Onlinehandel in het buitenland - Als winkeleigenaar moet je deze richtlijnen naleven

Maximilian Gampl Laatst bijgewerkt op 20.10.2020
8 Min.
Online winkelen in het buitenland WooCommerce
Laatst bijgewerkt op 20.10.2020

In de onlinehandel (e-commerce) gelden speciale fiscale richtlijnen en verplichtingen voor de grensoverschrijdende verzending. Dus als je met je onlineshop goederen verkoopt aan (EU-)landen, moet je deze richtlijnen kennen en naleven. Maximilian van hellotax legt uit waar je rekening mee moet houden als je internationaal handelt en wat er in de toekomst op dit gebied zal veranderen.

65 miljard euro - dat is de bruto omzet die in 2018 in de onlinehandel is behaald. De industrie groeit en groeit en het einde is nog niet in zicht. Vooral de beslissing om nationaal of internationaal te verkopen, kan vaak het verschil maken tussen succes en mislukking in de postordersector.

Dit betekent natuurlijk niet dat verkopen in het buitenland altijd de beste oplossing is. Het hangt af van de individuele omstandigheden. Een uitbreiding van de afzetmarkt is op zich wenselijk, maar de grensoverschrijdende handel gaat ook gepaard met een groot aantal verplichtingen en richtlijnen die in acht moeten worden genomen. 

In dit artikel leer je wat die zijn, hoe je ze onder de knie krijgt en wat er in de toekomst zal veranderen. Omdat met name de omzetbelasting het leven van een onlinehandelaar kan bemoeilijken, hebben we hier speciale aandacht aan besteed. 

online handel in het buitenland x

Grensoverschrijdende postorder

Wie besluit om online zaken te doen in het buitenland wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de verschillende regels en eisen van de verschillende landen. Deze zijn, in ieder geval binnen de Europese Unie, vaak vergelijkbaar, maar wel anders.

Productspecifieke eisen en richtlijnen moeten hier in acht worden genomen om een voorspoedige handel mogelijk te maken. Ten slotte kan niet in elk land alles op dezelfde manier worden verkocht - althans niet altijd.

Hier is een dwarsdoorsnede van de mogelijke verschillende gebieden:

 • Veiligheidseisen en -normen
 • Verordeningen en verbodsbepalingen
 • Verpakkingsrichtlijnen (recyclingvoorschriften)
 • Garantieverplichting
 • Verplichte etikettering
 • Beleid inzake terugzending van goederen

Deze richtlijnen, waarvan sommige verschillend zijn geregeld, moeten voor elk land, elke bedrijfstak en elk product afzonderlijk worden gecontroleerd en aangepast. Dit gebeurt meestal relatief snel en een eenmalige inachtneming en aanpassing is vaak voldoende.

Op fiscaal gebied is de situatie anders. Hier moeten bepaalde aspecten voortdurend in acht worden genomen en vooral de belasting over de toegevoegde waarde veroorzaakt veel handelaren hoofdpijn.

Belastingtaken voor onlinehandelaars in het buitenland

De handel in Europa leidt tot verschillende belastingkwesties, zowel in het binnenland als in een ander EU-land. 

Of het nu gaat om het betalen van douanerechten, het verkrijgen van een nieuw belastingnummer of het verkrijgen van bijbehorende documentatie: vooral als je grensoverschrijdend gaat verkopen, moet je je bewust zijn van het belang van de betreffende verplichtingen. En ook de extra administratieve lasten.

Naast het indienen van verschillende rapporten en belastingaangiftes moet ook een correcte belastingheffing en geldige BTW-registraties in alle noodzakelijke landen gewaarborgd worden. 

Als je dit niet doet, kan dit leiden tot zware boetes en andere gevolgen, zoals uitsluiting van een verkoopplatform.

Belasting over de toegevoegde waarde: wanneer registreren?

