Freelancer Tutorial

Zostań freelancerem krok po kroku

Freelancerzy są bardzo popularni wśród firm i agencji. Ale jakie konkretne kroki są konieczne, abyś mógł rozpocząć drogę do finansowej niezależności? W tym artykule pokażę ci, jak możesz odnieść sukces jako freelancer.

Kim są freelancerzy?

Freelancerzy to niezależni wykonawcy usług, których stosunek pracy opiera się na pracy na własny rachunek i elastycznym zarabianiu pieniędzy. W przeciwieństwie do pracowników, freelancerzy nie są związani z firmą instrukcjami. Wolni strzelcy pracują niezależnie od miejsca i na zasadzie freelancingu. Stosunek pracy dotyczy konkretnego projektu lub rozciąga się na nieprzewidywalny okres czasu.

Jeśli współpraca trwa przez dłuższy czas, zakresy odpowiedzialności freelancera są często określane w umowie o dzieło lub umowie o świadczenie usług. W większości przypadków zapłata za wykonane usługi jest dokonywana w formie stawek godzinowych lub dziennych, których wysokość określa freelancer. W zależności od branży stosuje się także inne opcje wynagrodzenia. Nie jest rzadkością, że niektórzy klienci wolą płacić freelancerom ryczałt za projekt.

Freelancer a samozatrudnienie

Mimo że freelancerzy są osobami pracującymi na własny rachunek, odróżnia się ich od osób prowadzących własną działalność gospodarczą ze względu na dziedzinę zawodową. Osoby pracujące na własny rachunek wykonują działalność na własną odpowiedzialność, bez stałego etatu i niezależnie od pracodawcy.

Freelancerzy to podgrupa osób samozatrudnionych, których pole działania wiąże się z wykonywaniem wolnych zawodów, zwanych też zawodami katalogowymi. Są to dziedziny zawodowe, które wymagają specjalnych umiejętności, kwalifikacji i wiedzy. Typowe zawody katalogowe to działalność artystyczna, naukowa, pisarska, dydaktyczna i wychowawcza.

Osoby pracujące na własny rachunek, które nie wykonują wolnego zawodu, są uznawane za przedsiębiorców zgodnie z Ustawą o Regulacji Handlu i są zobowiązane do zarejestrowania się w Urzędzie oraz płacenia podatku.

Ponadto istnieją formy samozatrudnienia, które nie mieszczą się w ogólnej definicji i nie można ich jednoznacznie przypisać do sektora komercyjnego lub freelancerskiego. W tym przypadku telefon do urzędu skarbowego daje jasność. Niezależnie od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej, urząd skarbowy jest nieuniknionym punktem kontaktu przed jej podjęciem.

Rejestracja działalności gospodarczej - tak czy nie?

Należy wcześniej zasięgnąć porady w urzędzie skarbowym, czy dana działalność powinna być zaklasyfikowana jako wolny zawód czy jako działalność gospodarcza. W razie wątpliwości, błędna klasyfikacja lub korekta dokonana przez urząd skarbowy może kosztować Cię wiele pieniędzy, nawet później.

Freelancerzy są również uważani za osoby samozatrudnione. Jednak termin i pole działania freelancerów nie są jasno zdefiniowane. Stosunek pracy dotyczy usług związanych z projektem i opiera się na niezależnej współpracy z firmami i indywidualnymi przedsiębiorcami. Freelancerzy nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zazwyczaj pracują z kilkoma klientami jednocześnie.

Instrukcja: Zostań freelancerem

Aby wejście w samozatrudnienie jako freelancer było udane, jest kilka rzeczy i formalności, których należy przestrzegać. Poniższy przewodnik służy jako wskazówka, jak uniknąć ewentualnych potknięć, począwszy od planowania, a skończywszy na realizacji pierwszego zamówienia.

1. Zdefiniuj pole działania

Na początku powinieneś zdecydować, w jakiej dziedzinie chciałbyś pracować jako freelancer. Wskazane jest, by pracować w dziedzinie, w której jesteś dobry, która sprawia ci przyjemność i w której masz już dużą wiedzę. Wielu klientów wymaga odpowiednich kwalifikacji.

