Freelancer Tutorial

Word freelancer stap voor stap

Freelancers zijn erg populair bij bedrijven en bureaus. Maar welke concrete stappen zijn nodig voor jouw start naar financiële onafhankelijkheid? In dit artikel laat ik je zien hoe je succesvol kunt worden als freelancer.

Wat zijn freelancers?

Freelancers zijn zelfstandige dienstverleners, van wie de arbeidsverhouding is gebaseerd op freelance werk en flexibel geldverdienen. In tegenstelling tot werknemers zijn freelancers niet aan een bedrijf gebonden. Freelancers werken onafhankelijk van locatie en op freelance basis. De arbeidsverhouding heeft ofwel betrekking op een specifiek project, ofwel strekt zich uit over een niet te voorziene periode.

Indien de samenwerking over een langere periode loopt, worden de bevoegdheden van de freelancer vaak vastgelegd in een overeenkomst voor werk of diensten. In de meeste gevallen wordt voor de verleende diensten betaald in de vorm van uur- of dagtarieven, waarvan de hoogte door de freelancer wordt bepaald. Afhankelijk van de bedrijfstak worden ook andere beloningsmogelijkheden gebruikt. Het is niet ongewoon dat sommige opdrachtgevers er de voorkeur aan geven hun freelancers een forfaitair bedrag voor een project te betalen.

Freelancer vs. zelfstandige

Hoewel freelancers zelfstandigen zijn, onderscheiden zij zich van zelfstandigen door het beroepsgebied. Zelfstandigen oefenen een activiteit uit op eigen verantwoordelijkheid zonder vaste aanstelling en onafhankelijk van een werkgever.

Freelancers vormen een subgroep van de zelfstandigen, van wie het werkterrein verband houdt met de uitoefening van vrije beroepen, ook wel catalogusberoepen genoemd. Daartoe behoren vakgebieden waarvoor speciale vaardigheden, kwalificaties en deskundigheid vereist zijn. Typische catalogusberoepen zijn artistieke, wetenschappelijke, schrijf-, onderwijs- en opvoedkundige activiteiten.

Zelfstandigen die geen zelfstandige activiteit uitoefenen, worden volgens de wet op de handelsreglementering als handelaren beschouwd en moeten zich laten registreren bij de Kamer van Koophandel en bedrijfsbelasting betalen.

Bovendien zijn er zelfstandige activiteiten die door de mazen van de algemene definitie vallen en niet duidelijk tot de commerciële of de freelance-sector kunnen worden gerekend. In dit geval geeft een telefoontje naar het belastingkantoor duidelijkheid. Ongeacht het soort bedrijf dat wordt opgestart, is het belastingkantoor een onvermijdelijk contactpunt voordat de activiteit wordt begonnen.

Bedrijfsregistratie ja of nee?

Je moet vooraf goed advies inwinnen bij een belastingkantoor over de vraag of de activiteit als zelfstandige dan wel als beroep moet worden aangemerkt. In geval van twijfel kan een verkeerde indeling of correctie door de belastingdienst je veel geld kosten, ook achteraf.

Freelancers worden ook als zelfstandigen beschouwd. De term en het werkterrein van freelancers zijn echter niet duidelijk gedefinieerd. De arbeidsverhouding heeft betrekking op projectgebonden diensten en is gebaseerd op zelfstandige samenwerking met bedrijven en individuele ondernemers. Freelancers zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en werken gewoonlijk met meerdere klanten tegelijk.

Instructies: freelancer worden

Om een succesvolle start als freelancer te maken, zijn er een aantal zaken en formaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden. De volgende gids dient als leidraad om mogelijke struikelblokken te vermijden, van de planning tot de eerste orderverwerking.

1. Het werkterrein definiëren

In het begin moet je beslissen op welk gebied je als freelancer wilt werken. Het is raadzaam te werken op een gebied waar je goed in bent, dat je leuk vindt en waarvoor je al een uitgebreide know-how hebt. Veel cliënten eisen overeenkomstige kwalificaties.

2. Marktanalyse

Zodra de gewenste activiteit is vastgesteld, moet je nagaan hoe hoog de huidige vraag en het omzetpotentieel in de betrokken markt is. Hoe groter de vraag, hoe beter de mogelijkheden om op dit gebied te verdienen en opdrachten te krijgen.

In de eerste stap van de marktanalyse is het van belang de doelgroep en haar problemen te leren kennen. Voorts is een analyse van de concurrentie noodzakelijk. Hier spelen aanbiedingen en prijzen een belangrijke rol. Bovendien kunnen de fouten en zwakke punten van concurrerende freelancers worden vastgesteld en vermeden op basis van evaluaties van klanten.

3. Financiële planning en berekening

Voordat de eerste bestellingen van klanten kunnen worden verwerkt, is registratie bij het belastingkantoor voor belastingdoeleinden noodzakelijk. Er zijn verschillende registratiestappen nodig, afhankelijk van de vraag of de freelanceactiviteit als freelance of als commerciële activiteit wordt geclassificeerd.