De BTW is een verbruiksbelasting die wordt geheven op alle diensten en goederen binnen de EU en die bedoeld is om een eerlijk houvast op Europees niveau te waarborgen. 

Andere soorten accijnzen zijn onder meer:

 • de tabaksaccijns,
 • benzineaccijns en
 • de alcoholaccijns.

In principe is elke onderneming die in een EU-lidstaat is gevestigd, BTW-plichtig. De uitzondering op deze regel zijn ondernemingen die regelgeving voor kleine bedrijven, naast.

Onder bepaalde voorwaarden moet echter, naast het bestaande belastingnummer in het land van oorsprong, ook een BTW-nummer worden aangevraagd in de landen waarnaar of van waaruit wordt verkocht. een verkoopbelastingnummer moet ook worden aangevraagd.

Dus wanneer is registratie in het buitenland nodig? Kort gezegd spelen hier  

 1. de opslag van de goederen en 
 2.  het bereiken van de drempelbedragen een beslissende rol.

offshore opslag

Opslag in andere EU-landen leidt tot een registratieplicht voor de BTW ter plaatse. Dit heeft vooral betrekking op Amazonehandelaren, die hun goederen in maximaal 7 verschillende landen binnen de EER kunnen opslaan.

Fulfilment by Amazon (FBA) laat detailhandelaren op Amazon opslag en verzending doorberekenen aan de e-commerce-gigant tegen een passende vergoeding. 

Belangrijk: de registratie van een BTW-nummer in het buitenland leidt altijd tot aanhoudende administratieve taken.

Als de goederen vervolgens worden opgeslagen in deze magazijnen (afhankelijk van de gekozen FBA-dienst), dan is BTW-registratie in elk van deze opslaglanden verplicht.

online handel met het buitenland

VoorbeeldMet het Midden-Europa Programma Amazon biedt onlinehandelaren die al in Duitsland verkopen en van daaruit willen gaan verkopen of daarmee willen beginnen, de mogelijkheid om daarnaast ook in Polen en Tsjechië te gaan verkopen.

Dit kan de moeite waard zijn vanwege de lagere Fulfilment en opslagkosten. Toch zijn ook, naast de btw-registratie in Duitsland, de btw-nummers in Polen en Tsjechië verplicht door de opslag aldaar.

overschrijding van de leveringsdrempel

Ook het bereiken van een jaarlijks drempelbedrag voor het handelsbedrijf kan leiden tot een registratieplicht en een btw-nummer in het land van bestemming verplicht maken.

Deze limiet kan worden bereikt door grensoverschrijdende postorderverkoop aan de eindverbruiker binnen één kalenderjaar. Door dit te doen elk land heeft zijn eigen leveringsdrempel. Inde meeste gevallen gaat het om een bedrag van ongeveer 35.000 euro.

Voor het bereiken van drempelbedragen wordt de nettoomzet in een bepaald land bekeken. Dit geldt echter alleen voor B2C-verkoop, dat wil zeggen verkoop aan eindklanten. Volgens de btw-richtlijn is hier de postorderregeling van toepassing, die bepaalt dat verzendingen binnen de EER belastbaar zijn in het land van de ontvanger.

De verkoop tussen bedrijven, dus B2B (business-to-business), speelt daarentegen geen rol in de drempelbedragen en kan daarom buiten beschouwing worden gelaten.

Aangifte: Intrastat & anderen

De intracommunautaire statistieken van de Europese Unie, kortweg Intrastat, dienen de registratie van de goederenhandel tussen de lidstaten. Dit betreft echter niet alleen goederen die zijn gekocht en verkocht, maar ook goederen die om een andere reden zijn verplaatst, worden in Intrastat geregistreerd.

Wie moet deze verslagen indienen?

Elk bedrijf dat in de EU voor de btw is geregistreerd en dat goederen over de grenzen heen met andere EU-landen verhandelt, moet Intrastat-aangiften indienen.

