wordcamp stuttgart 2019

WordCamp Stuttgart 2019: duurzaam, divers en vol inspiratie #WCSTG

Het WordCamp Stuttgart #WCSTG was bijzonder: met een duurzame en diverse agenda, inspirerende sessies en een indrukwekkend decor in kasteel Hohenheim. Raidboxes was er als Gold Sponsor. Onze persoonlijke beoordeling.

WordCamps en duurzaamheid

WordCamp Stuttgart was een pionier op het gebied van "groene" kampen. Dit is waarschijnlijk niet in de laatste plaats te danken aan het organiserende lid Simon Kraft: met wpforfuture initieert hij een initiatief om WordPress duurzamer te maken. Zie ons artikel Hoe groen is WordPress? met tips voor ontwikkelaars en gebruikers van WordPress & WooCommerce.

Raidboxes is ook een pionier voor duurzaamheid met zijn WordPress hosting. Steeds meer hosters springen op deze bandwagon, waaronder Stuttgart. Daar zijn we blij mee, zolang het milieu er maar bij gebaat is.

De ecologische hoekstenen van WordCamp Stuttgart:

 • Puur vegetarisch en veganistisch voedsel, dit heeft naar schatting tot een ton CO2 bespaard
 • Vermijding van wegwerpverpakkingen en tafelgerei, ook bij de koffiebar
 • Weinig print en weinig swag
 • Geen T-shirts voor de deelnemers
 • Duurzame onderwerpen op de Contributiedag en in de sessies
 • Het verzoek van de Orga om de CO2-uitstoot te compenseren via de atmosfair.

Wij sponsors werden ook aangemoedigd geen onnodig materiaal te verspreiden. En – waar mogelijk – het openbaar vervoer te gebruiken. Toekomstige WordCamps kunnen zeker hun voorbeeld nemen aan deze groene agenda.

WordPress en diversiteit

Het organisatieteam in Stuttgart heeft van tevoren hard gewerkt om een zo evenwichtig mogelijk sessieschema te presenteren. Uiteindelijk waren 8 van de 29 sprekers vrouw, nadat aanvankelijk slechts drie vrouwen het woord hadden gevoerd. Simon benadrukte in gesprek dat het eigenlijke doel van WordCamps - balans - nog lang niet bereikt was. Maar over het geheel genomen is de situatie aanzienlijk verbeterd als men terugdenkt aan de Duitstalige kampen vier/vijf jaar geleden.

Het is allesbehalve gemakkelijk voor de organisatie om vrouwelijke sprekers aan te werven. Uit discussies over andere evenementen, bijvoorbeeld op Twitter, blijkt dat al snel het verwijt opduikt dat je als vrouw nu alleen nog maar wordt gevraagd om aan een quotum te voldoen. En niet vanuit een puur professioneel oogpunt. Het onderwerp is ingewikkeld. Zelfs als ik erover schrijf, moet ik oppassen niet in clichés te vervallen. Maar de inzet is het waard.

Hoe kleurrijker het sprekerslandschap, hoe meer onderwerpen kunnen worden aangeboden. En uiteindelijk, hoe meer mensen zich vertegenwoordigd voelen door de WordPress gemeenschap. Zie ook het diversiteitsinitiatief van WordCamp Düsseldorf.

Over het geheel genomen zag WordCamp Stuttgart er als volgt uit:

 • Ongeveer 200 kaartjes verkocht
 • Ongeveer 170 deelnemers
 • Ongeveer een derde van hen uit de omgeving van Stuttgart
 • Andere vertegenwoordigde landen: Zwitserland, VK, Zuid-Korea, Hongarije, Zuid-Afrika, India, Macedonië, Finland, België.

Het kasteel van de Universiteit van Hohenheim als locatie maakte indruk op alle deelnemers. Het was waarschijnlijk de mooiste WordCamp setting tot nu toe, die duidelijk creatieve gesprekken bevorderde:

Afzonderlijke ruimten voor besprekingen en rustig werk ondersteunden dit streven. Het kleine Orga-team van Simon Kraft, Dennis Hipp, Matthias Kittsteiner, Christopher Kurth en Nadine Hipp heeft niet alleen hier geweldig werk geleverd.

AVG & Recht voor Webworkers

Melvin Louis Dreyer en Maha Paris van onze partner Händlerbund droeg bij aan een sessie over AVG voor webwerkers. Een netelig onderwerp voor creatieven, maar een dat alle freelancers en agentschappen aangaat. Zie onze berichten en tips hierover:

Ook ons e-book "AVG-Gids voor WP-bureaus, freelancers & website-exploitanten". Het maakt je vertrouwd met de belangrijkste inhoud en aanbevelingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

De presentatie ging over de basisprincipes van AVG, waar elke freelancer en elk bedrijf rekening mee moet houden. Sinds AVG is gegevensverwerking van natuurlijke personen in het algemeen verboden, je hebt toestemming (opt-in) nodig. Dit is gebaseerd op vrijwilligheid, daarom moeten bijv. cookiebanners een speciaal formulier hebben. Zie onze gids hierover.

