Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?

Google veroorzaakte nogal wat opschudding met de officiële aankondiging van de Core Web Vitals. De zoekmachinegigant heeft metriek ingevoerd om de bruikbaarheid van een pagina te controleren en te evalueren, wat ook een invloed zal hebben op de ranking van Google: LCP, FID en CLS zijn de eerste kernwebvitalen en er zullen nog meer metingen volgen. In deze blogbijdrage komt u te weten wat er precies achter deze drie afkortingen schuilgaat, hoe en waar ze kunnen worden gemeten en waarom u de Core Web Vitals nu al in de vingers moet krijgen. Naast alle achtergrondinformatie over LCP, FID & CLS, krijgt u ook uw eerste praktische optimalisatietips.

De huidige hype rond de Core Web Vitals

Google veroorzaakte nogal wat opschudding met zijn Webmasters blog artikel"Evaluating page experience for a better web" van 28 mei 2020. De zoekmachinegigant kondigde daar aan dat het het rangschikkingsalgoritme in de categorie gebruiksvriendelijkheid in de loop van een Google-update zou verbeteren en presenteerde de zogenaamde Core Web Vitals als (deels nieuwe) maatstaven voor het meten van de gebruikerservaring. 

Het is geen geheim dat websites niet alleen voor zoekmachines moeten worden geoptimaliseerd, maar ook voor gebruikers. Wat heb je aan een goede positie in de zoekresultaten als je bezoekers de site verlaten zonder iets gedaan te hebben? Het is echter niet alleen de inhoud die bepaalt of veel mensen vinden wat ze zoeken op uw website. Gebruiksvriendelijkheid is ook doorslaggevend wanneer het erom gaat of de gebruikers zich op hun gemak voelen op de site en er hun weg vinden, of dat zij volgens het klik-en-klik-principe snel weer vertrekken en alternatieven gaan verkennen. Gebruikers die snel vinden wat ze zoeken in de zoekresultaten zijn tevreden Google-klanten - het is dus duidelijk dat de zoekmachinegigant ook geeft om de gebruikerservaring. 

Waarom maakt het Google-artikel dan zo'n furore? Omdat Google updates bijna nooit worden aangekondigd en als ze dat wel doen, dan zeker niet met zo'n lange aanlooptijd. De update zou pas volgend jaar worden uitgerold en er zou 6 maanden van tevoren een extra herinnering komen. 

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?

Een opmerking over de timing van de kernwebvitalen van de Google Webmasters Blog

Daar komt nog de - nogal lugubere - naam bij van de metriek die centraal staat in de update: Core Web Vitals - zijn dus niet alleen "vitale organen" van een website, maar zelfs de "kernstukken" van de "vitale organen" van een website. 

Duidelijker kan Google het bijna niet maken: de Google Page Experience Update en de daaraan gekoppelde Core Web Vitals worden heel belangrijk voor webmasters en SEO's. Maar wat zijn de Core Web Vitals eigenlijk?

LCP, FID & CLS - Drie eerste kernwebvitalen en er volgen er nog meer

Kortom, Core Web Vitals zijn meetgegevens die universeel relevante facetten van de gebruikerservaring op een website meten, ongeacht de locatie en context van de gebruiker. 

Momenteel vermeldt de Core Web Vitals drie metriekwaarden, namelijk...

  • Grootste inhoudsloze verf (LCP)
  • Eerste ingangsvertraging (FID) en
  • Cumulatieve Lay-out Verschuiving (CLS).

De metriek meet verschillende facetten van de gebruikerservaring van een website: Terwijl de LCP gericht is op de laadtijd, gaat de FID over interactiviteit. De CLS meet op zijn beurt de visuele stabiliteit van een website. 

In wezen hebben alle 3 de meeteenheden echter betrekking op dezelfde vraag: Wat zorgt ervoor dat websitebezoekers geen actie uitvoeren op de website tijdens het laadproces? De Core Web Vitals geven de volgende antwoorden op deze vraag: 

  1. De pagina laadt niet goed of niet snel genoeg (LCP). 
  2. De pagina laadt, maar ik kan niet communiceren ondanks klikken of duwen (FID).
  3. De pagina laadt en ik kan klikken, maar de klik leidt niet tot de gewenste interactie (CLS).

Hoewel LCP, FID en CLS pas in 2021 echt relevant zullen worden, zijn zij nu al beschikbaar in sommige analyse-instrumenten. Core Web Vitals kunnen bijvoorbeeld worden bekeken in Google Search Console, Google PageSpeed Tools, Lighthouse en Webpagetest.org. Er is dus meer dan één manier om een Core Web Vitals rapport te krijgen.

