Het Raidboxes WordPress prestatieraamwerk

Alle laadtijden duidelijk zichtbaar: het WordPress-Performace-Framework

Prestatiecontroles zijn tijdrovend. Vooral als u niet slechts één, maar meerdere pagina's tegelijk optimaliseert. Daarom moet duidelijk zijn welke optimaliseringsmaatregelen überhaupt de moeite waard zijn en waarmee je tegen windmolens vecht. En natuurlijk moet je overzicht houden. Vandaag heb ik een raamwerk waarmee u al uw optimaliseringsmaatregelen precies kunt vastleggen en precies kunt bepalen welke maatregelen werkelijk ten goede komen aan de laadtijd van uw website.

Of Webpagetest, Google Test Mijn Site of Google PageSpeed Insights - Intussen staan u als webmaster een hele reeks hulpmiddelen ter beschikking waarmee u de laadtijd van uw webpagina's in detail kunt meten. Met name de Google-tools Test My Site (voor mobiele pagina's) en PageSpeed Insights(voor mobiele en desktopversies) geven u concrete tips en aanwijzingen waarmee u de laadtijd van uw webpagina's kunt verkorten: Caching instellen, afbeeldingen verkleinen, CSS bestanden minimaliseren.

Hetzelfde geldt voor monitoringtools die de PageSpeed-ratings en de laadtijden van uw pagina's met regelmatige tussenpozen registreren.

Dus u begint alle gebruikelijke maatregelen tot in de kleinste details uit te voeren en aan het eind realiseert u zich dat uw pagina nu daadwerkelijk veel sneller laadt. Zeer aangenaam. Maar welke maatregel was uiteindelijk het belangrijkst?

Dat weten we uit ervaring: Niet alle optimaliseringsmaatregelen zijn zinvol

Bij meer dan 450 gedetailleerde prestatieanalyses hebben wij de ervaring opgedaan dat de werkelijk relevante problemen niet altijd worden aangepakt. Resultaat: er wordt bijvoorbeeld veel tijd en geld besteed aan het opzetten van een CDN, hoewel dit uiteindelijk geen prestatievoordeel oplevert (bijv. omdat de bezoekers uitsluitend uit Duitsland komen). Sommige ingrepen kunnen dus worden bespaard en de tijd kan zinvoller worden geïnvesteerd.

Juist met het oog hierop hebben wij intern een klein kader gebouwd waarmee wij de resultaten van onze eigen prestatie-optimalisaties controleren. Hiermee kunnen wij precies zien welke optimaliseringsmaatregelen tot welke resultaten hebben geleid. En we gebruiken het ook om de invloed van plugins en thema's op de paginaprestaties te meten. 

Dus vandaag ga ik het je laten zien:

Hogere ranking en conversie met betere WordPress prestaties

Dat de laadsnelheid van een pagina een rankingfactor is, werd al in 2010 officieel door Google bevestigd en is dus eigenlijk oude koek. Hoe sneller de pagina is, hoe beter hij zal scoren.

Klinkt banaal, maar je moet het je eigen maken.

Google zelf beveelt bijvoorbeeld aan om als ideale waarde voor de Tijd tot eerste byte (TTFB), d.w.z. de tijd tot de server antwoordt, is 200 milliseconden.

Raidboxes WordPress Performance Framework foutmelding van Google PageSpeed Insights betreffende TTFB
Dit bericht van Google PageSpeed Insights wordt alleen weergegeven als de TTFB van uw pagina korter is dan 200 milliseconden.

De correlatie tussen de laadtijd van een website en de ranking op Google werd in 2013 ook onafhankelijk bewezen door Moz, een van de Amerikaanse grote spelers op het gebied van SEO. In deze twee studies vinden de collega's een sterke correlatie tussen rangorde en TTFB:

Interessant is dat de Amerikanen niet konden kon geen verband tussen de totale laadtijd van de pagina en de pagerank! Zo ziet u maar: niet elke optimalisatiemaatregel loont zich direct in termen van zoekmachineoptimalisatie.

De concrete WordPress prestaties zijn vooral relevant voor online bedrijven

Het onderwerp paginasnelheid is ook van enorm belang voor online bedrijven buiten zoekmachines om. De prestaties van WordPress zijn namelijk van invloed op de conversie en het gebruikersgedrag.

0,1 seconde meer = 1 procent minder omzet

Al in 2006 stelde Amazon door middel van A/B-tests vast dat een vertraging van 100 milliseconden bij het laden een gemiddeld verlies van 1 procent van de verkoop kan betekenen. Een seconde vertraging betekent voor Amazon een inkomstenderving van 1,6 miljard dollar per jaar.

In afgeslankte vorm geldt dit beginsel dus voor alle winkels: Als de shopper te lang op de pagina moet wachten, wordt de kans op een aankoop kleiner. De Google tool Test mijn site houdt hier al rekening mee in zijn invoermasker met de spreuk:

"De meeste sites verliezen de helft van hun bezoekers tijdens het laden."

Raidboxes wordpress performance framework de startpagina van google test mijn site
Naast het gezegde geeft Google Test my Site ook een waarde weer die aangeeft hoe groot de bouncekans van gebruikers is op een pagina omdat die te traag laadt.

Hetzelfde geldt voor inhoud: hoe trager de pagina, hoe minder hij wordt gelezen.

In 2016 testte de Financial Times hoe lezers reageren op een vertraging van één tot vijf seconden in de laadtijd.

Hieruit bleek dat hoe trager de pagina, hoe minder artikelen bezoekers lezen per bezoek. Dus zowel abonnementen als reclame-inkomsten hadden te lijden onder een trage site.

