Win 2 tickets + accommodatie voor WordCamp Europe 2019 in Berlijn!

Wij geven 2 x 2 tickets weg voor WordCamp Europe 2019 in Berlijn, inclusief een tweepersoonskamer voor 3 nachten en 500 euro reisbudget tot je vrije beschikking.

De grootste WordPress gebeurtenis in Europa

Van 20 tot 22 juni 2019 vindt de WordCamp Europe - het grootste WordPress evenement in Europa  - plaats in Berlijn. Er worden dit jaar meer dan 3.000 deelnemers uit de hele wereld verwacht - en u kunt erbij zijn! Naast de twee WCEU-tickets omvat de prijs drie overnachtingen (van 20 - 23 juni 2019) in het Estrel Hotel - de locatie van de WordCamp Europe 2019 dit jaar - en een reisbudget van 500 €.

Doe gewoon mee aan de wedstrijd voor 26 mei 2019 voor een kans om een van onze twee WordCamp Europe 2019 pakketten te winnen. U krijgt de kans om een heel weekend samen te werken met leden van de community uit de hele wereld, te netwerken met leiders uit de sector en bij te praten over de nieuwste trends op WordPress .

Doe nu mee aan de wedstrijdGegevensbescherming en toestemming

In ruil voor deelname aan de WordCamp Europe 2019 wedstrijd, gaat u ermee akkoord om u te abonneren op de RAIDBOXES nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u tweewekelijks via e-mail over nieuwe e-books, blog posts, features en nieuws over WordPress en RAIDBOXES .


U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen en respecteren, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.


WordCamp Europe 2019: Het must-attend evenement voor alle WP-professionals

Als je met WordPress werkt, je geld verdient met het CMS of er je bedrijf op hebt gebouwd, is WordCamp Europe 2019 eigenlijk een must-attend event. Nergens anders vind je zoveel ontwikkelaars, ontwerpers, bloggers, ondernemers en WordPress -enthousiastelingen op één evenement!

Je zult nergens meer gemeenschap vinden

Het maakt niet uit of je een hardcore coder, polyglot of volbloed marketeer bent: Iedereen heeft de kans om betrokken te raken bij WordPress . En als de grootste community bijeenkomst op het continent, is er waarschijnlijk geen betere gelegenheid om in contact te komen met de Europese gemeenschap dan WordCamp Europe 2019.

Inspiratie en trends en masse

Elk WordCamp zit vol met succesverhalen. Of het nu gaat om een freelancer, manager van een agentschap, ontwikkelaar, winkeleigenaar of blogger: iedereen vindt inspiratie voor zijn eigen WordPress business en kan leren hoe de nieuwste WordPress trends zijn eigen projecten nog succesvoller kunnen maken.

Steroïden voor uw netwerk

Naast vele industrie leiders, komen vertegenwoordigers van agentschappen, hosters, Plugin- en Theme- fabrikanten en freelancers uit heel Europa en de wereld samen op WordCamp Europe. De perfecte plek om je persoonlijke netwerk uit te breiden.

Voorwaarden voor deelname aan het concours RAIDBOXES WCEU 2019

1. onderwerp van de deelnemingsvoorwaarden en organisator

(1) Deze deelnemingsvoorwaarden regelen de voorwaarden voor deelneming aan de wedstrijd, alsmede de noodzakelijke overdracht van rechten. De beschrijving en de procedure van de respectievelijke prijsvraag vinden plaats in het kader van de respectievelijke prijsvraagcampagne op de website van RAIDBOXES GmbH.

(2) De organisator van de wedstrijd is RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster.

(3) Door deel te nemen aan het vergelijkend onderzoek worden deze deelnemingsvoorwaarden aanvaard.

(4) De wedstrijd is niet verbonden met Facebook, Twitter, Bing of Google Ads. Het wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook, Twitter, Bing of Google Ads.

(5) Er wordt reclame gemaakt voor de wedstrijd via Facebook, Twitter, Bing en Google Ads. De advertenties bevatten directe links die door te klikken naar de landingspagina van RAIDBOXES GmbH leiden.

