Idealny program warsztatów

Idealny program dla Twojego następnego warsztatu online

Chcesz zaprojektować warsztaty online, które są nie tylko pouczające, ale również kreatywne i angażujące? Chcesz, aby Twoje zdalne spotkanie było zarówno wartością dodaną, jak i zabawą? Tutaj dowiesz się, jak prowadzić spotkania w małym gronie, a także wydarzenia z udziałem dużych grup w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy byli zachwyceni.

Nie ma nic gorszego niż źle zaplanowany warsztat online. Aby utrzymać motywację uczestników na wysokim poziomie, konieczny jest dobrze przemyślany, dynamiczny program warsztatów. Metody warsztatów zdalnych są porównywalne z warsztatami stacjonarnymi. Jedynie wykonanie musi być dostosowane do narzędzi cyfrowych. Jednocześnie, warsztaty online różnią się od tradycyjnych wydarzeń organizowanych na miejscu pod kilkoma względami. Dlatego poświęć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się zarówno z treścią, jak i technikami, których chcesz użyć, aby ją przekazać.

Aby Twoje następne spotkanie online zakończyło się sukcesem, przedstawię Ci strategie i narzędzia do planowania idealnego planu spotkania online. Istnieją różne metody kreatywnego projektowania i prowadzenia warsztatów cyfrowych.

Czego dowiesz się w tym wpisie:

 1. Właściwe elementy dla Twojego warsztatu online
 2. Nawiązywanie i komunikowanie warunków pracy
 3. Planowanie przygotowania i nawiązywania kontaktów z uczestnikami
 4. Właściwe wprowadzenie do tematu
 5. Zabawna prezentacja Twojego wykładu
 6. Promowanie współpracy między uczestnikami 
 7. Wskazówki dla większej energii i interakcji
 8. Moderacja końcowa

Dynamiczna agenda - wszystko, co najlepsze w warsztatach online

Dynamiczna agenda jest jeszcze ważniejsza online niż offline. Agenda online musi spełniać bardzo szczególne wymagania - właśnie dlatego, że w przestrzeni cyfrowej trudniej jest utrzymać uwagę uczestników. 

Jak zatem zorganizować udane spotkanie online, które będzie zarówno produktywne, jak i zabawne, a także będzie stymulować współpracę między uczestnikami? Odpowiedzią jest wiele różnych metod. Program warsztatów online jest połączeniem wykładów, dyskusji, sesji pytań i odpowiedzi oraz ćwiczeń.

Utrzymuj fazy wejściowe krótkie. Bez względu na to, czy Twoje warsztaty online trwają dwie godziny czy dwa dni, czysty czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut. Po tym następuje zadanie lub praca grupowa, która wymaga od uczestników aktywności. 

Prawdopodobieństwo, że spotkanie zostanie dobrze odebrane wzrasta tym bardziej, im więcej faz grupowych zaplanujesz. Można je bardzo dobrze zorganizować dzięki podziałowi na grupy. Podczas tych sesji uczestnicy mają okazję porozmawiać ze sobą w małych grupach - nie tylko na poziomie technicznym, ale być może nawet na poziomie osobistym. Możesz być pewien: Jest bardzo prawdopodobne, że zwiększy to indywidualne zaangażowanie. 

Wraz z długością warsztatów online wzrasta zapotrzebowanie na urozmaicone ćwiczenia, fazy grupowe i ekscytujące rundy dyskusyjne. Przygotuj odpowiednio dużą liczbę zadań, które wymagają od uczestników aktywnego uczestnictwa, indywidualnie lub w grupach.

Bardzo ważne jest robienie przerw. To właśnie tutaj warsztaty online różnią się zasadniczo od spotkań bezpośrednich. Co 60 minut należy zrobić co najmniej dziesięciominutową przerwę, aby wszyscy uczestnicy mogli złapać oddech i mieć czas na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli warsztaty online trwają cały dzień lub nawet dłużej, powinieneś zaplanować więcej przerw. 

1. Właściwe elementy dla Twojego warsztatu online

Metody prowadzenia warsztatów zdalnych nie różnią się zbytnio od metod prowadzenia warsztatów online, które odbywają się na miejscu. Zasadniczo, istnieje pięć elementów, które można wykorzystać do wszystkich rodzajów wydarzeń. W przypadku warsztatów online należy jedynie dopasować sposób realizacji do dostępnych narzędzi cyfrowych. 

