Alle laadtijden duidelijk zichtbaar: het WordPress-Performace-Framework

Jan Hornung Laatst bijgewerkt op 21.10.2020
6 Min.
De RAIDBOXES WordPress  -Prestatie-Kaderwerk
Laatst bijgewerkt op 21.10.2020

Prestatiecontroles zijn tijdrovend. Vooral als u niet slechts één, maar meerdere pagina's optimaliseert. Daarom moet duidelijk zijn welke optimaliseringsmaatregelen de moeite waard zijn en waarmee je tegen windmolens vecht. En natuurlijk moet je overzicht houden. Vandaag heb ik een raamwerk in de bagage, waarmee u al uw optimalisatiemaatregelen precies kunt vastleggen en precies kunt bepalen welke maatregelen werkelijk ten goede komen aan de laadtijd van uw website.

Of Webpagetest, Google Test Mijn Site of Google PageSpeed Insights - Tegenwoordig hebt u als webmaster de beschikking over een hele reeks hulpmiddelen waarmee u de laadtijd van uw webpagina's in detail kunt meten. Met name de Google-tools Test My Site (voor mobiele pagina's) en PageSpeed Insights(voor mobiele en desktopversies) geven u concrete tips en aanwijzingen waarmee u de laadtijd van uw webpagina's kunt verkorten: Caching instellen, afbeeldingen verkleinen, CSS bestanden minimaliseren.

Hetzelfde geldt voor monitoringtools die de PageSpeed-scores en laadtijden van uw pagina's met regelmatige tussenpozen registreren.

Dus u voert alle gebruikelijke maatregelen tot in de kleinste details uit en uiteindelijk merkt u dat uw pagina nu aanzienlijk sneller laadt. Zeer aangenaam. Maar welke maatregel was uiteindelijk het belangrijkst?

Dat weten we uit ervaring: Niet alle optimalisatiemaatregelen zijn zinvol

Bij meer dan 450 gedetailleerde prestatieanalyses hebben wij de ervaring opgedaan dat de werkelijk relevante problemen niet altijd worden aangepakt. Resultaat: Er wordt bijvoorbeeld veel tijd en geld besteed aan het opzetten van een CDN, hoewel dit uiteindelijk geen prestatievoordeel oplevert (bv. omdat de bezoekers uitsluitend uit Duitsland komen). Sommige ingrepen kunnen dus veilig worden uitgespaard en de tijd kan zinvoller worden geïnvesteerd.

Juist voor dit doel hebben wij intern een klein kader gebouwd dat wij gebruiken om de resultaten van onze eigen prestatie-optimalisaties te controleren. Hiermee kunnen wij precies nagaan welke optimaliseringsmaatregelen tot welke resultaten hebben geleid. En we gebruiken het ook om de invloed van Plugins en Themes op de paginaprestaties te meten. 

Dus vandaag ga ik je laten zien

Met betere WordPress prestaties ranking en conversiepercentage verhogen

Dat de laadsnelheid van een pagina een rankingfactor is, werd al in 2010 officieel door Google bevestigd en is dus eigenlijk oude koek. Hoe sneller de pagina is, hoe beter hij zal scoren.

Klinkt afgezaagd, maar je moet het je eigen maken.

Google zelf beveelt bijvoorbeeld aan om als ideale waarde voor de Tijd tot eerste byte (TTFB), d.w.z. de tijd tot de server antwoordt, is 200 milliseconden.

RAIDBOXES WordPress   foutmelding van het Performance Framework van Google PageSpeed Insights betreffende TTFB
Dit bericht van Google PageSpeed Insights wordt alleen weergegeven als de TTFB van uw site onder de 200 milliseconden ligt.

