugsadfærd (mixpanel, Google Analytics)
 • Tildeling af kilden til webstedsvisninger (egen cookie)
 • Overdragelse til en affiliate / reklame partner (egen cookie)
 • Hyppighed af sidevisninger (Google Analytics)
 • Indtastede søgeord (Google Analytics)

Når du besøger vores hjemmeside, vil du blive informeret om brugen af cookies til analyseformål, og dit samtykke til behandling af de personoplysninger, der anvendes i denne sammenhæng, vil blive indhentet. I denne forbindelse henvises der også til denne privatlivspolitik. Du kan finde flere oplysninger om cookies i næste afsnit.

2.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies til analyseformål er artikel 6 sek. 1 tændt en GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke i denne henseende.

2.3 Formålet med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Til disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter en sideændring. Vi kræver cookies til følgende applikationer:

 • Overførsel af sprogindstillinger
 • Huske søgeord

Brugen af analysecookies sker med det formål at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Gennem analysecookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges og dermed løbende kan optimere vores tilbud.

2.4 Oplagringens varighed, mulighed for afkræftning og bortskaffelse

Cookies gemmes på din computer og overføres af den til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, kan alle funktioner på hjemmesiden ikke længere udnyttes fuldt ud. Hvis du bruger de cookies, vi bruger RAIDBOXES GmbH, ønsker at gøre indsigelse, bare skrive til os, eller ændre dine personlige indstillingerher .

3. Registrering  

3.1 Beskrivelse af og omfanget af databehandlingen

På vores hjemmeside tilbyder vi dig muligheden for at registrere dig med personoplysninger. Dataene indtastes i en inputmaske og overføres til os og gemmes. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Følgende data vil blive indsamlet under registreringsprocessen:

 • Navn
 • Efternavn
 • E-mail-adresse

Hvis du indgår en betalt kontrakt med os, behandler vi dine personoplysninger for at overholde de rettigheder og forpligtelser, der følger med.

Modtagerne af personoplysningerne kan være tredjeparter (udbydere af skibsfart eller transporttjenester, banker, skatterådgivere, advokater, myndigheder osv.), for så vidt dette er nødvendigt for behandlingen og behandlingen af kontrakten og de dermed forbundne rettigheder og forpligtelser.

Vi bruger eksterne tjenester til at behandle betalinger. Vi vil give disse tjenester dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af betalinger. Yderligere oplysninger om de anvendte tjenester, omfanget af databehandlingen og de teknologier og procedurer, der anvendes i forbindelse med brugen af de respektive tjenester, findes nedenfor.

PAYONE

Udbyder: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland.

Hjemmeside: https://www.payone.com/

Mere information og databeskyttelse: https://www.payone.com/datenschutz/, https://www.payone.com/dsgvo/ og https://www.payone.com/dsgvo-haendler/".

3.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, s. 1, en GDPR i nærværelse af brugerens samtykke. Hvis registreringen tjener opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i, eller gennemførelse af forkontraktmæssige foranstaltninger, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne artikel 6, stk. 1, oplyst.b GDPR.

3.3 Formålet med databehandlingen

En registrering af brugeren er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med brugeren eller for gennemførelsen af foranstaltningerne forud for kontrakten.

3.4 Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. Dette er tilfældet under registreringsprocessen for opfyldelse af en kontrakt eller for gennemførelse af forkontraktmæssige foranstaltninger, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for kontraktens gennemførelse. Selv efter indgåelsen af kontrakten kan der være behov for at lagre aftalepartnerens personoplysninger for at overholde kontraktlige eller juridiske forpligtelser. Permanente forpligtelser kræver opbevaring af personoplysninger i kontraktens løbetid. Derudover skal garantiperioder overholdes og opbevaring af data til skattemæssige formål. De oplagringsperioder, der skal overholdes i denne forbindelse, kan ikke fastsættes fast, men skal fastsættes for de respektive kontrakter og kontraherende parter i individuelle tilfælde.

3.5 Mulighed for indsigelse og bortskaffelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at løse registreringen. Du kan til enhver tid selv bruge de lagrede data via RAIDBOXES Brugergrænseflade. Hvis oplysningerne er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltningerne forud for indgåelsen af kontrakten, er det kun muligt at slette oplysningerne før indgåelsen, medmindre kontraktlige eller retlige forpligtelser udelukker sletning.

4. Brug af en e-mail-postkasse

Vi tilbyder dig muligheden for at tilføje betalte e-mail-postkasser i din kontrakt. For at kunne tilbyde dig denne service samarbejder vi med mailbox.org inden for en forhandlerkontrakt (Heinlein Support GmbH, Schwedter Straße 8/9A, 10119 Berlin). mailbox.org's privatlivspolitik kan findes her: https://mailbox.org/de/datenschutzerklaerung.

4.1 Omfanget af databehandlingen

Når du konfigurerer en e-mail-indbakke, forespørges og gemmes følgende data: fornavn, efternavn, RAIDBOXES Kundenummer, mailadresser, der tilhører postkassen, og deres domænenavne.

4.2. Formålet med databehandling, retsgrundlag

Det er nødvendigt at indlæse dataene for at opfylde en kontrakt med brugeren eller for at gennemføre foranstaltningerne forud for indgåelsen af kontrakten. I denne henseende tjener artikel 6, stk. 1, i .b GDPR som retsgrundlag.

4.3 Opbevaringens varighed

Efter opsigelsen af postkassekontrakten på RAIDBOXES dit link slettes mailbox.org, forudsat at det var den sidste postkassekontrakt. Dette omfatter også linkene til de domæner, du har gemt i mailbox.org. DNS-indstillinger forbliver upåvirket efter afslutning. 60 dage efter sletningen af postkassen sletter mailbox.org alle data.

5. Nyhedsbrev, e-mail-marketing og produktinformation

Vi giver dig mulighed for at finde ud af alle nyheder om WordPress og at få vores produkter informeret af os. For eksempel tilbyder vi dig vores gratis nyhedsbrev. Hvordan hvornår og hvor vi gemmer data, vil vi gerne forklare her:

5.1 Aktiv kampagne LLC

På vores hjemmeside er det muligt at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil dataene fra inputformularen blive sendt til os. Hvis du vil abonnere på nyhedsbrevet, er det tilstrækkeligt at angive din e-mail-adresse. Derudover vil følgende data blive indsamlet på registreringstidspunktet:

 • Din e-mail-adresse
 • IP-adressen på den kaldende computer
 • Dato og klokkeslæt for registrering
 • Geografiske data (længdegrad og breddegrader)

Dit samtykke vil blive indhentet til behandling af oplysningerne som en del af registreringsprocessen. Vi logger det her. Tilmeldingen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt dobbelt opt-in procedure. Det betyder, at du vil modtage en e-mail efter registrering beder dig om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan logge ind med udenlandske e-mail-adresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet logges for at kunne bevise registreringsprocessen i henhold til de lovmæssige krav. Dette omfatter lagring af login- og bekræftelsestiden samt IP-adressen. De ændringer af dine data, der er gemt af forsendelsestjenesteudbyderen, logføres også.

For at sende vores nyhedsbrev bruger vi Active Campaign-tjenesten activecampaign, LLC. Aktiv kampagne har underskrevet de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen sammen med os for at garantere sikkerheden af dine data og et såkaldt databehandlingstillæg.

