Onderzoek toont: slechts 0,1 % gaat akkoord met rechtsconforme cookie-banners

Leefke Krönke Laatst bijgewerkt op 21.10.2020
5 Min.
cookie banner studiebijdrage foto

Volgens een recente studie van de Ruhr-Universität Bochum en de Universiteit van Michigan voldoen de meeste cookie-banners op Europese websites niet aan de regels voor gegevensbescherming. Bovendien blijkt uit de resultaten van het onderzoek welke cookies bezoekers van websites geneigd zijn af te wijzen en welke ze eerder zullen accepteren.

Disclaimer: Deze blogpost is geen juridisch advies. In het WordPress hoster kader van onze werkzaamheden hebben wij ons zeer intensief beziggehouden met de in de EU geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Maar we zijn geen advocaten of deskundigen op het gebied van gegevensbescherming. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons geleverde inhoud.

Er is nog steeds onduidelijkheid over cookies

Sinds 25 mei 2018 is de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in alle lidstaten van de Europese Unie van kracht. Dit betekent dat bij niet-naleving hoge boetes kunnen worden opgelegd. Het doel van de AVG is de persoonsgegevens in alle lidstaten van de EU in gelijke mate te beschermen en de rechten van internetgebruikers te versterken door de gegevensbescherming te standaardiseren. 

Aangezien de richtlijnen van de AVG deels verschillende interpretaties, is de huidige juridische situatie met betrekking tot het gebruik van cookies allesbehalve duidelijk. Deze onzekerheid komt tot uiting in de talloze variaties van de cookie-berichten op Europese websites.

Welke dingen je moet overwegen bij het implementeren van een cookie-opt-in, heeft de advocaat Mario Steinberg ons verteld in zijn gastartikel "Cookie Banner - Maar goed!" verraden.

De zogenaamde E-Privacy-regelgeving is bedoeld om de AVG bestaande wetgeving in dit opzicht verder te verduidelijken en aan te vullen. Aangezien veel inhoudelijke kwesties en discussiepunten van de verordening momenteel nog moeten worden opgehelderd, zullen website-exploitanten er waarschijnlijk pas in 2020 mee worden geconfronteerd. Dit betekent echter niet dat je je er nu niet op moet voorbereiden!

Daarnaast is er een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) van 29 juli 2019. Cookie-Opt-ins voor het dunnere werk heeft uitgelegd. Deze informatie lijkt echter bij lange na niet alle website-exploitanten te hebben bereikt. Dat is tenminste wat een studie suggereert, die ik u in het navolgende wil presenteren.

Studie onderzoekt interactie met cookie banners

Onderzoekers van de Ruhr-Universität Bochum en de Universiteit van Michigan hebben 1.000 cookie hints geanalyseerd om te weten te komen hoe de implementatie van cookie banners er momenteel uitziet in de EU. In hun onderzoek hebben ze onder andere gekeken naar de plaatsing van de banners, het aantal keuzemogelijkheden en of gebruikers werden aangespoord om in te stemmen ("nudging"). 

cookie banner studie utz et al
Bron: https://twitter.com/mrtn3000/status/1158303292209999872

Daarnaast hebben we over een periode van 4 maanden, met meer dan 80.000 unieke bezoeken aan een Duitse winkelwebsite, onderzocht hoe gebruikers omgaan met verschillende variaties van cookies.

Het doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe je een cookie-banner kunt ontwerpen die gebruikers motiveert om er op een zinvolle manier mee om te gaan in plaats van weg te klikken of de pagina te verlaten.

Een van de bevindingen van het onderzoek is dat er waarschijnlijk zorglijnen op het voorhoofd van veel site-exploitanten en marketingmanagers zullen ontstaan. Want: het toestemmingspercentage voor tracking was het laagst voor wettelijk conforme cookiebanners.

Concreet gaat het onderzoek in op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Heeft de positie van de cookiebanner invloed op het al dan niet akkoord gaan van een bezoeker?
  2. Heeft het aantal keuzes of voorgevulde checkboxen ("nudging") invloed op de gebruikersinteractie?
  3. Heeft het bestaan van een link naar de privacyverklaring of de term "cookies" invloed op de beslissing van de gebruiker?