Zoals Melvin heeft uitgelegd, zijn er nog veel onduidelijkheden, grijze gebieden en rechtsbeginselen, waarvan sommige tegenstrijdig zijn, bij de tenuitvoerlegging van AVG . Zijn aanbeveling:

Je moet de cookie-uitspraak nu ter harte nemen, ook al is de wetgevende ontwikkeling nog niet definitief duidelijk en zijn er nog gerechtelijke uitspraken.

Omdat deze onduidelijkheid snel kan veranderen, moet u voorbereid zijn. En dat ondanks het feit dat AVG het voor veel bedrijven veel moeilijker maakt om het aankoopgedrag te analyseren en hun processen te optimaliseren.

Ook de doelbeperking van de verzamelde gegevens is belangrijk. Als een koper in een webwinkel zijn of haar adres opgeeft, kan dit bijvoorbeeld gebruikt worden voor de verzending. Maar je mag het niet doorgeven aan partners zonder verdere toestemming, of de ontvanger persoonlijk laten bezoeken door de verkoopafdeling. Een andere pijler is de transparantie en veiligheid van de gegevensverwerking door jou of je bureau:

 • De betrokkenen moeten weten wat er met hun gegevens gebeurt en hoe ze worden verwerkt.
 • Een zinvolle gegevensbeschermingsverklaring dient onder meer dit doel
 • De rechtmatigheid van de verwerking moet te allen tijde worden gewaarborgd
 • Ook de juistheid van de gegevens moet worden gegarandeerd
 • De gegevens moeten veilig worden opgeslagen tegen toegang door derden

Heb je vragen over AVG voor webwerkers en -bureaus? Voel je vrij om ze in de commentaren te posten en wij zullen er een post van maken samen met onze partner Händlerbund . Je kunt de volledige presentatie hier bekijken:

In deze context, een grote dank aan het team van WordPress .tv voor hun vrijwillige en snelle werk! Bekijk alle sessies van WordCamp Stuttgart in het overzicht.

De WordPress Gezondheidscontrole Plugin

Torsten Landsiedel gepresenteerd in Stuttgart werkend met de Plugin Health Check & Troubleshooting. Hiermee kunt u alle Plugins deactiveren voor de admin alleen en overschakelen naar een standaard thema. Daarna kunt u de Plugins en de Theme afzonderlijk opnieuw activeren. Zo kun je bijvoorbeeld een Plugin conflict opsporen. Zie zijn post op onze blog over dit onderwerp.

Met de Health Check Plugin kunt u ook tal van andere fouten vinden in de configuratie van WordPress en WooCommerce. Daaronder zijn gevallen waarin zelfs ervaren supporters op het eerste gezicht ten einde raad zijn. Torsten noemde als voorbeeld de onjuiste massale verwerking van berichten wanneer de PHP-variabele max_input_vars van WordPress te laag is ingesteld.

Dit vereist echter vakkennis en een zorgvuldige interpretatie van de vermeldingen op Plugin . Het is niet gemakkelijk om de afzonderlijke waarden en debug-informatie correct te ontcijferen. Omdat ze niet gedocumenteerd zijn in Plugin zelf.

Er is echter ook kritiek op de Plugin. Dus zelfs in de standaard WP leveringstoestand zonder geïnstalleerde Plugins worden fouten en waarschuwingen eruit gegooid. Praktisch, echter: U kunt uw eigen routines aan de tests toevoegen via PHP-filters. U kunt ook afzonderlijke tests verwijderen. Bijvoorbeeld, als uw managed hosting geïntegreerde functies heeft die niet getest hoeven te worden. Of als uw WordPress configuratie vervalste resultaten oplevert.

De sessie "Health Check Plugin" is ook beschikbaar op WordPress.tv.

Sessies voor ontwikkelaars

Al met al was er een goede mix van presentaties voor gebruikers, marketing en de ontwikkeling van WordPress op WordCamp Stuttgart. Onze productontwikkelaars Jeffrey en Marcel woonden de meer technische sessies bij. Jeffrey's indrukken:

 • Hoe te herstellen van een inbreuk op de beveiliging: Otto Kekäläinen presenteerde een geval uit zijn praktijk waarbij vijf pagina's van een klant tegelijk uitvielen. Hij beschreef hoe hij ze stap voor stap controleerde. Was het malware? Waar was de achterdeur? En hoe heeft hij het systeem hersteld? Zie zijn toespraak.
 • ddev, Docker en een lokale relatie: Frank Schmittlein legde uit hoe je de PHP ontwikkelomgeving ddev kunt gebruiken met de container tool docker om lokaal te ontwikkelen. Naar de sessie op WordPress .tv.
 • Git begrijpen: David Remer was helemaal weg van het versiebeheersysteem git. Wat doet git onder de oppervlakte? En hoe slaat het zijn informatie op in zijn eigen bestanden? Dit begrijpen is zeer nuttig voor het terugvinden van code waarvan je dacht dat die verloren was.
 • Bouwen, onderhouden en verkopen WordPress Plugin : Robert Windisch gaf een inkijkje in de productontwikkeling van WordPress -Plugins. Wanneer verkoop je het gratis, en wanneer in het premium model? Als basis voor dit proces nam hij de Plugin MultilingualPress.

