Quick Fixes hervorming omzetbelasting

Quick Fixes vanaf 2020: het begin van de grote EU-btw-hervorming

De EU zal tussen 2022 en 2024 een uitgebreide btw-hervorming doorvoeren. Om tegen die tijd meer duidelijkheid te verschaffen over ketentransacties, intracommunautaire overdrachten en consignatievoorraden, zullen er zogenaamde "quick fixes" als onmiddellijke maatregelen worden genomen.

Wat zijn deze snelle oplossingen?

De huidige BTW-regels van de Europese Unie zijn in feite alleen maar een tijdelijke oplossing van de EU - hoewel ze al tientallen jaren van kracht zijn. Met een actieplan van de Unie, de zogenaamde Quick Fixes, wil zij nu voldoen aan de nieuwe eisen van internationale netwerken en digitalisering - en daarnaast een eenvoudiger beginsel voor de BTW in Europa creëren dat misbruik moet beperken. In dit artikel willen we jou laten zien wat dit betekent, welke stappen nodig zijn en hoe jij er uiteindelijk van kunt profiteren.

Vóór de quick fixes voor 2020 was er op 1 januari 2019 al een wetswijziging voor online platforms en Duitse winkeliers: sindsdien is niet langer de winkelier zelf aansprakelijk voor onbetaalde btw, maar het online platform. Als gevolg hiervan zullen Amazon, eBay & Co. in de toekomst een certificaat conform artikel 22f nodig hebben om te bewijzen dat de handelaar de btw correct heeft betaald.

De komende hervorming heeft onder meer gevolgen voor het beginsel van het land van bestemming. Dit wordt in zoverre gewijzigd dat de belastingvrijstelling niet langer geldt in het land van oorsprong van een intra-EU (of intracommunautaire) levering. In plaats daarvan zal BTW worden geheven in het land van de onderneming die de levering ontvangt. Wat derde landen betreft, blijft de huidige regelgeving echter van kracht.

Snelle oplossingen als onmiddellijke maatregel tegen misbruik

De quick fixes zijn slechts een eerste stap naar een nieuwe, definitieve regeling van de belasting over de toegevoegde waarde in Europa. Zij zullen op 1 januari 2020 in werking treden in de vorm van onmiddellijke maatregelen. In de jaren 2022 tot 2024 moeten alle maatregelen uiteindelijk in werking treden en moeten de uniforme wetten juridisch bindend worden.

Het belangrijkste doel van de noodmaatregelen is het voorkomen van fraude en misbruik. Met name de intracommunautaire handel in goederen moet van de veranderingen profiteren doordat ze vereenvoudigd is en misbruik bemoeilijkt wordt.

Vanaf 2020 zullen er dus veel vernieuwingen zijn met betrekking tot het Europese btw-stelsel, bijvoorbeeld op het gebied van ketentransacties, intracommunautaire leveringen en consignatievoorraden. Ik zal zo meteen uitleggen wat hiermee bedoeld wordt.

Welke snelle oplossingen zijn binnenkort beschikbaar?

Hieronder vatten we de veranderingen van de hervorming voor jou samen. We geven graag een overzicht van wat je vanaf 1 januari 2020 in jouw bedrijf moet weten - zodat je

 1. belastingen bespaart,
 2. rechtszeker kunt werken en
 3. je de moeite kunt besparen om zelf de nieuwe jurisprudentie te bestuderen.

EU-brede richtlijnen voor ketentransacties

lijn infobox

Definitie: Serietransactie
Bij een serietransactie zijn niet slechts twee ondernemingen bij een levering betrokken. Bovendien helpt een tussenpersoon bij het vervoer van de goederen. Men spreekt van een serietransactie wanneer hetzelfde artikel de ene na de andere wordt geleverd en rechtstreeks van de eerste leverancier naar de laatste koper wordt vervoerd.

lijn blauw
Wat is een serietransactie?
Zo kan een ketentransactie worden uitgebeeld.

Voor het eerst zal een EU-brede richtlijn over de belasting van middelgrote bedrijven worden ingevoerd als onderdeel van de snelle oplossingen. Tot nu toe waren de belastingen verschillend samengesteld afhankelijk van de EU-lidstaat - ondanks dezelfde situatie.