5.2 Samtaleanlæg

Til afsendelse af meddelelser via e-mail, som skal informere dig om vores produkt samt mulige funktionsfejl, bruger vi tjenesterne Intercom fra virksomheden Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR.  Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personoplysninger blive overført til USA, når vi bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen og underskrevet et såkaldt databehandlingstillæg med os.

5.3 E-mail-marketing til eksisterende kunder

Hvis du køber tjenester på vores hjemmeside og efterlader din e-mail-adresse, kan den efterfølgende blive brugt af os til at sende produktoplysninger. I så fald vil kun direct mail til dine egne lignende produkter eller tjenester blive sendt via mail.

I forbindelse med databehandlingen videregives oplysningerne ikke til tredjeparter.

5.4 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af data, efter at brugeren har tilmeldt sig nyhedsbrevet, er artikel 6 sek. 1 tændt en GDPR i overværelse af brugerens samtykke. Retsgrundlaget for afsendelse af e-mails om direkte markedsføring som følge af salg af varer eller tjenesteydelser er § 7, stk. 3, i UWG. Brugen af tjenesteudbydere Active Campaign og Intercom er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR.

5.5 Formålet med databehandlingen

Samlingen af brugerens e-mail-adresse bruges til at levere nyhedsbrevet eller direkte e-mails. Vores interesse er fokuseret på brugen af et brugervenligt og sikkert mailingsystem, der tjener vores forretningsinteresser såvel som opfylder vores brugeres forventninger.

5.6 Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. Din e-mail-adresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt. Din e-mailadresse til direkte markedsføring gemmes, så længe du er en af vores eksisterende kunder.

5.7 Mulighed for modstand og uenighed

Du kan til enhver tid annullere modtagelsen af vores nyhedsbrev eller vores direkte markedsføringsforanstaltninger. Du finder et link, der skal annulleres i slutningen af hvert nyhedsbrev. Efter opsigelsen slettes dine data med undtagelse af e-mail-adressen. E-mail-adressen gemmes på en blokliste og bruges kun til at sikre, at vi ikke sender yderligere e-mails til din e-mail-adresse.

6. Kontaktformularer, kontaktmail, live chat

6.1 Beskrivelse af og omfanget af databehandlingen

På vores hjemmeside er der formularer, der kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger udnytter denne mulighed, vil de data, der indtastes i inputmasken, blive overført til os og gemt. Når meddelelsen sendes, gemmes følgende data også:

 • Brugerens e-mail-adresse
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registrering

Til behandling af oplysningerne vil dit samtykke blive indhentet under overførselsprocessen, og der vil blive henvist til denne databeskyttelseserklæring. Alternativt er det muligt at kontakte os via vores e-mail-adresse. I dette tilfælde gemmes de personlige data for den bruger, der overføres via e-mailen. Du kan også kontakte os via live chat-funktionen. Vi bruger Intercoms tjenester. I den forbindelse vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjeparter. Dataene bruges udelukkende til behandling af samtalen.

6.2 Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, s. 1, en GDPR i nærværelse af brugerens samtykke. Retsgrundlaget for behandling af data, der fremsendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, s. 1, f. GDPR. Hvis e-mail-kontaktpersonen har til formål at indgå en kontrakt, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, oplyst.b GDPR.

Brugen af tjenesteudbyderen Intercom er baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 tændt f GDPR.

6.3 Samtaleanlæg

For levering af vores live support chat samt for at sende support e-mails, er vi afhængige af samtaleanlægget service af Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA. Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personoplysninger blive overført til USA, når vi bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen og underskrevet et såkaldt databehandlingstillæg med os. Formålet med databehandlingen i forbindelse med Intercom er at yde kundesupport, og dette omfatter også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i GDPR. Mere information kan findes her.

6.4 Formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra inputmasken bruges udelukkende til behandling af kontakt. I tilfælde af kontakt via e-mail har dette også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene. De øvrige personoplysninger, der behandles under overførselsprocessen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologisystemer.

6.5 Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling. For personoplysningerne fra inputformularen i kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen slutter, når det kan udledes af omstændighederne, at de pågældende forhold er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der indsamles under overførselsprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

6.6 Mulighed for modstand og uenighed

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af sine personoplysninger. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsættes. Følgende er en beskrivelse af, hvordan tilbagekaldelse af samtykke og indsigelsen om opbevaring er mulig. Alle personoplysninger, der opbevares i forbindelse med at kontakte os, vil blive slettet i dette tilfælde.

7. RAIDBOXES® Magazine "wp unboxed" kommentarfunktion

På https://raidboxes.*/blog/ finder du vores magasin " wp unboxed ". Her vil vi gerne informere dig om emner omkring WordPress Informere.

7.1 Omfanget af databehandling/behandlingsformål

Vores magasin " wp unboxed " indeholder en kommentar funktion, der giver dig mulighed for at kommentere indlæg fra os. Hvis du vil bruge denne kommentarfunktion, skal du indtaste din e-mailadresse og dit navn. Alle andre oplysninger, såsom din hjemmeside, er valgfri. En betaling af en e-mail-adresse er nødvendig, så hvis din kommentar er gjort indsigelse, kan dette videresendes til dig, og du har også mulighed for at kommentere. Hvis du angiver dit navn og/eller fornavn, når du udgiver din kommentar, vil de blive offentliggjort. Din e-mail-adresse samt alle andre frivillige oplysninger samt tidspunktet for udarbejdelsen af kommentaren vil blive WordPress ikke videregives til uautoriserede tredjeparter og kun behandles med henblik på kommentarfunktionen. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer med stødende, truende eller racistisk indhold.

7.2 Retsgrundlag for behandling

Hvis dine personoplysninger videregives til os af kommentarfunktionen, sker videregivelsen af disse data altid på et udtrykkeligt frivilligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, tændt.

7.3 Opbevaringens/tilbagekaldelsens og fjernelsens varighed

Dataene gemmes, indtil du tilbagekalder behandlingen. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine data. Alle personoplysninger, der er blevet opbevaret af dig i løbet af kommentarfunktionen, slettes straks i tilfælde af tilbagekaldelse. Det betyder, at alle kommentarer fra dig på vores magasin også vil blive slettet.

8. Google Analytics

8.1 Omfanget af databehandlingen

Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside til at analysere vores brugeres browseradfærd. Softwaren indstiller en cookie på brugerens computer (se ovenfor for cookies). Hvis du får adgang til individuelle sider på vores hjemmeside, gemmes følgende data:

 • To byte af IP-adressen på brugerens kaldesystem
 • Hjemmesiden adgang til
 • Det websted, hvorfra brugeren har fået adgang til hjemmesiden adgang til (referrer)
 • De undersider, du får adgang til fra den webside, du ringer til
 • Opholdets længde på hjemmesiden
 • Der er adgang til websidens hyppighed

Google bruger cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om brugernes brug af onlinetilbuddet, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. 

Vi bruger kun Google Analytics med de tilgængelige ip-maskeringsmetoder, dvs. med pseudonymisering af IP-adressen ved forkortelse. Det betyder, at brugernes IP-adresse afkortes af Google i EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet der. Den IP-adresse, der overføres af brugerens browser, flettes ikke med andre data fra Google. Som hovedregel gemmer vores webstedsanalyse ikke klare data om brugerne (e.B. e-mail-adresser eller navne), men pseudonymer. Hverken Google eller vi kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler, der er oprettet af Google Analytics.