De correlatie tussen de laadtijd van een website en de ranking op Google werd in 2013 ook onafhankelijk bewezen door Moz, een van de Amerikaanse grote spelers op het gebied van SEO. In deze twee studies vinden de collega's een sterke correlatie tussen rangorde en TTFB:

Interessant is dat de Amerikanen kon geen verband tussen de totale laadtijd van de pagina en de Pagerank! Zo zie je maar: Niet elke optimalisatie maatregel loont zich direct op de zoekmachine optimalisatie.

De concrete prestaties van WordPress zijn vooral relevant voor onlinebedrijven.

Het onderwerp paginasnelheid is ook van enorm belang voor online bedrijven buiten zoekmachines om. Omdat de prestaties van WordPress van invloed zijn op conversiepercentages en gebruikersgedrag.

0,1 seconde meer = 1 procent minder omzet

Al in 2006 stelde Amazon via A/B-tests vast dat 100 milliseconden vertraging bij het laden een gemiddeld verlies van 1 procent van de verkoop kan betekenen. Een vertraging van een volle seconde komt neer op 1,6 miljard dollar aan gederfde inkomsten per jaar voor Amazon.

In afgeslankte vorm geldt dit beginsel dus voor alle winkels: Als de shopper te lang op de pagina moet wachten, is de kans op een aankoop kleiner. De Google tool Test mijn site houdt hier al rekening mee in zijn invoermasker met de spreuk:

"De meeste sites verliezen de helft van hun bezoekers tijdens het laden."

Raidboxes wordpress performance framework de startpagina van google test mijn site
Naast het gezegde geeft Google Test my Site ook een waarde weer die aangeeft hoe groot de kans is dat gebruikers van een pagina afhaken omdat deze te langzaam laadt.

Ook voor inhoud geldt: hoe trager de pagina, hoe minder er gelezen wordt

In 2016 testte de Financial Times hoe lezers reageren op een vertraging van één tot vijf seconden in de laadtijd.

Hieruit bleek dat hoe trager de pagina, hoe minder artikelen bezoekers lezen per bezoek. Zowel de inkomsten uit abonnementen als uit reclame hadden dus te lijden onder een te trage pagina.

De conclusie van het mediahuis: een half jaar later is de website volledig vernieuwd, met de nadruk op de laadtijd van de pagina. Het herontwerp van een website en de optimalisering van de laadtijd ervan hebben dus alleen al bijgedragen tot de stimulering van de core publishing business.

Dit verband is ook duidelijk in de dienstensector

En ook voor dienstverleners zijn de laadtijden van hun eigen website belangrijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het geval van de Canadese softwareontwikkelaar Intuit.Van 2012 tot 2013 slaagde de provider erin de laadtijd van zijn website met meer dan negen seconden te verbeteren.

En deze optimalisatie had ook tastbare zakelijke voordelen: Toen de laadtijd van de website nog meer dan zeven seconden bedroeg, kon het conversiepercentage met elke seconde vermindering met drie procentpunten worden verhoogd. Zelfs toen de laadsnelheid al onder de vier seconden lag, voegde elke seconde verbetering nog een procentpunt toe aan het conversiepercentage.

Laten we het samenvatten: Voor winkels, uitgevers en dienstverleners heeft de laadtijd van websites een aantoonbare impact op de conversieratio. Om nog maar te zwijgen over de relevantie ervan als ranking factor.

De reden hiervoor zou de perceptie van de gebruiker zijn. Deze bijdragen laten indrukwekkende voorbeelden zien:

Daarom is het belangrijk om geen schaduwbokswedstrijden te houden als het gaat om prestatie-optimalisatie, maar om echt te optimaliseren waar u de perceptie van de sitebezoeker positief kunt beïnvloeden.

Houd het overzicht, identificeer de stelschroeven: Dit is wat ons gereedschap

Dus, na alle feiten en cijfers, nu iets tastbaars. Tussen haakjes, u kunt het kader benaderen via een van de invoermaskers in deze post.

Maar wat zijn de concrete voordelen van het kader?