Facebook Freelancer Group
Goede mogelijkheid tot netwerken: freelancergroepen op Facebook

Vakmensen moeten zich ook laten registreren bij het Handelsregister en ontvangen dan hun belastingnummer. De laatste stap voor freelancers is zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Zodra deze formaliteiten zijn vervuld, wordt het uurtarief berekend. Als freelancer is het belangrijk om je eigen vaardigheden te beoordelen en deze in de vorm van een realistisch prijsmodel in de markt te zetten.

Een te laag of te hoog uurtarief vaststellen is een van de meest gemaakte fouten door beginners. De prijsstelling van concurrerende freelancers dient hierbij als leidraad. De volgende stap is het opstellen van factuursjablonen en een werkplan.

4. Ondernemende uitstraling

Na de voorgaande stappen is de volgende stap het creëren van een professionele online aanwezigheid om de aangeboden diensten toegankelijk te maken voor de desbetreffende doelgroep. Een eigen website of bedrijfsprofielen in sociale netwerken zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

Marketing voor je website

Je moet ervoor zorgen dat je een aanbod creëert dat zich onderscheidt van de massa concurrenten en de aandacht van potentiële klanten trekt door uniciteit.

5. Klantenwerving

Klanten- en orderwerving is het belangrijkste onderdeel van het vinden van projectpartners en het opbouwen van lucratieve klantenrelaties. Bekijk het e-book van Raidboxes Klantenwerving gemakkelijk gemaakt. In de eerste plaats zijn de verschillende freelancersplatforms in binnen- en buitenland een doeltreffend hulpmiddel. Zij verbinden aannemers en opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Als alternatief zijn netwerkplatforms zoals LinkedIn en Xing geschikt. Freelancersgroepen op sociale media, banenmarkten of rechtstreekse vragen aan bedrijven zijn ook geschikte methodes.

6. Inkomstenstromen uitbreiden

Om op lange termijn succesvol te zijn als ondernemer is het belangrijk om verschillende inkomstenstromen op te bouwen. Vooral in de freelancesector worden veel activiteiten voor bepaalde perioden vastgelegd. Het verwerven van nieuwe klantenrelaties is dus een integrerend deel van het freelancen. Wie zijn bedrijf op verschillende bronnen van inkomsten baseert, wordt niet met een totaal financieel verlies geconfronteerd als één inkomstenstroom wegvalt.

Financiën 101 voor freelancers

Om het voortbestaan van je eigen bedrijf op lange termijn te verzekeren, moet je je bezighouden met de verschillende financiële aspecten van je activiteit.

Beheer van de uitgaven

Om de rentabiliteit van de werkzaamheden in verhouding tot de gegenereerde inkomsten te kunnen beoordelen, is een nauwkeurig uitgavenbeheer van essentieel belang. Een tijdbesparende oplossing voor het bijhouden van alle zakelijke en privé-uitgaven zijn speciale boekhoudingstools en Exel-sheets. Vooral terugkerende uitgaven zoals voedsel, huurkosten, internet- en telefoonkosten en verzekeringspremies spelen een belangrijke rol.

Budgettering

In de meeste gevallen zijn de maandelijkse inkomsten van freelancers onderhevig aan aanzienlijke schommelingen. Dit maakt budgettering moeilijker in tegenstelling tot een loonstrook in een werknemersrelatie.

De eerste stap in het creëren van een duidelijke financiële structuur is het scheiden van privé- en zakelijke fondsen. Een doeltreffende en vaak gebruikte budgetteringsmethode werkt volgens de 50/30/20-regel.

Hier wordt 50 procent besteed aan basisuitgaven, 30 procent aan persoonlijke behoeften en 20 procent aan sparen. Freelancers kunnen vooraf een bedrijfsrekening aanvragen en verschillende geldstromen structureren met subrekeningen.

Vergeet de pensioenmaatregelen niet

In ieder geval moet je ook advies inwinnen over de extra middelen die je opzij moet zetten, met name voor je oudedagvoorziening. Veel freelancers verwaarlozen dit in het begin van hun werk, wat later moeilijk goed te maken is.

Reserves opbouwen

Om tijden van crisis te overleven of om jezelf te beschermen tegen maanden van lage inkomsten, is het van essentieel belang om een financiële buffer op te bouwen. Reserves stellen je bestaanszekerheid als freelancer veilig en zijn nuttig voor onvoorziene uitgaven, belastingclaims of als extra pensioenvoorziening. Voor een efficiënte opbouw van reserves is een goed doordacht spaarplan met een concreet streefbedrag en een afgebakende periode noodzakelijk.

Belastingdienst

Belastingaftrek kan de winstmarge van freelancen verhogen zonder dat je extra werk hoeft te verrichten. De meest voorkomende zakelijke uitgaven die freelancers van hun belastingen kunnen aftrekken, zijn onder meer advertentiekosten, kantoorhuur, boekhoudkundige diensten, webhosting en mobiele en internetkosten.

Afhankelijk van de bedrijfstak en de activiteit gelden verschillende voorschriften. In ieder geval raad ik je aan om advies in te winnen bij een deskundig belastingkantoor. Op die manier kun je een aanzienlijk bedrag per jaar besparen. Misschien kun je ook gebruik maken van de kleine-ondernemingenregeling en ben je vrijgesteld van BTW.