Brugere kan forhindre lagring af cookies ved at indstille deres browsersoftware i overensstemmelse hermed; brugere kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til deres brug af onlinetilbuddet til Google samt Googles behandling af disse data ved hjælp af følgende link tilgængelig browser Plugin hente og installere. Du kan finde flere oplysninger om Googles brug af data, indstillinger og indsigelser på Googles websteder "Googles brug af data, når du bruger vores partneres websteder eller apps","Dataforbrugtil reklameformål","Administreroplysninger, som Google bruger til at vise dig reklamer". Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugernes brug af vores onlinetilbud, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne i dette onlinetilbud og til at give os andre tjenester i forbindelse med brugen af dette onlinetilbud og brugen af internettet. Pseudonyme brugerprofiler af brugerne kan oprettes ud fra de behandlede data.

8.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger også Google Analytics på baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6, stk. 1, f. GDPR).

8.3 Formålet med databehandlingen

Vi bruger Google Analytics til at vise de annoncer, der vises i Google og dets partnere, kun de brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse karakteristika (.B f.eks. interesser i visse emner eller produkter, der bestemmes af de besøgte websteder), som vi sender til Google (såkaldt "Remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Ved hjælp af remarketing-målgrupper ønsker vi også at sikre, at vores annoncer opfylder brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt.

8.4 Opbevaringens varighed

Sessioner og kampagner slutter efter et bestemt tidsrum. Sessioner slutter som standard efter 30 minutter uden aktivitet og kampagner efter seks måneder. Den maksimale tidsgrænse for kampagner er to år. For mere information om vilkår for brug og privatlivets fred, kan du besøge https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Eller under https://policies.google.com/.

8.5 Indstillinger for tilbagekaldelse og fjernelse

Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder dens IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere denne browsertilføjelse.

Fravalgscookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Hvis du vil forhindre Universal Analytics i at opfange på tværs af forskellige enheder, skal du fravælge alle de systemer, du bruger.

9. Google Marketing- og remarketingtjenester

9.1 Omfanget af databehandlingen

Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons” bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mail-Adresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services “DoubleClick” Werbeanzeigen Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird. Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns im Rahmen sogenannten “A/B-Testings” nachzuvollziehen, wie sich verschiedene Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs, etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfährst du auf der Übersichtsseite, die Datenschutzerklärung von Google ist hier abrufbar.

9.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger også Googles re-marketing-tjenester som grundlag for vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud) i henhold til artikel 6 sek. 1 oplyst f. GDPR.

9.3 Formålet med behandlingen

Google Marketing Services giver os mulighed for at vise annoncer for os og på vores hjemmeside på en mere målrettet måde, kun for at præsentere brugerne for annoncer, der potentielt opfylder deres interesser.

9.4 Opbevaringens varighed

Ifølge selskabets egne oplysninger anonymiseres de logdata, der indsamles af Google, ved at slette en del af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder. Mere information kan findes her.

9.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis du vil gøre indsigelse mod interesserelateret annoncering via Google Marketingtjenester, kan du drage fordel af de indstillinger og fravalgsmuligheder, som Google har angivet.

10. Bing Markedsførings- og remarketingtjenester

10.1 Omfanget af databehandlingen

Wir nutzen die Microsoft Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz “Microsoft Advertising”) der Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA (kurz “Microsoft”). Microsoft Advertising erlaubt es uns Werbeanzeigen für unsere Website unter anderem in den Bing-Suchergebnissen und im Microsoft Suchnetzwerk so anzuzeigen, dass diese den potenziellen Interessen der Nutzer bestmöglich entsprechen. So können einem Nutzer bspw. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, die dieser sich zuvor auf einer unserer Webseiten angesehen hat – man spricht hierbei von sog. “Remarketing”. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen die Microsoft Advertising Services aktiv sind, unmittelbar durch Microsoft ein Code ausgeführt und es werden sog. Marketing-Tags oder Remarketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, also eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, die zum Microsoft Suchnetzwerk gehören, unter anderem von bing.com, aol.com und yahoo.com und den sogenannten Konsortialsuchpartnern von Microsoft und Yahoo, zu denen unter anderem MSN gehört. In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir die Microsoft Advertising Dienste nur unter Verwendung des zur Verfügung stehenden IP-Masking-Verfahrens nutzen, d.h. unter Zuhilfenahme einer Pseudonymisierung der IP-Adressen durch Kürzung. Diese Daten können von Microsoft mit anderen Daten des Nutzers zusammengeführt werden. Insbesondere dann, wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Seitenbesuchs in seinem Microsoft-Account eingeloggt war. Ist der Nutzer nicht eingeloggt, findet nach Aussage von Microsoft keine Datenzusammenführung statt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens Microsoft auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Microsoft Marketing Services pseudonym verarbeitet. D.h. Microsoft speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mail-Adresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der Sicht von Microsoft werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Microsoft ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Microsoft Advertising über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Microsoft übermittelt und auf Microsoft Servern in der Region gespeichert, in der die Nutzerdaten anfallen. Für einen Nutzer aus Deutschland bedeutet dies, dass die Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem deutschen Rechenzentrum gespeichert werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Daten auch an Server in den USA oder auf Server in anderen Teilen der Welt übertragen werden, in denen Microsoft Rechenzentren betreibt. Zu den von uns eingesetzten Microsoft Advertising Services gehört gehören unter anderem die Funktionen “Zielgruppen-Targeting” und “Universelle Ereignisnachverfolgung (UET)”. Im Fall der Suchmaschinenwerbung im Microsoft Suchnetzwerk, erhält jeder Nutzer ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von Microsoft Advertising nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Microsoft Advertising-Kampagnen zu erstellen, bei denen Conversion-Tracking aktiv ist. Der Microsoft Advertising-Kunde erfährt die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf seine Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Außerdem kann erfasst werden, ob ein Nutzer auf der mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite eine ganz bestimmte Aktion getätigt hat, bspw. einen Kauf. Wir erhalten hierüber jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Microsoft Advertising, erfährst du auf der Übersichtsseite von Microsoft. Die Datenschutzerklärung von Microsoft ist hier aufrufbar.

10.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger også Microsoft Advertising på grundlag af vores legitime interesser til analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 tændt f. GDPR.

10.3 Formålet med forarbejdningen

Microsoft Advertising giver os mulighed for at målrette annoncer i Bing Search Network-søgeresultater og kun vise brugere annoncer, der potentielt matcher deres interesser.

10.4 Opbevaringens varighed

Ifølge selskabets egne oplysninger anonymiseres de logdata, der indsamles af Microsoft Advertising, ved at slette en del af IP-adressen og cookieoplysningerne efter henholdsvis 9 og 18 måneder. Mere information kan findes her.

10.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis du vil gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering via Microsoft Advertising, kan du drage fordel af de indstillinger og fravalgsmuligheder, som Microsoft har angivet. 

Hvis du har en Microsoft-konto, kan du bruge dine Microsoft-profilindstillinger til at definere nøjagtigt, hvordan Microsoft skal håndtere dine data, om du vil indstille cookies eller ej, og om du accepterer datafletning til reklameformål. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs. de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.

Selv uden en Microsoft-konto kan du naturligvis gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger samt brugen af cookies, der tjener omfangsmålings- og reklameformål. Du kan bruge den nai-deaktiveringsside (Network Advertising Initiate) til dette formål. Du kan også gøre dette via den amerikanske hjemmeside for den såkaldte Digital Advertising Aliance (DAA) eller den europæiske hjemmeside for NAI.

