Website Load Speed

Hoe meet je de laadtijd van je website correct

Hoe snel laadt mijn website? Dit is een van de centrale vragen bij prestaties, UX en zoekmachineoptimalisatie. Bij het beantwoorden van deze vraag moet je vertrouwen op de juiste tools. Want slechts enkele hulpmiddelen leveren echt goede gegevens.

Er zijn op het internet enkele geweldige overzichtsartikelen te vinden over hulpmiddelen waarmee de prestaties en de laadtijd van de eigen website gemakkelijk en vooral gratis kunnen worden gemeten. Deze overzichten zijn zeer nuttig, maar maken vaak een fout die tot meer verwarring dan duidelijkheid kan leiden. Ze vergelijken twee tot drie totaal verschillende soorten tools met elkaar en gaan soms niet gedetailleerd genoeg in op de verschillen.

Dit kan dan leiden tot pogingen om prestatievergelijkingen te maken met volstrekt ongeschikte gegevens. Dat is jammer, want wie met het juiste instrument meet, bespaart zich veel tijd en moeite.

Eén verschil moet je weten bij het meten van de prestaties van een website: Het verschil tussen potentiële analyses en tools die de laadtijd van een website meten. De eerste groep omvat tests als Google PageSpeed Insights en Yahoo's YSlow. Deze tools geven aan hoe goed de geteste website voldoet aan de eisen voor een snelle paginalading. Beide bieden dus uitstekende input voor onpage optimalisatie. Dergelijke tests meten echter niet de daadwerkelijke laadtijd van je website.

Maar meestal is dat wat je wilt weten: Hoe lang duurt het voor mijn website gebouwd is, voordat mensen ergens op klikken, voor ik geld verdien? En dit is het probleem: voor zover wij weten zijn er eigenlijk maar twee gratis tools die echt goede gegevens leveren:

Daarom laat ik je in het volgende zien wat de meetinstrumenten kunnen, hoe je ze moet gebruiken en hoe je de gegevens moet interpreteren, zodat je het meeste uit de metingen kunt halen.

Drie kenmerken maken een meetinstrument bijzonder waardevol

De tools die ik noemde zijn zo goed omdat ze bijzonder waardevolle gegevens opleveren. Dit betekent dat de meetresultaten:

 • Bestaan uit de resultaten van verschillende meetmethoden die met elkaar vergeleken kunnen worden.
 • In een hoog detailniveau uitgevoerd worden.
 • Kunnen worden aangepast via verschillende instelmogelijkheden.

In de praktijk betekent dit dat je met een goed meetinstrument kunt instellen hoe het de laadtijd van de website meet. Dit is vooral de keuze van de testserver en zijn locatie en soms ook de keuze van de testbrowser.

De gedetailleerdheid van de gegevens betekent dat niet alleen tijdsinformatie wordt gegeven, maar ook een gedetailleerde beschrijving van wat er feitelijk gemeten is. Twee tools kunnen onder "laadtijd" iets heel anders verstaan. Het is natuurlijk nog beter als er gestandaardiseerde termen worden gebruikt, zoals Time to First Byte.

En tenslotte is het goed als niet alleen de laadtijd van je website wordt gemeten, maar ook informatie over het aantal HTTP-verzoeken, de grootte van de geladen gegevenspakketten of de resultaten van mogelijke analyses tegelijkertijd worden uitgevoerd. Zo kun je snel zien welke aanpassingen je kunt doen om de laadtijd te optimaliseren.

Andere bekende tools bieden dergelijke mogelijkheden slechts in beperkte mate of helemaal niet en kunnen daarom leiden tot problemen bij het begrijpen en dus interpreteren. Voor jou betekenen deze voordelen echter ook een doorslaggevend nadeel: de gegevens zijn lang niet zo gemakkelijk te begrijpen als bijvoorbeeld de resultaten van Google PageSpeed Insights.

Meetgegevens zijn niet altijd gemakkelijk af te lezen

Het meest ontmoedigende deel is zeker het zogenaamde watervaldiagram. Maar juist dit levert bijzonder belangrijke gegevens op. Het is daarom de moeite waard om dit soort diagrammen nader te bekijken.

