Herroeping

Als consument heb je een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de datum van de bestelling (de termijn begint bij ontvangst van de orderbevestiging per e-mail) zonder opgave van redenen.

Hoe herroep ik het contract?

Om een met raidboxes® afgesloten overeenkomst te herroepen, volstaat een uitdrukkelijke verklaring (e-mail of post) van je beslissing.

Voor je herroeping kun je het volgende formulier gebruiken:

Raidboxes GmbH

Hafenstraße 32

48153 Münster

E-mail: support@raidboxes.io

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de verstrekking van de volgende webhostingdienst: 

Product: 

Besteld op: 

Naam: 

Straat/huisnummer: 

Postcode/stad: 

Datum(*): 

Gevolgen van de herroeping

Als je je contract intrekt, betalen we alle van jou ontvangen betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je herroeping terug. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen.

Let op de volgende belangrijke informatie:

Afgesloten domeincontracten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Daarom is restitutie van de kosten bij herroeping helaas niet mogelijk. Je kunt je domeincontract echter te allen tijde opzeggen via onze support.