Onlinehandel in het buitenland - Als winkeleigenaar moet je deze richtlijnen in acht nemen

8 Min.
Online winkel in het buitenland WooCommerce
Laatst bijgewerkt op

In de onlinehandel (e-commerce) gelden speciale fiscale richtlijnen en verplichtingen voor de grensoverschrijdende scheepvaart. Dus als u met uw online shop goederen verkoopt aan (EU-)landen, moet u deze richtlijnen kennen en naleven. Maximilian van hellotax legt uit waar je rekening mee moet houden als je internationaal handelt en wat er in de toekomst op dit gebied zal veranderen.

65 miljard euro - dat is de bruto omzet die in 2018 in de onlinehandel is behaald. De industrie groeit en groeit en het einde is nog niet in zicht. Bovenal kan de beslissing om nationaal of internationaal te verkopen vaak het verschil maken tussen succes en mislukking in de postordersector.

Dit betekent natuurlijk niet dat verkopen in het buitenland altijd de beste oplossing is. Het hangt af van de individuele omstandigheden. Een uitbreiding van de afzetmarkt is op zich wenselijk, maar de grensoverschrijdende scheepvaart gaat ook gepaard met een groot aantal verplichtingen en richtlijnen die in acht moeten worden genomen. 

In dit artikel leer je wat dit zijn, hoe je ze onder de knie krijgt en wat er in de toekomst zal veranderen. Omdat met name de omzetbelasting het leven van een online retailer kan bemoeilijken, hebben we hier een speciale blik op geworpen. 

online handel buitenland x

Grensoverschrijdende postorderbedrijven

Wie besluit om online zaken te doen in het buitenland wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de verschillende regels en eisen van de verschillende landen. Deze zijn, in ieder geval binnen de Europese Unie, vaak vergelijkbaar, maar slechts vaak.

Product-specifieke eisen en richtlijnen moeten hier in acht worden genomen om een vlotte handel mogelijk te maken. Niet alles kan immers in elk land op dezelfde manier worden verkocht - althans niet altijd.

Hier is een doorsnede van de mogelijke verschillende gebieden:

 • Veiligheidsspecificaties en -normen
 • Regels en verbodsbepalingen
 • Verpakkingsrichtlijnen (recyclingvereisten)
 • Garantieverplichting
 • Etiketteringsverplichting
 • Voorwaarden voor het retourneren van goederen

Deze eisen, waarvan sommige verschillend zijn geregeld, moeten voor elk land, elke bedrijfstak en elk product afzonderlijk worden herzien en aangepast. Dit gebeurt meestal relatief snel en een eenmalige afweging en aanpassing is vaak voldoende.

Onlinehandel in het buitenland - Als winkeleigenaar moet je deze richtlijnen in acht nemen

Op fiscaal gebied is de situatie anders. Hier moeten bepaalde aspecten voortdurend in acht worden genomen en vooral de belasting over de toegevoegde waarde veroorzaakt voor veel handelaren hoofdpijn.

Belastingtaken voor online handelaars in het buitenland

De handel in Europa  leidt tot verschillende belastingkwesties, zowel in het binnenland als in het buitenland binnen de EU. 

Of het nu gaat om het betalen van douanerechten, het verkrijgen van een nieuw fiscaal nummer of het verkrijgen van bijbehorende documentatie: vooral wanneer u grensoverschrijdend gaat verkopen, moet u zich bewust zijn van het belang van de betreffende verplichtingen. En ook de extra administratieve lasten.

Naast het indienen van verschillende rapporten en belastingaangiftes is het ook noodzakelijk om te zorgen voor een correcte belastingheffing en geldige BTW-registraties in alle benodigde landen. 

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot zware boetes en andere gevolgen, zoals uitsluiting van een verkoopplatform.

Belasting over de toegevoegde waarde: Wanneer inschrijven?

De BTW is een verbruiksbelasting die wordt geheven op alle diensten en goederen binnen de EU en die bedoeld is om de billijkheid op Europees niveau te waarborgen. 

