Clean WordPress Database

WordPress database opschonen – 7 tips met checklist

De uitdrukking "minder is sneller" legt in drie woorden uit waarom het voor jou de moeite waard is om je WordPress database op te schonen. In dit artikel leggen we uit hoe je te werk kunt gaan en waar je op moet letten.

We beginnen met de basis om te begrijpen wat een WordPress database is en hoe die is opgebouwd. Dit zal je helpen om veiliger wijzigingen aan te brengen in de backend van je WordPress website. Je kunt ook direct naar de checklist springen.

Wat is een (WordPress) database?

In principe is een database een elektronisch systeem om gegevens centraal en overzichtelijk op te slaan en te beheren. Met de juiste autorisatie kunnen gebruikers gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Dit betekent: zonder database geen website. Want alle gegevens die belangrijk zijn voor de uitvoering worden in de database opgeslagen. Hieronder vallen gebruikersinformatie, instellingen, blogberichten, meta-informatie over inhoud zoals afbeeldingen, video's en nog veel meer.

Hoe is een WordPress database opgebouwd?

Een database bestaat uit twee componenten: de eigenlijke database(database)en het databasemanagementsysteem (DBMS).

Het databasebeheersysteem is de software die je nodig hebt om een database te maken en te bewerken. Zonder een DBMS zijn er geen bewerkingen op de fysieke gegevens mogelijk. Daarom voert een DBMS de volgende taken uit:

 • Gegevens opslaan
 • Gegevens verwijderen
 • Gegevens overschrijven
 • Gegevens organiseren op basis van het datamodel (bijvoorbeeld in het geval van de WordPress database in tabellen, ook wel relaties genoemd).

WordPress gebruikt MySQL als databasemanagementsysteem. SQL (Structured Query Language) is de standaardtaal voor het bevragen en bewerken van relationele databases.

WordPress – een relationele database

De informatie die in de database is opgeslagen over je website zit niet allemaal in dezelfde pot, maar is gecategoriseerd. De categorieën worden databasetabellen genoemd, ook wel relaties genoemd. Volgens dit principe is WordPress een relationele database, omdat de gegevens in tabellen zijn georganiseerd en aan elkaar zijn gekoppeld.

Je kunt het zien als een grote Excel-spreadsheet of de mappenstructuur van je bestandsopslag. Als je op een map klikt, krijg je gedetailleerde informatie over het onderwerp. Volgens hetzelfde principe bevatten de databasetabellen in WordPress ook verschillende kolommen en velden met meer specifieke informatie.

DrawSQL Sample
drawSQL geeft de structuur van je database weer

De tabel wp_comments bevat bijvoorbeeld gegevens over commentaren die zijn achtergelaten op je webpagina's en berichten. De tabel is verder onderverdeeld in de volgende kolommen:

 • comment_ID
 • comment_post_ID
 • comment_author
 • comment_author_email
 • comment_author_url
 • comment_author_IP
 • comment_date
 • comment_date_gmt
 • comment_content
 • comment_karma
 • comment_approved
 • comment_agent
 • comment_type
 • comment_parent
 • user_id

De WordPress database slaat dus veel informatie op over elk individueel commentaar. Onder andere het unieke ID van het commentaar, in welk bericht het staat, details over de auteur en nog veel meer.

Waar bevindt zich de database van WordPress?

Je WordPress database staat op de servers van je hostingprovider. Je hebt toegang tot de database via de backend van je hoster. Veel maatregelen (niet alle) om je database te optimaliseren kun je echter ook uitvoeren via je WordPress Dashboard. We laten je beide manieren zien, dan kun je naar eigen smaak werken.

Verder laten we je kennismaken met plugins die je ondersteunen bij het opruimen wanneer dat zinvol is. Voordat we met het opruimen beginnen, krijg je in het volgende deel een motivatieboost!

