Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)

Laura Fazio Laatst bijgewerkt op 14.07.2021
8 Min.
Laatst bijgewerkt op 14.07.2021

Met de officiële aankondiging van de Core Web Vitals, heeft Google heel wat opschudding veroorzaakt. De zoekmachinegigant heeft metriek ingevoerd om de bruikbaarheid van een pagina te controleren en te evalueren, wat ook een impact zal hebben op de Google ranking: LCP, FID en CLS zijn de eerste kernwebvitalen en er zullen nog meer metingen volgen. Wat er precies achter deze drie afkortingen schuilgaat, hoe en waar ze kunnen worden gemeten en waarom u nu al met de Core Web Vitals aan de slag moet, komt u te weten in deze blogbijdrage. U krijgt ook wat achtergrondinformatie over LCP, FID & CLS en een aantal praktische optimalisatietips.

De huidige hype rond de Core Web Vitals

Met zijn Webmasters-blogartikel"Evaluating page experience for a better web" van 28 mei 2020 heeft Google heel wat stof doen opwaaien. Daar kondigt de zoekmachinegigant aan het rangschikkingsalgoritme in de categorie gebruiksvriendelijkheid in de loop van een Google-update te verbeteren en de zogenaamde Core Web Vitals te introduceren als (deels nieuwe) maatstaven om de gebruikerservaring te meten. 

Het is geen geheim dat websites niet alleen geoptimaliseerd moeten zijn voor zoekmachines, maar ook voor gebruikers. Wat heb je aan een goede positionering in de zoekresultaten als je bezoekers de site verlaten zonder iets gedaan te hebben? Het is echter niet alleen de inhoud die bepaalt of veel mensen vinden wat ze zoeken op uw website. Gebruiksvriendelijkheid is ook van cruciaal belang wanneer het erom gaat of de gebruikers zich op hun gemak voelen op de site en er hun weg vinden, of dat zij snel naar alternatieven zoeken volgens het "klik-en-klik"-principe. Gebruikers die snel vinden wat ze zoeken in de zoekresultaten zijn tevreden Google-klanten - het is dus duidelijk dat de zoekmachinegigant ook geeft om de gebruikerservaring. 

Waarom maakt het Google-artikel dan furore? Omdat Google-updates bijna nooit worden aangekondigd en als dat al gebeurt, dan zeker niet met zo'n lange aanlooptijd. Pas volgend jaar wordt de update uitgerold en er wordt 6 maanden van tevoren nog een extra herinnering gegeven. 

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)

Een opmerking over de timing van de kernwebvitalen van de Google Webmasters Blog

Hierbij komt de nogal schreewerige naam van de metriek die de kern van de update vormt: Core Web Vitals zijn dus niet alleen "vitale organen" van een website, maar zelfs de "kern" van de "vitale organen" van een website. 

Google kon het nauwelijks duidelijker zeggen: de Google Page Experience Update en de daaraan gekoppelde Core Web Vitals worden voor zowel webmasters als SEO's heel belangrijk. Maar wat zijn de Core Web Vitals eigenlijk?

LCP, FID & CLS - de eerste drie Core Web Vitals en more to come

Kort gezegd zijn Core Web Vitals metrieken die universeel relevante facetten van de gebruikerservaring op een website meten, ongeacht de gebruikerslocatie en context. 

Op dit moment bevat de Core Web Vitals drie metrieken, namelijk...

  • Largest Contentful Paint (LCP)
  • First Input Delay (FID) en
  • Cumulative Layout Shift (CLS).

De indicatoren meten verschillende facetten van de gebruikerservaring van een website: terwijl de LCP zich op laadtijd richt, houdt de FID zich bezig met de interactiviteit. De CLS meet op zijn beurt de visuele stabiliteit van een website. 

In principe zijn alle 3 de indicatoren bezig met dezelfde vraag: wat leidt ertoe dat bezoekers van de website tijdens het laadproces geen enkele actie (meer) op de website uitvoeren? De Core Web Vitals geven de volgende antwoorden op deze vraag: 

  1. De pagina laadt niet goed en niet snel genoeg (LCP). 
  2. De pagina wordt weliswaar geladen, maar ik kan geen enkele interactie uitvoeren ondanks click of push (FID).
  3. De pagina wordt weliswaar geladen en ik kan klikken, maar de klik leidt niet tot de gewenste interactie (CLS).

Hoewel LCP, FID en CLS pas in 2021 echt relevant zullen worden, zijn zij nu al beschikbaar in sommige analyse-instrumenten. Core Web Vitals kunnen bijvoorbeeld worden bekeken in Google Search Console, Google PageSpeed Tools, Lighthouse en Webpagetest.org. Er is dus meer dan één manier om een Core Web Vitals rapport te krijgen.