11. Facebook Social Plugins

Vi bruger den sociale Plugin "Shariff Wrapper". Mere information kan findes her.

11.1 Omfanget af databehandlingen

Vi bruger Social Plugins (" Plugins ") af det sociale netværk facebook.com drevet af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Den Plugins interagerende elementer eller indhold (e.B videoer, grafik eller tekstindlæg) og genkendes af et af Facebook-logoerne (hvidt "f" på blåt felt, udtrykkene "Synes godt om", "Synes godt om" eller et "thumbs up"-skilt) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin " markeret. Listen og udseendet af Facebook Social Plugins kan ses her Være. Den Plugins aktiveres ikke, før du klikker på den tilsvarende knap. Hvis disse vises med gråt, Plugins Inaktive. Du har mulighed for at Plugins en gang eller permanent. Når en bruger kalder en funktion af dette onlinetilbud op, at en sådan Plugin enhed opretter en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet af Plugins overføres af Facebook direkte til brugerens enhed og integreres af brugeren i onlinetilbuddet. Brugernes brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data. Vi har derfor ingen indflydelse på mængden af data, som Facebook indsamler ved hjælp af denne Plugins indsamler og informerer brugerne i overensstemmelse hermed i henhold til vores viden. Gennem integration af Plugins Facebook modtager de oplysninger, som en bruger har fået adgang til den tilsvarende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøget til sin Facebook-konto. Hvis brugerne har forbindelse til Plugins For at trykke på knappen Synes godt om eller komme med en kommentar overføres de tilsvarende oplysninger f.eks. fra din enhed direkte til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der stadig mulighed for, at Facebook vil finde ud af og gemme sin IP-adresse. Ifølge Facebook er det kun en anonymiseret IP-adresse, der gemmes i Tyskland. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af oplysningerne samt rettighederne og mulighederne for at beskytte brugernes privatliv findes i Facebooks privatlivspolitik.

Sammen med Facebook Ireland Ltd. er vi ansvarlige for indsamling eller modtagelse af "begivenhedsdata" via dets grænseflader, den såkaldte Facebook-pixel (se også 12 Facebook, Tilpassede målgrupper og Facebook-marketingtjenester) og lignende tjenester, der udføres på vores online tilbud. Dette gælder også for sådanne data, som Facebook modtager til følgende formål: a) visning af indholdsannonceringsoplysninger, der svarer til brugernes formodede interesser; b) levering af kommercielle og transaktionsmæssige meddelelser, dvs.B. c) forbedring af annoncelevering og tilpasning af funktioner og indhold. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook til dette formål, den såkaldte "tillæg for de ansvarlige" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), somisær regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvor Facebook har indvilget i at overholde deberørte rettigheder. Som bruger kan du derfor for eksempel .B anmodninger om oplysninger eller sletning af dine data direkte til Facebook. Baseret på målinger, analyser, rapporter og lignende dokumenter, som Facebook stiller til rådighed for os, og som er samlet, dvs. ikke modtager oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os, finder denne behandling ikke sted inden for rammerne af fælles ansvar, men på grundlag af en jobbehandlingskontrakt (kaldet "Databehandlingsbetingelser" på Facebook og kan findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) og på grundlagaf Facebooks "datasikkerhedsbetingelser"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Når det gælder behandling af data i USA, tjener Facebooks standardkontraktbestemmelser som grundlag ("Facebook EU-tillæg til dataoverførsel, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Med en moder Rettigheder som bruger (e.B. din ret til information, sletning eller indsigelse) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

11.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger Facebook Social Plugins desuden på grundlag af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 tændt f. GDPR.

11.3 Formålet med databehandlingen

The Facebook Social Plugins vise os de besøgendes interesser for at vise dem mere specifikt på vores hjemmeside, for at præsentere brugerne kun stillinger, der potentielt svarer til deres interesser.

11.4 Opbevaringens varighed

Ifølge selskabets egne oplysninger facebook gemmer dato og klokkeslæt for dit besøg i en periode på 90 dage, den specifikke internetadresse, hvor den sociale Plugin og andre tekniske data såsom IP-adresse, browsertype, operativsystem til yderligere at optimere Facebooks tjenester. Efter de 90 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

11.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Hvis en bruger er Facebook-medlem og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham via dette onlinetilbud og knytter dem til sine medlemsdata, der er gemt på Facebook, skal han logge ud af Facebook, før han bruger vores onlinetilbud og sletter sine cookies. Yderligere indstillinger og modsætninger til brugen af data til reklameformål er mulige inden for Facebook-profilindstillingerne eller via det amerikanske websted eller EU-webstedet . Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs. de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.

12. Facebook, tilpassede målgrupper og Facebook-marketingtjenester

12.1 Omfanget af databehandlingen

Inden for vores online tilbud bruges den såkaldte "Facebook pixel" af det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), . Ved hjælp af Facebook-pixlen er Facebook i stand til at identificere besøgende på vores online tilbud som målgruppe for visning af reklamer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Facebook-pixlen er direkte integreret af Facebook, når vi får adgang til vores hjemmesider og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. en lille fil, på din enhed. Hvis du derefter logger ind på Facebook eller besøger Facebook i logget ind tilstand, vil besøget på vores online tilbud blive noteret i din profil. De indsamlede data om dig er anonyme for os, så vi giver os ingen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig og kan bruges af Facebook såvel som til egne markedsundersøgelser og reklameformål. Hvis vi skal overføre data til Facebook til matchende formål, krypteres disse lokalt i browseren og sendes først derefter til Facebook via en sikret https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at matche de data, der er krypteret af Facebook. Facebooks behandling af dataene foregår inden for rammerne af Facebooks politik for dataforbrug. Derfor generelle noter om præsentationen af Facebook-annoncer, i dataforbrug politik Facebook. Særlige oplysninger og detaljer om Facebook-pixlen, og hvordan den fungerer, kan findes i Hjælp-sektionen på Facebook.Sammen med Facebook Ireland Ltd. går vi ind for indsamling eller modtagelse af "begivenhedsdata" via dets grænseflader, den såkaldte Facebook-pixel (se også 11. Facebook Social Plugins ) og lignende tjenester, der udføres på vores online tilbud. Dette gælder også for sådanne data, som Facebook modtager til følgende formål: a) visning af indholdsannonceringsoplysninger, der svarer til brugernes formodede interesser; b) levering af kommercielle og transaktionsmæssige meddelelser, dvs.B. c) forbedring af annoncelevering og tilpasning af funktioner og indhold. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook til dette formål, den såkaldte "tillæg for de ansvarlige" (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), somisær regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvor Facebook har indvilget i at overholde deberørte rettigheder. Som bruger kan du derfor for eksempel .B anmodninger om oplysninger eller sletning af dine data direkte til Facebook. Baseret på målinger, analyser, rapporter og lignende dokumenter, som Facebook stiller til rådighed for os, og som er samlet, dvs. ikke modtager oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os, finder denne behandling ikke sted inden for rammerne af fælles ansvar, men på grundlag af en jobbehandlingskontrakt (kaldet "Databehandlingsbetingelser" på Facebook og kan findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) og på grundlagaf Facebooks "datasikkerhedsbetingelser"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms). Når det gælder behandling af data i USA, tjener Facebooks standardkontraktbestemmelser som grundlag ("Facebook EU-tillæg til dataoverførsel, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Med en moder Rettigheder som bruger (e.B. din ret til information, sletning eller indsigelse) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook.