Voordelen van het opschonen van je WordPress database

Je kunt vrolijker zijn over je werk als je precies weet waarom het voor jou de moeite waard is. Als je je WordPress database opschoont, profiteer je door:

 1. Meer opslagruimte omdat je eindelijk afscheid neemt van gegevens die geen verband meer hebben met je website (verweesde gegevens).
 2. Hogere snelheid, omdat je je WordPress database optimaliseert. Dit betekent dat lege rijen uit de tabellen worden verwijderd, wat tijd bespaart bij het uitlezen.
 3. Meer overzicht in de backend, omdat je na het opruimen veel minder themes, plugins en dergelijke hebt. Alleen wat je nodig hebt voor een goede prestatie van je website blijft over.
 4. Grotere gebruiksvriendelijkheid door kortere laadtijden en snellere website-reactie.
 5. SEO voordelen door positieve gebruikerssignalen en een snellere WordPress.

Checklist WordPress database opschonen

Opruimen betekent verwijderen, dus je moet zeker een back-up maken voordat je aan de slag gaat. Afhankelijk van de hostingprovider worden elke dag automatisch back-ups gemaakt. Bij Raidboxes bijvoorbeeld bewaart een automatisch back-upsysteem elke nacht de actuele status van je website. Voor de zekerheid kun je ook handmatig een back-up maken.

En dan is het tijd om te beginnen met het opschonen van de database! Dit zijn de stappen die je moet onthouden:

 1. Thema's verwijderen
 2. Plugins opruimen
 3. Concepten verwijderen
 4. Herzieningen verwijderen
 5. Opschonen en optimaliseren mediabibliotheek
 6. Spam commentaar verwijderen
 7. WordPress sessies verwijderen

Zelf doen of een bureau inhuren?

De bovenstaande stappen vereisen soms veel achtergrondkennis, zodat je geen schade toebrengt aan je website. Als je niet zeker weet wat je moet doen, kun je beter freelancers of een bureau inhuren om je WordPress website te onderhouden. Zie ook de partner directory van Raidboxes.

1. Thema's verwijderen

Te veel themes maken je WordPress langzaam. Opruimen kan in een handomdraai. Bewaar het thema dat je gebruikt en een ander standaardthema. Dit kan handig zijn als je een bug moet repareren. Als je een Child-thema gebruikt, heb je nog steeds het Parent-thema nodig. Je kunt ook alle andere thema's verwijderen.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Klik op Design → Themes in de zijbalk en selecteer een inactief thema:

WordPress Themes Backend
Het overzicht van themes in WordPress

Dit opent een venster met details over het thema. Linksonder vind je de knop Verwijderen. Ga te werk zoals beschreven met alle overbodige themes.

Delete WordPress Theme
Een thema verwijderen in WordPress

2. Plugins opruimen

Met het aanbod aan plugins kan je WordPress database zich behoorlijk opstapelen. Misschien heb je een aantal plugins uitgeprobeerd en ben je ze daarna weer vergeten. Of je hebt meerdere plugins voor dezelfde functie. Sorteer en verwijder daarom overbodige en ongebruikte exemplaren.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Het is gemakkelijker met het filter "inactieve plugins". Controleer echter, voordat je de hele lijst verwijdert, welke je nog nodig hebt. Ga dan door je actieve plugins heen. Welke taak vervult de plugin en vervullen er twee dezelfde taak? Sorteer en verwijder de overbodige plugins.

Inactive WordPress Plugins
Filter inactieve plugins in de backend

Bewaar een plugin die je helpt je database op te schonen (bijvoorbeeld Advanced Database Cleaner). Anders heb je de plugin oppervlakkig verwijderd, maar zullen er nog steeds restgegevens in je database staan. Dit komt omdat de meeste plugins tabellen in de database aanmaken om hun gegevens in op te slaan.

Daarom moet de tabel die voor de plugin is aangemaakt ook uit de database worden verwijderd. Je kunt dit doen met behulp van een plugin of rechtstreeks via een SQL query. Werk ten slotte voor een grotere IT-beveiliging alle resterende plug-ins bij.

3. Concepten verwijderen

In de kladsectie kan de gegevensrommel in de loop der tijd aanzwellen tot een superstapel. Dit beïnvloedt de prestaties van je website. Gebruik daarom Google Drive of iets vergelijkbaars voor je concepten in plaats van drafts aan te maken in de backend van je website. Gelukkig kun je je snel ontdoen van de concepten die je tot nu toe hebt verzameld.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Ga naar Pagina's → Alle pagina's, zoek de classificatie Alle | Mijn | Gepubliceerd | Conceptenen verwijder alles wat je niet direct wilt publiceren.

