Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?

Google veroorzaakte nogal wat opschudding met de officiële aankondiging van de Core Web Vitals. De zoekmachinegigant heeft metriek ingevoerd om de bruikbaarheid van een pagina te controleren en te evalueren, wat ook een invloed zal hebben op de ranking van Google: LCP, FID en CLS zijn de eerste kernwebvitalen en er zullen nog meer metingen volgen. In deze blogbijdrage kom je te weten wat er precies achter deze drie afkortingen schuilgaat, hoe en waar ze kunnen worden gemeten en waarom je de Core Web Vitals nu al in de vingers moet krijgen. Naast alle achtergrondinformatie over LCP, FID & CLS, krijg je ook je eerste praktische optimalisatietips.

De huidige hype rond de Core Web Vitals

Google heeft nogal wat opschudding veroorzaakt met zijn Webmasters blog artikel"Evaluating page experience for a better web" van 28. Mai 2020. De zoekmachinegigant kondigt aan dat het in de loop van een Google-update het ranking-algoritme zal verbeteren in de categorie bruikbaarheid en presenteert de zogenaamde Core Web Vitals als (deels nieuwe) metrics voor het meten van de gebruikerservaring. 

Het is geen geheim dat websites niet alleen moeten worden geoptimaliseerd voor zoekmachines, maar ook voor gebruikers. Wat heb je aan een goede positie in de zoekresultaten als je bezoekers de site verlaten zonder iets gedaan te hebben? Het is echter niet alleen de inhoud die bepaalt of veel mensen op je website vinden wat ze zoeken. Bruikbaarheid is ook doorslaggevend als het erom gaat of gebruikers zich op hun gemak voelen op de site en er hun weg vinden, of dat ze volgens het click-and-go-principe snel weggaan en op zoek gaan naar alternatieven. Gebruikers die in de zoekresultaten snel vinden wat ze zoeken zijn tevreden klanten van Google - het is dus duidelijk dat de zoekmachinegigant ook geeft om de gebruikerservaring. 

Waarom maakt het Google-artikel dan furore? Want Google updates worden bijna nooit aangekondigd en als ze dat wel doen, dan zeker niet met zo'n lange aanlooptijd. Het is de bedoeling dat de update pas volgend jaar wordt uitgerold en dat er 6 maanden van tevoren een extra herinnering komt. 

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?

Een opmerking over timing voor de Core Web Vitals van de Google Webmasters Blog

Daarbij komt nog de - nogal lugubere - naam van de metrics die centraal staan in de update: Core Web Vitals - zijn dus niet alleen "vitale organen" van een website, maar zelfs de "kernstukken" van de "vitale organen" van een website. 

Google kan het nauwelijks duidelijker maken: de Google Page Experience Update en de daaraan gekoppelde Core Web Vitals worden erg belangrijk voor webmasters en SEO's. Maar wat zijn de Core Web Vitals eigenlijk?

LCP, FID & CLS – Drie eerste kernwebvitalen en er volgen er nog meer

Kortom, Core Web Vitals zijn statistieken die universeel relevante facetten van de gebruikerservaring op een website meten, ongeacht de locatie en context van de gebruiker. 

Momenteel vermelden de Core Web Vitals drie statistieken, namelijk...

  • Grootste inhoudelijke verf (LCP)
  • Eerste invoervertraging (FID) en
  • Cumulatieve Lay-out Verschuiving (CLS).

De statistieken meten verschillende facetten van de gebruikerservaring van een website: Terwijl de LCP zich richt op de laadtijd, houdt de FID zich bezig met interactiviteit. De CLS meet op zijn beurt de visuele stabiliteit van een website. 

Maar in principe gaan alle 3 de statistieken over dezelfde vraag: Wat zorgt ervoor dat websitebezoekers tijdens het laden geen actie op de website uitvoeren? De Core Web Vitals geven de volgende antwoorden op deze vraag: 

  1. De pagina laadt niet goed of snel genoeg (LCP). 
  2. De pagina wordt geladen, maar ik kan niet communiceren ondanks klikken of duwen (FID).
  3. De pagina laadt en ik kan klikken, maar de klik leidt niet tot de gewenste interactie (CLS).

Hoewel LCP, FID en CLS pas in 2021 echt relevant worden, zijn ze nu al beschikbaar in sommige analyse-instrumenten. Core Web Vitals kan bijvoorbeeld worden bekeken in Google Search Console, Google PageSpeed Tools, Lighthouse en Webpagetest.org. Er is dus meer dan één manier om een Core Web Vitals rapport te krijgen.

