Meer algemeen welzijn, alsjeblieft! Tweede workshop over meer duurzaamheid

Johannes Benz Bijgewerkt op 21.10.2020
10 Min.
RAIDBOXES Maatschappelijk welzijn Duurzaamheid
Laatst bijgewerkt op 21.10.2020

Meer algemeen welzijn, alstublieft! Dit was het onderwerp van onze eerste Impulsworkshops over het thema bedrijfsvisie. Op de tweede dag van de workshop namen we vier uur de tijd om de bijdrage van RAIDBOXES voor het algemeen belang uit te werken. Imitatie gewenst!

Met zijn enorme droogte en hoge temperaturen was 2018 helaas opnieuw een recordjaarzodat de gevolgen van de klimaatverandering ook voor hun eigen deur voelbaar waren. Politici zullen het probleem niet alleen kunnen oplossen. Iedereen is nodig! Vooral bedrijven kunnen met hun grote invloed een bijzondere rol spelen.

Daarom hebben we in 2018 veel nagedacht over hoe we geleidelijk aan meer betekenis RAIDBOXES kunnen geven en nog meer kunnen doen voor het algemeen belang. De eerste stap was onze Impulswerkplaatsdie ervoor gezorgd heeft dat iedereen meer betrokken wil zijn. Het volgende artikel laat zien hoe u het thema zintuiglijke oriëntatie en welzijnsgerichtheid ook als workshop in uw bedrijf kunt ontwikkelen.  

De werkplaats bestaat in totaal uit vijf hoofdonderdelen:

 • Contexten bepalen en uitleggen waarom
 • Werken aan de missie
 • Openbare welzijn / overschot Controle
 • Het formuleren van de visie
 • doelbewuste verklaring

Download nu gratis de workshopdocumenten en pas ze aan uw behoeften aan.

Stap 1: Stel de context in en leg uit waarom | 20 min.

Het is zeer nuttig voor de workshopleider om zich al bezig te houden met duurzaamheid en doelgerichtheid. Om kennis te maken raad ik aan om wat boeken te lezen, die ik aan het einde van deel 1 Ik heb het aanbevolen.

Het is immers aan de workshopleider om de context te bepalen en uit te leggen waarom het onderwerp überhaupt wordt behandeld. Hier kun je niet zomaar verwachten dat alle deelnemers gemotiveerd zijn om naar het punt te gaan als het niet duidelijk is in welke algemene context ze werken.

RAIDBOXES Workshop openbaar welzijn Slide 1

Het is belangrijk dat de workshop de voorwaarden concretiseert. Normaal gesproken zijn veel dingen hier door elkaar gehaald. Het is belangrijk om uit te leggen hoe u het in uw bedrijf begrijpt. Naar mijn mening is het belangrijk om een goed evenwicht te hebben. Hiermee bedoel ik het volgende:

Verkoop - als symbool voor een economische sleutelfiguur - zijn vooral belangrijk voor investeerders, werknemers, oprichters en leveranciers. Een bedrijf zonder noemenswaardige omzet kan niet duurzaam opereren. Daarom is het naar mijn mening absoluut legitiem, of liever gezegd essentieel, om ons op deze omvang te richten, vooral in het begin. Omzet en winstgevendheid creëren de basis en de noodzakelijke zekerheid om duurzaam te kunnen handelen.

De Missie is vooral gericht op de klant. Onze missie is om vrijheid te bieden aan onze klanten, partners en medewerkers. Hier heeft het bedrijf nog niet van geprofiteerd. Tegelijkertijd kunnen beslissingen voor de missie puur economisch gezien slecht zijn, als alleen rekening wordt gehouden met kortetermijnwinsten.

De Visie is, naar mijn mening, bijna volledig afgestemd op de maatschappij. In Deel 1 Ik leg de criteria voor een goede visie uit.

De Doel verbindt de missie en de visie in een gemeenschappelijke verklaring. Naar mijn mening zijn bepaalde doelgerichte verklaringen meer een missie. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat u met deze termen bedoelt.

Belangrijk: Naar mijn mening kan een organisatie zich altijd ontwikkelen om de maatschappij in hoge mate te dienen in de eindfase. Maar dit vereist dat u een hoge waarde creëert voor uw klanten (missie) en dat ze bereid zijn geld uit te geven (omzet). Als organisatie moet je dus altijd een bepaalde afweging maken en kan je niet helemaal in één richting gaan (bijvoorbeeld alleen het algemeen belang).

