Google PageSpeed Insights: De perfecte pagina snelheidstest?

Jan Hornung Laatst bijgewerkt op 23.01.2020
6 Min.
Knelpunt

De webserver spint, de hosting past perfect en toch is WordPress lame ? Tijd voor een onpage analyse. Vandaag presenteer ik u twee tools die op betrouwbare wijze de knelpunten van uw WordPress pagina identificeren en u vertellen waar optimalisatiepotentieel verborgen zit en waar u kunt beginnen om uw pagina weer sneller te maken. Conclusie: Google PageSpeed Insights is niet het laatste woord.

Eén ding voorop: de tests die hier worden gepresenteerd, de Google PageSpeed Insights test en Yahoo's YSlow, meten niet de snelheid van uw site! Wij maken telkens weer mee dat de resultaten van deze tests verkeerd worden geïnterpreteerd. In plaats van de snelheid van uw pagina te meten, vergelijken deze tests een theoretisch optimum, d.w.z. een vooraf gedefinieerde reeks regels, met de werkelijke toestand van uw pagina.

Dit betekent dat het streven naar een zo hoog mogelijke Google- of Yahoo-score met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren. Dit komt omdat een absolute topscore niet in alle gevallen mogelijk is. Beide tests geven alleen aan wat theoretisch mogelijk is, maar niet of de aanbevolen maatregelen al dan niet zinvol zijn voor uw project.

Voorbeeld: Als u externe bronnen, bijvoorbeeld een Google Maps-kaart, op uw pagina heeft ingesloten, dan geeft Google aan dat uw pagina browser caching moet gebruiken. En dit zelfs als je dit al geactiveerd hebt. Google maakt dus geen onderscheid tussen interne en externe bronnen, want de dienst stelt nogal droogjes en zonder context dat hier bronnen zijn die niet door de browsercache worden gedekt. Google houdt er echter geen rekening mee dat dit niet mogelijk is.

Google's Paginasnelheidstest - een nuttig eerste startpunt

Als u optimalisatiemogelijkheden voor uw website wilt vinden, kunt u bijna niet om de Google-tool heen. PageSpeed Insights gereedschap. Het is niet alleen een goed meetinstrument op zich, het is ook ingebouwd in veel andere paginasnelheidstests en daarmee een van de belangrijkste referentiepunten voor onpage-optimalisatie.

Naar alle waarschijnlijkheid, heb je dit soort resultaten al eerder gezien:

Resultaat van de Page Speed Test voor RAIDBOXES: Google geeft hier nog heel wat potentieel voor verbetering, dat in dit geval echter praktisch niet omzetbaar is.
Resultaat van de paginasnelheidstest voor raidboxes.io. Google heeft hier nog ruimte voor verbetering, maar in dit geval is het praktisch onmogelijk om te implementeren.

Google geeft twee waarden: Een daarvan is de absolute waardering van het paginapotentieel. Google geeft hiervoor een waarde tussen 1 en 100. Een score van 100 betekent dat de pagina - naar de mening van Google - volgens alle regels van de kunst is geoptimaliseerd. Aan de andere kant, PageSpeed Insights markeert optimalisatie potentieel met kleuren: Rood staat voor noodzakelijke optimalisaties, oranje voor aanbevolen en groen voor reeds geoptimaliseerde delen van uw pagina.

Maar let op: de Google-scores moeten met een korreltje zout worden genomen. Omdat Google geen echte snelheidswaarde geeft, maar een snelheidspotentieel gemeten volgens de Google-criteria. Voor de interpretatie van de gegevens betekent dit: Google geeft aanwijzingen voor maatregelen die theoretisch de paginaprestaties optimaliseren. Google vermeldt echter niet of deze maatregelen ook kunnen worden uitgevoerd.

Voor RAIDBOXES Google PageSpeed Insights stelt bijvoorbeeld dat browser caching moet worden geoptimaliseerd. Maar dat dit praktisch niet mogelijk is, besef je pas als je het punt nader bekijkt. Onze eigen websites zijn dus een goed voorbeeld van het feit dat men een Google-rating die verbetering behoeft niet mag gelijkstellen met een relatief trage website. Voor een deel moet je de verklaringen van Google gewoon negeren.

Google's pagina snelheid test is een geweldig hulpmiddel voor het plannen van onpage optimalisatie

In het algemeen kunnen uit de Google-test conclusies worden getrokken over het potentieel op twee centrale gebieden van uw paginaprestaties: de laadtijd van de pagina en de laadtijd van het gedeelte boven de vouw, d.w.z. het gedeelte dat voor de bezoeker zichtbaar is zonder te scrollen. Dit onderstreept dat Google PageSpeed Insights geen echte prestatietest is, maar een test om het optimalisatiepotentieel te identificeren. Het is daarom bij uitstek geschikt voor het plannen van een onpage optimalisatie.

Om echter een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe relevant en haalbaar bepaalde optimaliseringsvoorstellen van Google zijn, heeft men meer gegevens nodig. In dit verband is de gemakkelijkste relatieve waarde zeker de technische haalbaarheid. Natuurlijk moet u uw site goed kennen. Dus als je niet kunt inschatten of en hoe een optimalisatie haalbaar is, kun je de score van Google niet definitief classificeren.

Een alternatief voor Google's performancetest daarentegen geeft ook rudimentaire inzichten in gegevens die bepalen hoe snel een pagina daadwerkelijk laadt. Daarnaast biedt YSlow, Yahoo's PageSpeed Insights tegenhanger, een alternatieve testset waarmee u andere prestatie-relevante aspecten van uw site kunt vastleggen en verbeteren.