Andere soorten accijnzen zijn:

 • de tabaksbelasting,
 • de belasting op minerale oliën, en
 • de alcoholbelasting.

In principe is elke onderneming die in een EU-lidstaat is gevestigd, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde. Uitzonderingen op deze regel zijn bedrijven die Regelgeving voor kleine bedrijven naast.

Onder bepaalde voorwaarden moet echter, naast het reeds in het land van oorsprong beschikbare belastingnummer, ook het volgende worden verstrekt in landen waarnaar of waaruit wordt verkocht een BTW-nummer aangevraagd zal zijn.

Dus wanneer is registratie in het buitenland nodig? Kortom, speel hier 

 1. de opslag van de goederen, en 
 2. het bereiken van de leveringsdrempel is de beslissende factor.

Opslag van goederen in het buitenland

Opslag in andere EU-landen leidt tot de verplichting om de BTW ter plaatse te registreren. Dit heeft vooral betrekking op Amazonehandelaren, die hun goederen in maximaal 7 verschillende landen binnen de EER kunnen opslaan.

Met Vervulling door Amazone (FBA), kunnen online handelaars bij Amazon de opslag en de verzending doorgeven aan de e-commerce reus tegen een gepaste vergoeding. 

BelangrijkDe registratie van een BTW-nummer in het buitenland leidt altijd tot lopende administratieve taken.

Als de goederen vervolgens worden opgeslagen in deze magazijnen (afhankelijk van de gekozen FBA-dienst), dan is BTW-registratie verplicht in elk van deze opslaglanden.

online handel in het buitenland

VoorbeeldMet het programma voor Midden-Europa Amazon biedt onlinehandelaren die al in Duitsland opslaan en van daaruit willen verkopen of van daaruit willen beginnen met de verkoop, de mogelijkheid om extra op te slaan in Polen en de Tsjechische Republiek.

Dit kan de moeite waard zijn vanwege de lagere vervullings- en opslagkosten. Vanwege de opslag aldaar zullen echter naast de BTW-registratie in Duitsland ook BTW-nummers in Polen en Tsjechië verplicht zijn.

Overschrijding van de leveringsdrempel

Zelfs het bereiken van een jaarlijkse leveringsdrempel voor het postorderbedrijf kan leiden tot de verplichting om zich te registreren en een BTW-nummer in het land van bestemming verplicht te stellen.

Deze limiet kan binnen een kalenderjaar per grensoverschrijdende postorder aan de eindverbruiker worden bereikt. Waar elk land heeft zijn eigen leveringsdrempel. MIn zijn huidige vorm bedraagt dit ongeveer 35.000 euro.

Om deze leveringsdrempel te bereiken, worden de nettoverkopen in een bepaald land in aanmerking genomen. Dit geldt echter alleen voor B2C-verkoop, dat wil zeggen verkoop aan de eindklant. Volgens § 3 van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UStG) is hier de postorderregeling van toepassing, die bepaalt dat mailings binnen de EER belastbaar zijn in het land van de ontvanger.

De verkoop tussen bedrijven, d.w.z. B2B (business-to-business), speelt daarentegen geen rol in de leveringsdrempel en kan veilig buiten beschouwing worden gelaten.

woocommerce organiserend x groen

Berichten: Intrastat & Co

De intracommunautaire statistieken van de Europese Unie, kortweg Intrastat, dienen om de handel in goederen tussen de lidstaten te registreren. Dit betreft echter niet alleen goederen die zijn gekocht en verkocht, maar ook goederen die om een andere reden zijn verplaatst, worden in Intrastat geregistreerd.

Wie moet deze rapporten indienen?

Elk bedrijf dat in de EU voor de BTW is geregistreerd en dat goederen over de grenzen heen met andere EU-landen verhandelt, moet Intrastat-aangiften indienen.