12.2 Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger også Facebook Pixel og Facebook marketingtjenester på grundlag af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 lit. f. GDPR.

12.3 Formålet med databehandlingen

Vi bruger Facebook-pixlen til at vise de Facebook-annoncer.B, vi kun viser til de Facebook-brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse egenskaber (f.eks. interesser i visse emner eller produkter, der bestemmes af de besøgte websteder), som vi sender til Facebook (såkaldte "Tilpassede målgrupper"). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer opfylder brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende effekt. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi også forstå effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsmæssige forskningsformål ved at se, om brugere er blevet omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

12.4 Opbevaringens varighed

Ifølge selskabets egne oplysninger facebook gemmer dato og klokkeslæt for dit besøg i en periode på 90 dage, den specifikke internetadresse, hvor den sociale Plugin og andre tekniske data såsom IP-adresse, browsertype, operativsystem til yderligere at optimere Facebooks tjenester. Efter de 90 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

12.5 Tilbagekaldelses- og bortskaffelsesmuligheder

Du kan gøre indsigelse mod optagelsen af Facebook-pixlen og brugen af dine data til at vise Facebook-annoncer. Hvis du vil angive, hvilke typer annoncer du ser på Facebook, kan du gå til den side, der er konfigureret af Facebook, og følge de brugsbaserede annonceringsindstillinger. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs. de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af cookies til rækkeviddemålings- og reklameformål via deaktiveringssiden for netværksannonceringsinitiativet og derudover den amerikanske hjemmeside eller det europæiske websted.

13. Twitter Konvertering Tracking, Re-Marketing og Twitter Marketing Services

13.1Omfanget af databehandlingen

Inden for vores online tilbud, indstiller vi den såkaldte Twitter Conversion Tracking (via den såkaldte Twitter hjemmeside tag) og markedsføring af det sociale netværk Twitter, som drives af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 49103, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, af Twitter International Company, Oneberl and Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Ved hjælp af Twitter konvertering tracking, Twitter er i stand til at måle succesen af vores Kvidre annoncer ("Twitter annoncer") og til at bestemme de besøgende i vores online tilbud som målgruppe for visning af reklamer. Twitter-konverteringssporingen er direkte integreret af Twitter, når vores websteder er tilgængelige og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. en lille fil, på din enhed. Hvis du derefter logger ind på Twitter eller besøger Twitter i logget ind tilstand, vil besøget på vores online tilbud blive noteret i din profil. De indsamlede data om dig er anonyme for os, så vi giver os ingen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Twitter, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig og kan bruges af Twitter og de virksomheder, der er tilknyttet Twitter til sine egne markedsundersøgelses- og reklameformål. Hvis vi skal overføre data til Twitter til matchende formål, krypteres de lokalt og sendes først derefter til Twitter via en sikret https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at matche de data, der er krypteret af Twitter. Twitters behandling af data er en del af Twitters politik for dataforbrug. Derfor gælder de generelle meddelelser om præsentation af Twitter-annoncer fra Twitters politik for dataforbrug. Særlige oplysninger og detaljer om Twitter konvertering sporing og hvordan det virker kan findes i Hjælp del af Twitter. Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Twitter til databehandling. Behandlingen af data i USA er omfattet af Twitters standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse hermed. Disse aftaler begrænser ikke dine rettigheder som bruger, f.eks. til information, sletning eller indsigelse.

13.2Retsgrundlag for databehandling

Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbyderne, er retsgrundlaget for behandling af data samtykket i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, tændte en GDPR – hvorved dette samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Vi bruger også Twitter hjemmeside tag og Kvidre marketingtjenester på grundlag af vores legitime interesser for analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 tændt f. GDPR.

13.3 Formålet med databehandlingen

Vi bruger Twitter-konverteringssporing og Twitter-marketingtjenester til kun at vise de annoncer.B, vi viser på Twitter, til de Twitter-brugere, der også har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse egenskaber (f.eks. interesser i visse emner eller produkter bestemt af de websteder, vi besøger), som vi sender til Twitter (såkaldte "skræddersyede målgrupper"). Ved hjælp af Twitter-webstedsmærket ønsker vi også at sikre, at vores Twitter-annoncer opfylder brugernes potentielle interesser og ikke fungerer som irriterende. Ved hjælp af Twitter-webstedsmærket kan vi også forstå effektiviteten af Twitter-annoncer til statistiske og markedsmæssige forskningsformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Twitter-annonce, og hvilke handlinger de udførte der (såkaldt "konvertering").

13.4 Opbevaringens varighed

Ifølge sine egne oplysninger gemmer Twitter dato og klokkeslæt for dit besøg i en periode på 30 dage, den specifikke internetadresse, du besøgte hos os, og andre tekniske data såsom IP-adressen, browsertypen eller operativsystemet. Twitter bruger disse data til at optimere sin egen tjeneste. Efter de 30 dage anonymiseres dataene, så de ikke kan knyttes yderligere til dig.

13.5 Tilbagekaldelse og bortskaffelse

Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af Twitter hjemmeside tag og brugen af dine data til at vise Twitter-annoncer. Hvis du vil angive, hvilke typer annoncer du ser på Twitter, kan du gå til den side, der er oprettet af Twitter, og følge de brugsbaserede annonceringsindstillinger. Indstillingerne er platform-uafhængige, dvs. de anvendes på alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af cookies til rækkeviddemålings- og reklameformål via deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative (NAI). Du kan også gøre dette via den amerikanske hjemmeside for den såkaldte Digital Advertising Aliance (DAA) eller den europæiske hjemmeside for NAI.

14. Tilstedeværelse på sociale medier online

Vi driver hjemmesider inden for sociale netværk og platforme for at kunne komme i kontakt med kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester der. Brugen af Facebook, Instagram og Twitter er dit eget ansvar. Dette gælder især for funktionerne Kommentarer, Del, Sats osv. De oplysninger, vi offentliggør på sociale medier inden for vores online tilstedeværelse, kan også tilgås via vores egen hjemmeside.

14.1Omfanget af behandlingen

Når du besøger vores Facebook/Instagram/Twitter/XING- eller Linkedin vil indsamle blandt andet din IP-adresse og oplysninger, der er gemt som cookies på . Den resulterende brugsadfærd for dig og dine interesser kan derefter bruges til at oprette en brugerprofil og derefter oprette annoncer, der er synlige for dig i og uden for den respektive platform. Desuden kan data også lagres i brugerprofilerne uafhængigt af de enheder, der bruges af brugerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

Det kan ikke udelukkes, at de data, du indsamler, også kan behandles uden for EU. Dette kan blandt andet gøre det vanskeligere at håndhæve din lov. 13.2 Retsgrundlag for behandlingen/formålet med behandlingen

Behandlingen af brugernes personoplysninger sker på grundlag af vores legitime interesser i effektiv information af brugerne og kommunikation med brugerne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i GDPR. Hvis brugerne af de respektive udbydere af platformene bliver bedt om samtykke til ovennævnte databehandling, er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, lit. a., art. 7 GDPR.

14.2Anmodninger om oplysninger

Hvis du ønsker at modtage oplysninger om de data, der er gemt af dig inden for onlinetjenesterne, eller hvis du ønsker at gøre dine brugerrettigheder gældende der, anbefaler vi, at du gør dette gældende direkte over for den respektive udbyder. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe direkte foranstaltninger og give oplysninger. Hvis du har brug for hjælp, kan du selvfølgelig kontakte os.