Freelancen en klantenwerving

Nieuwe klanten werven is de basis van je financieel succes. In het volgende deel presenteer ik vijf effectieve methoden die geschikt zijn voor freelancers.

Aanbevelingen

Verwijzingen zijn de meest efficiënte manier voor freelancers om nieuwe klanten te werven. Zij onderstrepen je kwaliteit als dienstverlener en zijn gebaseerd op een hoge klantentevredenheid. Als je als freelancer consequent goed werk levert en de wensen van de klant precies uitvoert, heb je een goede kans om een aanbeveling te krijgen.

Het implementeren van een beoordelingsfunctie op je eigen website is ook een nuttig instrument om feedback van klanten te krijgen. Na een geslaagde klus kun je je klanten ook vragen om een recensie achter te laten.

LinkedIn

LinkedIn is een sociaal netwerk dat gespecialiseerd is in banen en carrières. Op dit platform hebben freelancers de mogelijkheid om een profiel aan te maken en een netwerk op te bouwen van professionals en potentiële klanten.

LinkedIn Freelance Groups
Freelancer-groepen op LinkedIn

Klantenwerving gebeurt in de eerste plaats door het genereren van toegevoegde waarde in de vorm van LinkedIn posts. Op die manier positioneer je je als een deskundige autoriteit en kun je je dienst op een serieuze manier aan nieuwe klanten verkopen. Zie het artikel over LinkedIn marketing.

Facebookgroepen

Met een professioneel aangemaakt Facebook-profiel en door lid te worden van relevante freelancergroepen kun je snel nieuwe klantenrelaties opbouwen. Ga in op de vragen en problemen van je doelgroep, bied actief hulp aan en creëer toegevoegde waarde via specialistische postings.

In principe is lidmaatschap van algemene groepen zoals de "Rising Tide Society" of "Project Freedom to Freelance" nuttig. Dit moet altijd gebeuren in combinatie met lidmaatschap van sectorspecifieke groepen. Voor het opbouwen van langdurige en winstgevende zakelijke relaties is de Facebookgroep "Freelancer Projects" geschikt.

Platforms voor remote-banen

Vacatureplatforms voor remote-jobs zijn een uitstekende manier om rechtstreeks met klanten in contact te komen. In tegenstelling tot koude prospectie zijn er al talrijke nieuwe klanten beschikbaar die een dienst nodig hebben. Freelancers kunnen solliciteren op geadverteerde banen en zo snel lucratieve samenwerkingen aangaan. Gevestigde platforms voor banen op afstand zijn Indeed, remote-job.net en weworkremotely.com.

Meer bronnen voor freelancers

De start van een zelfstandige activiteit gaat in het begin gepaard met veel uitdagingen. Het internet heeft een aantal nuttige bronnen voor aspirant-freelancers die het werk en het verwerven van opdrachten gemakkelijker maken.

Boeken en audioboeken

Succesvolle freelancers scholen zichzelf voortdurend bij en verversen hun kennis met up-to-date knowhow. Bepaalde boeken worden beschouwd als must-reads in zelfstandig ondernemerschap en zijn perfect voor beginnende freelancers. Zoals het boek "The 4-Hour Week" van Timothy Ferriss of "Freelancing Business: More Time and Money as a Freelancer" van Tim Chimoy.

Als je geen tijd of zin hebt om een boek te lezen, kun je audioboek-apps gebruiken en naar een boek luisteren op je smartphone of tablet, waar je ook bent. Zie mijn artikel 10 audioboek apps in de test.

Conferenties

Conferenties zijn een uitgelezen kans voor freelancers om te netwerken en in contact te komen met potentiële klanten. Door het bijwonen van vakspecifieke beurzen kunnen freelancers leren over de nieuwste trends, technologieën en uitdagingen in hun vakgebied.

Deze kennis helpt je niet alleen om op de hoogte te blijven van de laatste trends, maar positioneert je ook als een expert in jouw vakgebied. Bovendien kun je tijdens conferenties potentiële klanten persoonlijk ontmoeten en relaties opbouwen die kunnen leiden tot langdurige partnerschappen. Om deze redenen zijn conferenties een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie.

Platforms voor freelancers

Platforms die zich specifiek richten op freelancers zijn een veelbelovende manier om aan banen te komen. Bijvoorbeeld, freelancer.com, Guru, PeoplePerHour en Outsourcely zijn gevestigde websites met een goed verdienpotentieel. De platforms zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren freelancers en verbinden opdrachtgevers en opdrachtnemers op internationaal niveau.

Voor mij persoonlijk is freelancen een toekomstgericht werkmodel dat mij in staat stelt mijn eigen bedrijf te beginnen met weinig kapitaal en weinig risico. Als freelancer heb ik tal van voordelen en kan ik plaatsonafhankelijk en in mijn eigen tempo werken.

Jouw vragen over freelancen

Welke vragen heb je over freelancer worden? Voel je vrij om de commentaarfunctie te gebruiken. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over het onderwerp zelfstandig ondernemerschap en online marketing? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn of via onze nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.