BelangrijkWelke en hoeveel informatie moet worden gegeven, hangt af van de waarde van de goederen.

Vrijstelling van de aanmeldingsplicht

Er zijn ook drempels die in acht moeten worden genomen voor Intrastat-aangiften, vergelijkbaar met die voor BTW-registratie. De manier waarop ze werken is ook in principe hetzelfde.

Bedrijven zijn vrijgesteld van de meldingsplicht als hun zendingen naar andere EU-landen in het voorgaande jaar de waarde van 500.000 euro niet hebben overschreden. Anders geldt de meldingsplicht.

Procedure IDEV/IDES

IDEV staat voor internetgegevensverzameling in een netwerk en maakt het mogelijk om Intrastat-aangiften online te doen. IDES is een databank die is ontwikkeld door het Federaal Bureau voor de Statistiek. gratis software aangeboden om Intrastat-aangiften offline te produceren. Deze kunnen vervolgens worden geüpload. 

online handel in het buitenland

Douanevoorschriften voor e-commerce in het buitenland

Douanerechten kunnen van toepassing zijn wanneer goederen naar een land buiten de EU worden verzonden. Dit moet uiteraard vooraf worden verduidelijkt en indien nodig moeten ook de extra kosten als gevolg van de douanerechten in de prijsstelling worden opgenomen en duidelijk worden aangegeven.

Met de MADB van de Europese Unie is het mogelijk te achterhalen welke goederen door de douane moeten worden ingeklaard en welke niet.

EORI-nummer

Het EORI-nummer is een identificatienummer dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en de douaneadministratie.

Aangezien dit nummer in heel Europa wordt gebruikt, zal het een efficiëntere gegevensverzameling mogelijk maken. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar de gegevens worden ook gebruikt voor statistische doeleinden.

Dit is bedoeld om de inklaring tussen de lidstaten van de EU te vereenvoudigen. Zo moet het EORI-nummer bijvoorbeeld in een groot aantal documenten worden vermeld, vooral wanneer dit met de autoriteiten correspondeert. Na registratie moet er een maximum van 3 dagen tot het EORI-nummer komt in uw e-mailaccount terecht.

Het nummer zelf bestaat uit 17 karakters, waarbij de eerste twee karakters meestal staan voor de landcode.

Belangrijk: Particulieren hebben geen EORI-nummer nodig.

Internationale online handel: B2B vs. B2C

Hoewel alle bedrijven in de EU in principe een BTW-nummer moeten hebben, moet worden opgemerkt dat de BTW niet altijd verplicht is. Naast de uitsluiting door de regeling voor kleine ondernemingen moet in principe worden opgemerkt dat de plaats en het type klant bepalend zijn.

Dit betekent dat het afhankelijk is van het land van import en export en van het type zakenpartner - of het nu gaat om een ander bedrijf of een particulier.

Om nu mogelijke scenario's te illustreren en hoe deze van invloed zijn op de BTW- en leveringsdrempels en de bijbehorende rapportageverplichtingen.

Levering van goederen binnen de EU: B2B

Wanneer een bedrijf aan een ander bedrijf binnen de EU verkoopt, wordt het volgens de wet in het land van bestemming belast. Een factuur kan dus zonder omzetbelasting worden uitgereikt. 

De klant, het bedrijf in het land van bestemming, moet dan zelf de btw betalen, de zogenaamde verleggingsregeling. Daarom is het zo belangrijk om het BTW-nummer op de factuur te vermelden.

Goederenleveringen binnen de EU: B2C

In het geval van B2C-verkoop tussen EU-lidstaten worden alle intracommunautaire leveringen geregeld in de zogenaamde postorderregeling.

De Verkoop op afstand maakt deel uit van de lokalisatie van de omzetbelasting en heeft tot gevolg dat zendingen aan particulieren binnen de EU belastbaar zijn in het land van de ontvanger zolang een bepaalde grenswaarde met betrekking tot intracommunautaire leveringen niet is overschreden.