2. Analiza rynku

Po określeniu pożądanej aktywności, powinieneś sprawdzić, jak wysoki jest obecny popyt i potencjał obrotu na danym rynku. Im większe zapotrzebowanie, tym większe możliwości zarobku i zamówień w tym obszarze.

W pierwszym etapie analizy rynku ważne jest, by poznać grupę docelową i jej problemy. Ponadto konieczna jest analiza konkurencji. Tutaj ważną rolę odgrywają oferty i ceny. Ponadto na podstawie ocen klientów można określić błędy i słabości konkurujących ze sobą freelancerów i ich unikać.

3. Planowanie i kalkulacja finansowa

Zanim pierwsze zamówienia klientów zostaną zrealizowane, konieczna jest rejestracja w urzędzie skarbowym dla celów podatkowych. W zależności od tego, czy działalność freelancera jest klasyfikowana jako freelance czy komercyjna, konieczne są różne kroki rejestracyjne.

Grupa freelancerów na Facebooku
Dobre możliwości nawiązywania kontaktów: grupy freelancerów na Facebooku

Przedsiębiorcy muszą również zarejestrować się w Urzędzie ds. Licencji Handlowych, a następnie otrzymać swój numer podatkowy. Ostatnim krokiem dla freelancerów jest zarejestrowanie się w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Handlowej. Gdy te formalności zostaną dopełnione, oblicza się stawkę godzinową. Jako freelancer ważne jest, by ocenić własne umiejętności i sprzedać je w formie realistycznego modelu cenowego.

Ustalenie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej stawki godzinowej jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących. Ceny konkurencyjnych freelancerów służą tu jako wskazówka. Następnym krokiem jest przygotowanie wzorów rachunków i planu pracy.

4. Wizerunek przedsiębiorcy

Po wykonaniu poprzednich kroków, kolejnym krokiem jest stworzenie profesjonalnej obecności w sieci, by oferowane usługi były dostępne dla odpowiedniej grupy docelowej. Własna strona internetowa lub profile firmowe w serwisach społecznościowych idealnie się do tego nadają.

Marketing dla Twojej strony internetowej

Powinieneś zadbać o to, by stworzyć ofertę, która wyróżni się z masy konkurentów i przyciągnie uwagę potencjalnych klientów dzięki swojej unikalności.

5. Pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie klientów i zamówień jest najważniejszą częścią poszukiwania partnerów do projektów i budowania lukratywnych relacji z klientami. Zobacz e-book autorstwa Raidboxes Customer acquisition made easy. Po pierwsze i najważniejsze, skutecznym narzędziem są różne platformy dla freelancerów w sektorze krajowym i międzynarodowym. Pośredniczą one w kontaktach między wykonawcami a klientami w różnych branżach.

Alternatywą są platformy sieciowe, takie jak LinkedIn i Xing. Odpowiednią metodą są również grupy freelancerów w mediach społecznościowych, portale z ofertami pracy lub bezpośrednie zapytania do firm.

6. Rozszerzenie źródeł dochodu

Aby odnieść sukces jako przedsiębiorca, ważne jest, by zbudować kilka źródeł dochodu. Szczególnie w sektorze freelancingu wiele działań jest ustalonych na konkretne okresy czasu. Zdobywanie nowych klientów jest więc integralną częścią freelancingu. Ci, którzy opierają swój biznes na kilku źródłach dochodu, nie muszą borykać się z całkowitą stratą finansową w przypadku utraty jednego źródła dochodu.

Podstawy finansów dla freelancerów

Aby zapewnić długotrwałe istnienie własnego biznesu, powinieneś zająć się różnymi aspektami finansowymi swojej działalności.