Google heeft ook al aangekondigd dat het niet bij de drie indicatoren zal blijven. Enerzijds moeten de Core Web Vitals met de bestaande zoeksignalen van Google voor de website-ervaring worden gecombineerd, namelijk: 

  • Mobile Friendliness
  • Safe Browsing
  • HTTPS en 
  • Intrusive Interstitial Guidelines
Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
Zoek Pagina Ervaring Grafiek van de Google Webmasters Blog

Anderzijds zullen de Web Core Vitals jaarlijks worden geactualiseerd en uitgebreid. Maar dat is toekomstmuziek. Dus laten we eerst eens goed kijken naar wat we al hebben: LCP, FID en CLS.

Largest Contentful Paint – LCP Definition

De LCP meet hoeveel tijd er verstrijkt totdat het grootste inhoudsblok binnen het weergavegebied is gerenderd en dus zichtbaar is. Waarom juist het grootste zichtbare inhoudselement bij de LCP wordt bekeken? Omdat Google de laadtijd het belangrijkst vindt, want zij geeft de perceptie van de laadtijd volgens de gebruiker het beste weer - namelijk de tijd vanaf het aanklikken van het zoekresultaat tot het moment dat het relevante deel van de website zichtbaar is.

In de meeste gevallen is het grootste inhoudselement een afbeelding, een video of een groter tekstgedeelte. Welk inhoudselement specifiek werd gebruikt om de LCP van een individuele URL te meten, kan gemakkelijk worden gezien in PageSpeed Insights gemakkelijk kan worden gezien.

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
Grootste Contentful Paint gevonden in PageSpeed Insights

Google biedt ook zeer specifieke grenslijnen om de LCP-evaluatie mogelijk te maken: de laadtijd van het grootste inhoudsblok in de viewport is goed als deze onder de 2,6 seconden ligt. Voor laadtijden tussen de 2,6 seconden en 4 seconden zijn optimaliseringen nodig. Als de LCP bij meer dan 4 seconden ligt, wordt hij als slecht ingeschaald. 

largest contentful paint LCP
LCP Grenss

Als verdere richtlijn noemt Google een 75 procent grens: "De LCP is, net als de andere Core Web Vitals, een indicator op paginaniveau. Als je naar het domein als geheel kijkt, moet ten minste 75 procent van alle subpagina's een goede LCP hebben - d.w.z. minder dan 2,6 seconden. Deze 75 procent grens geldt ook voor de andere twee Core Web Vitals FID en CLS.

First Input Delay – FID Definition

De FID geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt tussen de eerste interactie van de gebruiker met een website en het moment waarop de browser op die interactie reageert. 

Interactie omvat het klikken op een button of link, het invoeren van tekst in een leeg veld, het navigeren door te klikken op een dropdownmenu en nog veel meer. Er worden dus clicks en toetsaanslagen gemeten. Scrollen hoort echter niet tot een van de interacties die via de FID worden gemeten.

De FID is juist als User Experience relevant, omdat gebruikers vaak op elementen klikken of soortgelijke handelingen uitvoeren tijdens het laadproces. Als de website niet reageert, worden ze onderbroken in hun User Journey. 

Google geeft opnieuw drie duidelijke grenswaarden voor de FID. De FID moet lager zijn dan 100 milliseconden om als goed te worden beschouwd. Tussen 100 en 300 milliseconden is er behoefte aan optimalisatie. Een FID geldt als slecht als er meer dan 300 milliseconden verstrijken tussen de eerste gebruikersinteractie en de reactietijd van de browser.

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
FID Limits

Cumulative Layout Shift – CLS Definition

Iedereen kent dit frustrerende moment: je komt op een pagina, ziet meteen waar je op wilt klikken en op het moment van de klik bouwt zich een nieuw element op, zoals een banner, die de lay-out verschuift en waar je bij twijfel onvrijwillig op klikt. De CLS is dit probleem op het spoor. Het geeft aan hoe visueel stabiel een website in het laadproces is.

De basis van de CLS-meting is de vermenigvuldiging van de zogenaamde Distance Fraction met de Impact Fraction. De waarden geven antwoord op twee verschillende vragen met betrekking tot de lay-out-verplaatsing: de Distance Fraction geeft aan hoe groot of hoe ver de verplaatsing van de lay-out is. De Impact Fraction geeft aan welk deel van het weergavegebied door de lay-out-verschuiving beïnvloed wordt.

Het voorbeeld in figuur 1 helpt om dit te begrijpen: hier worden twee opeenvolgende frames in een laadproces met elkaar vergeleken. Op frame A kun je zien dat de gerenderde afbeelding precies de helft (50%) van de hele viewport in beslag neemt - dat wil zeggen, het weergavegebied van de pagina. In frame B is de afbeelding precies ¼ (25%) van het weergavegebied naar beneden verschoven. De Distance Fraction is dus 0,25. Voor gebruikers heeft de lay-out-verschuiving echter het zicht van ¾ (75%) van de hele viewport veranderd. De Impact Fraction is dus 0,75. Vermenigvuldiging van de Distance Fraction en Impact Fraction resulteert in een Layout Shift Score van 0,1875.

