go-digital: financiering voor WordPress-projecten

7 Min.
go-digital promotie

Een website met WordPress of WooCommerce kan worden gefinancierd met maximaal 16.500 euro - als onderdeel van het go-digital programma. Welke projecten worden gefinancierd? En wat zijn de vereisten? 10 vragen aan Nils Hocke van onze agentschapspartner AgenturWebfox.

Nils, wie ontvangt de financiering van het Bondsministerie voor Economische Zaken en Energie (BMWi)? En wat is precies de de minimis-regel?

De websites kunnen worden gesteund met maximaal 16.500€, omdat wij geaccrediteerd zijn voor module 2 "Digitale marktontwikkeling" en module 3 "Gedigitaliseerde bedrijfsprocessen". Deze modules kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Financiering is beschikbaar voor commerciële ondernemingen (KMO's), met inbegrip van ambachtelijke bedrijven, met technologisch potentieel. Zij moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Minder dan 100 werknemers (gebaseerd op voltijdequivalenten)
 • in het jaar voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 20 miljoen EUR
 • In aanmerking komen voor financiering op grond van de de minimis-verordening, waarover zo dadelijk meer.
 • Vaste inrichting of filiaal in Duitsland

Zie ook de FAQ over go-digital op de pagina's van het Bondsministerie voor Economische Zaken en Energie. De de minimis-verordening komt erop neer dat een onderneming het bedrag van 200.000 euro aan subsidies in drie belastingjaren niet mag overschrijden.

go-digital: financiering voor WordPress-projecten
Het info portaal van go-digital

Analyse van de eis

Het geheel klinkt nogal ingewikkeld in de aanvraagprocedure... Wat zijn uw ervaringen, wat zijn de kansen om financiering te krijgen? En hoe help je met de aanvraag?

De aanvraagprocedure is niet zo ingewikkeld als u misschien denkt. Natuurlijk moet je van tevoren nadenken over de doelstellingen van het project en het innovatievoordeel voor de klant, maar dat doen we toch. Dan moet je een gedetailleerd projectplan opstellen en een paar documenten ondertekenen, en dat is het 🙂 We hebben een beetje hulp nodig van de klant in termen van verkoopcijfers enz., maar dat is het wel zo'n beetje.

Als wij en de klant nog niet zeker weten wat we met de financiering willen uitvoeren, kunt u aan het begin van het project ook eerst een potentieelanalyse doen. Dit kan maximaal 2 consultancydagen in beslag nemen, maar daarmee kunt u bijvoorbeeld aan het begin eerst een requirements workshop doen, zodat het voor alle betrokkenen duidelijker wordt wat u aan het eind wilt bereiken.

Tot nu toe zijn al onze aanvragen goedgekeurd. Hier en daar zijn er natuurlijk vragen gesteld, maar echt maar heel weinig. Maar wij zorgen volledig voor de toepassing, zodat de klant zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Wat kan er precies mee gepromoot worden, heb je enkele projectvoorbeelden uit de WordPress wereld?

Hier wordt beschreven wat in theorie binnen de modules kan worden bevorderd, zoals de ontwikkeling van een bedrijfsspecifieke online-marketingstrategie of het opzetten van een professionele internetaanwezigheid voor marketing. Maar ik zal een paar van onze vorige projecten samenvatten:

Cliënt 1 adviseert en ondersteunt al vele jaren innovatieve bedrijven en start-ups in het hele land op het gebied van verzekeringen. Daarbij creëert en ontwerpt het team een grote verscheidenheid aan verzekeringsconcepten en verzekeringsproducten die specifiek zijn toegesneden op de eisen van de evenementenbranche. Voor eindklanten hebben zij in het verleden hun eigen online calculator ontwikkeld voor het afsluiten van een tijdelijke evenementenverzekering.