In dit artikel zal ik eerst WebPageTest nader toelichten. Dit is een tool die snel zeer informatieve informatie over je website kan geven en ook de laadtijd van je website meet.

Website Load Speed Webpagetest
WebPageTest invoerscherm. Deze tool geeft volgens ons echt goede resultaten en meet vooral de laadtijd van je website.

Mijn favoriet: WebPageTest

webpagetest.org is snel en zeer gemakkelijk te gebruiken. In principe hoef je maar twee dingen te doen:

 • voer eerst het te testen domein in
 • selecteer dan de serverlocatie

De serverlocatie is – naast de keuze van de te testen browser – een van de belangrijkste instellingen om te kunnen begrijpen hoe en hoe snel je website opbouwt in verschillende regio's van de wereld. Bij dergelijke tests geeft de serverlocatie aan vanaf welke locatie je website wordt opgeroepen voor de snelheidsmeting.

Website Load Speed Test Header

Zorg er altijd voor dat je dezelfde serverlocatie gebruikt, vooral voor prestatievergelijkingen. Alleen dan kun je de resultaten zinvol vergelijken. Want als de laadtijd van je website één keer wordt gemeten vanuit de VS en één keer vanuit Frankfurt, dan zullen de laadtijden sterk verschillen.

Als je de test start, worden na enkele ogenblikken drie grote gegevenspakketten uitgegeven:

 1. kort overzicht: Opportunities & Experiments
 2. gemeten aantallen van je website: Observed Metrics
 3. Individuele testruns met watervaldiagrammen

Het eerste deel, "Opportunities & Experiments", geeft je praktische tips over welke onderdelen van je website goed werken en waar nog ruimte is voor verbetering.

Hier krijg je evaluaties en suggesties voor oplossingen voor verschillende prestatierelevante aspecten van je website – vergelijkbaar met de tools van Google of Yahoo. Het is belangrijk te begrijpen dat hier niet de laadtijd van de website is gemeten, maar de mogelijkheden om de laadtijd te optimaliseren.

Website Load Speed Test Tips

De laadtijd van de website is de centrale parameter waarmee vooral performancevergelijkingen kunnen worden gemaakt. Het is het directe antwoord op de vraag: Hoe snel laadt mijn website? Het aantal HTTP-verzoeken is ook geschikt voor zulke vergelijkingen. De regel hier is: hoe minder HTTP requests, hoe beter.

Het tweede deel bestaat uit de gemeten getallen, d.w.z. de metrieken. Daaronder staat de visuele pagina-opbouw in de vorm van een serie afbeeldingen in stappen van 100 ms. Dit wordt hier ook wel een "filmstrip" genoemd. Afbeeldingen die een belangrijke verandering in de pagina-indeling laten zien, zijn in kleur gemarkeerd.

Website Load Speed Test Metrics

Het derde deel toont een overzicht van de testen. Hier worden de HTTP-verzoeken en de inhoud van je website uitgesplitst naar type en bron. Zo kun je snel zien of een bepaald type inhoud, zoals afbeeldingen, veel ruimte gebruikt of veel aanvragen produceert en zo je website vertraagt.

Het watervaldiagram laat in detail zien in welke volgorde de verzoeken lopen en hoe lang elk verzoek duurt om te laden. Het watervaldiagram is dus een gedetailleerde weergave van de laadtijd van je website.

Ook vind je helemaal aan het eind van de testresultaten een legenda die uitlegt wat de symbolen en kleuren betekenen.

In ons geval zie je bovenaan het eerste contact met de server en daarna de laadtijden van de afzonderlijke scripts.

Zo kun je elk afzonderlijk verzoek bekijken en vergelijken met een andere gemeten waarde. Zo kun je vaststellen of de laadtijd van je website na een optimalisatiemaatregel is verbeterd, en zo ja, met welke factor.

Voordelen: snel, relevant, informatief

Over het geheel genomen is WebPageTest een goed hulpmiddel om de laadtijd van een website te meten. Je kunt snel herkennen:

 • hoe snel een website laadt
 • hoe groot die is
 • waar die nog geoptimaliseerd kan worden
 • hoe dit potentieel kan worden benut
 • hoe de bouw van je website werkt

Als deze informatie over WebPageTest niet genoeg voor je is, dan raad ik je aan je er verder in te verdiepen.