Zo werkt het met MySQL:

Met deze SQL-query kun je alle concepten verwijderen:

DELETE FROM post WHERE post_status = ‘draft’

Voer in het algemeen alleen SQL-queries uit als je echt de weg weet in databases en de databasetaal.

4. Revisies verwijderen

Een andere maatregel die je kunt nemen om je WordPress database te optimaliseren is het verwijderen van revisies. Telkens als je een bericht of pagina opslaat of bijwerkt, maakt WordPress automatisch een revisie aan en slaat die op in de database om een back-up te maken van oudere versies van je pagina's en inhoud.

Als je bijvoorbeeld 15 revisies per bericht hebt, dan heb je 1500 onnodige vermeldingen voor 100 berichten. Dit vergroot je database en vertraagt de prestaties van je website.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Delete WordPress Revisions
De WordPress-revisies op een pagina of in een bericht

Klik op het bericht of de pagina waarvan je de revisies wilt verwijderen. Zoek rechts het selectievakje Revisions. Selecteer de revisies die je wilt verwijderen. Klik op Verwijderen.

Het handmatig verwijderen van revisies is tijdrovend, daarom raden we aan de snellere route te nemen via een SQL query of het gebruik van een plugin.

Zo werkt het in de Hosting Backend:

Herinnering: Maak altijd een back-up voordat je SQL-opdrachten uitvoert op je WordPress database. Voer anders de volgende SQL-query uit om alle revisies te verwijderen:

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = „revision“

Je kunt dan verdere instellingen maken zodat WordPress in de toekomst geen of slechts een beperkt aantal revisies per pagina aanmaakt. Deze kun je eenvoudig instellen bij Raidboxes via de instellingen van wp-config.php in het Dashboard.

Als je bijvoorbeeld het aantal revisies wilt beperken tot "3", gebruik dan deze coderegel:

define(‚WP_POST_REVISIONS‘, 3)

Om WordPress-revisies volledig uit te schakelen, voeg je de volgende regel code toe aan je PHP-bestand:

define(‚WP_POST_REVISIONS‘, false)

Je moet zelf beslissen of het zinvol is om revisies te deactiveren. Revisies kunnen handig zijn als wijzigingen je niet bevallen, om terug te keren naar de vorige versie. Of je kunt revisions vergelijken om te zien wat jij hebt veranderd of welke veranderingen anderen hebben aangebracht.

Zo werkt het met plugins:

WP-Sweep:

WP-Sweep is een gratis WordPress plugin die je niet alleen helpt om revisies te verwijderen, maar ook om je concepten, opmerkingen en metadata op te schonen.

Installeer de plugin. Klik op "Tools" in de zijbalk en open WP-Sweep. Onder "Post Sweep" vind je "Revisions". Klik op "Sweep" om alle revisies te verwijderen.

WP Optimize:

WP Optimize is een WordPress plugin waarmee je je database kunt opschonen, afbeeldingen kunt comprimeren en je pagina's kunt cachen. Caching zorgt voor snellere laadtijden en een betrouwbaardere beschikbaarheid van je website. Dit komt doordat inhoud sneller wordt geladen vanuit de cache dan vanuit een geheel nieuw verzoek. Serverzijdige caching wordt echter al aangeboden bij Raidboxes zonder dat je daar een plugin voor nodig hebt.

Bovendien kun je in de algemene instellingen van WP Optimize een schema instellen voor het opschonen van de database om het opschonen gedeeltelijk te automatiseren.

WP Optimize Plugin
Een deel uit de WP Optimize plugin

Klik op Extra > WP Optimize in de zijbalk. In de instellingen van de plugin in de sectie "Optimaliseren" vind je het selectievakje "Alle revisies opruimen". Vink het vakje aan en klik dan op "Optimaliseren".

Advanced Database Cleaner:

Met de WordPress plugin Advanced Database Cleaner kun je ook de gegevensrommel van historisch gegroeide websites opschonen. De plugin laat je verweesde gegevens zien, zodat je die kunt opruimen. Dit zijn gegevens waarnaar niet verwezen kan worden en die dus onnodig opslagruimte innemen.

Net als bij alle andere plugins is het essentieel om voor gebruik een back-up te maken van je database, zodat je die kunt herstellen in geval van ongewenste fouten.