Als digitaliseringsproject moesten wij een onlineshoptoepassing invoeren en onze producten via meerdere kanalen doelgericht ter beschikking van de klanten stellen. De volgende doelstellingen werden vastgesteld:

 • Ontwikkeling van een online marketingstrategie voor de digitale distributie van branchespecifieke verzekeringsoplossingen
 • Opzetten van de noodzakelijke structuur voor een efficiënte uitvoering van de strategie, met aandacht voor de huidige stand van de IT-beveiliging
 • Creatie van een nieuwe, eigentijdse corporate website met WordPress
 • Bouwpakket voor landingspagina's met WordPress
 • Integratie van een online-winkelsysteem voor de verkoop van verzekeringspolissen via meerdere kanalen
 • Invoering van tracking/monitoring voor de evaluatie en beoordeling van marketingdoelstellingen

Doelstellingen en doelgroepen

Klant 2 komt ook uit de verzekeringsbranche. Hij wordt geconfronteerd met de uitdaging dat het steeds moeilijker wordt de nodige tijd voor de klanten te vinden om hen naar behoren te bedienen. De reden hiervoor zijn de voortdurend toenemende administratieve en wettelijke voorschriften. Het doel was dan ook om via een nieuwe merkidentiteit en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van de klanten. Bijvoorbeeld in de zin van snellere en eenvoudigere communicatiekanalen. Deze doelen werden hier gesteld:

 • Nieuw webontwerp
 • Creatie van een nieuwe, eigentijdse corporate website met WordPress
 • SEO optimalisatie
 • Invoering van tracking/monitoring voor de evaluatie en beoordeling van marketingdoelstellingen
 • Instelling van een "Service"-gedeelte op de website, met behulp waarvan de klanten rechtstreeks online aanvragen kunnen behandelen, stamgegevens kunnen wijzigen of kennisgevingen van wijzigingen kunnen doen
 • Oprichting van een blog om de klanten steeds actuele informatie te verstrekken

Klant 3 komt uit de evenementensector en heeft een professionele internetaanwezigheid nodig. Ook een platform voor de digitalisering van educatieve projecten voor kinderen en gezinnen, met inbegrip van de invoering van overeenkomstige digitale bedrijfsprocessen. In de potentiële analyse zullen wij samen met de klant in een workshop de precieze vereisten uitwerken om vervolgens met de implementatiefase te beginnen.

In de uitvoeringsfase wijden wij ons in de eerste plaats aan het ontwerp - zowel inhoudelijk als technisch - om voor de klant de optimale oplossing te ontwikkelen. Zowel de visuele als de technische interactie tussen de website en het productplatform is bijzonder belangrijk, zodat de bezoekers zo weinig mogelijk onderbreking voelen bij het gebruik ervan. Dit moet het vertrouwen in het platform vergroten, omdat de bezoekers uiteindelijk ook producten moeten kopen.

Meer vraag door Corona

Welke rol speelt de huidige situatie in Corona hierbij? Voelt u een toenemende vraag van kleine en middelgrote ondernemingen? En hoe ga je daar mee om?

De vraag van het midden- en kleinbedrijf naar financiering voor projecten in verband met digitalisering is altijd groot geweest, aangezien dit voor de meesten in eerste instantie een investering in iets "nieuws" betekent. De Corona-situatie heeft dit natuurlijk nog verergerd, aangezien veel bedrijfsmodellen en -processen niet meer functioneren zoals vóór de pandemie. Bovendien zijn er plotseling veel verschillende "financieringsaanbiedingen" en is het gemakkelijk het overzicht te verliezen.

Wij gaan hier heel transparant mee om en nemen onze klanten gedurende het hele proces bij de hand. Bovendien hebben wij op natuurlijke wijze een inzicht ontwikkeld in welke klanten en welk soort projecten überhaupt kunnen worden ondersteund. Wij zien dit als een soort adviserende taak voor ons. Maar we moeten ook een beetje flexibel zijn, vooral wat de betaling betreft, want je moet een beetje wachten op het geld van de federale regering.

Er zijn veel industrieën die een inhaalslag moeten maken als het gaat om online aanwezigheid. Hoe ziet consulting er voor jou uit? Hoe neem je de onzekerheid weg bij de teams? En hoe bepaal je wat de werkelijke behoefte is om er niet aan voorbij te plannen?

We vinden onze weg niet in de digitale toekomst, maar in een gemeenschappelijke. Dit is precies wat wij voor onszelf en onze klanten in gedachten houden. Wij weten dat het onderwerp digitalisering onzekerheid veroorzaakt, vooral bij onze klanten. Daarom proberen we ze de hele weg met ons mee te nemen. Daarbij beginnen we meestal helemaal aan het begin, omdat klanten het vaak moeilijk vinden om hun eisen in de eerste plaats goed te communiceren.