Google heeft ook al aangekondigd dat het niet bij de drie metrieken zal blijven. Enerzijds moeten de Core Web Vitals in hun overweging worden gecombineerd met de reeds bestaande zoeksignalen van Google voor de website-ervaring, namelijk:

  • Mobiele vriendelijkheid
  • Veilig browsen
  • HTTPS en 
  • Indringende interstitiële richtlijnen
Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
Zoek Pagina Ervaring Grafiek van de Google Webmasters Blog

Bovendien moeten de Web Core Vitals jaarlijks worden bijgewerkt en uitgebreid. Maar dat is nog maar de vraag. Laten we dus voor nu eens goed kijken naar wat we al hebben: LCP, FID en CLS.

Grootste inhoudelijke verf - LCP-definitie

De LCP meet hoeveel tijd er verstrijkt tot het grootste inhoudsblok binnen het weergavegebied is gerenderd en dus zichtbaar is. Waarom wordt precies het grootste zichtbare inhoudselement in het LCP waargenomen? Omdat Google de laadtijd als de belangrijkste beschouwt, omdat deze het meest overeenkomt met de laadtijdperceptie vanuit het oogpunt van de gebruiker - namelijk de duur vanaf de klik op het zoekresultaat tot het moment waarop het relevante deel van een website zichtbaar is.

Meestal is het grootste inhoudselement een afbeelding, een video of een groter tekstgedeelte. Welk inhoudselement specifiek werd gebruikt om het LCP van een individuele URL te meten, is gemakkelijk te zien in PageSpeed Insights kan gemakkelijk gezien worden.

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
Grootste Contentful Paint gevonden in PageSpeed Insights

Google geeft ook heel specifieke afkapregels om het LCP evalueerbaar te maken: De laadtijd van het grootste inhoudsblok in de viewport is goed als die minder dan 2,6 seconden bedraagt. Optimalisatie is nodig voor laadtijden vanaf 2,6 en onder de 4 seconden. Als de LCP meer dan 4 seconden is, wordt hij als slecht geclassificeerd. 

grootste inhoudelijke verf LCP
LCP-limiets

Google noemt ook een limiet van 75 procent als verdere richtlijn: Het LCP is, net als de andere Core Web Vitals, een kengetal op paginaniveau. Als je het domein als geheel bekijkt, moet minstens 75 procent van alle subpagina's een goede LCP hebben - d.w.z. minder dan 2,6 seconden. Deze limiet van 75 procent geldt ook voor de andere twee Core Web Vitals FID en CLS.

Eerste ingangsvertraging - FID-definitie

De FID geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt tussen de eerste interactie van de gebruiker met een website en de reactie van de browser op deze interactie. 

Interactie omvat bijvoorbeeld het klikken op een knop of link, het invoeren van tekst in een leeg veld, navigeren door te klikken in een keuzemenu en nog veel meer. Klikken en toetsaanslagen worden dus gemeten. Scrollen is echter niet een van de interacties die via de FID worden gemeten.

De FID is relevant als een user experience metric omdat gebruikers tijdens het laden vaak op elementen klikken of soortgelijke handelingen verrichten. Als de website niet reageert, worden ze onderbroken in hun gebruikerstraject. 

Google geeft weer drie duidelijke drempelwaarden voor de FID. De FID moet minder dan 100 milliseconden zijn om als goed beschouwd te worden. Tussen 100 en 300 milliseconden is er behoefte aan optimalisatie. Een FID wordt als slecht beschouwd als er meer dan 300 milliseconden verstrijken tussen de eerste gebruikersinteractie en de reactietijd van de browser.

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
FID Limits

Cumulatieve Lay-out Verschuiving - CLS Definitie

Iedereen kent dit frustrerende moment wel: je komt op een pagina, ziet meteen waar je wilt klikken, en op het moment van klikken verschijnt er een nieuw element zoals een banner, waardoor de lay-out verschuift en waar je misschien zelfs onwillekeurig op klikt. De CLS zit op het spoor van dit probleem. Het geeft aan hoe visueel stabiel een website is in zijn laadproces.

De basis van de CLS-meting is de vermenigvuldiging van de zogenaamde afstandsfractie met de inslagfractie. De waarden geven antwoord op twee verschillende vragen over de verschuiving van de baan: De afstandsfractie geeft aan hoe groot of ver de verschuiving van de baan is. De impactfractie laat zien welk deel van het weergavegebied wordt beïnvloed door de lay-outverschuiving.