De conclusie van het mediabedrijf: zes maanden later was de website volledig vernieuwd, met de nadruk op de laadtijd van de pagina. Het herontwerp van een website en de optimalisering van de laadtijd ervan hebben dus alleen al bijgedragen tot de stimulering van de kernactiviteit uitgeverij.

Het verband is ook duidelijk in de dienstensector

De laadtijd van een website is ook belangrijk voor dienstverleners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het geval van de Canadese softwareontwikkelaar Intuit.Van 2012 tot 2013 slaagde de provider erin de laadtijd van zijn website met meer dan negen seconden te verbeteren.

En deze optimalisatie had ook tastbare zakelijke voordelen: Toen de laadtijd van de website nog meer dan zeven seconden bedroeg, kon het conversiepercentage met elke seconde vermindering met drie procentpunten worden verhoogd. Zelfs toen de laadsnelheid al onder de vier seconden lag, voegde elke seconde verbetering nog een procentpunt toe aan het conversiepercentage.

Laten we het samenvatten: Voor winkels, uitgevers en dienstverleners heeft de laadtijd van de website een aantoonbare invloed op de conversiepercentages. Om nog maar te zwijgen over de relevantie ervan als ranking factor.

Men vermoedt dat de reden hiervoor de perceptie van de gebruikers is. Deze bijdragen laten indrukwekkende voorbeelden zien:

Daarom is het belangrijk om bij het optimaliseren van de prestaties niet in schaduwbokswedstrijden verwikkeld te raken, maar echt te optimaliseren waar je de perceptie van de paginabezoeker positief kunt beïnvloeden.

Houd het overzicht, identificeer de stelschroeven: Dit is wat onze tool brengt

Dus, na alle feiten en cijfers, nu iets tastbaars. U kunt trouwens toegang krijgen tot het kader via een van de invoermaskers in dit artikel.

Maar wat zijn de concrete voordelen van het kader?

Bij het optimaliseren en analyseren van honderden WordPress sites hebben we gemerkt dat de analysetools GTmetrix en Webpagetest een testgeschiedenis aanmaken, maar dat dit al snel erg onoverzichtelijk wordt als je regelmatig meerdere sites test.

We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat vooral voor dunne pagina's plugins die CSS en JavaScript comprimeren niet altijd zinvol zijn. Tenminste niet als de pagina onder SSL draait en HTTP/2 gebruikt. U kunt zich nu de moeite besparen of de maatregelen op zijn minst op een laag pitje zetten.

Ons kader is gebaseerd op het Google-spreadsheetprogramma. Wij gebruiken zelf een semi-automatische variant waarbij de tests automatisch worden uitgevoerd met Webpagtest.

Wie kan het prestatiekader gebruiken

Vooral voor SEO's, bureaus, ontwerpers en consultants is het zinvol om veel pagina's tegelijk in beeld te hebben. Dit is ook waar wij het grootste voordeel zien: Met het kader kunt u verschillende maatregelen rechtstreeks tegen elkaar uittesten en systematisch nagaan wat voordelen oplevert en wat niet.

Hoe gebruik je het Raidboxes prestatiekader

De naam is een beetje lomp, maar het gebruik is vrij eenvoudig:

Stap 1: Zoek meetinstrument en verzamel basisgegevens

Om te beginnen verzamelt u alle laadtijden van uw pagina en noteert ze in de tabel. U kunt hiervoor Webpagetest, GTmetrix of Pingdom tools gebruiken. Wij bevelen Webpagetest aan. Het Google-instrument biedt gewoon de beste instelmogelijkheden voor een echt goede meting.

Zorg ervoor dat u de juiste spreadsheet kiest voor de test die u gebruikt. Welk instrument u ook gebruikt, de volgende waarden worden gewoonlijk geregistreerd: Time to First Byte, Start Render (tijdstip waarop de zichtbare opbouw van de pagina begint) en de Load Time (hoe snel de pagina laadt in de perceptie van uw gebruikers). Waarden zoals de waargenomen laadtijd worden automatisch door het hulpmiddel berekend.

Het is ook belangrijk de URL van de pagina en de datum van de meting te noteren.

Stap 2: Optimaliseren en opnieuw meten

Nu voer je je optimalisatiemaatregel uit (bijv. comprimeer je je afbeeldingen), doe je nog een meting met dezelfde tool en voer je de waarden in de overeenkomstige velden in. Het kader berekent nu automatisch of – en zo ja, met hoeveel – de individuele waarden zijn veranderd. Het is natuurlijk belangrijk dat er geen andere wijzigingen aan de pagina zijn aangebracht.

Dat is het. Er hoeft niets meer te worden opgemerkt. Hoewel we nog een tip hebben op dit punt:

Het is belangrijk dat u altijd meerdere meetruns uitvoert. Alleen op deze manier en door het berekenen van gemiddelden kan men tot redelijk betrouwbare waarden komen. De collega's van HootProof leggen uit waarom in hun grote "WordPress optimalisatie gids". In ons artikel over het gebruik van Webpagetest of in ons e-book over prestaties laten wij ook zien hoe u met het Google-hulpprogramma op betrouwbare wijze goede meetwaarden kunt produceren.

Klik door en probeer het uit

Eenvoudig maar krachtig: Met het framework houdt u niet alleen een overzicht van uw huidige optimalisatiegevallen, maar ook van de prestaties van uw lopende WordPress-projecten. Dit is vooral zinvol als u veel sites tegelijk beheert en uw optimalisatieproces beter wilt begrijpen.

Als u nog vragen heeft over het Performance Framework, laat dan een reactie achter of stuur me direct een e-mail .

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.