14.3 Indstillinger for tilbagekaldelse og fjernelse

For yderligere og detaljerede oplysninger og opt-out-muligheden henvises til oplysningerne fra den respektive platform. Nedenfor finder du de tilsvarende links ud over yderligere information:

14.4.1 Facebook, sider, grupper

Når du besøger vores Facebook-side, overføres den IP-adresse, der er tildelt din enhed, til Facebook. Hvorvidt og hvordan Facebook bruger dataene fra at besøge Facebook-sider til egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på Facebook-siden tildeles dig, hvor længe Facebook gemmer disse data, og om data fra dit besøg på Facebook-siden videregives til tredjeparter, fremgår ikke endeligt og tydeligt af Facebook, og vi ved det ikke. Vi henleder også opmærksomheden på, at Facebook gemmer oplysninger ud over brugernes enheder; Hvis det er nødvendigt, kan Facebook tildele IP-adresser til individuelle brugere. Hvis du i øjeblikket er logget ind på Facebook, er der en cookie med dit Facebook-id på din enhed. Dette giver Facebook mulighed for at forstå, at du har besøgt vores hjemmeside, og hvordan du har brugt det. Ved hjælp af Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, kan Facebook optage dine besøg og tildele dem til din Facebook-profil. Disse data kan bruges til at tilbyde indhold eller annoncering, der er skræddersyet til dig.

Hvis du undgår dette, skal du afmelde dig Facebook eller deaktivere funktionen "bliv logget ind", slette de cookies, der findes på dine enheder, og stoppe og genstarte din browser. Dette vil slette Facebook-oplysninger, som du straks kan identificere. Dette giver dig mulighed for at bruge vores Facebook-side i begrænset omfang uden at afsløre dit Facebook-id. Hvis du vil have adgang til interaktive funktioner på siden (f.eks. kommentar, deling, beskeder osv.), vises en Facebook-logonmaske. Efter et muligt login vil du være genkendelig for Facebook som en bestemt bruger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du administrerer eller sletter eksisterende oplysninger om dig, på følgende Side med Facebook-support: https://de-de.facebook.com/about/privacy og her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Facebook bruger dine data til at give statistiske oplysninger om brug af Facebook-siden, på http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield.

14.4.2 Instagram

Instagrams funktioner er integreret på vores hjemmeside. På Instagram finder du også en online tilstedeværelse om RAIDBOXES . Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du knytte indholdet af vores sider til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at tildele besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager noget kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Instagram. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og fravalg: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.4.3 Twitter

Twitter-tjenestens funktioner kan integreres på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved at bruge Twitter og funktionen "Re-Tweet" er de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gøres kendt for andre brugere og overføres til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager noget kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Twitter. Det samme gælder for vores online tilstedeværelse på Twitter. Twitters privatlivspolitik. Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i kontoindstillingerne.

Opt-out: https://twitter.com/personalization. Twitter er certificeret i henhold til Privacy Shield.

15. Samtaleanlæg

15.1 Omfanget af databehandlingen

Vi bruger Intercom Service of The Company of Intercom Inc. 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA til at sende beskeder via e-mail og til live chats, men også til kundestyring. Vi leverer følgende personoplysninger:

 • Din e-mail-adresse
 • Dit for- og efternavn
 • Dit telefonnummer
 • Stamdata for kontrakt
 • Kontaktoplysninger på den tekniske kontakt

Da Intercom er baseret og servere i USA, vil personoplysninger blive overført til USA, når vi bruger vores supportchat. For at garantere sikkerheden af dine data har Intercom indgået de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen og underskrevet et såkaldt databehandlingstillæg med os.

Intercom har også et certifikat fra EU-USA og Schweiz-US Privacy Shield. For mere information om databeskyttelse på Intercom, kan du besøge her.

Intercom bruger også cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din seneste adgang til undersiden på denne onlineplatform, overføres til en Intercom-server i USA og gemmes der. På vores vegne vil Intercom bruge ovenstående oplysninger til at levere de relaterede tjenester til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Intercom, flettes ikke med andre data.

15.2 Retsgrundlag for databehandling

Databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR).

15.3 Formålet med databehandlingen

Vi bruger Intercom-tjenesten til at besvare kundeanmodninger i LIVE chat så hurtigt som muligt, men også til at administrere vores kundekontakt. I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR.

15.4 Opbevaringens varighed

Dataene om interesserede parter, der har kontaktet os via live chat, slettes fuldstændigt senest efter 9 måneder. Enhver interesseret part, der kontakter os bagefter, vil blive behandlet som et nyt perspektiv.

15.5 Mulighed for tilbagekaldelse og fjernelse

Du kan forhindre lagring af Intercom-cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (findes under "Indstillinger" i de fleste browsere); Det skal dog anbefales igen, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside (f.eks. live chat.B i fuldt omfang.

16. Feedback Forum: Uservoice

16.1 Omfanget af behandlingen

Gennem Ideas Forum i vores dashboard tilbyder vi dig muligheden for at evaluere vores produkt, komme med forslag til forbedringer og præsentere forslag til nye funktioner. Vi bruger uservoice-softwaren, som leveres og drives af Uservoice Inc. 121 2nd St, Fl 4, San Francisco, CA 94105, USA ("Uservoice"). For at give feedback bliver du bedt om at angive din e-mailadresse. Yderligere oplysninger, såsom .B dit navn, er valgfrie, så du nogle gange selv bestemmer, hvilke personoplysninger du vil overføre til Uservoice via feedbackfunktionen. Ved at give os feedback via Uservoice accepterer du brugen og behandlingen af de data, der indsamles via softwaren og leveres af dig af Uservoice.

Ifølge Uservoice DPA,:

 • Navn (for- og efternavn)
 • E-mail-adresse
 • IP-adresse
 • (Faktura) Adresse (hvis angivet)
 • Firmanavn (hvis det er angivet)
 • Rolle i nævnte selskab (hvis nogen; benævnt på engelsk som tilhørsforhold) (hvis det er angivet).

Men en idé vil ikke blive offentliggjort, før den er blevet kontrolleret og frigivet af os. For at garantere dine datas sikkerhed har Uservoice indgået eu-Kommissionens såkaldte standardklausuler om databeskyttelse og underskrevet et såkaldt databehandlingstillæg hos os.

16.2 Retsgrundlag

Vi bruger denne tjeneste på grundlag af vores legitime interesser. Dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 lit. f. GDPR.

16.3 Formålet med forarbejdningen

Ved at bruge Uservoice ønsker vi at give vores kunder og brugere mulighed for at deltage aktivt i vores produktudvikling ved at dele dine ideer til produktoptimering og udvikling med os og andre deltagere. Vi bruger disse oplysninger til at udvikle nye produktfunktioner og til at positionere vores virksomhed som helhed mere målgruppeorienteret.

16.4 Tilbagekaldelses- og bortskaffelsesmuligheder

Uservoice giver mulighed for at downloade dine data direkte via Uservoice og, hvis det ønskes, at slette dem direkte. Den tilknyttede proces er som følger:

Gå på https://raidboxes.uservoice.com/. Når du har angivet den tilsvarende e-mail-adresse og adgangskode under "Login", som du også har sendt din feedbackanmodning med, kan du klikke på "Indstillinger" under dit navn i øverste højre hjørne. Der vises en margentekst i højre kant af skærmen med indstillingerne. Hvis du nu ruller ned, finder du de to muligheder for at slette kontoen og dataene samt for at eksportere posterne.