Het voorbeeld in Figuur 1 helpt dit te begrijpen: Hier worden twee opeenvolgende frames vergeleken in een laadproces. Op frame A kun je zien dat de gerenderde afbeelding precies de helft (50 %) van het hele viewport - d.w.z. het weergavegebied van de pagina - in beslag neemt. In frame B is het beeld precies ¼ (25 %) van het beeldscherm naar beneden verschoven. De afstandsfractie is dus 0,25. Voor de gebruiker is het zicht echter veranderd in ¾ (75%) van de hele viewport door de layoutverschuiving. De impactfractie is dus 0,75. Vermenigvuldiging van de afstandsfractie en de impactfractie levert een layoutverschuivingsscore op van 0,1875.

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
CLS voorbeeld

Volgens Google zijn alleen diensten met een layout shift score van minder dan 0,1 goed. Als de waarde groter is dan 0,25 wordt hij als slecht beschouwd. Met 0,1875 is de score in het voorbeeld links dus in het middenveld en het optimaliseren waard.

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
CLS Limits

Eerste tips voor Core Web Vitals optimalisatie

Zoals gezegd komt de Google Page Experience Update pas ergens in de loop van 2021 en krijgen we ook zes maanden van tevoren nog een heads-up. Er is dus nog geen acute noodzaak tot actie om Core Web Vitals te optimaliseren. Bovendien moeten eerst voldoende gebruikersgegevens worden verzameld om de Core Web Vitals status te kunnen aangeven. Dat dit nog een werk in uitvoering is, blijkt ook uit het Core Web Vitals rapport in PageSpeed Insights: Momenteel kan men voor een evaluatie vaak alleen terugvallen op laboratoriumgegevens. Voor het gebied van de veldgegevens ontbreekt het daarentegen vaak nog aan voldoende Chrome-gebruikersgegevens.

Wie nu toch aan de slag wil, kan bijvoorbeeld het Google Search Console rapport gebruiken om te beoordelen of en welke URL's de moeite waard zijn om te optimaliseren met betrekking tot de Core Web Vitals. De Google Search Console evalueert de hele website. Als je in de SGR getroffen URL's hebt geïdentificeerd, kun je in de tweede stap concrete aanbevelingen voor actie krijgen door deze URL's in te voeren in PageSpeed Insights . Je kunt ook snel en gemakkelijk een Core Web Vitals snelle controle van individuele URL's krijgen via de Web Vitals extensie voor Chrome.

Core Web Vitals als Google Ranking Factor: Much Ado About Nothing?
Web Vitals Chrome Extensie

Core Web Vitals - Zijn ze de hype waard?

Webmasters hebben dus al genoeg mogelijkheden via diverse tools om optimalisatiekansen voor FID, LCP en CLS op te sporen. En Google heeft overduidelijk gemaakt dat de optimalisatie van de drie Core Web Vitals belangrijk wordt. 

Toch lijkt de nieuwe hype rond de Core Web Vitals deels wat overdreven. 

Aan de ene kant zijn twee van de drie meetgegevens meetgegevens die al bestonden voordat ze de titel "Core Web Vitals" kregen: FID en LCP zijn geen nieuwe waarden, maar hun belang werd zeker opnieuw benadrukt door hun herindeling in de rangen van de Core Web Vitals. Cumulative Layout Shift (CLS) is de enige metriek die werkelijk nieuw is. En toch geldt voor de CLS hetzelfde als voor de andere twee maatstaven: dat websites niet alleen geoptimaliseerd moeten zijn voor zoekmachines, maar ook voor gebruikers. En dat is geen nieuwigheid!

Anderzijds benadrukt Google zelf dat inhoud de meest doorslaggevende rankingfactor zal blijven:

Als een website bijzonder relevante inhoud heeft, maar slechts een matige Core Web Vitals Score, zal hij vrijwel zeker goed blijven scoren. De Google Page Experience wordt dan een doorslaggevend criterium in sterk concurrerende sectoren waarin er meerdere websites zijn met even goede inhoud.

Niettemin bieden de Core Web Vitals een zeer goede mogelijkheid om presentabele evaluaties van de UX te maken met behulp van harde kengetallen met duidelijke grenzen. Zo kan heel snel en duidelijk worden aangetoond of en in welke mate er problemen zijn op het gebied van gebruikerservaring en welke maatregelen nodig zijn voor pagespeed optimalisatie of usability verbetering.

Verdere vragen of feedback?

Heb je verdere input over de Google Experience Update en de Core Web Vitals? We horen graag je commentaar. Wil je meer tips over WordPress, online zakendoen en meer? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze nieuwsbrief.


Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.