WooCommerce: de meest voorkomende redenen voor waarschuwingen

Sandra May Laatst bijgewerkt op 20.10.2020
6 Min.
waarschuwingen
Laatst bijgewerkt op 20.10.2020

U runt een online winkel met WooCommerce? En wil je waarschuwingen vermijden? In 2018 heeft meer dan 20 procent van de winkels er een gekregen - zo blijkt uit een enquête van de Händlerbund. Wij noemen de meest voorkomende redenen voor een WooCommerce waarschuwing of voor uw online winkel. Zodat je op tijd kunt reageren.

De kosten van een waarschuwing liggen meestal in de orde van grootte van vier cijfers; waarschuwingen van verenigingen, zoals de IDO Association, of de Association of Social Competition, zijn "goedkoper" en bedragen minder dan 500 euro. Daarom is het des te belangrijker voor handelaren om te weten wat waarschuwingsbrieven inhouden en wat de belangrijkste redenen voor waarschuwingsbrieven zijn.

De ervaring van de Händlerbund leert: De meeste waarschuwingen zijn gerechtvaardigd en kunnen dus worden vermeden. Als klant van RAIDBOXES krijgt u een exclusieve korting op pakketten van de dienstverlener voor rechtszekerheid.

Tip

WooCommerce is gericht op de Amerikaanse markt. Dus je kunt het niet in standaard uitvoeren als je een WooCommerce waarschuwing wilt vermijden. Lees ons artikel WooCommerce om het wettelijk veilig te maken. Het bevat aanbevelingen en WordPress Plugins voor rechtszekerheid in Duitsland en Europa.

Waarschuwingen in Europa

In juridische termen is een waarschuwing een verzoek om zich te onthouden van iets dat nadelig is voor de ander. Dat kunnen de takken van de appelboom van de buurman zijn die over de erfgrens uitsteken, maar ook een onjuist bericht in de pers over een persoon.

In de elektronische handel gaat het vooral om waarschuwingen in verband met het mededingingsrecht. Het gaat er dus om dat de ene handelaar een waarschuwing geeft aan de andere omdat deze laatste in strijd handelt met de mededingingsregels. Deze inbreuk geeft de handelaar een concurrentievoordeel ten opzichte van degenen die zich wel aan de wet houden. Met andere woorden, het beïnvloedt de concurrentie.

Een voorbeeld: Een handelaar geeft zijn verpakking geen licentie met een van de duale systemen. Dit bespaart hem kosten die hij eigenlijk in de productprijzen zou doorberekenen. Daardoor kan hij zijn producten tegen een lagere gemiddelde prijs aanbieden dan zijn concurrenten.

Eenvoudig gezegd zijn de basisvereisten voor het uitvaardigen van een waarschuwingsbericht dat men nadeel ondervindt van de concurrentie-inbreuk van een ander. Dit betekent op zijn beurt dat de persoon die de inbreuk pleegt, in een directe concurrentierelatie moet staan met de handelaar die de waarschuwing geeft.

Waarschuwing door concurrenten

Er is bijvoorbeeld sprake van een concurrentieverhouding indien het assortiment goederen vergelijkbaar is. In de meeste gevallen geeft de handelaar de waarschuwing niet zelf, maar geeft hij opdracht aan een advocaat om zijn belangen te behartigen. De kosten kunnen vervolgens worden verhaald op de persoon die is gewaarschuwd.

Een waarschuwing omvat gewoonlijk ook een vooraf geformuleerde verklaring tot staking van de inbreuk. Dit is in feite niets meer dan een contract waarmee de concurrent belooft de fout niet te herhalen. In geval van contractbreuk is een contractuele boete verschuldigd. Om dit kostbare gevolg in de eerste plaats te vermijden, zetten wij ze voor u op een rijtje: De vijf meest voorkomende redenen voor een waarschuwingsbrief op grond van het mededingingsrecht.