2. deelname

(1) Iedereen die ouder is dan 18 jaar, mag aan de wedstrijd deelnemen. Medewerkers van RAIDBOXES GmbH en gelieerde ondernemingen, alsmede familieleden van deze medewerkers en hun verwanten zijn uitgesloten. Deelname met valse identiteiten of met identiteiten van derden is niet toegestaan.

(2) Deelnemers die in aanmerking komen, kunnen aan de wedstrijd deelnemen door hun e-mailadres in te voeren in het daarvoor bestemde veld op de landingspagina van RAIDBOXES (https://raidboxes.de/wordcamp-europe-2019-berlin/) en zich zo te abonneren op de nieuwsbrief RAIDBOXES. Deze pagina kan worden geraadpleegd door rechtstreeks naar de URL te gaan of via de advertenties op Facebook, Twitter, Bing en Google AdWords via de linkdienst.

(3) Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tot 26.05.2019 (23:59:59 CET).

(4) Deelname is gratis.

3. winsten en kennisgeving van winsten

(1) Onder alle in aanmerking komende deelnemers verloten wij twee tickets (2 x 2) voor WordCamp Europe 2019 in Berlijn, inclusief drie overnachtingen in een tweepersoonskamer (20 t/m 23 juni 2019) in een door ons geboekt hotel en 500 euro reisbudget ter vrije beschikking. Meer informatie over het evenement is te vinden op de pagina van de organisator.(https://2019.europe.wordcamp.org/)

(2) De winnaars worden op 27/05/2019 willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende deelnemers. De winnaars worden op 27.05.2019 per post op de hoogte gebracht van hun prijs.

(3) Per deelnemer is slechts één prijs mogelijk.

(4) De prijs is niet overdraagbaar, noch kan de prijs worden omgeruild of in geld worden uitbetaald.

(5) Indien zich omstandigheden voordoen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zal de betreffende winnaar een passende vervangende prijs accepteren.

(6) De prijs wordt per e-mail verzonden.

4. verlening van gebruiksrechten

De deelnemer garandeert de eigenaar te zijn van het geregistreerde e-mail adres.

5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Met zijn deelname aan de wedstrijd ontslaat de deelnemer RAIDBOXES GmbH van elke aansprakelijkheid.

6. uitsluiting

(1) Overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden geeft ons het recht de desbetreffende deelnemer van deelneming uit te sluiten. Dit geldt met name indien de deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt.

(2) Indien de uitgesloten deelnemer een winnaar is die reeds is uitgeloot, kan de prijs achteraf worden ingetrokken.

7. voortijdige beëindiging en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de wedstrijd op elk moment geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, of om het verloop ervan te wijzigen indien het om technische redenen (bijv. computervirus, manipulatie of fouten in software/hardware) of wettelijke redenen (bijv. verbod door WordCamp Europe) niet mogelijk is om een goede uitvoering van de wedstrijd te garanderen.

8. gegevensbescherming

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van de deelnemers, voor zover wij die zelf verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens van de deelnemer uitsluitend verwerken in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij zullen de informatie alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd of als de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven en voor zover de verwerking een voorwaarde is voor deelname aan de wedstrijd (inschrijving op de nieuwsbrief). Dit omvat ook het gebruik voor de uitoefening van de verleende gebruiksrechten. De deelnemer kan te allen tijde om informatie over de over hem opgeslagen gegevens verzoeken. Voor het overige is onze verklaring inzake gegevensbescherming van overeenkomstige toepassing, die te vinden is op https://raidboxes.de/datenschutz/ beschikbaar is. Deelnemers kunnen hun abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen opzeggen. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of kan de deelnemer zijn abonnement rechtstreeks onder deze afmeldlinkopzeggen.

9. slotbepalingen

(1) Mochten de Deelnemingsvoorwaarden ongeldige bepalingen bevatten, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

(2) Het Duitse recht is van toepassing. Rechtsmiddelen om de loting te herzien zijn uitgesloten.