websitestatus Raidboxes

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

Hoe hoog is de CPU-belasting en het RAM-verbruik van je website? Hoeveel geheugen is er eigenlijk nog vrij? Welke cron jobs draaien er momenteel en hoe zien je logbestanden er eigenlijk uit? De antwoorden op deze en andere vragen geven belangrijke informatie over de staat van je website. We laten zien wat deze waarden betekenen en introduceren onze websitebewaking - de "Box Status".

Ongeacht of je een bureau of freelancer bent:in het verzorgen van websites voor klanten of "alleen" verantwoordelijk bent voor je eigen website - de juiste bewaking is het allerbelangrijkste. Met een overzicht van de belangrijkste informatie over de status van je WordPress website kun je sneller reageren als zich een probleem voordoet. 

Nadat veel van onze klanten om website monitoring vroegen, is ons technisch team druk bezig geweest en heeft de nieuwe "Box Status" voor Raidboxes Dashboard ontwikkeld. De bewakingsfunctie is volledig inbegrepen in al onze hostingplannen. In dit artikel leggen we uit hoe je kunt werken met de Box status en hoe je de weergegeven gegevens correct kunt interpreteren. 

De Box status in één oogopslag

Het statusgebied geeft je een hele reeks informatie over je website, zijn gedrag en de server. Je hebt er met een paar klikken toegang toe via Raidboxes Dashboard - hetzij via de lijstweergave van je vakken, hetzij via het Box overzicht van de betreffende Box.

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

Je kunt de volgende waarden en informatie over de status van je website aflezen op Box Status. Op sommige daarvan zullen we zo meteen nader ingaan:

 • CPU-belasting: Deze waarde geeft aan of je pagina momenteel overbelast is. Met behulp van de logboeken van je Box kun je dan precies vaststellen wat de reden is van een eventuele overbelasting.
 • RAM load: De RAM load toont je het huidige geheugenverbruik van je vServer. Deze waarde is ook een belangrijke indicator voor de overbelasting van je website.
 • SSD gebruik: In onze website monitoring kun je ook zien hoeveel opslagruimte je Box momenteel gebruikt of hoeveel er nog beschikbaar is. Voor meer details over geheugengebruik raden we onze plugin "Disk Usage Sunburst" aan.
 • Cronjobs: De Box status geeft je ook een overzicht van de cronjobs op je website. Als een cronjob hangt, kun je hem direct verwijderen via de Box status.
 • BOXGeschiedenis: De changelog in je websitestatus toont je alle server-side wijzigingen die tot nu toe op je BOX website zijn aangebracht.
 • Logbestanden: Via de Box status heb je ook toegang tot alle logs van je website: het foutenlogboek, het debug-logboek en het toegangslogboek. Deze zijn belangrijk voor het debuggen van fouten of problemen op je website.
 • WordPress versie: Onze Box status laat je zien op welke WordPress versie je website draait. Je kunt hier ook de WordPress versie vastzetten om automatische WordPress updates te voorkomen.

Hoe lees ik de grafieken in Box status?

Het CPU- en RAM-gebruik zijn de twee belangrijkste waarden in het statusoverzicht van je Box. De grafieken laten je zien of je site overbelast is en helpen je fouten en problemen te analyseren.

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

Je kunt beide grafieken - die van het CPU- en RAM-gebruik - in de status Box filteren en aanpassen aan je behoeften. Ze functioneren op precies dezelfde manier:

 • De grafieken tonen elk de gemeten waarden van de laatste 24 uur
 • De meetpunten liggen elk een minuut uit elkaar en zijn gemiddelde waarden
 • Je kunt een gewenste periode gedetailleerder weergeven door in de grafiek een kader rond de gewenste periode te tekenen. Het uitzicht wordt dan dienovereenkomstig vergroot.
 • Voor de duidelijkheid is de tijd om 00:00 gemarkeerd door een fijne grijze lijn (verticaal) op de tijdas.
 • Daarnaast zijn er twee gekleurde (oranje en rode) horizontale markeringen. Dit zijn slechts leeshulpjes. De aanwezigheid van de regels zelf duidt niet op een mogelijke overbelasting van je pagina.
 • Als je klikt op het pijlsymbool rechtsboven en dan op de grafiek, kun je de linkermuisknop ingedrukt houden en de weergave naar links of rechts slepen.

CPU-belasting - Wat betekent het? 

Het aantal vCores van je Box hangt altijd af van het gekozen tarief. Een Starter Box heeft bijvoorbeeld één vCore - een Box in het Pro XL pakket heeft er vier. 

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

De y-as (de verticale as) toont het CPU-gebruik in procenten. De x-as (de horizontale as) toont het verloop van de tijd. De oranje lijn markeert de 100 procent bezettingsgraad op elk moment en de rode lijn de 200 procent.