RAIDBOXES Workshop openbaar welzijn Slide 2

Bovendien is er een structureel probleem met het kapitalisme in onze samenleving. Dit is al heel lang bekend in de economie en is al eeuwenlang een onderwerp. Vaak maken particuliere actoren winst ten koste van het grote publiek. Negatieve externe effecten, zoals klimaatverandering, worden door het grote publiek betaald, bijvoorbeeld met miljarden aan subsidies voor het verlies van gewassen in 2018. Deze zouden eigenlijk moeten worden ingeprijsd en de winst aanzienlijk moeten verminderen.

Voorbeeld Lufthansa

Het voorbeeld van Lufthansa illustreert dit een beetje. Ik wil geen directe beschuldigingen aan het adres van Lufthansa in het bijzonder uiten. Het probleem bestaat in de hele luchtvaartsector en in andere bedrijfstakken.

Terwijl normale benzine en diesel voor auto's en vrachtwagens aan ten minste 30% belasting worden onderworpen, zijn er geen belasting op kerosine! Daarnaast wordt de emissiehandel voor langeafstandsvluchten die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste uitstoot van CO2 opgeschort.

Aangezien kerosine een van de belangrijkste kostenfactoren is, samen met personeel en afschrijvingen, is het eenvoudig te berekenen wat er met de 3,3 miljard euro winst zou gebeuren als deze kostenfactor 20-30% duurder zou worden. Het zal zeker worden verminderd, zelfs met bepaalde prijsstijgingen. De consumenten zouden weer "juiste" prijzen betalen.

RAIDBOXES Workshop openbaar welzijn Slide 3

Als de luchtvaart hier een negatief voorbeeld is, kan men zich voorstellen wat er gebeurt als elk bedrijf niet alleen zijn klanten en directe belanghebbenden bedient, maar ook het grote publiek. Wat zou er gebeuren als de samenleving wil dat bedrijven het algemeen belang dienen en dit is niet alleen een vrijwillig neveneffect?

Wij als maatschappij accepteren dat de onzichtbare hand het algemeen belang in eigen hand neemt. Het zou beter zijn als iedereen daar verplicht naartoe zou werken.

Het resultaat zou zijn dat bedrijven en een brede massa van kleine en middelgrote ondernemingen zouden bijdragen aan positieve veranderingen in plaats van door de politiek gedwongen te worden om de negatieve effecten enigszins te verminderen.

Workshop To-Dos

Dit is het uitgangspunt voor de economie van het algemeen belang, die in deel 3 van de workshop relevant wordt. Als workshopleider moet je dit onderwerp in een kort gesprek kunnen presenteren. Ter voorbereiding raad ik u aan het boek te lezen... Economie van algemeen belang door Christian Felber.

Stap 2: Werk aan de missie | 1 uur

In het oprichtingsteam hebben we vaak in kleine groepjes nagedacht over onze missie. Maar we hebben het nooit besproken in het team.

RAIDBOXES Workshop voor het openbaar welzijn Slide 4

De vraag was dan ook in de eerste plaats of iedereen zich emotioneel op zijn gemak voelt bij de missie om "meer vrijheid te geven aan creatieve mensen" en hetzelfde begrijpt.

De discussie was hier open en ik kon als workshopleider uitspraken doen. Maar eerst en vooral ben je als workshopleider verantwoordelijk voor het werken aan een consensus en, indien nodig, het synchroniseren van verschillende woorden die hetzelfde kunnen betekenen.

Resultaten van het workshopgedeelte

Na onze discussie is onze missie als volgt aangepast:

Om u meer vrijheid te geven

Het team kon veel meer doen met Freiraum dan met de term "vrijheid" en we hebben de onduidelijke betekenis van "creatief", die toch al heel ruim gedefinieerd was, vervangen door het woord "jij". Wetende dat dit ook voor ons als team geldt.

Missie tot leven brengen

Wat is een missie op papier waard als ze niet volgens de regels wordt geleefd? Dus de volgende vraag in de ronde is:

Zijn er ooit situaties geweest waarin we ervoor gekozen hebben om op onze missie te gaan?

Deze vraag is uiterst belangrijk. Want als er na een missie geen beslissingen worden genomen, is het niets waard.

