Certificeringsautoriteit Lets Authority

Vijf maanden Let's Encrypt: dit is de huidige stand van zaken van de Californische certificeringsautoriteit

De gratis SSL-certificaten van Let's Encrypt hebben een belangrijke ontwikkeling op gang gebracht op de Duitse hostingmarkt: De bescherming van persoonsgegevens op de eigen website is nu bijna overal gratis. Maar hoe heeft het initiatief, dat als certificeringsautoriteit gratis SSL-certificaten voor iedereen afgeeft, het tot nu toe gedaan? Een gedetailleerde kijk op de ontwikkeling.

Een SSL-certificaat brengt veel voordelen met zich mee, ten laatste sinds de invoering van de HTTP/2-norm. Niet alleen worden persoonsgegevens op betrouwbare wijze gecodeerd, de website laadt ook sneller. Bovendien maakt HTTPS - de beveiligde versie van het Hypertext Transfer Protocol - websites toekomstbestendig. Op 8 september kondigde Google aan dat websites zonder SSL-certificaat vanaf 2017 in Chrome als onveilig zullen worden gemarkeerd. Google komt zo steeds dichter bij zijn zelfverklaarde doel van "HTTPS everywhere".

Certificeringsinstantie Let's Encrypt – Google Chrome HTTPS-markering
Met de nieuwe weergave zouden zelfs pagina's van absoluut betrouwbare aanbieders een rood waarschuwingssignaal krijgen. Bij media als t3n is dat meestal geen probleem, omdat de lezers het medium vertrouwen. De waarschuwing van Google kan minder bekende sites echter lezers en klanten kosten.

Let's Encrypt speelt een belangrijke rol in deze context. Dit komt omdat het initiatief uit Californië gratis SSL-certificaten uitgeeft aan iedereen. Dit maakt het voor elke site-exploitant mogelijk om gratis en ook relatief eenvoudig SSL in te stellen. En de Amerikaans-Amerikaanse certificeringsautoriteit heeft al invloed gehad op de Duitse hostingmarkt. Omdat veel hosters al gratis certificaten aanbieden. Sommige hebben Let's Encrypt geïntegreerd, andere bieden gratis certificaten van andere aanbieders.

Het succes van Let's Encrypt is daarom niet alleen relevant voor site-exploitanten, maar ook voor de Duitse hostingmarkt.

Let's Encrypt heeft tot nu toe meer dan 10.000.000 certificaten uitgegeven

Sinds de officiële lancering van Let's Encrypt in mei van dit jaar, zijn de mijlpalen snel bereikt: Twee miljoen, vijf miljoen, en dan onlangs het tien miljoenste certificaat. Maar deze cijfers staan niet gelijk aan tien miljoen sites die via Let's Encrypt-certificaten zijn versleuteld. Het werkelijke aantal moet veeleer van verschillende kanten worden benaderd.

Al op 23 april 2016, dus een paar dagen voor de officiële lancering, kon Let's Encrypt zijn twee miljoenste certificaat uitgeven. Slechts 19 dagen later, op 9 mei, werd de kaap van drie miljoen bereikt. Op 3 juni waren er reeds vier miljoen certificaten en op 19 juni werd de kaap van vijf miljoen bereikt. Eind juli waren dat er zeven miljoen, en momenteel heeft Let's Encrypt 10,86 miljoen certificaten uitgegeven, meer dan twee keer zoveel als medio juni. Dat klinkt als een briljante start. Maar wat zit er eigenlijk achter dit getal?

Aantal gratis SSL-certificaten van de Let's Encrypt-certificeringsinstantie
In augustus en september is het aantal door Let's Encrypt uitgegeven certificaten bijzonder sterk gestegen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de termijn van 90 dagen van de gratis SSL-certificaten. De officiële marktintroductie was in mei 2016. Bron: https://letsencrypt.org/stats/

Van de tien miljoen uitgegeven certificaten is bijna de helft verlopen

Het getal 10.000.000 zegt in eerste instantie heel weinig. Het bevat data-rommel: vernieuwingen van certificaten, meervoudige certificeringen en verlopen certificaten worden meegeteld. Als u ook nog weet dat de vernieuwingscyclus voor Let's Encrypt-certificaten 90 dagen is, wordt het getal steeds relatiefer.