De blauwe grafiek is belangrijk

De rode en oranje lijnen zijn leeshulpmiddelen. Ze betekenen niet dat je Box op enig moment in het verleden intensief gebruikt werd. De blauwe grafiek geeft de werkelijke waarden van de CPU-belasting weer.

Hoe interpreteer ik de CPU-waarde correct? 

De CPU waarde beschrijft het gebruik van de virtuele processorkernen van je Box in procenten. Een hoge waarde betekent dat er veel gerekend moet worden op de Box , een lage waarde betekent dat er weinig gerekend hoeft te worden. De waarde is het resultaat van alle processen die door de CPU berekend moeten worden.

Een te hoge CPU-belasting kan ertoe leiden dat je website niet meer goed functioneert. De meest voorkomende fout die daarbij optreedt is een 504 timeout.

De CPU-belasting van je Box kan duidelijk de horde van 100 procent overschrijden. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er een fout is opgetreden op je Box , maar het geeft zeker aan dat een gebeurtenis op je Box een extreem hoge computerbelasting heeft gegenereerd.

Als je de exacte waarde op een bepaald tijdstip wilt zien, is het voldoende de cursor over de grafiek naar het gewenste tijdstip te bewegen. Zodra je de cursor in de grafiek beweegt, verschijnen er lijnen parallel aan beide assen, die je de exacte aswaarden (tijd en CPU-belasting) van het betreffende punt geven.  

Mijn CPU-belasting is hoog - wat is de reden en wat kan ik doen?

Dat de grafiek van je CPU een hoge belasting aangeeft, kan verschillende oorzaken hebben. Over het algemeen is dit geen aanwijzing dat je website niet toegankelijk is of dat hij niet goed functioneert. Het betekent gewoon dat je CPU op bepaalde momenten bijzonder hard moet werken. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: veel toegang tot je site of cronjobs. 

Wat is een overbelasting?

Geïsoleerde belastingspieken betekenen niet dat je CPU overbelast is. Je kunt pas van een overbelasting spreken als de CPU-belasting over een langere periode duidelijk boven de 100 procent ligt. 

Als de CPU-belasting gedurende langere tijd boven het bereik van hoge of zeer hoge bezetting ligt, wordt dit een hoge CPU-belasting genoemd. Zelfs een hoge CPU-belasting is niet noodzakelijkerwijs een reden tot zorg, maar geeft slechts aan dat er veel rekenwerk op je website gedaan moet worden. Een hoge belasting is daarom te verwachten in perioden met veel verkeer.

Mijn website is overbelast, wat kan ik doen?

Als je WordPress website overbelast is, d.w.z. gedurende langere tijd een CPU-belasting vertoont van ruim boven de 100 procent, dan kunnen er fouten en storingen optreden.

Dus als je website overbelast is, is het belangrijk om meteen op zoek te gaan naar het echte probleem. Typische fouten zijn bijvoorbeeld:

 • Veel verkeer (kan worden geanalyseerd via het toegangslogboek)
 • Veel verkeer door ongewenste bots (kan worden geanalyseerd via het toegangslogboek)
 • een grote server-intensieve operatie op de Box, bijv. een uitvoer van gegevens
 • Cronjobs heeft opgehangen

Meer CPU cores = Meer vermogen?
Een mogelijke optimaliseringsmaatregel in geval van (verwachte) hoge belasting door veel traffic – bijv. door een TV-optreden of een grote reclamecampagne – is het verhogen van de CPU-kernen. Immers, met veel bezoekers en bijbehorende database-query's (bijvoorbeeld het tonen van producten volgens verschillende filters), moet de server meer belasting kunnen absorberen. Wij gebruiken graag het voorbeeld van een frietkraam om het principe uit te leggen:

Stel je voor dat de server van je WordPress website een friettent is. Elke werknemer van de chipwinkel staat voor een CPU-kern. Als er maar één verkoper achter de toonbank staat, kan er maar één verzoek tegelijk verwerkt worden. Als er maar een paar bezoekers zijn, is dit aanvankelijk geen probleem.

Als het aantal bezoekers echter zo hoog wordt dat de chipshop overstelpt wordt met de verzoeken, zijn er meer medewerkers (dus meer CPU-kernen) nodig. Hoe meer tronen er in de frituur beschikbaar zijn, hoe meer bestellingen er tegelijk verwerkt kunnen worden. Met andere woorden, als er te weinig CPU-capaciteit is en het verkeer toeneemt, kan er een overbelasting ontstaan. Je kunt dit zien in de status Box .

In dit verband is het belangrijk te begrijpen dat meer CPU-kernen niet automatisch de laadtijd van je website verbeteren - de afzonderlijke kernen werken immers even snel. Het vergroten van de kernen zorgt er eerder voor dat er meer verzoeken tegelijk verwerkt kunnen worden en dat je winkel niet overbelast raakt.