Reden 1: de verouderde annuleringsvoorwaarden

Het herroepingsrecht bestaat in zijn huidige vorm sinds 2014, maar achterhaalde herroepingsinstructies achtervolgen onlinewinkels nog steeds. Zij zijn te herkennen aan het feit dat de winkelier zijn klant instrueert dat hij de herroeping ook kan aangeven in de vorm van een retourzending zonder commentaar. Maar dit is verkeerd! Sinds 2014 moet de herroeping gebeuren door middel van een verklaring aan de vennootschap.

WooCommerce Annuleringsvoorwaarden
Met Plugins zoals German Market kan de herroepingsinstructie worden weggestuurd

Dit betekent dat de klant zijn wil tot herroeping moet formuleren. Iedereen die deze formulering nog in zijn wetteksten heeft staan, moet dus snel handelen. Tussen haakjes: ondanks wettelijk correcte annuleringsinstructies, kan het gebeuren dat een klant de goederen terugstuurt zonder commentaar. Dit kan leiden tot onzekerheid voor de handelaar.

Reden 2: Reclame met verzekerde verzending

Net zo vaak wordt de reclame met verzekerde verzending afgewezen. Deze zinsnede valt onder "reclame als vanzelfsprekend". Tenminste als de handelaar zijn zaken richt op consumenten. Want: Volgens § 475 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) draagt de handelaar het transportrisico in geval van verkoop van een zending. Dit betekent dat de handelaar aansprakelijk is indien de goederen onderweg naar de klant verloren gaan of worden beschadigd.

Of de zending al dan niet verzekerd is, doet voor de klant niet ter zake. Maar door "verzekerde verzending" te vermelden, suggereert de handelaar het tegendeel. Namelijk dat de klant bij hem bijzonder beschermd is in vergelijking met andere dealers die deze verklaring niet afleggen.

Opmerking:

Er zijn tal van richtlijnen over wat u wel en niet in uw winkel en op uw productpagina's mag schrijven. Lees onze gids voor WooCommerce of ons e-book WooCommerce voor professionals.

Tussen haakjes: dit geldt niet voor B2B of C2C business. Hier wordt het transportrisico op de koper overgedragen zodra de goederen aan de dienstverlener worden overhandigd. Voor de koper maakt het dus wel degelijk uit hoe de goederen worden verzonden.

Motivering 3: Reclame met garantie

"2 jaar garantie!" - Dergelijke verklaringen trekken klanten aan, maar: Wat dekt de garantie eigenlijk? Op een specifiek deel van het product? Op de kleur? En waar kan ik als klant terecht als er zich een garantiegeval voordoet? Indien de reclame voor een garantie deze omstandigheden verhult, is er sprake van onwettige globale reclame met een garantie.

Een correcte verklaring van een dergelijke garantie moet bijvoorbeeld de naam en het adres van de garant bevatten en uitleggen wat te doen in geval van een beroep op de garantie. Met de algemene verklaring daarentegen weet de klant niet wat er werkelijk moet worden gedaan als er iets misgaat. Misschien dekt de garantie eigenlijk maar een klein deel van de schade? Als de klant dit vóór de aankoop had geweten, zou de "2 jaar garantie"-verklaring zeker niet zo verleidelijk zijn geweest.

Reden 4: het ontbreken van basisprijsinformatie

De prijsaanduidingsverordening (PDF) verplicht tot het aangeven van een basisprijs. Dit is om ervoor te zorgen dat de consumenten nog steeds de prijzen kunnen vergelijken van goederen die in verschillende hoeveelheden worden verkocht. De basisprijs moet altijd worden vermeld als een product wordt aangeboden per lengte, gewicht, volume of oppervlakte. De wet voorziet echter niet in een basisprijs per eenheid.

Als een product wordt aangeboden per lengte, gewicht, volume of oppervlakte, moet de basisprijsaanduiding dienovereenkomstig worden vermeld per kilogram, liter, meter, enzovoort. Voor goederen waarvan het nominale gewicht of het nominale volume gewoonlijk minder dan 250 gram of minder dan 250 milliliter bedraagt, mag de basisprijs ook per honderd gram, respectievelijk per honderd milliliter worden aangegeven.