Dit betekent: Wij integreren de werknemers van de klanten in onze processen. Zij worden deel van het team en nemen een actieve rol op zich. Daarom beginnen we elk project met een workshop of kickoff. In deze workshop kijken we in de eerste plaats naar de doelstellingen van onze klanten en hun doelgroepen, omdat er meestal al een andere perceptie bestaat.

Idealiter proberen we eerst een conceptfase aan te bieden, inclusief eisenbeheer, om samen de precieze reikwijdte te bepalen. Op die manier kunnen wij vervolgens veel preciezer uitwerken wat zal worden uitgevoerd. Dit maakt de planning natuurlijk ook veel gemakkelijker en transparanter voor ons en de klant.

De website als basis

Hoe ga je in discussie als het argument komt: "Facebook & Co. zijn genoeg voor onze marketing"?

Het hangt er altijd vanaf wat het doel van de klant is. En vooral welke doelgroepen hij wil aanspreken. Als zijn doelgroep zich voornamelijk op Facebook & Co. bevindt dan is dat misschien genoeg, maar ik betwijfel het. In principe proberen we altijd eerst naar de gebruiker te kijken. Op basis daarvan doen wij dan onze aanbevelingen voor de juiste marketingmix. Maar wij denken wel dat een eigen website essentieel is. Het is het digitale huis dat onafhankelijk van een platform kan worden geëxploiteerd.

Je hebt een aantal klanten in de gezondheidszorg. Wat is uw advies wanneer verouderde websites met een laag budget te maken krijgen met een sterk toegenomen vraag?

Zelfs met een klein budget kunt u de eerste stappen zetten. Het komt erop aan samen met de klant een doelbeeld te bepalen en vervolgens de weg te wijzen om daar te geraken. Dit kan in het begin wat meer werk zijn. Maar het maakt het tegelijkertijd gemakkelijker om een stappenplan op te stellen dat u vervolgens in kleine stappen kunt volgen.

Wij proberen altijd dit MVP-idee(Minimum Viable Product) over te brengen, zelfs als u over grote budgetten beschikt. We willen zo snel mogelijk kleine stapjes zetten met zoveel mogelijk toegevoegde waarde, die stapsgewijs uitbouwen en altijd feedback krijgen van gebruikers. Dat is de beste manier om er zeker van te zijn dat je er uiteindelijk niet naast zit, vooral als het budget beperkt is....

De juiste WordPress hosting

U bent BUSINESS partner van RAIDBOXES. Wat heeft je overtuigd? En hoe is de samenwerking tot nu toe geweest?

Wij hechten veel waarde aan een sterk partnernetwerk. En vanuit ons oogpunt mag RAIDBOXES niet ontbreken, vooral omdat we zo overtuigd zijn van het product. Uiteindelijk heeft het totaalpakket van RAIDBOXES ons overtuigd. Maar vooral ook de gesprekken met individuele personen. Wij hebben gewoon hetzelfde idee van een strategisch partnerschap - dat was voor ons de doorslaggevende factor. Het feit dat we ook nog iets goeds doen voor het klimaat rondt het totaalpakket vanuit ons oogpunt af.

Wat maakt een goede WordPress hosting voor u?

Natuurlijk moet eerst en vooral alles technisch werken, en dat doet het. Maar wat ons echt heeft overtuigd is de eenvoud en de aangeboden diensten van A-Z. Van het maken van een BOX, tot het activeren van een SSL-certificaat tot ondersteuning, het is gewoon leuk om met RAIDBOXES te werken. En je hebt geen server administrator meer nodig 🙂

Een paar woorden jij en agentWebfox?

Als lid van het managementteam ben ik verantwoordelijk voor NewBiz en ons partnernetwerk. Daarnaast zorg ik voor het financieringsprogramma ga digitaal. Het agentschapWebfox is een full service digitaal agentschap bestaande uit 25 specialisten. Wij werken en leven al meer dan 20 jaar op het web.

Wij delen onze passie en kennis met onze klanten. Wij zijn digital natives met inzicht in middelgrote bedrijven en veelzijdige perspectieven - uit ervaring met grote merken en kleine bedrijven. Groot genoeg om complexe middelgrote projecten aan te kunnen. En klein genoeg om er snel en onbureaucratisch voor onze klanten te zijn.

Vragen over go-digital

Welke vragen heeft u over go-digital financiering? Voel je vrij om de commentaarfunctie te gebruiken. Wil je meer tips over WordPress en WooCommerce? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze nieuwsbrief.

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.