De situatie is anders als het vervoer van de tussenpersoon voor de rekening van de eerste of de laatste handelaar is: in dit geval wordt de verzending van de goederen toegeschreven aan de eerste of laatste handelaar.

Wat betekent dit voor jou en je webwinkel?

Onlinehandelaren moeten hun interne procedures en processen met het oog op de komende veranderingen heroverwegen. Moeten er interne aanpassingen worden gedaan? Moeten de internationale verkopen opnieuw worden berekend vanwege de hervorming?

In het algemeen zijn de quick fixes bedoeld om de afwikkeling van de belasting over de toegevoegde waarde voor onlinehandelaren kosteneffectiever en eenvoudiger te maken. En iedereen die op tijd informatie inwint, kan er zeker van profiteren.

Hoe intracommunautaire leveringen worden vrijgesteld van belasting

lijn infobox

Definitie: intracommunautaire levering
Een intracommunautaire levering is een grensoverschrijdende levering van goederen en producten binnen de EU. Deze is vrijgesteld van omzetbelasting.

lijn blauw

In de toekomst zullen strengere voorwaarden gelden voor de belastingvrijstelling van intracommunautaire leveringen. De materiële voorwaarden voor de belastingvrijstelling van deze leveringen worden als volgt aangevuld:

 • Het BTW-ID van de koper is beschikbaar.
 • De afnemer is voor BTW-doeleinden geregistreerd in een andere EU-lidstaat dan het land van oorsprong van de verzending.
 • Het BTW-ID wordt geregistreerd in het VIES-systeem (ook wel VIES-systeem genoemd).
 • De levering is correct samengevat.

Indien de koper geen geldig BTW-identificatienummer heeft, wordt de intracommunautaire levering onmiddellijk belastingplichtig. Op dit moment is de enige sanctie dat er boetes verschuldigd zijn als de regeling niet wordt nageleefd. Er is tot nu toe geen sprake van een belastingverplichting.

Wat betekent dat concreet?

Voor u als exploitant van een B2B-onlinewinkel betekent dit dat u nu op veilig moet spelen bij het aanvragen van de btw-identificatie. Als hier fouten worden gemaakt, dreigt een belastingschuld - en dus een reëel verlies van geld. Om ervoor te zorgen dat alle informatie in het overzicht van intracommunautaire leveringen correct is, kunnen nieuwe interne structuren en processen nodig zijn - bijvoorbeeld om de btw-identificatie van de koper op een veilige en regelmatige manier te kunnen opvragen met behulp van WooCommerce en German Market.

Bewijsmateriaal van belanghebbende partijen

Bovendien vereisen de Quick Fixes dat beide partijen bij een intracommunautaire levering bewijs leveren. Het spreekt voor zich dat deze niet met elkaar in tegenspraak mogen zijn. Deze bewijzen kunnen van verschillende aard zijn: of het nu gaat om CMR-vrachtbrieven, facturen van de expediteur, cognossementen of luchtvrachtfacturen.

Vervangende documenten voor bewijsstukken

Indien echter slechts één bewijsstuk beschikbaar is, kunnen de volgende documenten dienen als vervanging van het tweede bewijsstuk:

 • Bankdocumenten waaruit blijkt dat de zending is betaald of een verzekeringsbewijs voor de verzending.
 • Officiële documenten, bijvoorbeeld van een notaris, waaruit blijkt dat de goederen in de lidstaat van bestemming zijn aangekomen.
 • Een door een entrepothouder in de lidstaat van bestemming ondertekend ontvangstbewijs ter bevestiging van de opslag van de goederen.

Voor- en nadelen van de innovatie

De nieuwe regeling heeft de volgende voor- en nadelen voor Nederlandse bedrijven:

Een negatief aspect is de toegenomen administratieve last, aangezien in de toekomst twee documenten of bewijzen vereist zullen zijn.