17. Rollbar

17.1 Omfanget af databehandlingen

Vi bruger Error Analysis Service of Rollbar Inc. (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA) på vores hjemmeside og dashboard. Kun i tilfælde af en fejl overføres din IP-adresse, brugeragenten samt den kaldte side til Rollbar. Rollbar, Inc. er certificeret i henhold til EU/Schweiz-US Data Shield ("EU/Swiss-US Privacy Shield"). Yderligere databeskyttelsesoplysninger fra Rollbar kan findes på https://rollbar.com/privacy. Derudover har vi indgået en "databehandleraftale" med Rollbar og er blevet enige om eu-Kommissionens såkaldte standardklausuler om databeskyttelse.

17.2 Retsgrundlag for behandling

Vi bruger tjenesten i overensstemmelse med artikel 6 sek. 1 tændt f GDPR.

17.3 Formålet med forarbejdningen

Rollbar Tracking Tool hjælper os med atoptimere den tekniske stabilitet i vores tjenester ved at overvåge systemets stabilitet og identificere kodefejl fra voreslogfiler. Rollbar tjener disse formål alene og evaluerer ikke data til reklameformål.

17.4 Opbevaringens varighed

Personoplysninger såsom IP-adresse anonymiseres enten efter 30 dage eller efter, at et problem er blevet løst.

18. Ansøgningsproces hos RAIDBOXES®.

Hvis du er RAIDBOXES vi opbevarer og behandler en lang række personoplysninger. Dette omfatter naturligvis dine kontaktoplysninger samt data fra dit CV samt interne noter, der genereres under ansøgningsprocessen.

18.1 Beskrivelse og omfang af databehandling

Hvis du søger ind på en af vores annoncerede stillinger, kan du gøre det via en fuldt krypteret, sikker online formular. Alle oplysninger, du giver om dig selv i ansøgningsskemaet, gemmes i en kandidattabel i vores cloud. Denne sky er udelukkende RAIDBOXES tilgængelige for medarbejderne.

Ansøgeroplysningerne vil udelukkende blive brugt til behandling af din ansøgning og til afgørelse om etablering af et ansættelsesforhold. For det første er det kun HR-cheferne, der har RAIDBOXES Adgang til dine data, men under ansøgningsprocessen kan de respektive afdelingsledere også få adgang til disse data.

For så vidt som der er et ansættelsesforhold mellem dig og RAIDBOXES GmbH, vi kan behandle de personoplysninger, du allerede har modtaget i forbindelse med ansættelsesforholdet, i overensstemmelse med § 26, stk. 1, i den tyske datalov (BDSG). Denne yderligere behandling finder dog kun sted, hvis det er nødvendigt for ansættelsesforholdet.

Bemærk, at ukrypterede e-mails ikke kan sendes helt beskyttet. Hvis du ønsker at ansøge om en stilling annonceret af os, kan du bruge de tilbudte formularer. Det samme gælder naturligvis ansøgninger via e-mail om, at dine data kun vil blive brugt til ansøgningsprocessen.

18.2 Formålet med behandlingen og retsgrundlaget

Databehandling i tilfælde af en ansøgning til RAIDBOXES bruges til at etablere et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget i dette tilfælde er § 26, stk. 1, i.V.m. 8 s.2 BDSG (ny). 

Desuden kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger mod os i forbindelse med en ansøgning i tilfælde af forsvar af påknytede juridiske krav fra denne ansøgningsprocedure. Retsgrundlaget for denne sag er artikel 6, s. 1 s. 1, der er oplyst om BNPR. I dette tilfælde skyldes vores legitime interesse det nødvendige forsvar af juridiske krav fra ansøgningsprocessen. 

18.3 Opbevaringens varighed

Dine personoplysninger vil blive slettet efter afslutningen af ansøgningsprocessen senest efter 6 måneder. 

18.4 Dine rettigheder

Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under ansøgningsprocessen. Du har også ret til:

 • Oplysninger
 • rettelse eller sletning
 • Begrænsning af forarbejdningen
 • Indsigelse mod behandling
 • Dataportabilitet

19. To-faktor-autentificering med Twilio

19.1 Beskrivelse af og omfanget af databehandlingen

I vores dashboard tilbyder vi dig muligheden for at sikre din konto ved hjælp af valgfri tofaktorgodkendelse. Til denne funktion bruger vi Authy, en service af Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Hvis du aktiverer denne funktion, kan dashboardet kun åbnes, når du har indtastet en automatisk genereret adgangskode.

Twilio er baseret i USA. Hvis du aktiverer denne funktion, vil personoplysninger derfor også blive overført til USA. Twilio har indgået med os de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen for at garantere sikkerheden af dine data. Twilio har også indført bindende interne databeskyttelsesregler i overensstemmelse med artikel 47 GDPR med såkaldte bindende virksomhedsregler. Twilio har også indsendt til EU-US Privacy Shield. Det aktuelle certifikat kan ses under https://www.privacyshield.gov/list.

19.2Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i .b GDPR.

19.3Formålet med databehandlingen

Twilio behandler dine data på vores vegne for at sikre din brugerkonto mod uautoriseret adgang via sikker tofaktorgodkendelse.

19.4Opbevaringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for deres indsamling.

19.5Mulighed for appel og bortskaffelse

Behandling kan gøres indsigelse mod ved at deaktivere totrinsgodkendelse. Bemærk dog, at du ikke længere kan bruge de ekstra sikkerhedsfunktioner.

20. ActiveCampaign

På denne hjemmeside bruger vi ActiveCampaign til vores online markedsføringsaktiviteter. ActiveCampaign er et softwarefirma med base i USA med et afdelingskontor i Irland. Kontakt: ActiveCampaign, Block D, Iveagh Court Harcourt Road, Dublin 2, Irland. Telefon: +1 (800) 357-0402.

Vi er afhængige af ActiveCampaigns pålidelighed og it- og datasikkerhed. For at garantere sikkerheden af dine data har Active Campaign underskrevet de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler i EU-Kommissionen sammen med os og underskrevet et såkaldt databehandlingstillæg hos os. Få mere at vide om ActiveCampaigns politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Mere information fra ActiveCampaign om EU's databeskyttelsesbestemmelser.

20.1 Omfanget af databehandlingen

Ved at bruge tjenesten anvendes såkaldte "web beacons", og cookies indstilles også, som gemmes på din computer og dermed muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside af os.

Der indsamles følgende oplysninger:

 • IP-adresse
 • den geografiske placering
 • Browsertype
 • Internetudbyder
 • Besøgets varighed
 • de webadresser, du ringer op på vores hjemmeside

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, din e-mail-adresse, dit nyhedsbrev "Opt-In", tidspunktet for tilmeldingen og eventuelt dit navn vil blive gemt her. Så snart du har registreret dig hos os, gemmes følgende data desuden:

 • Navn, Fornavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Kontrakt
 • erklærede forventninger

20.2 Retsgrundlag for behandling

Databehandlingen er baseret på vores legitime interesser (artikel 6 sek. 1 lit. f GDPR). Vores legitime interesse i brugen af denne service er optimering af vores markedsføringsforanstaltninger. Formålet med behandlingen skal også ses i denne legitime interesse.