Google heeft ook al aangekondigd dat het niet bij de drie metriek zal blijven. Enerzijds moeten de Core Web Vitals in hun overweging worden gecombineerd met de reeds bestaande zoeksignalen van Google voor de website-ervaring, namelijk:

  • Mobielvriendelijk
  • Veilig surfen
  • HTTPS en 
  • Intrusieve Interstitiële Richtlijnen
Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
Zoek Pagina Ervaring Grafiek van de Google Webmasters Blog

Bovendien moeten de Web Core Vitals jaarlijks worden bijgewerkt en uitgebreid. Maar dat is nog maar de vraag. Dus laten we nu eens kijken naar wat we al hebben: LCP, FID en CLS.

Grootste inhoud verf - LCP Definitie

De LCP meet hoeveel tijd er verstrijkt totdat het grootste inhoudsblok binnen het weergavegebied is gerenderd en dus zichtbaar is. Waarom wordt precies het grootste zichtbare inhoudselement waargenomen in het LCP? Omdat Google de laadtijd als de belangrijkste beschouwt, omdat deze het meest overeenkomt met de laadtijdperceptie vanuit het oogpunt van de gebruiker - namelijk de duur vanaf de klik op het zoekresultaat tot het moment waarop het relevante deel van een website zichtbaar is.

Meestal is het grootste inhoudselement een afbeelding, een video of een groter tekstgedeelte. Welk inhoudselement specifiek werd gebruikt om de LCP van een individuele URL te meten, kan gemakkelijk worden gezien in PageSpeed Insights gemakkelijk kan worden gezien.

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
Grootste Contentful Paint gevonden in PageSpeed Insights

Google geeft ook zeer specifieke afbakeningslijnen om de LCP evalueerbaar te maken: De laadtijd van het grootste inhoudsblok in de viewport is goed als die onder de 2,6 seconden ligt. Optimalisatie is nodig voor laadtijden van 2,6 en minder dan 4 seconden. Als de LCP meer dan 4 seconden bedraagt, wordt hij als slecht geclassificeerd. 

grootste inhoudsstof LCP
LCP Grenss

Google noemt ook een limiet van 75 procent als verdere richtlijn: De LCP is, net als de andere Core Web Vitals, een kengetal gebaseerd op het paginaniveau. Als we naar het domein als geheel kijken, moet ten minste 75% van alle subpagina's een goede LCP hebben - d.w.z. minder dan 2,6 seconden. Deze limiet van 75 procent geldt ook voor de andere twee kernwebvitalen FID en CLS.

Vertraging eerste ingang - FID Definitie

De FID geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt tussen de eerste interactie van de gebruiker met een website en het moment waarop de browser op deze interactie reageert. 

Interactie omvat bijvoorbeeld het klikken op een knop of link, het invoeren van tekst in een leeg veld, navigeren door te klikken in een uitklapmenu en nog veel meer. Klikken en toetsaanslagen worden dus gemeten. Scrollen behoort echter niet tot de interacties die via de FID worden gemeten.

De FID is relevant als een gebruikerservaring metriek omdat gebruikers vaak op elementen klikken of soortgelijke acties uitvoeren tijdens het laadproces. Als de website niet reageert, worden zij onderbroken in hun gebruikerstraject. 

Google geeft opnieuw drie duidelijke drempelwaarden voor de FID. De FID moet minder dan 100 milliseconden zijn om als goed te worden beschouwd. Tussen 100 en 300 milliseconden is er behoefte aan optimalisatie. Een FID wordt als slecht beschouwd als er meer dan 300 milliseconden verstrijken tussen de eerste interactie van de gebruiker en de responstijd van de browser.

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
FID Limits

Cumulatieve Lay-out Verschuiving - CLS Definitie

Iedereen kent dit frustrerende moment wel: je komt op een pagina, ziet meteen waar je wilt klikken, en op het moment dat je klikt, verschijnt er een nieuw element, zoals een banner, die de lay-out verschuift en waar je in geval van twijfel onwillekeurig ook nog op klikt. De CLS is op het spoor van dit probleem. Het geeft aan hoe visueel stabiel een website is tijdens het laadproces.

De basis van de CLS-meting is de vermenigvuldiging van de zogenaamde afstandsfractie met de impactfractie. De waarden geven antwoord op twee verschillende vragen betreffende de verschuiving van de layout: De afstandsfractie geeft aan hoe groot of hoe ver de verschuiving van de layout is. De impactfractie geeft aan welk deel van het weergavegebied wordt beïnvloed door de lay-outverschuiving.