Schrijf deze vraag op een flip-over en verzamel voorbeelden. Ik was zelf positief verrast hoeveel zaken er bij elkaar kwamen. Het beste voorbeeld in ons land is de implementatie van "Domeinen"en "e-mails." Deze functies zijn altijd gevraagd door onze klanten om hen meer vrijheid te geven. Zuiver economisch gezien zijn ze echter nogal ongunstig voor ons.

Als er te weinig voorbeelden zijn, vraag dan aan de deelnemers aan de workshop wat de reden hiervoor is en wat er in het dagelijks leven veranderd zou kunnen worden.

Bespreking van een echt voorbeeld

Het meest effectieve instrument is echter het bespreken van een echt voorbeeld waarbij een deel van het team mogelijk tegen de missie heeft besloten.

Bij ons in het bijzonder:

"Moet een klant zijn betalingsinterval zelfstandig naar beneden kunnen bijstellen, bijvoorbeeld van zes tot drie maanden?"

De bedrijfsadministratie heeft een duidelijk antwoord op deze vraag en in een discussie in een kleinere groep voor de workshop werd dit perspectief verkregen. De klant moet niet in de gelegenheid worden gesteld, omdat het bedrijf dan minder geld tot zijn beschikking heeft.

Meteen nadat we ons bewust werden van onze missie hier, was het antwoord binnen de groep duidelijk: "Natuurlijk willen we onze klanten de vrijheid geven om zelf te bepalen welk betalingsinterval ze willen kiezen".

Waarschijnlijk onze belangrijkste conclusie voor het dagelijks leven

Iedere RAIDBOXES medewerker kan onze missie als argument gebruiken.

Na dit workshopgedeelte kende iedereen onze missie. Nog belangrijker is dat iedereen het nu als argument mocht gebruiken bij het nemen van zakelijke beslissingen.  

Kort daarna hadden we de discussie over de procedure voor PHP updates. Is het de verantwoordelijkheid van elke klant om deze updates uit te voeren en is hij daartoe verplicht? Dit zou voor ons zeker de gemakkelijkste oplossing zijn.

Gezien onze missie was het resultaat dat we een controlemechanisme hebben ontwikkeld voor de PHP update dat automatisch controleert na een auto-update en indien nodig de oude versie afspeelt. Tegelijkertijd krijgt elke klant de vrijheid om zijn oude, ietwat onzekere PHP-versie te behouden in geval van problemen.

Pauze

Pauzes zijn een must. Het is belangrijk dat na een bepaalde hoeveelheid input en inspannende discussies, het mogelijk is om diep adem te halen.  

Stap 3: Controle van het algemeen belang en van het overschot | 1 uur

Het volgende deel van de workshop zal zich richten op het sensibiliseren van het team voor de verschillende gebieden van duurzaamheid. De beoordeling van het algemeen belang is in dit verband een uitstekend instrument, omdat het een 360-gradenoverzicht van een organisatie geeft en tegelijkertijd een open, maar reeds zeer geavanceerd instrument is voor de beoordeling van de duurzaamheid.

RAIDBOXES Workshop openbaar welzijn Slide 5


Dit is een welkome verandering voor de deelnemers, aangezien het workshopformaat verandert van discussie naar groepswerk.

Workshop To-Dos

De procedure is als volgt:

 1. Briefing over de balans van het algemeen belang en toelichting op de categorieën
 2. Evenwicht in het algemeen belang Snelle test in 2-3 groepen met evaluatie van de status-quo en verbeteringsmaatregelen
 3. Korte presentatie van de resultaten in de groep

Als extra ondersteuning van het groepswerk is gebruik gemaakt van de balans van het algemeen belang van een bureau, dat een zeer beknopt overzicht heeft kunnen geven. Voor de details was er ook het werkboek van de balans van het algemeen belang.

Ook hier is de volledige werkplaatspresentatie en alle middelen om te downloaden.

Eerste resultaten van het workshopgedeelte

Al met al heeft dit aspect geleid tot een eerste sensibilisering voor de vakgebieden.

Bijzonder positief: De workshop resulteerde in de eerste fondsenwervingscampagne van het team voor kansarme gezinnen tijdens het kerstseizoen. Daarnaast is op initiatief van Leefke en Virginia onze BiteBox, die individueel verpakte kleine snacks bevat, vervangen door grote snoeppotten, die we vullen met gezonde snacks uit de groothandelsmarkt om verpakkingsafval te besparen. Hiervoor gebruiken we nu toiletpapier van Gouden emmer. Daarachter zit een jong bedrijf dat samen met Viva con Agua sanitaire projecten van de Welthungerhilfe ondersteunt.

