Voordelen van WordPress Multisites: Sneller, goedkoper, duurzamer?

Je hebt waarschijnlijk al veel gehoord over WordPress multisites. Er circuleert veel informatie en evaluaties over deze functie op het internet, wat het niet altijd gemakkelijk maakt om een juiste en kwalitatieve beoordeling te maken. Wat kan de WordPress multisite functie eigenlijk doen? Dit artikel ruimt geruchten en vooroordelen uit de weg, werpt licht op de mogelijkheden voor ecologische en economische duurzaamheid, toont een ... Voordelen van WordPress Multisites:Sneller, goedkoper, duurzamer? lees meer