Tijdens het optimaliseren en analyseren van honderden WordPress pagina's, hebben we gemerkt dat de analyse tools GTmetrix en Webpagetest een test geschiedenis creëren, maar dat het snel erg onoverzichtelijk wordt als je regelmatig meerdere pagina's test.

Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat vooral voor smalle pagina's Plugins, die CSS en JavaScript comprimeren, niet altijd zinvol is. Tenminste niet als de pagina onder SSL draait en HTTP/2 gebruikt. U kunt zich de moeite op dit punt dus volledig besparen of de maatregelen in ieder geval op een laag pitje zetten.

Ons kader is gebaseerd op het Google-spreadsheetprogramma. Wij gebruiken zelf een semi-automatische variant, waarbij de tests automatisch worden uitgevoerd met Webpagtest.

Wie kan het prestatiekader gebruiken

Vooral voor SEO's, bureaus, ontwerpers en consultants is het zinvol om veel pagina's tegelijk in beeld te hebben. Dit is ook waar wij het grootste voordeel zien: Met het kader kunt u verschillende maatregelen rechtstreeks tegen elkaar uittesten en systematisch nagaan wat voordelen oplevert en wat niet.

Hoe gebruik je het RAIDBOXES prestatiekader

De naam is een beetje lomp, maar het gebruik is vrij eenvoudig:

Stap 1: Zoek een meetinstrument en verzamel basisgegevens

Om te beginnen verzamelt u alle laadtijden van uw site en noteert u die in de tabel. U kunt hiervoor Webpagetest, GTmetrix of Pingdom tools gebruiken. Wij bevelen Webpagetest aan. Het Google-instrument biedt gewoon de beste instellingen voor een echt goede meting.

Zorg ervoor dat u de juiste spreadsheet kiest voor de test die u gebruikt. Welk instrument u ook gebruikt, de volgende waarden worden gewoonlijk geregistreerd: Time to First Byte, Start Render (wanneer de zichtbare pagina begint te laden) en de Load Time (hoe snel uw gebruikers de pagina geladen achten). Waarden zoals de waargenomen laadtijd worden automatisch door het instrument berekend.

Het is ook belangrijk dat u de URL van de pagina en de meetdatum noteert.

Stap 2: Optimaliseren en opnieuw meten

Nu voert u uw optimalisatiemaatregel uit (b.v. comprimeer uw afbeeldingen), doet u nog een meting met hetzelfde gereedschap en voert u de waarden in de overeenkomstige velden in. Het kader berekent nu automatisch of - en zo ja, met hoeveel - de individuele waarden zijn veranderd. Het is natuurlijk belangrijk dat er geen andere wijzigingen aan de pagina werden aangebracht.

Dat is het. Dat is alles waar voor gezorgd moet worden. Hoewel we nog een tip hebben op dit punt:

Het is belangrijk dat u altijd meerdere meetruns uitvoert. Alleen op deze manier, en door gemiddelde waarden te berekenen, komt men tot redelijk betrouwbare waarden. De collega's van HootProof leggen uit waarom in hun grote "WordPress -Optimization-Guide". In ons artikel over het gebruik van Webpagetest of in ons e-book over prestaties laten wij ook zien hoe u met het Google-hulpprogramma op betrouwbare wijze goede meetwaarden kunt produceren.

Klik door en probeer het uit

Eenvoudig maar krachtig: Met het framework houdt u niet alleen uw huidige optimalisatiegevallen bij, maar ook de prestaties van uw lopende WordPress projecten. Dit is vooral zinvol als u veel sites tegelijk beheert en uw optimalisatieproces beter wilt begrijpen.

Als u nog vragen heeft over het Performance Framework, laat dan een reactie achter of stuur me direct een e-mail .

RAIDBOXER van het eerste uur en Head of Support. Bij Bar- en WordCamps praat hij het liefst over PageSpeed en website-performance. De beste manier om hem om te kopen is met een espresso - of Beierse Brezel.

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.