Verwacht je veel verkeer?

Hoe je je WordPress website kunt voorbereiden op zwaar verkeer wordt uitgelegd in ons artikel"13 noodzakelijke maatregelen om je WordPress zware belastingen aante laten kunnen".

RAM-gebruik

De hoeveelheid RAM waarover je kunt beschikken hangt ook af van het gekozen tarief. Een website in het Starter tarief heeft bijvoorbeeld 2 gigabyte RAM - een website in het Pro XL tarief daarentegen 8 gigabyte. 

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

De x-as (de horizontale as) van de RAM-grafiek toont de geselecteerde tijdsperiode. De y-as (de verticale as) toont de gebruikswaarde van het RAM-geheugen in GB. De aanduidingen voor 70% en 85% benutting zijn slechts hulpmiddelen bij het lezen. Ze geven niet aan dat je RAM momenteel wordt gebruikt of in het verleden is gebruikt. Anders werkt deze grafiek precies zoals de grafiek van het CPU-gebruik. 

Mijn RAM-gebruik is hoog - wat is de reden en wat kan ik doen?

Het feit dat de grafiek van je RAM-gebruik een hoge waarde laat zien kan verschillende oorzaken hebben. In het algemeen is een hoge RAM-belasting geen aanwijzing dat je pagina niet toegankelijk is of dat hij niet goed werkt. Het betekent gewoon dat je RAM op bepaalde momenten bijzonder hard moet werken. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld plugins en thema's zijn die veel RAM nodig hebben om te functioneren.

Wat is een overbelasting?

Sporadische verbruikspieken betekenen niet dat je website overbelast is. Je kunt pas van overbelasting spreken als de RAM-belasting over een langere periode op 100 procent staat. Een overbelasting kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door parallel werk in de WordPress admin Dashboard - vooral bij het werken met page builders - of door grotere imports.

Wat is een hoge bezettingsgraad?

Als het RAM-gebruik gedurende langere tijd in het hoge of zeer hoge bereik ligt, wordt dit hoog RAM-gebruik genoemd. Een hoog RAM-gebruik is niet per se een reden tot zorg, maar geeft alleen maar aan dat er veel processen op je website moeten worden verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je werkt met plug-ins of thema's die veel PHP-geheugen nodig hebben.

Maar als het RAM-geheugen van je website op capaciteit zit, d.w.z. voor langere tijd op 100 procent, dan kan je site fouten en storingen ondervinden.

Hoog gebruik is slechts een symptoom

In dit verband is het belangrijk te begrijpen: Hoog RAM-gebruik is nooit het eigenlijke probleem, maar slechts een symptoom van het eigenlijke probleem, bijvoorbeeld van een import met te grote importbestanden.

WordPress Cronjobs

Alle cronjobs van je Box worden ook weergegeven in je Box status. Hiermee kun je direct controleren of problemen met je website mogelijk verband houden met de cronjobs. De lijst toont niet alleen alle lopende cronjobs, je kunt ook individuele cronjobs direct stoppen. 

Als je niet zeker weet wat cronjobs zijn, hoe ze werken of hoe je erachter kunt komen of cronjobs problemen veroorzaken op je site, kun je het beste ons achtergrondartikel over cronjobs lezen en een webdesigner om hulp vragen.

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

Wijzigingslogboek van je website

Het wijzigingslogboek is een nieuwe functie die je alleen kunt bekijken in je Box status. Het laat je zien op welk tijdstip welke gebruiker welke actie uitvoerde op de Box . 

Belangrijk: Deze logs tonen alleen wijzigingen op serverniveau of in Raidboxes Dashboard , niet wijzigingen die in WordPress zijn aangebracht.

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

In het bovenstaande voorbeeld hebben we SSL ingeschakeld voor een testBox en ongeveer vijf minuten later weer uitgeschakeld.

Als je veranderingen vindt van de gebruiker Raidboxes in je wijzigingslogboek, zijn deze wijzigingen aangebracht door een Raidboxes Super Admin. Vermeldingen bij de gebruiker SYSTEM zijn automatische veranderingen die door ons systeem worden aangebracht.

Logbestanden

Je kunt het toegangs-, fout- en WP debug-logboek van je site direct inzien via de Box status. Belangrijk: Om het WP Debug Log te kunnen gebruiken, moet je het eerst activeren.

Website status monitoring bij Raidboxes met de Box status

Wij zijn blij met jouw input!

Als je nog vragen of feedback hebt over onze websitestatus of de monitoringgegevens, laat dan een reactie achter. Voor specifieke vragen over je Box, kun je rechtstreeks contact opnemen met onze collega's in de support chat of via support@raidboxes.io.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.