Meer informatief is het aantal momenteel geldige certificaten: Let's Encrypt telt momenteel 5,51 miljoen geldige certificaten. Dit betekent niet dat er werkelijk zoveel sites zijn die met Let's Encrypt zijn versleuteld. Maar het getal geeft al een eerste benaderende waarde.

Geldige certificaten van de Let's Encrypt certificeringsinstantie
Het is duidelijk dat het aantal geldige Let's Encrypt-certificaten tussen augustus en september slechts matig is gestegen. In september stagneerde het zelfs. Dit wijst er ook op dat in augustus en september veel certificaten zijn vernieuwd. Bron: https://letsencrypt.org/stats/

7,88 procent van de certificaten voor .de-sites

Volgens de eigen documentatie van Let's Encrypts draait 7,88 procent van de certificaten op .de top-level domeinen. De steekproef en de populatie waarop dit cijfer is gebaseerd, of waarmee dit cijfer kan worden gerelateerd, worden echter niet gespecificeerd. Dit maakt de interpretatie vrij moeilijk, omdat niets bekend is over hoe het cijfer tot stand is gekomen. Waarschijnlijk kan worden aangenomen dat het gaat om het aantal sites waarvan Let's Encrypt het TLD kent.

Hieruit kan echter één conclusie worden getrokken: Het Duitse topniveaudomein is het sterkste landcode-TLD met 28.083 getelde pagina's. Het wordt gevolgd door .ru, .uk, .fr en ook .cz. Populairder zijn landcode-TLD's zoals .com maar ook .ninja, waarvan de certificeringsautoriteit er 30.967 telt.

Aandelen van de TLD's in de bekende Let's Encrypt certificaten
Aantal certificaten per topniveaudomein. .de is momenteel het sterkst vertegenwoordigd TLD. Ook populair zijn .ninja, .me en .io. De waarden hebben waarschijnlijk betrekking op alle sites waarvan de TLD's bekend zijn bij de certificeringsautoriteit. Bron: https://letsencrypt.org/stats/

Let's Encrypt staat wereldwijd op de 14e plaats

Een andere goede bron zijn de gegevens van w3techs.com. De dienst verzamelt de aandelen van bepaalde internettechnologieën op basis van de top tien miljoen websites in de wereld die door Alexa worden uitgegeven. Op de desbetreffende websites wordt specifiek gezocht naar bepaalde technologieën. Als een treffer wordt bereikt, wordt deze in de telling opgenomen. Meer informatie over de gebruikte steekproef is hier te vinden.

Volgens w3techs is Let's Encrypt momenteel nog een zeer kleine certificeringsautoriteit met een marktaandeel van 0,185 procent en bevindt het zich in het onderste derde deel van de markt. Zelfs als je alleen kijkt naar de certificeringsinstanties die minder dan één procent marktaandeel hebben, eindigt Let's Encrypt in het onderste derde deel. Zowel in termen van absoluut gebruik als van marktaandeel.

Marktaandeel van de certificeringsinstantie Let's Encrypt
Sinds de start van de bèta heeft Let's Encrypt gestaag marktaandeel kunnen winnen. De grote klapper, d.w.z. de overgang naar exponentiële groei, laat echter nog lang op zich wachten. Bron: https://w3techs.com/technologies/details/sc-letsencrypt/all/all

IdenTrust, de certificeringsinstantie die de basiscertificaten voor Let's Encrypt levert, staat echter op de derde plaats. Dit is een goed teken. Want als de bron van de root-certificaten een hoge mate van betrouwbaarheid geniet, dan zijn de diensten die op deze root-certificaten zijn gebaseerd doorgaans ook betrouwbaar.