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
CLS Voorbeeld

Volgens Google zijn alleen verschuivingen van een Layout Shift Score van minder dan 0,1 goed. Als de waarde groter is dan 0,25 wordt deze als slecht beschouwd. Met 0,1875 staat de score in het linker voorbeeld dus in het middelste veld en is het optimaliseren waard.

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
CLS Limits

Eerste tips voor Core Web Vitals optimalisatie

Zoals gezegd komt de Google Page Experience Update pas ergens in 2021 en krijgen we een half jaar van tevoren ook nog een heads-up. Er is dus nog geen acute noodzaak tot handelen voor de Core Web Vitals optimalisatie. Daarnaast moeten er eerst voldoende gebruikersgegevens worden verzameld om de Core Web Vitals status aan te kunnen geven. Dat hier nog aan gewerkt wordt, is te zien in het Core Web Vitals bericht op PageSpeed Insights: hier kun je momenteel vaak alleen toegang krijgen tot laboratoriumgegevens voor een evaluatie. Voor het veldonderzoek daarentegen is er vaak nog een gebrek aan voldoende Chrome-gebruikersgegevens.

Als je nu toch al aan de slag wilt gaan, kun je bijvoorbeeld het Google Search Console rapport gebruiken om te evalueren of en welke URL's het waard zijn om te worden geoptimaliseerd op het gebied van Core Web Vitals. Want de Google Search Console evalueert de hele website. Zodra je de betrokken URL's in het GSC hebt geïdentificeerd, is de tweede stap deze URL's in te voeren op PageSpeed Insights om concrete aanbevelingen te ontvangen. Een Core Web Vitals quick check van individuele URL's is ook snel en gemakkelijk beschikbaar via de Web Vitals extensie voor Chrome.

Core Web Vitals als nieuwe Google-rankingfactor: veel drukte (om niets?)
Web Vitals Chrome Uitbreiding

Core Web Vitals – zijn ze de hype waard?

Webmasters hebben dus al voldoende mogelijkheden om via diverse tools de optimalisatiemogelijkheden voor FID, LCP en CLS in kaart te brengen. En dat de optimalisatie van de drie Core Web Vitals belangrijk wordt, heeft Google meer dan duidelijk aangegeven. 

Toch lijkt de nieuwe hype rond de Core Web Vitals Hype nog ietwat overdreven. 

Aan de ene kant zijn twee van de drie metrieken al indicatoren die al bestonden voordat ze de titel "Core Web Vitals" kregen: FID en LCP zijn geen nieuwe waarden, maar hun belang werd door hun nieuwe classificatie in de Core Web Vitals zeker benadrukt. De Cumulative Layout Shift (CLS) is de enige metriek die eigenlijk nieuw is. En toch geldt voor de CLS hetzelfde als voor de andere twee metrieken: dat websites niet alleen voor zoekmachines moeten worden geoptimaliseerd, maar ook voor gebruikers. En dat is niks nieuws!

Aan de andere kant benadrukt Google zelf dat de content de meest doorslaggevende rangschikkingsfactor zal blijven:

While all of the components of page experience are important, we will prioritize pages with the best information overall, even if some aspects of page experience are subpar. A good page experience doesn’t override having great, relevant content.

Dus als een website bijzonder relevante inhoud heeft, maar slechts een matige Core Web Vitals Score, zal deze vrijwel zeker goed blijven ranken. De Google Page Experience wordt dan het positiebepalende criterium in sterk concurrerende sectoren waar er verschillende websites zijn met een vergelijkbare goede inhoud.

Niettemin bieden de Core Web Vitals een zeer goede gelegenheid om presenteerbare evaluaties van de UX te maken op basis van harde metrieken met duidelijke grenzen. Op die manier kan zeer snel en duidelijk worden aangetoond of en in welke mate er problemen zijn op het gebied van gebruikerservaring en welke maatregelen nodig zijn om de pagespeed te optimaliseren of de usability te verbeteren.

Nog vragen of feedback?

Heeft u meer input over de Google Experience Update en Core Web Vitals? We horen graag uw commentaar. Wil je meer tips over WordPress , online zaken doen en meer? Volg ons dan op Twitter, Facebook of via onze nieuwsbrief.


Laura Fazio werkt als Business Process Manager voor het online marketingbureau Rankeffect. Daar optimaliseert ze bestaande processen en modelleert ze nieuwe doelprocessen, introduceert, bewaakt en analyseert deze. Ze neemt ook deel aan het bedenken en uitvoeren van interne en externe workshops over proces- en communicatiegerelateerde onderwerpen.

Gerelateerde artikelen

Reacties op dit artikel

Laat een opmerking achter

Jouw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.