Het alternatief: YSlow

YSlow beoordeelt uw pagina ook volgens een vooraf gedefinieerde regelset. Deze set kan ofwel in een vooraf gedefinieerde vorm worden gebruikt, bijvoorbeeld door Yahoo! ofwel door de gebruiker zelf worden gedefinieerd. YSlow is een browserextensie en kan na installatie elke pagina analyseren met een druk op de knop.

Resultaat van de paginasnelheidstest YSlow voor raidboxes.io
Resultaat van de Yahoo-pagina-snelheidstest voor raidboxes.io. Yahoo ziet hier ook potentieel voor verbetering. De score verschilt duidelijk van die van Google. In de rechter bovenhoek ziet u de gebruikte regelset, in de linker bovenhoek de totaalscore en de score. Daaronder staan de individuele suggesties voor verbetering.

Vergelijkbaar met Google's Page Speed Test, biedt YSlow zeer gedetailleerde instructies voor sommige optimalisatiestappen, die afkomstig zijn van de Yahoo Developer pagina. Het beoordelingssysteem werkt vergelijkbaar met Google: een schoolcijfer en een stoplichtsysteem geven aan welke optimalisaties absoluut noodzakelijk, aanbevolen of reeds uitgevoerd zijn. Er wordt ook een numerieke score gegeven, die aangeeft in hoeverre de paginastructuur in overeenstemming is met de onderliggende regelset.

Yahoo's paginasnelheidstest biedt iets meer dan PageSpeed Insights

YSlow geeft zeer concrete optimalisatiesuggesties, vergelijkbaar met PageSpeed Insights. Bovendien krijgt u een hele reeks details, zoals statistieken voor de gecachete en ongecachete pagina, het aantal HTTP-verzoeken en de bestandsgrootte van de afzonderlijke gegevenspakketten.

Statistiekenfunctie van de Paginasnelheidstest YSlow
Statistieken functie van YSlow. Naast het aantal HTTP-verzoeken wordt ook de omvang van de gegevenssoorten uitgesplitst en vergeleken voor de gecachete en ongecachete pagina.

Yahoo's pagina snelheid test neemt ook geen real time meting

Net als Google geeft YSlow geen inzicht in de daadwerkelijke laadtijd van de pagina, maar verwijst het naar het prestatiepotentieel. YSlow kan ook alleen potentiële knelpunten op de pagina vinden, maar ze niet in een directe relatie plaatsen met de werkelijke laadtijd.

Bovendien is het de vraag welk potentieel de Yahoo-regelsets ontplooien bij Google, welk SEO-potentieel YSlow heeft in vergelijking met PageSpeed Insights . YSlow geeft meer informatie dan Google PageSpeed Insights, maar kan beginners snel overweldigen.

YSlow levert echter ook eerste gegevens in de richting van een uitgebreid inzicht in de eigen pagina, zoals de grootte van de afzonderlijke datapakketten of het aantal HTTP-verzoeken. Bovendien biedt YSlow een alternatieve regelset die een aanvulling vormt op die van Google en die door de gebruiker kan worden gedefinieerd.

Conclusie: Google voor de eerste analyse, YSlow voor fine tuning

Afhankelijk van uw eigen kennisniveau en in welke fase van onpage optimalisatie u zich bevindt, is het zinvol om ofwel Google PageSpeed Insights alleen te gebruiken, ofwel in combinatie met YSlow.

Als u uw site snel en SEO-efficiënt wilt optimaliseren, is Google PageSpeed Insights bijzonder nuttig. De Page Speed Test biedt eenvoudige analysegegevens met duidelijke instructies zonder primitief te zijn.

YSlow is complexer, zowel wat betreft de behandeling als wat betreft de gegevens die de paginasnelheidstest oplevert. Toch overweldigt het de gebruiker niet en maakt het inzichten mogelijk die Google u ontzegt.

Google wordt daarom aanbevolen voor een eerste meting van de pagina. Zodra de eerste optimalisatiecyclus is voltooid, kunt u YSlow gebruiken om verder potentieel te ontdekken, zoals een opeenhoping van 404-fouten. Google PageSpeed Insights is daarom niet de perfecte test voor onpage optimalisatie. Niet alleen kan YSlow nog meer gegevens verschaffen, maar ook de voorbereiding van een onpage optimalisatie zonder een real time meting is slechts beperkt mogelijk.

Want zoals reeds meermaals vermeld, negeren beide tools de eigenlijk doorslaggevende factor: de tijd en dus een relateerbare snelheid van uw pagina. Dit betekent: Na de optimalisatie houdt het nut van dergelijke tests op. Omdat zij alleen kunnen aangeven of hun suggesties voor prestatieverbetering al dan niet zijn uitgevoerd. Zij kunnen echter niet aangeven welke invloed deze verbeteringen hadden op de prestaties van de pagina.

Met een hele reeks tools kunt u uitgebreide inzichten krijgen in de laadtijd van uw pagina. In het volgende artikel van deze reeks zullen wij een aantal van deze instrumenten introduceren en toelichten.

Hoe belangrijk zijn de twee voorgestelde instrumenten in uw dagelijks werk? Hebt u al veel ervaring opgedaan met YSlow? Kent u nog andere goede alternatieven? We kijken uit naar uw commentaar!

RAIDBOXER van het eerste uur en Head of Support. Bij Bar- en WordCamps praat hij het liefst over PageSpeed en website-performance. De beste manier om hem om te kopen is met een espresso - of Beierse Brezel.

Gerelateerde artikelen

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.