De Let's Encrypt-certificeringsinstantie vergeleken met andere CA's
Let's Encrypt staat duidelijk ver achter op de op twee na laatste plaats van de certificatie-instanties. IdenTrust, daarentegen, kan de derde plaats veiligstellen. Het moet gezegd worden dat er geen informatie beschikbaar is over de volledigheid van deze lijst van aanbieders. Bron: https://w3techs.com/technologies/overview/ssl_certificate/all

Vooral kleinere sites met minder verkeer gebruiken Let's Encrypt

Het grootste nadeel van Let's Encrypt in vergelijking met certificatie-autoriteiten tegen betaling is nog steeds de zeer beperkte keuze aan certificaten. Dit komt omdat de Amerikaanse certificeringsautoriteit tot dusver slechts één type certificaat aanbiedt: een domein-gevalideerd certificaat. Uitgebreide functies, zoals de beroemde groene adresregel en uitgebreide validaties - bv. van een bedrijf of een organisatie - zijn momenteel niet mogelijk met Let's Encrypt. Dit betekent natuurlijk niet dat Let's Encrypt-certificaten minder veilig zijn, alleen dat hun scala aan functies beperkt is.

Voorbeeld van een OV-certificaat
Let's Encrypt, bijvoorbeeld, kan dergelijke certificaten niet afgeven. Of er ooit hogere valideringsniveaus zullen komen, is momenteel nog onzeker.

Een tenuitvoerlegging van uitgebreide functies is momenteel niet in zicht. De validatie van organisaties en bedrijven vergt immers manuren en die kosten op hun beurt geld. Een gedetailleerde discussie hierover is ook te vinden in het Let's Encrypt Forum.

Ergo, vooral kleinere sites gebruiken Let's Encrypt, dat goed zonder uitgebreide validatie kan. Uit de gegevens van w3tech blijkt duidelijk dat Let's Encrypt momenteel vooral wordt gebruikt door sites met weinig tot gemiddeld verkeer. De grootste spelers op de markt hebben daarentegen de neiging sites met gemiddeld verkeer te bedienen. Dit komt omdat deze certificatie-instanties op winst gerichte bedrijven zijn die logischerwijze de grote sites met een grote koopkracht als klant willen winnen.

Scatterplot van het providerveld Certificatie Autoriteit
Deze grafiek toont de huidige rangschikking van de Let's Encrypt Certification Authority in vergelijking met andere spelers. Opvallend: Zowel Let's Encrypt als IdenTrust worden meer gebruikt in het gebied met weinig verkeer. Bron: https://w3techs.com/technologies/details/sc-letsencrypt/all/all

Conclusie: Let's Encrypt heeft naar mijn mening nog steeds een enorm potentieel

Voor een blik in de kristallen bol zijn niet zozeer de gegevens over de pagina's met SSL-certificaten interessant, maar eerder de pagina's die nog geen SSL-certificaat hebben. Volgens w3techs is dat 30,8 procent van de pagina's. Hoewel de redenen voor het niet hebben van een SSL-certificaat niet uitgesplitst zijn voor deze sites - denk ik echter dat voor een groot percentage van hen de kosten in combinatie met de technische hindernissen waarschijnlijk de belangrijkste obstakels zijn.

Beide zijn nu sterk vereenvoudigd door Let's Encrypt en de integratie ervan in gebruikersinterfaces, bijvoorbeeld in de dashboards van hostingproviders. Hoe bekender het Californische initiatief wordt, hoe kleiner het aantal sites dat geen SSL-certificaat heeft, waarschijnlijk zal worden.

Tot dusver lijkt het erop dat Let's Encrypt de overgang naar exponentiële groei nog niet heeft weten te maken. Dit zou in 2017 kunnen veranderen wanneer Chrome begint met het markeren van websites zonder HTTPS. Het gedrag van andere browserfabrikanten in deze kwestie zal ook van invloed zijn op de verdere ontwikkeling. De ontwikkeling die Let's Encrypt in gang heeft gezet, moet echter hoe dan ook worden toegejuicht, zowel voor de websitebeheerders als voor de hostingproviders.

Gebruikt u al een Let's Encrypt-certificaat of hebt u er ervaring mee? Deel uw kennis met ons en andere gebruikers. Als Sys-Admin van Raidboxes , ben ik ook graag bereid om uw vragen over SSL te beantwoorden.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.