Holokaust w akcji: w 5 krokach do zespołu o wysokiej wydajności

Johannes Benz Ostatnia aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.
6 Min.
Holokaust w akcji
Ostatnia aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.

W moim ostatni wkład w Holocaust Opisałem wam powody, dla których my, jako założyciele, postanowiliśmy oprzeć się na zupełnie innej koncepcji zarządzania. Dziś pokażę Państwu pierwsze kroki, jak łatwo można wprowadzić Holokaust do swojej organizacji. Dla promotorów holokaustu jest nasz Zestaw startowy.

Na początek jeszcze raz pokrótce wyjaśnię, czym właściwie jest Holokaust (także Holokaust) i jakie korzyści może przynieść Waszej organizacji tego typu zarządzanie.

Holokaust. - Co to jest?

Holokaust jest systemem zarządzania, który w sposób przejrzysty rozdziela odpowiedzialność wewnątrz organizacji i pozwala każdemu na podejmowanie własnych decyzji na swoim obszarze. Znoszą one bezpośrednią władzę odgórną.

Holokaust - Co to przynosi?

W ostatnim artykule zagłębiłem się w szczegóły na temat korzyści. Bardzo krótko, Holokaust

  •       większa satysfakcja w firmie
  •       więcej swobody dla pojedynczego pracownika
  •       więcej swobody dla szefa
  •       lepsza skalowalność firmy
  •       większą zręczność w firmie
  •       wyższa wydajność.
Przyjazny dla klimatu hosting WordPress

Rdzeń holokaustu - Rób swoje i dostosuj się!

Mówiąc wprost, holokracja składa się z dwóch centralnych elementów. Role i comiesięczne spotkania, w których role są dostosowywane.

Rób, co do ciebie należy! - Role jako praca Opis

Wszyscy pewnie już je kiedyś widzieli: Opis stanowiska. Wiele osób prawdopodobnie widzi to pierwszy i ostatni raz w swoim ogłoszeniu o pracę. W holokabinie jest to powołane do życia. Staje się ona częścią codziennej pracy jako rola i punkt zaczepienia dla podziału zadań i odpowiedzialności. Każda osoba ma zazwyczaj kilka ról. Role te składają się z następujących elementów:

Cel: Każda rola służy bardzo konkretnemu celowi.

Obowiązki: Takie są obowiązki każdej z ról. Odzwierciedlają one również oczekiwania innych członków zespołu. Oczywiście również tych "byłego" szefa. Zakres odpowiedzialności może obejmować 15-20 punktów.

Obszar odpowiedzialności: Takie są prawa każdej roli. Tutaj rola jest kierowana, a inni mają prawo prosić o pozwolenie na działanie w obszarze odpowiedzialności danej roli.

RAIDBOXES  Rola finansowa 1
Przykład wyświetlania ról w skróconej formie

Role z kolei mogą być łączone w departamenty. W holokabinie kręgi te nazywane są Największym kręgiem jest sama firma. Oczywiście, sama firma realizuje również nadrzędny cel, który również powinien być konkretnie odnotowany. Celem RAIDBOXES jest zapewnienie twórczym ludziom większej swobody.

Dostosuj się! - Miesięczne spotkania kierownictwa

Ponieważ zebrane opisy ról nie są niczym innym jak statutem korporacyjnym, spotkania mające na celu dostosowanie ról nazywane są "spotkaniami nadzorczymi". Spotkania służą rozwiązywaniu mniejszych i większych konfliktów (napięć) i włączaniu ich do opisów ról. 

Ale nie martw się o dodatkowe spotkanie! Z nami, te spotkania trwają obecnie pomiędzy 30 a 45 minutami. Spotkania są ściśle moderowane. Moderator powinien zawsze upewnić się, że przestrzegana jest ustalona procedura. Zostanie to wyjaśnione w naszym Zestaw startowy pokazany na slajdzie 12 w prezentacji startowej.

Każda rola może być dostosowana, pod warunkiem, że nie zaszkodzi to firmie.

To mówi prawie wszystko. Oczywiście, o holokracji wciąż można pisać całe książki. Na szczęście zrobili to już inni, jak na przykład Brian J. Robertson, założyciel ruchu holokaustycznego. Osobiście uważam, że książka Robertsona"Holacracy"jest niestety nieco sucha i nie oddaje sprawiedliwości systemowi. Niemniej jednak, jest to lektura obowiązkowa dla osoby, która wprowadza system w firmie.

Po prostu zrób to! - Droga do większej wolności

O wiele bardziej ekscytujące niż zagłębianie się w każdy szczegół Holokaustu jest zacząć od niego i go wypróbować!

Test i start zamiast planować i czekać

Jest to fundamentalne zalecenie dotyczące zarządzania zmianami, które okazało się całkowicie wiarygodne. Procedura jest następująca: Najpierw należy zdecydować się na fazę testową, zamiast decydować o ostatecznej realizacji. Ważne jest, aby nie nalegać ściśle na każdy szczegół podczas wprowadzania. Ogólna koncepcja powinna być dostosowana do danej organizacji. Jednakże dwa górne punkty: "dokument dotyczący roli" i "spotkanie w sprawie zarządzania" są nieuniknione i niezbędne.