Zarządzanie wydatkami

Aby móc ocenić rentowność pracy w stosunku do generowanych dochodów, konieczne jest precyzyjne zarządzanie wydatkami. Rozwiązaniem oszczędzającym czas i pozwalającym śledzić wszystkie wydatki służbowe i prywatne są specjalne narzędzia księgowe i arkusze Exel. Ważną rolę odgrywają zwłaszcza stałe wydatki, takie jak jedzenie, koszty wynajmu, opłaty za internet i telefon, a także składki ubezpieczeniowe.

Budżetowanie

W większości przypadków miesięczne dochody freelancerów podlegają znacznym wahaniom. To sprawia, że budżetowanie jest trudniejsze niż w przypadku wypłaty w relacji pracowniczej.

Pierwszym krokiem w tworzeniu przejrzystej struktury finansowej jest oddzielenie funduszy prywatnych od biznesowych. Skuteczną i często stosowaną metodą budżetowania jest zasada 50/30/20.

Tutaj 50 procent przeznacza się na podstawowe wydatki, 30 procent na potrzeby osobiste, a 20 procent na oszczędności. Freelancerzy mogą z wyprzedzeniem ubiegać się o konto biznesowe i strukturyzować różne przepływy finansowe za pomocą subkont.

Nie zapominaj o środkach ostrożności

W każdym przypadku powinieneś też zasięgnąć porady, jakie dodatkowe środki powinieneś odłożyć i przeliczyć, zwłaszcza na zabezpieczenie na starość. Wielu freelancerów zaniedbuje to na początku swojej pracy, co później trudno jest nadrobić.

Zbieraj fundusze

Aby przetrwać czasy kryzysu lub zabezpieczyć się przed miesiącami niskich dochodów, konieczne jest zbudowanie dodatkowej ochrony finansowej. Rezerwy zabezpieczają twoje utrzymanie jako freelancera i są przydatne w przypadku nieprzewidzianych wydatków, roszczeń podatkowych lub jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Aby skutecznie gromadzić rezerwy, potrzebny jest dobrze przemyślany plan oszczędzania z konkretną kwotą docelową i określonym okresem czasu.

Administracja podatkowa

Odliczenia podatkowe mogą zwiększyć marżę zysku z freelancingu bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy. Do najczęstszych wydatków biznesowych, które freelancerzy mogą odliczyć od podatku, należą koszty reklamy, wynajmu biura, usług księgowych, hostingu oraz koszty telefonów komórkowych i internetu.

W zależności od branży i rodzaju działalności obowiązują różne przepisy. W każdym przypadku zalecam, byś zasięgnął porady w specjalistycznej firmie podatkowej. W ten sposób możesz zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy w ciągu roku. Możesz też skorzystać z regulaminu małych firm i być zwolnionym z podatku VAT.

Freelancer i pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie nowych klientów jest podstawą sukcesu finansowego. Poniżej przedstawiam pięć skutecznych metod, które są odpowiednie dla freelancerów.

Polecenia

Polecenia to najbardziej efektywny sposób pozyskiwania nowych klientów przez freelancerów. Podkreślają one twoją jakość jako dostawcy usług i opierają się na wysokiej satysfakcji klienta. Jeśli jako freelancer konsekwentnie wykonujesz dobrą pracę i dokładnie realizujesz życzenia klienta, masz duże szanse na otrzymanie rekomendacji.

Wprowadzenie funkcji oceniania na własnej stronie internetowej jest także pomocnym narzędziem w zbieraniu opinii klientów. Po udanej pracy możesz też poprosić swoich klientów o pozostawienie recenzji.

LinkedIn

LinkedIn to serwis społecznościowy, który specjalizuje się w tematyce pracy i kariery. Na tej platformie freelancerzy mogą stworzyć swój profil i zbudować sieć kontaktów z profesjonalistami i potencjalnymi klientami.

LinkedIn Grupy freelancerów
Grupy freelancerów na LinkedIn

Pozyskiwanie klientów odbywa się przede wszystkim poprzez generowanie wartości dodanej w postaci postów na LinkedIn. W ten sposób pozycjonujesz się jako autorytet w dziedzinie wiedzy i możesz poważnie promować swoje usługi wśród nowych klientów. Zobacz Post o LinkedIn Marketing.

