Oliver Wüntsch

Oliver Wüntsch is een expert in agile change management. Sinds 2008 heeft hij als business coach en procesbegeleider reclame- en digitale bureaus, creatieve executives en startup-oprichters succesvol ondersteund in uitdagende veranderingsprocessen en complexe besluitvormingssituaties. Agiel denken en lean werken zijn voor hem de meest doeltreffende antwoorden op de toenemende digitalisering van de markten.