5. De mediabibliotheek opruimen en optimaliseren

Hoe langer je je website draait, hoe waarschijnlijker het is dat er afbeeldingen in je bibliotheek staan die je niet gebruikt. Dit neemt onnodige opslagruimte in beslag, vergroot de omvang van je back-ups en vertraagt de snelheid van je website.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Selecteer Media → Mediaoverzicht in de linker zijbalk. Klik op de afbeelding die je wilt verwijderen. Er opent een venster met details. Selecteer rechtsonder Definitief verwijderen en bevestig met OK om het bestand definitief te verwijderen.

WordPress delete image permanently
Een afbeelding permanent verwijderen in WordPress

Wees voorzichtig bij het gebruik van de filterfunctie "niet bijgevoegde" afbeeldingen. Want hier krijg je ook media te zien die per ongeluk zijn opgenomen – bijvoorbeeld je logo. Kijk daarom goed zodat je niet de verkeerde media verwijdert.

Als je mediabibliotheek niet zo groot is en je een beheersbaar aantal ongebruikte afbeeldingen wilt verwijderen, kun je dit handmatig doen. Anders raden we aan een plugin te gebruiken of de MySQL route te volgen.

Zo werkt het met MySQL:

Afbeeldingen worden opgeslagen in de wp_posts tabel, dus in dezelfde tabel als je berichten. De inhoud wordt onderscheiden door de waarde attachment in de kolom post_type.

Om uit te zoeken welke afbeeldingen ongebruikt zijn, voer je de volgende SQL-query uit:

SELECT *FROM wp_posts i
WHERE i.post_type = 'attachment'
AND NOT EXISTS (SELECT FROM wp_posts p WHERE p.ID = i.post_parent)
AND NOT EXISTS (SELECT FROM wp_postmeta pm WHERE pm.meta_key = '_thumbnail_id' AND pm.meta_value = i.ID)
AND NOT EXISTS (SELECT FROM wp_posts p WHERE p.post_type <> 'attachment' AND p.post_content LIKE CONCAT('%',i.guid,'%'))
AND NOT EXISTS (SELECT * FROM wp_postmeta pm WHERE pm.meta_value LIKE CONCAT('%',i.guid,'%'))

Bij page builders werkt deze aanpak mogelijk niet, waarover dadelijk meer. Het gebruik van plugins kan ook vals-positieve resultaten opleveren, omdat die verwijzingen naar afbeeldingen opslaan in hun eigen tabellen. Hier moet je extra voorwaarden aan de query toevoegen om deze gevallen af te dekken.

Om per ongeluk verwijderde afbeeldingen snel terug te halen, activeer je de prullenbak voor media met de volgende code, bijvoorbeeld via de instellingen van wp-config.php in het Raidboxes Dashboard:

define(‚MEDIA_TRASH‘, true);

Het werkt ook met deze plugins:

Media Cleaner helpt je om ongebruikte media te verwijderen. Deze plugin is echter alleen geschikt als je geen page builders gebruikt zoals Thrive Architect, OptimizePress & co. Dat komt omdat de media die in de page builders zijn opgenomen niet goed worden herkend. Remove Unused Media is een betaalde plugin, maar is compatibel met veel page builders.

Bestandsformaten aanpassen om een grote mediabibliotheek te voorkomen

Je kunt je website een extra snelheidsboost geven door het formaat van je afbeeldingen aan te passen. Zorg ervoor dat je het JPG of WebP formaat gebruikt in plaats van PNG om opslagruimte aanzienlijk te besparen en de laadtijd van je website te verkorten.

Afbeeldingen comprimeren voor het uploaden

Gebruik tools als Tinyjpg om afbeeldingen te comprimeren voordat je ze uploadt naar je mediabibliotheek. Dit bespaart je veel opslagruimte. WordPress beeldformaten zijn beslist een goede methode om je website beter te laten presteren.

"*" geeft verplichte velden aan

Ik wil me abonneren op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogartikelen, ebooks, features en nieuws over WordPress. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken. Bekijk ons Privacybeleid.
Dit veld dient ter validatie en mag niet worden gewijzigd.

6. Spamreacties verwijderen

Spamcommentaren nemen onnodig veel schijfruimte in beslag en vertragen de laadtijd van je website.