Het voorbeeld in figuur 1 helpt om dit te begrijpen: hier worden twee opeenvolgende frames vergeleken in een laadproces. Op frame A kunt u zien dat het gerenderde beeld precies de helft (50%) van de hele viewport inneemt - d.w.z. het weergavegebied van de pagina. In beeld B is het beeld precies ¼ (25 %) van het weergavegebied naar beneden verschoven. De afstandsfractie is dus 0,25. Voor de gebruiker is het zicht echter veranderd in ¾ (75%) van het hele kijkvenster als gevolg van de lay-outverschuiving. De impactfractie is dus 0,75. Vermenigvuldiging van de afstandsfractie en de impactfractie levert een layoutverschuivingscore van 0,1875 op.

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
CLS-voorbeeld

Volgens Google zijn alleen verschuivingen met een lay-outverschuivingsscore van minder dan 0,1 goed. Als de waarde groter is dan 0,25, wordt het als slecht beschouwd. Met 0.1875 is de score in het voorbeeld links dus in het middenveld en het optimaliseren waard.

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
CLS Limits

Eerste tips voor Core Web Vitals optimalisatie

Zoals gezegd, komt de Google Page Experience Update pas ergens in de loop van 2021 en krijgen we zes maanden van tevoren nog een heads-up. Er is dus nog geen acute noodzaak om actie te ondernemen om Core Web Vitals te optimaliseren. Bovendien moeten eerst voldoende gebruikersgegevens worden verzameld om de status van Core Web Vitals te kunnen aangeven. Dat dit nog steeds een werk in uitvoering is, blijkt ook uit het Core Web Vitals-rapport op PageSpeed Insights: Op dit moment kan men voor een evaluatie vaak alleen terugvallen op laboratoriumgegevens. Voor het gebied van de veldgegevens daarentegen ontbreekt het vaak nog aan voldoende gegevens over de gebruikers van Chroom.

Wie toch nu al aan de slag wil, kan bijvoorbeeld het Google Search Console-rapport gebruiken om te evalueren of en welke URL's het waard zijn om geoptimaliseerd te worden met betrekking tot de Core Web Vitals. De Google Search Console evalueert de hele website. Als u in het SGR getroffen URL's hebt geïdentificeerd, kunt u in de tweede stap concrete aanbevelingen voor actie ontvangen door deze URL's in te voeren in PageSpeed Insights . U kunt ook snel en gemakkelijk een snelle Core Web Vitals-controle van afzonderlijke URL's verkrijgen via de Web Vitals-extensie voor Chrome.

Kernwebvitalen als Google-rangschikkingsfactor: veel gedoe om niets?
Web Vitals Chrome Uitbreiding

Core Web Vitals - Zijn ze de hype waard?

Webmasters hebben dus al genoeg mogelijkheden via verschillende tools om optimalisatiemogelijkheden voor FID, LCP en CLS te identificeren. En Google heeft overduidelijk gemaakt dat de optimalisatie van de drie Core Web Vitals belangrijk wordt. 

Toch lijkt de nieuwe hype rond de Core Web Vitals ten dele wat overdreven. 

Enerzijds zijn twee van de drie metriekgegevens metriekgegevens die al bestonden voordat zij de titel "Core Web Vitals" kregen: FID en LCP zijn geen nieuwe waarden, maar hun belang is zeker opnieuw benadrukt door hun herclassificatie als kernwebvitalen. Cumulatieve Lay-out Verschuiving (CLS) is de enige metriek die werkelijk nieuw is. En toch geldt voor de CLS hetzelfde als voor de andere twee metrieken: dat websites niet alleen voor zoekmachines moeten worden geoptimaliseerd, maar ook voor gebruikers. En dat is geen nieuwigheid!

Anderzijds benadrukt Google zelf dat inhoud de meest doorslaggevende rankingfactor zal blijven:

Als een website bijzonder relevante inhoud heeft, maar slechts een matige Core Web Vitals Score, zal hij vrijwel zeker goed blijven scoren. De Google page experience wordt dan een doorslaggevend criterium in sterk concurrerende sectoren waar er meerdere websites zijn met een even goede inhoud.

Niettemin bieden de Core Web Vitals een zeer goede gelegenheid om presenteerbare evaluaties van de UX te maken aan de hand van harde kerncijfers met duidelijke grenzen. Op die manier kan zeer snel en duidelijk worden aangetoond of en in welke mate er problemen zijn op het gebied van gebruikerservaring en welke maatregelen nodig zijn om de pagespeed te optimaliseren of de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Nog vragen of feedback?

Hebt u verdere input over de Google Experience Update en de Core Web Vitals? We horen graag uw commentaar. Wil je meer tips over WordPress, online business en meer? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze nieuwsbrief.


Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.