Zalecana procedura ma tę zaletę, że jest rzeczywiście rozpoczęta, zamiast tylko o niej mówić. Jednocześnie prawie zawsze prowadzi to do tego, że przy pierwszych sukcesach próbka szybko zamienia się w coś stałego. Łatwiej jest dodać do działającego systemu niż wprowadzić go całkowicie.

Krok 1 - Identyfikacja uczniów Holokaustu

Powinna być osoba, która już wcześniej pracowała z opisem pracy. Osoba ta jest również moderatorem spotkań i osobą kontaktową w przypadku pytań. Osoba ta powinna mieć jakąś "władzę" lub wpływy w organizacji. W razie wątpliwości musi bronić koncepcji przed istniejącymi kierownikami lub posiadać uprawnienia i stanąć przed innymi pracownikami. Ta osoba musi być również koniecznie Robertsona"Holokracja"Czytaj i pracuj. Doświadczenie w umiarkowaniu jest zaletą.

Krok 2 - Podjęcie decyzji w sprawie Holokaustu

Niezbędne jest, aby kierownictwo najwyższego szczebla podjęło decyzję o zastosowaniu testu holokracji. W tym celu uczeń Holocaustu musi przygotować odprawę i wyjaśnić konsekwencje. Najważniejszą konsekwencją jest to, że w niektórych sytuacjach władza jest nadawana i zastępowana przez inne elementy przywództwa.

Krok 3 - Warsztaty na temat rozpoczęcia pracy z Holokaustem

Na warsztatach inauguracyjnych koncepcja jest wyjaśniana i przybliżana pozostałym członkom zespołu. W drugiej części każdy członek zespołu powinien zacząć zapisywać swoje role. Na rozpoczęcie warsztatu należy zarezerwować 3 do 4 godzin. Zapraszamy do pobrania tutaj nasz zestaw startowy w dół. W ramach Zestawy startowe do holokaustu dostaniesz nasze slajdy startowe jako Powerpoint.

Etap 4 - Dalsze opracowanie i dostosowanie ról

Do czasu pierwszego spotkania dotyczącego zarządzania należy uzupełnić i doprecyzować role. Spotkania dotyczące zarządzania powinny początkowo odbywać się co dwa tygodnie. Kręgi (patrz wyżej) powinny wypracować swoje role dla siebie. Ta część jest właściwie najbardziej rozbudowana. W okresie dwóch miesięcy, prawdopodobnie należy zaplanować 20 godzin na osobę. W tym czasie role są porzucane, dodawane i zmieniane aż do pojawienia się ostatecznej wersji.

Aby jak najbardziej ułatwić Państwu start, zintegrowaliśmy naszą Zestaw startowy do holokaustu fragment naszego prawdziwego dokumentu o odgrywaniu ról. Daje to pierwsze podstawowe ramy i wyraźniejszy obraz tego, jak coś takiego powinno wyglądać.

Wydobycie Rolek Marketingowych Holokaustu RB
Wyciąg z naszego RAIDBOXES dokumentu o roli. Do dokumentacji używamy Google Docs.

Praktyczna wskazówka:

Istnieje narzędzie holokracji o nazwie GlassFrog. Niestety nie spodobał nam się tak bardzo interfejs użytkownika tego narzędzia. Ponieważ używamy Google Docs w całej firmie, stworzyliśmy po prostu dokument "Holocracy Roles". Wymienia on nasze około 50 różnych ról. Google Docs ma również tę zaletę, że każdy członek zespołu może wprowadzić zmiany ról w trybie propozycji, które są następnie omawiane i zatwierdzane na comiesięcznym posiedzeniu zarządu.

Możesz pobrać wyciąg z tego dokumentu tutaj.

Etap 5 - Wytrzymałość i napięcie procesowe

Zasadniczo, holokracja jest teraz realizowana. Gdyby nie nawyk i ludzka natura. Nawyk prowadzi do tego, że starzy szefowie w rzeczywistości chcą nadal być szefami i wydawać polecenia lub blokować decyzje. Z drugiej strony, nowi szefowie (poszczególni pracownicy) muszą zrozumieć, że bycie szefem oznacza nie tylko swobodne podejmowanie decyzji, ale także odpowiedzialność i przede wszystkim dawanie przykładu innym. W tym przypadku ważne jest, aby uczeń Holocaustu rozpoznał takie niepożądane zjawiska i zwrócił się do nich i rozwiązał je odpowiednio z każdym z osobna i w grupie.

Gotowy! - Szczęśliwe zespoły o wysokiej wydajności

Aby właściwie zrozumieć efekt holokracji, pomaga ona  Model fazowy zespołu Tuckmana do użytku. Tutaj każdy zespół przechodzi przez fazę formowania, szturmowania, normowania i wykonywania. Ostatnim etapem Holokaustu jest Faza Wykonawcza.

Podobnie jak w piłce nożnej, pod koniec sezonu 1. FC Kaiserslautern pokonuje dużego FC Bayern i zostaje mistrzem Niemiec w piłce nożnej. Zespół pracował doskonale, każdy wiedział, co robić i w końcu stworzyłeś historię.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.