Dit toont naar mijn mening heel goed aan dat het belangrijk is om vanuit het managementniveau duidelijk te maken dat duurzaamheid expliciet gewenst is en kan worden geïmplementeerd.

Er zijn echter ook grotere gebieden ingevoerd, zoals de invoering van een werknemersparticipatieprogramma en de registratie van werktijden voor documentatiedoeleinden en de vermindering van overuren.

Overwerk was een punt van discussie, met name bij de beoordeling van het publieke welzijnsevenwicht, omdat het team het erover eens was dat het normaal is om veel te werken in een startende onderneming. Dit mag dan waar zijn, maar het vermindert wel de balans van het openbaar nut en er moeten maatregelen worden genomen om op dit gebied op korte tot middellange termijn verbetering te brengen.

Stap 4: Het formuleren van een visie | 45 min.

Het laatste deel van de workshop was een korte sessie van individueel werk.

RAIDBOXES Workshop voor het openbaar welzijn Slide 6

Elk van hen was in staat om bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden. Vooral voor de ontwikkeling van een bedrijfsvisie kunnen geleide meditaties ook helpen om emotioneel de toekomst in te gaan. Het is belangrijk om jezelf in de geest van een verre toekomst te plaatsen, ten minste 10 jaar.

Ik beschouw de tweede vraag als "Welke punten kunnen we vandaag implementeren om de eerste stappen te zetten? Dit heeft ertoe geleid dat sommige punten al zijn uitgevoerd.

Uiteindelijk vertaalde iedereen zijn visie in een gemeenschappelijk document en presenteerde deze aan de groep.

Resultaten van het workshopgedeelte

Over het geheel genomen leverde dit deel van de workshop de minste concrete resultaten op die in het dagelijks leven merkbaar zijn. Naar mijn mening is het daarom noodzakelijk dat het management het werk aan de concretisering van de visie voortzet en deze ook in de bedrijfsstrategie integreert.

In ons specifieke geval betekent dit:

Hoe dragen RAIDBOXES we bij aan meer gelijke kansen?

De beknopte verklaring komt van Deel 1 van de werkplaats. Deel 2 heeft geholpen om verschillende manieren te laten zien om dit mogelijk te maken.

Er werd met name overeengekomen om gratis hosting initiatieven en non-profitorganisaties aan te bieden om bij te dragen aan meer gelijke kansen. Er bestaan op dit gebied al enkele sponsorcontracten, maar deze moeten verder worden ontwikkeld.

Stap 5: Formuleer de doelomschrijving

Helaas zijn we door tijdgebrek niet tot de laatste stap gekomen en zullen we die pas dit jaar weer oppakken.

Al met al is het tijdschema al erg sportief en vereist het actieve matiging van de workshopleider. Theoretisch zouden de sessies ook kunnen worden gehouden over een periode van vier weken voor een uur elk, vervolgens met een herhaling van vijf minuten van het eerste deel.

RAIDBOXES Workshop voor het openbaar welzijn Slide 7

De Purpose Statement combineert, naar mijn mening, heel mooi het klant- en maatschappijperspectief in een beknopte verklaring. Dit maakt een betere communicatie tussen alle betrokken partijen mogelijk en creëert, net als de missie, een verwijzing ernaar in het dagelijks leven.

Download nu gratis de workshopdocumenten en pas ze aan uw behoeften aan.

Conclusie: Loop de praatjes

RAIDBOXES Workshop voor het openbaar welzijn Slide 8

Mijn collega's hadden gelijk om deze foto te belachelijk te maken. Toch denk ik dat het duidelijk maakt wat er op het spel staat. Je gaat de wereld niet in vier uur redden. Ook niet in vier dagen. Het is belangrijk om de eerste stappen te zetten en door te gaan. Het is een marathon.

We hebben alle doelen van de workshop bereikt en het heeft al een positieve invloed gehad op ons dagelijks leven. Dit is al een groot succes. Tegelijkertijd gaf de workshop ons een idee van hoe we positieve verandering kunnen vormgeven naarmate ons bedrijf groeit. En dit maakt dat we meer willen doen en geeft ons werk een diepere betekenis.

Conclusie: Imitatie en kopiëren uitdrukkelijk gewenst! Voor vragen en feedback kunt u mij een reactie geven.

Gerelateerde artikelen

Commentaar op dit artikel

Schrijf een opmerking

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met * gemarkeerd.