BelangrijkWelke en hoeveel informatie moet worden verstrekt, hangt af van de waarde van de goederen.

Vrijstelling van de verplichting tot kennisgeving

Ook bij Intrastat-aangiften zijn er drempels die in acht moeten worden genomen, vergelijkbaar met die voor btw-registratie. De werkwijze is ook in principe hetzelfde.

Bedrijven zijn vrijgesteld van de aangifte als hun zendingen naar andere EU-landen in het voorgaande jaar de waarde van 500.000 euro niet hebben overschreden. Anders geldt de meldingsplicht.

IDEV/IDES-procedure

IDEV staat voor Internet Data Collection in the Network en maakt het mogelijk om Intrastat-aangiften online te doen. IDES is een gratis software die wordt aangeboden door de Federale Statistische om Intrastat-aangiften offline aan te maken. Deze kunnen dan achteraf worden geüpload.

online handel met het buitenland

Douanevoorschriften voor e-handel in het buitenland

Er kunnen douanerechten verschuldigd zijn wanneer goederen naar een land buiten de EU worden verzonden. Uiteraard moet dit van tevoren worden verduidelijkt en moeten, indien nodig, de met de douane verband houdende extra kosten ook in de prijs worden opgenomen en duidelijk worden aangegeven.

Met de MADB van de Europese Unie kunt u nagaan welke goederen door de douane moeten worden ingeklaard en welke niet.

EORI-nummer

Het EORI-nummer is een identificatienummer dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen marktdeelnemers en de douaneadministratie.

Aangezien dit nummer in heel Europa wordt gebruikt, maakt het een efficiëntere gegevensverzameling mogelijk. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar de gegevens worden ook gebruikt voor statistische doeleinden.

Dit is bedoeld om de douaneafhandeling tussen de EU-lidstaten te vereenvoudigen. Het EORI-nummer moet in een groot aantal documenten worden vermeld, vooral bij de correspondentie met de autoriteiten. Na registratie duurt het maximaal 3 dagen voordat het EORI-nummer in uw e-mail inbox belandt.

Het nummer zelf bestaat uit 17 karakters, waarbij de eerste twee tekens meestal voor de landcode staan.

BelangrijkParticulieren hebben geen EORI-nummer nodig

Internationale e-commerce: B2B vs. B2C

Hoewel alle bedrijven in de EU in principe een btw-nummer moeten hebben, moet worden opgemerkt dat de btw niet altijd verplicht is. Naast de uitsluiting door de zogenaamde 'Kleinunternehmerregelung' moet in principe worden opgemerkt dat de plaats en het type klant bepalend zijn.

Dit betekent dat het afhankelijk is van elk import- en exportland en van het type zakenpartner - of het nu gaat om een ander bedrijf of een particulier.

Ter illustratie bespreken we nu mogelijke scenario's en hoe deze van invloed zijn op de btw en drempelbedragen en de bijbehorende aangifte.

Levering van goederen binnen de EU: B2B

Wanneer een bedrijf aan een ander bedrijf binnen de EU verkoopt, wordt het volgens de wet in het land van bestemming belast. Er kan daarom een factuur zonder btw worden gemaakt. 

De klant, het bedrijf in het land van bestemming, moet dan zelf de btw betalen, de zogenaamde Reverse-Charge-regeling. Daarom is het zo belangrijk om het btw-nummer op de factuur te vermelden.

Levering van goederen binnen de EU: B2C

In het geval van B2C-verkoop tussen EU-lidstaten worden alle intracommunautaire leveringen in de zogenaamde postorderregeling geregeld.

De postorderregeling maakt deel uit van de bepaling van de plaats van levering voor BTW-doeleinden en heeft tot gevolg dat zendingen aan particulieren binnen de EU belastbaar zijn in het land van de ontvanger, zolang een bepaalde drempel met betrekking tot intracommunautaire leveringen niet wordt overschreden.