Let op de waargenomen oplaadtijd

De laadtijd van een website is belangrijk, zonder twijfel, zowel voor de ervaring als voor de conversie. Maar voor mensen is niet de werkelijke laadtijd van belang, maar de waargenomen snelheid van de website – oftewel de tijd die het kost om de website visueel op te bouwen. Dit komt omdat de website ervaren wordt zonder kennis van de gemeten waarden. De waargenomen laadtijd is daarom een belangrijke waarde voor het optimaliseren van het conversie- en bouncepercentage. Ook dit kan betrouwbaar gemeten worden.

Het verband tussen paginalaadtijd en het conversiepercentage in webwinkels is in het verleden goed bestudeerd. Het resultaat: elke seconde telt. Want mensen zijn gemiddeld genomen ongeduldig. Een laadtijd die een seconde langer is, kan leiden tot een zeven procent lagere conversie.

Met elke seconde dat je website er langer over doet om te laden, verlies je inkomsten. Above-the-fold optimalisatie kan een tegengif zijn – omdat deze maatregel de waargenomen laadtijd vermindert, wat weer kan leiden tot betere conversiepercentages.

Onder bepaalde omstandigheden kan je website er tien, twaalf of dertien seconden over doen om te laden, maar na drie seconden lijkt het alsof hij helemaal geladen is. Je website wordt daardoor als veel sneller ervaren dan hij is.

Tijdreeksanalyse en videofunctie voor waargenomen laadtijd

1) De tijdreeksanalyse

Het vergelijken van de laadtijd van je website over meerdere dagen of weken kan heel informatief zijn. Bijvoorbeeld als je je website stap voor stap optimaliseert gedurende enkele weken.

2) Videoanalyse – de beste indicatie van de waargenomen laadtijd van een pagina

De videofunctie of beeldseries, die met bepaalde tussenpozen tijdens het laden een screenshot maken, zijn het meest geschikt om de waargenomen laadtijd te meten. Je kunt zien hoe lang het duurt tot er een visuele voorstelling zichtbaar is. Logisch. Maar met deze eenvoudige truc kun je een duidelijk onderscheid maken tussen de gemeten en de waargenomen laadtijd. WebPageTest biedt deze functie aan in het onderdeel "Observed Metrics" als "Visual Page Loading Proces".

GTmetrix

Ik wil hier kort ingaan op GTmetrix. In wezen kunnen de twee tools WebPageTest en GTmetrix hetzelfde doen. GTmetrix is net zo eenvoudig te gebruiken als WebPageTest: je voert de URL van de te testen website in en het programma spuugt na enkele ogenblikken het resultaat uit. Het nadeel:

 • GTmetrix biedt slechts één serverlocatie, Vancouver
 • GTmetrix test alleen met Firefox

Dit betekent dat de meetresultaten van GTmetrix altijd gelden voor een desktop computer met Firefox in Vancouver. Zolang je bij je prestatiemeting uitsluitend met GTmetrix werkt, doet dit niets af aan de bevindingen. Maar als je wilt weten hoe snel de website laadt voor Europese bezoekers, moet je een andere tool gebruiken.

Conclusie

Voor de analyse van de laadtijd is ook de meting van de laadtijdervaring elementair. Omdat het vergelijkingen mogelijk maakt op een niveau dat geabstraheerd is van louter gegevens. We kunnen alleen tests aanbevelen die videoanalyse of vergelijkbare functionaliteit mogelijk maken. Want onder bepaalde omstandigheden is de gemeten laadtijd vrij hoog, maar is de waargenomen laadtijd absoluut te rechtvaardigen. Dankzij de waarde kun je niet alleen beter begrijpen hoe je aanbod wordt ervaren, maar ook of het optimaliseren van de website met het oog op prestaties überhaupt de moeite waard is. Onder bepaalde omstandigheden loont het meer om te investeren in conversieoptimalisatie dan in de laadtijd van de website.

Als het gaat om prestatiemeting is WebPageTest voor ons het summum van gratis meetinstrumenten.

Met welke tool heb jij tot nu toe de beste ervaring opgedaan bij performance-analyse? Heb je ervaring met andere meetinstrumenten die misschien nog betere gegevens opleveren?

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.