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Plaatsing

Uit het onderzoek bleek dat 58 procent van de cookie-banners onderaan het scherm worden geplaatst en 93 procent van de banners de interactie met de site niet blokkeren. Daarnaast heeft de positie invloed op de interactie: de cookie-banners in het onderste, linkse deel van het scherm krijgen de meeste aandacht. 

Selectiemogelijkheden

86 procent van de cookiebanners biedt geen enkele keuze, maar informeert de gebruikers alleen over het gebruik van cookies. Daarnaast probeert de meerderheid van de banners (57%) de gebruikers te overtuigen om in te stemmen ("nudging"). Dit gebeurt bijvoorbeeld door de OK-knop, die alle voorgevulde cookies bevestigt, visueel te markeren en de meer geavanceerde opties te vergrijzen.

Wat is de invloed van selectie op de interactie? Bij complexere selectiemogelijkheden (bijvoorbeeld verschillende categorieën van cookies die actief moeten worden geselecteerd), accepteren de meeste websitebezoekers de cookies niet. Als de checkboxen echter al zijn ingevuld en het ontwerp de nadruk legt op toestemming, nemen veel gebruikers de (gegevensbeschermingsonvriendelijke) standaardinstellingen over. Er vindt een hoge mate van interactie plaats met binaire selectiemogelijkheden (één knop voor het accepteren en één knop voor het weigeren van alle cookies).

De onderzoekers vonden ook dat de term "cookies" in de banner de acceptatie vermindert. Dit suggereert dat gebruikers iets negatiefs of onbetrouwbaars associëren met het woord "cookies". Een alternatieve rubriek voor de cookie-banner zou dus "Gebruik van persoonlijke gegevens" of "Privacy-instellingen" kunnen zijn.   

Hoewel 92 procent van de onderzochte cookie-meldingen een link naar de gegevensbeschermingsverklaring bevat, vermeldt slechts een derde (39 procent) het doel van de gegevensverzameling of informatie over wie toegang heeft tot de gegevens (21 procent).

De De onderzoeksgroep concludeert dat slechts een fractie van de gebruikers (<0,1%) 

Volgens een Facebookberichten van advocaat Dr. Thomas Schwenke, is echter nog niet door de rechtbank beslist of de checkboxen van de individuele cookie-categorieën al dan niet vooraf zijn ingevuld. Totdat deze vraag in de rechtbank is opgehelderd, zullen de meeste webmasters waarschijnlijk kiezen voor de voorgevulde variant.

eugh optin WordPressborlabs cookie blog

Conclusie 

Samenvattend toont het onderzoek aan dat de plaatsing, het type opt-in procedure en het ontwerp van de banner een significante impact hebben op de interactie van de bezoekers van de website. De verschillen in gebruikersinteractie met de banner varieerden van 5 tot 55 procent.

In het algemeen geldt dat hoe meer keuzemogelijkheden er in een cookiewedstrijd worden geboden, hoe groter de kans is dat gebruikers het gebruik van cookies zullen afwijzen. Als er geen selectievakje is ingevuld voor verschillende mogelijke categorieën cookies (die volgens de AVGstandaardinstelling "privacy" moeten worden gegeven), zou minder dan 0,1 procent van de bezoekers akkoord gaan met alle cookies. 

Wat vindt u van de resultaten van het onderzoek? Heeft u al een waterdichte cookie-tag in gebruik of wacht u op de e-privacy regeling? Ik ben blij met uw opmerking!

———

Bron: De resultaten van de studie zullen binnenkort worden gepubliceerd in een document getiteld "(On)geïnformeerde toestemming: Studie GDPR Toestemmingskennisgevingen in het veld", dat in een voorlopige versie beschikbaar is. De auteurs van de krant zijn Christine Utz, Martin Degeling, Sascha Fahl, Florian Schaub en Thorsten Holz. De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van een Twitter Twitter Twitteraar door Martin Degeling. 

bijdragebeeld: Nadine Shaabana | Ontspatten

Gerelateerde artikelen

Commentaar op dit artikel

Schrijf een opmerking

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met * gemarkeerd.