Grupy na Facebooku

Mając profesjonalnie stworzony profil na Facebooku i dołączając do odpowiednich grup freelancerów, możesz szybko zbudować nowe relacje z klientami. Zajmuj się pytaniami i problemami swojej grupy docelowej, aktywnie oferuj swoją pomoc i twórz wartość dodaną poprzez specjalistyczne posty.

Zasadniczo przydatne jest członkostwo w grupach ogólnych, takich jak Rising Tide Society czy Project Freedom to Freelance. Zawsze należy to robić w połączeniu z członkostwem w grupach branżowych. Do budowania długoterminowych i zyskownych relacji biznesowych nadaje się grupa "Projekty Freelancerskie" na Facebooku.

Platformy do pracy zdalnej

Platformy pracy zdalnej to doskonały sposób na bezpośredni kontakt z klientami. W przeciwieństwie do cold calling, w tym przypadku istnieje już wielu nowych klientów, którzy potrzebują danej usługi. Freelancerzy mogą aplikować na ogłoszone oferty pracy i w ten sposób szybko nawiązywać lukratywne współprace. Znane platformy pracy zdalnej to Indeed, remote-job.net i weworkremotely.com.

Dodatkowe materiały dla freelancerów

Rozpoczęcie pracy na własny rachunek wiąże się na początku z wieloma wyzwaniami. W internecie można znaleźć wiele użytecznych materiałow dla aspirujących freelancerów, które ułatwiają pracę i zdobywanie zleceń.

Książki i audiobooki

Skuteczni freelancerzy nieustannie się kształcą i odświeżają swoją wiedzę, korzystając z aktualnego know-how. Niektóre książki są uważane za lektury obowiązkowe w samozatrudnieniu i są idealne dla aspirujących freelancerów. Są to m.in. książki "4-godzinny tydzień pracy" Timothy'ego Ferrissa czy "Freelancing Business: Mehr Zeit und Geld als Freiberufler" Tima Chimoya.

Jeśli nie masz czasu lub ochoty na czytanie książek, możesz skorzystać z aplikacji do słuchania audiobooków i słuchać ich na swoim smartfonie lub tablecie, gdziekolwiek jesteś. Zobacz mój artykuł Test 10 aplikacji do audiobooków.

Konferencje

Konferencje są dla freelancerów świetną okazją do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami. Uczestnicząc w konferencjach branżowych, freelancerzy mogą poznać najnowsze trendy, technologie i wyzwania w swojej dziedzinie.

Ta wiedza nie tylko pomaga ci być na bieżąco z najnowszymi trendami, ale także pozycjonuje cię jako eksperta w swojej dziedzinie. Ponadto konferencje pozwalają ci spotkać się z potencjalnymi klientami twarzą w twarz i zbudować relacje, które mogą zaowocować długoterminową współpracą. Z tych powodów konferencje są ważną częścią strategii marketingowej.

Platformy dla freelancerów

Platformy przeznaczone specjalnie dla freelancerów są obiecującym sposobem na zdobycie pracy. Na przykład freelancer.com, Guru, PeoplePerHour i Outsourcely to strony o ugruntowanej pozycji, na których można dobrze zarobić. Platformy te są odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych freelancerów i łączą klientów i wykonawców na poziomie międzynarodowym.

Dla mnie osobiście freelancing jest przyszłościowym modelem pracy, który pozwala mi na rozpoczęcie własnej działalności przy niewielkim kapitale i niskim ryzyku. Bycie freelancerem daje mi wiele korzyści i pozwala pracować niezależnie od miejsca i we własnym tempie.

Twoje pytania dotyczące freelancingu

Masz pytania dotyczące zostania freelancerem? Zachęcamy do korzystania z funkcji komentarzy. Czy chcesz być informowany o nowych artykułach na temat samozatrudnienia i marketingu internetowego? Obserwuj nas na TwitterzeFacebookuLinkedIn lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.