Positief is aan de andere kant dat door de standaardisatie van de regelgeving het niet meer nodig is om de wetten van de afzonderlijke EU-lidstaten te bestuderen. In plaats daarvan is er een eenvoudigere, uniforme oplossing. Ook belastingfraude kan worden bestreden en een eerlijke markt kan worden bevorderd.

voorraad

Gestandaardiseerde voorschriften voor consignatievoorraad

Als we kijken naar de grensoverschrijdende uitrusting van consignatie-entrepots, stuiten we in heel Europa op verschillende regelingen en bewijsverplichtingen.

lijn infobox

Definitie: Consignatie-entrepot
Consignatie-entrepots zijn entrepots die zich in de nabijheid van (d.w.z. ten minste in dezelfde staat als) de afnemer bevinden. Hier blijven de goederen in de inventaris van de verkoper tot de koper ze verwijdert.

lijn blauw

Met de invoering van de quick fixes voor de belasting over de toegevoegde waarde in 2020 zal een nieuwe Europese richtlijn in werking treden die concurrentievervalsing in de toekomst zal uitsluiten en een duidelijker en eenvoudiger beeld van de regelgeving zal geven. Het maakt niet uit in welke lidstaat van de Europese Unie een ondernemer is gevestigd.

Zo waren er bijvoorbeeld tot nu toe onopgeloste vragen over de vaststelling van de maatstaf van heffing bij een intracommunautaire aankoop en de daaropvolgende levering.

Wat zal er veranderen?

Dankzij de nieuwe wetten is de leverancier in het land van bestemming ontheven van enkele registratie- en aangifteverplichtingen. Intracommunautaire leveringen kunnen in de toekomst onder de volgende omstandigheden worden aangenomen:

 • De goederen worden aan een consignatiedepot in een andere lidstaat geleverd en van daaruit aan een andere onderneming geleverd.
 • De leverancier is niet gevestigd in een lidstaat van bestemming of daar in de oprichting van een vaste vestiging, waar de producten naartoe worden vervoerd.
 • De leverancier kent de identiteit en het BTW-identificatienummer van de afnemer al.
 • De leverancier en de afnemer hebben elk een apart register.
 • De goederen moeten binnen een jaar na plaatsing in de consignatievoorraad aan de klant worden geleverd.

In dit geval vindt de intracommunautaire levering en verwerving pas plaats bij de uitslag van de goederen uit de consignatievoorraad. Dit maakt het mogelijk om de BTW-registratie van de eerste ondernemer in het land van bestemming te vermijden.

Stel dat de artikelen over een periode van twaalf maanden naar het land van opslag worden teruggestuurd en dat het proces dienovereenkomstig wordt geregistreerd: in dit geval is er geen sprake van een verzending, ook al wordt aan de eisen voldaan. Als gevolg daarvan is de uitstelperiode tussen de opslag en de uitslag van de goederen uniform vastgesteld op twaalf maanden.

Bovendien is het nu mogelijk de koper door een andere koper te vervangen - op voorwaarde dat deze wijziging in het register wordt ingeschreven en ook aan de andere voorwaarden is voldaan.

Uiteindelijk is het dus voordelig voor de betrokken partijen om flexibeler en met meer rechtszekerheid te kunnen handelen als zij de consignatievoorraad voor BTW-doeleinden willen beoordelen.

Voordelen en nadelen van de belastinghervorming?

Voordelen

 • Strengere straffen voor belastingfraude
 • Eerlijke concurrentie
 • Hogere drempelbedragen
 • Duidelijke definitie van consignatievoorraden en ketentransacties

Nadelen

 • Administratieve inspanning
 • Meer controle en bewijs

Conclusie: Quick Fixes zijn nog niet het einde

Samengevat betekent dit dat de quick fixes met betrekking tot de btw nu zorgen voor duidelijke voorwaarden in de hele Europese Unie: niet meer langdurig onderzoeken als je met een nieuwe EU-lidstaat gaat samenwerken, geen duur juridisch advies en een aanzienlijk lager risico bij de afwikkeling.

Tenslotte zijn de geldende wetten uit Nederland bekend en in heel Europa van toepassing.

Maar het is ook duidelijk dat de quick fixes slechts een eerste stap zijn in de BTW-hervorming en niet het einde zijn. De Europese Unie streeft naar een volledig uniforme hervorming voor de jaren 2022 tot 2024. Tot die tijd geven de quick fixes aan welke richting het opgaat - ongeacht welke lidstaat erbij betrokken is.

Helaas is het onderwerp "snelle oplossingen" vrij ingewikkeld, vooral in het begin, en vereist het enige kennis van belastingen. Als je nog vragen hebt of iets is nog onduidelijk, voel je vrij om een reactie achter te laten!

Afbeeldingen: Hallo ik ben Nik | Unsplash, hellotax

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.