Over het geheel genomen hangt de belastbaarheid in het binnenland dus ook af van het respectieve drempelbedrag in het land van bestemming. Als deze drempel binnen een kalenderjaar wordt overschreden, verandert de belastbaarheid - maar alleen als het werkelijk om een intracommunautaire overdracht gaat volgens §3c, lid 3, UStAE.

Belangrijk:

Intracommunautaire leveringen moeten in de btw-aangiften en per kwartaal in de samenvattende aangifte opgenomen worden.

Leveringen van goederen aan niet-EU-landen

Last but not least: verkoop vanuit de EU aan niet-EU-landen.

Onlinehandelaren die aan niet-EU-landen verkopen, kunnen over het algemeen hun facturen zonder btw uitschrijven. Op de factuur moet echter wel worden verwezen naar de btw-vrijstelling.

BelangrijkAls handelaar moet u bewijzen dat de goederen in een niet-EU-land zijn aangekomen.

Eventuele belastingen en kosten voor de douane-inspectie moeten door de klant zelf in eigen land worden betaald. 

Veranderingen en snelle oplossingen 2020

Aangezien de belastingtaken voor online handelaars regelmatig veranderen en het negeren ervan tot ernstige problemen kan leiden, is hier alvast een kleine vooruitblik op het komende jaar. Wat verandert er en welke maatregelen moeten handelaren, die in het buitenland verkopen, nemen?

Waar werken ze aan?

De Europese Commissie wil de belemmeringen voor e-commerce-handelaren wegnemen, zodat de consumenten volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die door bedrijven in de EU online worden aangeboden. Daarbij horen:

 • de herziene richtlijn betalingsdiensten (Payment Services Directive) en de nieuwe voorschriften die al van kracht zijn voor grensoverschrijdende pakketdiensten;
 • nieuwe regels om onrechtmatig geo-blocking te voorkomen;
 • herziene regelgeving inzake consumentenbescherming die in 2020 van kracht wordt;
 • nieuwe btw-regels voor de onlineverkoop van goederen en diensten, die in 2021 in werking zullen treden.

Het wegnemen van onrechtmatige grensoverschrijdende belemmeringen, het vergemakkelijken van kosteneffectieve grensoverschrijdende pakketbezorging, het beschermen van de rechten van klanten en het bevorderen van grensoverschrijdende toegang tot online-inhoud zijn de hoekstenen van de digitale strategie voor de binnenmarkt. 

U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over Quick Fixes in dit artikel.

Conclusie voor onlinehandel in het buitenland

Handelaren die hun goederen niet in maar één land willen verkopen, moeten zich eerst informeren over verplichtingen, eisen en de administratieve inspanning. Natuurlijk is het openen van nieuwe markten altijd een lucratieve optie, maar het leidt ook tot een verscheidenheid aan taken, vooral op het gebied van de omzetbelasting.

Er zijn veel verschillende processen en uitdagingen om rekening mee te houden. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat zeer weinig regelingen in alle landen identiek zijn. Zo worden bijvoorbeeld de waarden en bedragen, die in acht genomen moeten worden, en de vereiste documenten vaak in elk land iets anders behandeld.

Het kiezen van een betrouwbare dienstverlener en het gebruik van bepaalde tools kan jouw totale werklast verminderen en is daarom zeer aan te bevelen.

Immers, op de lange termijn is de handel in het buitenland voor winkeliers aan een stortvloed van taken gekoppeld. Maar als je de juiste partners vindt en je processen voor een groot deel kunt automatiseren, ben je niet alleen voorbereid op alle eventualiteiten – je hebt ook meer tijd voor wat echt belangrijk is.

Foto's: rupixen | unsplash, hellotax

Maximilian werkt als content marketing manager en online editor bij hellotax. Hij richt zich op relevante content en updates voor online retailers in Europa - met name op het gebied van omzetbelasting en Amazon FBA.

Gerelateerde artikelen

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.