Het WordCamp Retreat Soltau is ook op zoek naar sprekers. Je kunt zelf een onderwerp indienen, of iemand anders voorstellen. Meer informatie hierover is te vinden op de blog van het kamp.

WordPress en sociale verantwoordelijkheid

Caspar Hübinger rondde de blijvende impact van WordCamp Stuttgart af. Wie zijn lezingen kent, weet dat ze op een heel bijzondere manier over de horizon van de gemeenschap heen kijken. En dat ze ons een spiegel voorhouden. Want als "techneuten" hebben we allemaal een verantwoordelijkheid: WordPress en zijn use cases beïnvloeden altijd de samenleving.

Zijn lezing "Mens zijn in tijden van digitale ontmenselijking" draaide om de volgende vragen:

 • Hoe zorg ik ervoor dat commerciële marketingintenties verenigbaar zijn met mijn eigen waarden?
 • Hoe krijg ik het voor elkaar om mensen niet op een bepaald moment in het proces te manipuleren, opzettelijk of onopzettelijk?
 • Kan ik voorkomen dat ik iemand word die ik niet wil zijn? Bij welk product/aanbieder/aanbod trek ik de rode lijn?
 • Onder welke omstandigheden moet ik deze regel opnieuw definiëren?

Omdat we allemaal onszelf of ons bedrijf in een of andere vorm in de markt zetten. Juist daarom moeten we onszelf de genoemde vragen stellen. "Een ander woord voor marketing is propaganda" - Caspar legde deze verwijzing heel krachtig uit, gebaseerd op zijn eigen familiegeschiedenis. Zijn ene grootvader weigerde het nationaal-socialisme, de andere collaboreerde. Caspar's vraag aan zichzelf is:

Hoe zou ik me hebben gedragen als ik de vooruitziende blik had gehad? Hoe existentieel zouden de nadelen moeten zijn om niet de gemakkelijkere weg te kiezen?

Wat heeft dit met ons en WordPress te maken? "We leven nu in het tijdperk van het surveillancekapitalisme", is zijn antwoord. Zie "the age of surveillance capitalism" en het gelijknamige boek van Shoshana Zuboff. Mensen worden steeds meer in segmenteerbare clusters verdeeld om ons te manipuleren. De doelen zijn totale voorspelbaarheid en controleerbare consumenten - met behulp van wat online marketing wordt genoemd.

Dit alles, zo zei hij, gebeurt onder het mom van de vermeende neutraliteit van de technologie. En met onze gegevens als de drijvende kracht en valuta:

Een voorbeeld is Google. Het door Google zelf gedefinieerde doel is het organiseren van de informatie van de wereld - geherfinancierd door online reclame. Maar wie bepaalde dit doel? Wie gaf de opdracht?

We zijn allemaal afhankelijk van en gebruiken diensten als Google, Amazon, Apple, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., zoals Caspar levendig liet zien. We kunnen dus kritisch zijn en toch chantabel als digitale werkers. Laat het een opt-in zijn - zoals in het donkerste hoofdstuk van Duitsland. als digitale werkers maken we onszelf medeplichtig aan de machinerie van het surveillancekapitalisme. "We hebben de keuze om de productiemiddelen van het surveillancekapitalisme over te nemen, of een ander beroep te kiezen" - zei hij.

Maar wij hebben ook een perspectief: de positieve verandering die men tot stand brengt door een gewetensbeslissing zal ooit een mensenleven redden. En het zal in een andere generatie zijn. Je kunt ook steeds weer werken aan een nieuwe ethiek in je (marketing)baan, al is het maar in kleine stapjes.

Iets van ons zal op een gegeven moment de balans willen opmaken. We moeten zo leven dat we op dat moment geen spijt voelen. Mens zijn betekent altijd vraagtekens zetten bij de basis van onze eigen beslissingen. Net zoals we die van het toezichtskapitalisme altijd in twijfel moeten trekken.

De toespraak van Caspar Hübinger raakte me diep. En hij nam iedereen die aanwezig was op de korrel. U kunt de volledige sessie als video vinden op zijn blog of hier:

Raidboxes op WordCamp Stuttgart

Onze stand werd op beide dagen zeer goed bezocht. Klanten vroegen naar nieuwe functies, zoals de uitgebreide WordPress sjablonen of de RB Login Protector. Maar ook tal van belangstellenden informeerden zich: van freelance ontwikkelaars tot grotere bureaus. Ook hier worden WordCamps steeds professioneler. Ons team legde hen de voordelen uit van onze Managed WordPress Hosting, en waarom uw site er veel sneller mee zal draaien.

Na het kamp is voor het kamp: We zien je graag op WordCamp Düsseldorf #WCDUS eind november! Of op het WordCamp Retreat Soltau #WCRetreat in 2020. Wij ondersteunen beide kampen als sponsor.

Heb je vragen over onze duurzame en vooral snelle WordPress hosting? Spreek ons dan direct ter plaatse aan. Of neem te allen tijde contact op met onze WordPress experts.

Vond je het artikel leuk?

Met jouw beoordeling help je ons om onze inhoud nog verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.