Zo werkt het in de Backend van WordPress:

Klik op Reacties in de zijbalk en selecteer Spam Spam wissen om spam reacties te verwijderen.

Zo werkt het met MySQL:

Voer de volgende SQL-query uit om alle als spam gemarkeerde opmerkingen te verwijderen:

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = `spam`;

Om alle ongeautoriseerde commentaren te verwijderen, gebruik je deze query:

DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = `0`;

Zo werkt het met plugins:

De WordPress plugin Antispam Bee schoont en stopt veel spam commentaren op je WordPress installatie.

7. WordPress sessies verwijderen

Sessions controleren, loggen en controleren User Login sessies van gebruikers. Normaal gesproken verwijdert WP Cronjob deze sessies uit de database. Cronjobs worden echter door plugins gedeactiveerd. Dit betekent dat gebruikersgegevens langer worden bewaard dan nodig of toegestaan.

Zo werkt het met MySQL:

Met de volgende SQL query kun je zien of je veel session database entries hebt op je WordPress installatie:

SELECT * FROM ‚wp_options‘ WHERE ‚option_name LIKE ‚_wp_sessions_%‘

Je kunt deze vermeldingen verwijderen via de volgende query:

DELETE FROM `wp_options WHERE ‚option_name LIKE “_wp_sessions_%‘

Zo ondersteunt Raidboxes je:

De WordPress Session Eraser verwijdert de WordPress sessies van alle gebruikers uit je database na een opgegeven interval. Je kunt dit interval individueel instellen voor elke WordPress installatie in je Box instellingen.

 1. Klik op het tabblad Instellingen in je Box overzicht.
 2. Navigeer naar het menu Beveiliging aan de linkerkant
 3. Selecteer dan WP Session Eraser en stel het interval in
WordPress Session Eraser Raidboxes
De WordPress Session Eraser van Raidboxes

De WordPress database opschonen – de prestatieboost voor je website

Het opschonen van je WordPress database maakt je website sneller en lichter voor de portemonnee. In dit artikel hebben we je laten zien hoe je te werk moet gaan als je je WordPress database nog nooit hebt opgeschoond, of als je dat lange tijd niet hebt gedaan. We lieten ook zien hoe je plugins kunt gebruiken om dingen in te plannen en te automatiseren.

In het algemeen geldt: hoe regelmatiger je opschoont, hoe minder moeite het kost om je database op te schonen. Stel jezelf daarom bijvoorbeeld twee keer per jaar een tijdslot in en houd de database van je WordPress website zo slank mogelijk.

Pagina's en berichten optimaliseren

Houd het grote geheel in gedachten tijdens je WordPress onderhoud en optimaliseer bijvoorbeeld je paginaconcept om conversies te stimuleren. Hoe je dit doet, lees je in ons artikel WordPress opruimen: voorjaarsschoonmaak met perspectief.

FAQ WordPress database opschonen

Waarom heeft WordPress een database nodig?

WordPress heeft een database nodig om inhoud, instellingen, gebruikersinformatie en andere gegevens voor je website op te slaan, te beheren en te verstrekken.

Waar bevindt zich de database van WordPress?

De WordPress database staat op de servers van je hostingprovider. Je hebt er toegang toe via je inloggegevens.

Welke database voor WordPress?

WordPress gebruikt het databasebeheersysteem "MySQL", daarom wordt het vaak "MySQL-database" genoemd.

Is WordPress een database?

Nee. WordPress is een content management systeem (CMS). De database daarentegen is de basis voor het opslaan en beheren van inhoud in het CMS.

Hoeveel databases voor WordPress?

Je hebt één MySQL database nodig per WordPress installatie.

Hoe moeilijk is SQL?

Als je al een basiskennis hebt van programmeren, dan is SQL een relatief eenvoudige taal die gemakkelijk te leren is. Het gebruikt een duidelijke en eenvoudige syntaxis waarmee je databases kunt bevragen en gegevens kunt bewerken.

Jouw vragen over WordPress Database opschonen

Heb je vragen over het onderhoud van WordPress? Gebruik dan gerust de commentaarfunctie. Wil je op de hoogte blijven van verdere artikelen over het onderwerp WordPress en WooCommerce? Volg ons dan op LinkedIn, Facebook, Twitter of via onze nieuwsbrief.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.