Over het geheel genomen hangt de controleerbaarheid in Duitsland dus ook af van de respectieve leveringsdrempel in het land van bestemming. Als deze drempel binnen een kalenderjaar wordt overschreden, verandert de belastbaarheid - maar alleen als het werkelijk om een intracommunautaire overdracht gaat volgens §3c, lid 3, UStAE.

Belangrijk

Intracommunautaire leveringen moeten worden opgenomen in de btw-aangiften en driemaandelijks in de lijst.

Goederenleveringen aan niet-EU-landen

Last but not least: de verkoop van de EU aan niet-EU-landen.

Onlinehandelaren die aan niet-EU-landen verkopen, kunnen over het algemeen hun facturen zonder BTW uitschrijven. Op de factuur moet echter wel worden verwezen naar de btw-vrijstelling.

BelangrijkAls handelaar moet u bewijzen dat de goederen in een niet-EU-land zijn aangekomen.

Eventuele belastingen en kosten voor de inklaring moeten door de klant zelf in eigen land worden betaald. 

E-Boek WooCommerce

Veranderingen en quick fixes 2020

Aangezien de belastingtaken voor online handelaars regelmatig veranderen en het negeren ervan tot ernstige problemen kan leiden, is hier een klein voorproefje van het komende jaar. Wat verandert er en welke maatregelen moeten handelaren die in het buitenland verkopen nemen?

Waar werken ze aan?

De Europese Commissie wil de belemmeringen voor e-handelaren wegnemen, zodat de consumenten volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die door bedrijven in de EU online worden aangeboden. Deze omvatten:

 • de herziene richtlijn betalingsdiensten en de nieuwe regels die reeds van kracht zijn voor grensoverschrijdende pakketdiensten;
 • nieuwe regels om ongerechtvaardigde geo-blocking te voorkomen;
 • herziene regels voor consumentenbescherming die in 2020 van kracht worden;
 • nieuwe btw-regels voor de onlineverkoop van goederen en diensten, die in 2021 van kracht worden

Het wegnemen van ongerechtvaardigde grensoverschrijdende belemmeringen, het vergemakkelijken van kosteneffectieve grensoverschrijdende pakketbezorging, het beschermen van de rechten van klanten en het bevorderen van grensoverschrijdende toegang tot online-inhoud zijn de hoekstenen van de digitale strategie voor de eengemaakte markt. 

Meer gedetailleerde informatie over Quick Fixes kan worden gevonden in dit artikel.

Conclusie voor online handel in het buitenland

Handelaren die hun goederen niet alleen in één land willen verkopen, moeten zich eerst informeren over verplichtingen, eisen en de administratieve inspanning. Natuurlijk is het openen van nieuwe markten altijd een lucratieve optie, maar het leidt ook tot een verscheidenheid aan taken, vooral op het gebied van de BTW.

Er zijn veel verschillende processen en uitdagingen om te overwegen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat zeer weinig regelingen in alle landen identiek zijn. Zo worden bijvoorbeeld de in acht te nemen waarden en bedragen en de vereiste documenten in elk land vaak iets anders behandeld.

Het kiezen van een betrouwbare dienstverlener en het gebruik van bepaalde tools kan uw totale werklast verminderen en is daarom zeer aan te bevelen.

Immers, op de lange termijn wordt de handel in het buitenland geassocieerd met een stortvloed aan taken voor winkeliers. Maar als u de juiste partners vindt en uw processen voor een groot deel kunt automatiseren, bent u niet alleen voorbereid op alle eventualiteiten - u hebt ook meer tijd voor wat echt belangrijk is.

foto's: rupixen, helotax...

Maximilian werkt als content marketing manager en online editor bij hellotax. Hij richt zich op relevante content en updates voor online retailers in Europa - met name op het gebied van omzetbelasting en Amazon FBA.

Gerelateerde artikelen

Commentaar op dit artikel

Schrijf een commentaar

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met * gemarkeerd.