Opmerking:

De wettelijke voorschriften voor onlinewinkels veranderen voortdurend. Dit artikel is geen vervanging van juridisch advies. Neem contact op met een geschikt advocatenkantoor om uw winkel te controleren via WooCommerce of neem contact op met de Händlerbundals je vragen hebt.

De basisprijs moet altijd worden vermeld wanneer de totale prijs wordt geadverteerd. Het volstaat dus niet dit in de productbeschrijving te vermelden.

Voor de Ebay-marktplaats is het daarom raadzaam de basisprijsinformatie in de titel van het artikel op te nemen. Want: Ebay staat verkopers in principe toe een basisprijs in te voeren. Dit staat meestal direct onder de totaalprijs. Ebay maakt echter ook catalogusweergaven, zoals "Klanten kochten ook". Hier kan het in individuele gevallen voorkomen dat de totaalprijs wordt vermeld zonder de basisprijs.

Motivering 5: Gebrek aan registratie bij LUCID

De nieuwe Verpakkingswet is sinds 01.01.2019 van kracht. Deze heeft de oude verpakkingsverordeningen naadloos vervangen en voorziet in nieuwe verplichtingen voor de handelaars. De basisgedachte van de wet is dat degene die het verpakkingsafval vervolgens naar de consument stuurt, ook verantwoordelijk is voor de verwijdering ervan. Daarom moet de verpakking een licentie hebben voor een van de duale systemen.

Dit proces is niet nieuw: de vergunningsplicht bestaat al sinds het midden van de jaren negentig. Tot eind 2018 was dit geregeld bij de Verpakkingsverordening. Het probleem hierbij: of iemand al dan niet aan deze verplichting voldoet, was in feite nauwelijks controleerbaar. Daarom waren er mogelijk veel ondernemers die niet aan deze verplichting voldeden.

Centraal bureau voor het verpakkingsregister
Het centrale verpakkingsregister in Duitsland "LUCID"

Dit is fundamenteel veranderd sinds 01.01.2019: Met de nieuwe Verpakkingswet werd ook de databank van het zogenaamde "Centraal Bureau" opgericht. In deze databank moeten allen die verpakkingen in omloop brengen die aan de deelneming van het systeem zijn onderworpen, zich naast de licentie ook bij het duale systeem laten registreren. De databank heet LUCID en is voor het publiek toegankelijk. Dit betekent dat het nu niet alleen gemakkelijker is voor de autoriteiten om overtredingen vast te stellen. Ook uw concurrenten kunnen zien of zij zich aan de wet houden.

Hulp met waarschuwingen

Voor sommige Europese landen en talen zijn er diensten zoals de Händlerbund. Deze dienst biedt voortdurend bijgewerkte wetteksten, die uw onlineshop nog beter beveiligen tegen waarschuwingen. De interface met WooCommerce is bijzonder praktisch. Dit minimaliseert uw administratieve inspanning aanzienlijk.

De Händlerbund helpt u ook met juridische vragen en waarschuwingen. U bent een klant van RAIDBOXES? Dan krijgt u in het eerste jaar exclusief een korting van 3 maanden op de pakketten van de Händlerbund. Gebruik de volgende link: https://www.haendlerbund.de/de/raidboxes.

Welke vragen heb je over waarschuwingen en WooCommerce ? Voel je vrij om de commentaarfunctie te gebruiken. Wil je meer tips krijgen op WordPress en WooCommerce ? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze nieuwsbrief.

Sandra May schrijft sinds september 2018 als juridisch expert voor OnlinehändlerNews. Al tijdens haar studie specialiseerde ze zich op het gebied van het mededingings- en auteursrecht. Na het afronden van haar Rechtenstudie waagde ze zich aan de tamelijk ongebruikelijke sprong in de journalistiek. Juridische feiten op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen voor leken is helemaal haar ding.

Gerelateerde artikelen

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.