20.3 Formålet med databehandlingen

Vi bruger ActiveCampaign til at styre og udsende vores nyhedsbreve samt til at optimere vores markedsføringsaktiviteter. Især med ActiveCampaign kan vi sikre, at de reklamer, vi placerer, kun vises til brugere, der også er interesseret i vores tilbud, eller som er potentielle udsigter for vores tilbud. ActiveCampaign giver os også mulighed for at måle effektiviteten af vores annoncer.

20.4Opbevaringens varighed

Ifølge sine egne oplysninger sletter ActiveCampaign dine data senest efter 12 måneder. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev og annullerer dit gratis abonnement på nyhedsbrevet, vil dine data blive slettet umiddelbart efter annulleringen af nyhedsbrevsabonnementet.

20.5 Mulighed for afkræftelse og berigtigelse

Ovenstående data indsamles først efter udtrykkeligt samtykke til brugen af vores markedsføringscookies (Cookie Consent). Selv efter samtykke til opbevaring af dine data, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod ActiveCampaigns sporing. For at gøre dette kan du slette ActiveCampaign-cookien fra din browser og generelt nægte at acceptere cookies i din browser. Se vejledningen fra browserproducenten om, hvordan dette fungerer i detaljer.

Hvis du også ønsker en fuldstændig sletning af de data, der er gemt i ActiveCampaign, skal du sende en e-mail direkte til datenschutz@raidboxes.io.

21. Integration af tredjepartstjenester og -indhold

I vores onlinetilbud bruger vi tredjepartsindhold eller -tjenestetilbud baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til artikel 6 sek. 1 oplyst f. GDPR) indhold eller servicetilbud fra tredjeparter for at integrere deres indhold og tjenester, såsom .B videoer eller skrifttyper (i det følgende benævnt "indhold"). Dette forudsætter altid, at tredjeparterne til dette indhold opfatter brugernes IP-adresse, da de ikke kunne sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor påkrævet for præsentationen af dette indhold. Vi gør alt for kun at bruge det indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som "webbeacons") til statistiske formål eller markedsføringsformål. Den "pixel tags" kan bruges til at evaluere oplysninger såsom besøgende trafik på siderne på denne hjemmeside. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan blandt andet omfatte tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende hjemmesider, besøgstid og andre oplysninger om brugen af vores online tilbud samt at være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder. Følgende præsentation giver et overblik over tredjeparter og deres indhold samt links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere oplysninger om behandlingen af data og i nogle tilfælde mulige indsigelser (såkaldt opt-out):

 • Eksterne skrifttyper fra Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integrationen af Google-skrifttyperne sker ved et serveropkald til Google (normalt i USA). Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravalg.
 • Kort over "Google Maps"-tjenesten leveret af google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravalg.
 • Inden for vores onlinetilbud er funktionerne i Google+ tjenesten integreret. Disse funktioner tilbydes af tredjepartsudbyderen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du er logget ind på din Google+ konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Google+ profil ved at klikke på Google+ knappen. Dette gør det muligt for Google at tildele besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke modtager noget kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af Google+. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravalg.
 • Vores online tilbud bruger netværksfunktioner LinkedIn . Provideren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang du får adgang til en af vores sider, LinkedIn indeholder en forbindelse til servere i LinkedIn Bygger. LinkedIn informeres om, at du har besøgt vores hjemmesider med din IP-adresse. Hvis du trykker på knappen "Anbefal" fra LinkedIn klik og klik på din konto på LinkedIn er logget ind, er det LinkedIn muligt at tildele dit besøg på vores hjemmeside til dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data samt deres brug af LinkedIn Har. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravalg.
 • Vi bruger funktioner i XING-netværket. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang en af vores sider er adgang til, som omfatter Xing-funktioner, oprettes der forbindelse til Xing-servere. Så vidt vi ved, vil personoplysninger ikke blive opbevaret. Der gemmes især ingen IP-adresser, eller brugsfunktionsmåden evalueres. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, Fravalg.
 • Ekstern kode for JavaScript-rammen "jQuery" leveret af tredjepart jQuery Foundation.
 • Vores hjemmeside bruger "Mixpanel" tracking værktøj Mixpanel Inc. USA til at indsamle statistiske data om brugen af vores hjemmeside. Ved hjælp af Mixpanel Inc. teknologier indsamles og overføres anonyme besøgende oplysninger til Mixpanel Inc. europæiske servere i Holland. Teknologien gør det muligt for brugerens aktiviteter at blive indsamlet og analyseret og visualiseret anonymt under besøget på vores hjemmeside. For eksempel har vi mulighed for at se, hvilke områder af vores hjemmeside der er mest besøgt og klikket. Cookies bruges også til dette formål. Du kan når som helst gøre indsigelse mod indsamling, behandling og indsamling af de data, der genereres af Mixpanel, ved at følge vejledningen . Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Mixpanels videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes i databeskyttelsesmeddelelserne fra Mixpanel Inc.
 • Dette websted bruger såkaldte web-skrifttyper, der tilbydes af Fonticons, Inc. for ensartet visning af skrifttyper. Når du besøger vores hjemmeside, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt. De anvendte skrifttyper hostes direkte af os, så den browser, du bruger, behøver ikke at oprette forbindelse til tredjeparter. Brugen af web skrifttyper er af interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR. Hvis browseren ikke understøtter webskrifttyper, bruges en standardskrifttype af computeren. Du kan finde flere oplysninger om Font Awesome på https://fontawesome.com/help og Fonticons, Inc. Privacy Policy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Vi bruger tjenesten fra Wootric, Inc. til at måle kundetilfredshed via en Net Promoter Score. Wootric er en softwareplatform baseret i USA. Wootrics privatlivspolitik kan ses her

III. Dine rettigheder

1. Ret til aktindsigt

Du kan til enhver tid anmode om bekræftelse på, om personoplysninger om dig behandles af os. Disse oplysninger er naturligvis gratis, medmindre der anmodes om dem over gennemsnittet. For at kunne give dig disse oplysninger er det nødvendigt at foretage en yderligere verifikation. Så snart du indsender ansøgningen, sendes der derfor en tilfældigt genereret bekræftelseskode til din e-mail-adresse, som du bliver nødt til at bekræfte.

2. Ret til korrektion

Hvis de personoplysninger, vi opbevarer, er forkerte eller ufuldstændige, kan du til enhver tid anmode om rettelse. Vi skal straks rette op på det.

3. Ret til at begrænse behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig på følgende betingelser:

 1. Hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der giver os mulighed for at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;
 2. Behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette personoplysningerne og i stedet anmode om begrænsning af brugen af personoplysningerne;
 3. Vi har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller
 4. Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 sek. 1 GDPR, og det endnu ikke er klart, om de legitime grunde hos os opvejer dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begrænset, kan disse oplysninger kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at hævde, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Unionen eller en medlemsstat. Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovennævnte betingelser, vil du blive RAIDBOXES gmbH, før begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

Medmindre der er en legitim interesse i konflikten, kan du til enhver tid udøve din ret til at slette.

5. Inddragelse af samtykker

Enhver databehandling, der udføres på grundlag af dit samtykke, kan afbrydes, så snart du trækker dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen kan foretages når som helst og med virkning for fremtiden. Da vi er forpligtet af vores ansvar til at gemme de give samtykker, tilbagekaldelsen skal ske skriftligt, hvorved en tilbagekaldelse via e-mail er tilstrækkelig.