Zasadniczo, im większa różnorodność, tym ciekawsze (i bardziej efektywne) warsztaty online. W kontekście wydarzenia online każdy z wymienionych tu elementów powinien zatem trwać nie dłużej niż 15 minut:

 • Wykłady w celu przekazania wiedzy (najlepiej na początku lub jako główny element warsztatów online) 
 • Dyskusje w małych grupach: Wymiana informacji na określony temat lub pytanie 
 • Ćwiczenia: Opracowanie i prezentacja konkretnych treści przez uczestników.
 • Oceny: Omówienie scenariusza lub studium przypadku przez uczestników.
 • Pytania i odpowiedzi (w dużych grupach, w małych grupach lub podczas pracy indywidualnej)

2. określanie i przekazywanie umów roboczych

Twoi uczestnicy nie są jeszcze zaznajomieni z usługą połączeń wideo, z której korzystasz? Następnie na początku spotkania należy zapoznać ich z najważniejszymi funkcjami technicznymi. Ponadto, należy przekazać zasady gry i reguły zachowania, które muszą być przestrzegane podczas spotkania.

Obejmuje to ważne informacje, takie jak godziny spotkań, ustalenia dotyczące przerw lub oczekiwania dotyczące aktywnego uczestnictwa. Dobrze jest również wyjaśnić, czego oczekujesz od warsztatów online i jakie efekty uczenia się masz nadzieję uzyskać od uczestników. Ponadto należy poinformować słuchaczy, czy i gdzie udostępnimy treść prezentacji. 

Lista kontrolna dla połączeń wideo

Niezwykle pomocną listę kontrolną dla rozmów wideo znajdziesz tutaj. Możesz przekazać te dowcipne instrukcje uczestnikom przed rozmową lub wykorzystać je do sprawdzenia własnych ustawień.

3. Zaprojektowanie planu pracy i utworzenie sieci uczestników

Aby przełamać przysłowiowe lody, uczestnicy wydarzeń związanych z obecnością często spotykają się wcześniej, aby wymienić się pomysłami przy kawie lub rozpocząć osobistą rozmowę. Albo moderator rozpoczyna spotkanie od ćwiczenia budującego zespół. Z drugiej strony, w przypadku warsztatów zdalnych ważne jest nie tylko dotarcie do grupy, ale także odnalezienie się w narzędziu. Takie okoliczności wymagają odrobiny planowania, aby już na samym początku nie doszło do załamania nastroju. 

Z reguły już początek warsztatów online decyduje o tym, czy uczestnicy są skłonni poświęcić Ci swoją uwagę, czy nie. Ważne jest, aby nikogo nie przytłoczyć, a jednocześnie zaangażować każdego z osobna. Podobnie jak w przypadku warsztatów offline, chodzi przede wszystkim o rozwijanie ducha zespołu i nawiązywanie kontaktów między uczestnikami.

Wspólna praca w Raidboxes: Nasz Kodeks Postępowania

Raidboxes promuje konstruktywną pracę zespołową. Aby to się udało, mimo rosnącej liczby naszych pracowników, wspólnie opracowaliśmy kodeks postępowania: Kodeks postępowania Raidboxes. Możesz go wykorzystać jako wzór do wzmocnienia własnego zespołu.

Jest to obiecujący sposób na stworzenie poczucia wspólnoty dla osób zaangażowanych od samego początku: Zaplanuj odprawę. Jest to pytanie wprowadzające, które budzi uczestników i zachęca ich do interakcji. W grupach, które pracują ze sobą od dłuższego czasu, to pytanie działa jak poranny pick-up. 

To, jak bardzo osobisty powinien być check-in, zależy od struktury społecznej. Czy jest to zespół, którego członkowie są współzależni? A może jest to grupa, której członkowie raczej się już nie spotkają? W pierwszym przypadku więź w zespole jest bardziej intensywna, a odprawa może mieć nieco osobisty charakter. W drugim przypadku często chodzi o to, aby najpierw poznać się nawzajem - osobiste lub emocjonalne kontakty są tu raczej nie na miejscu. Wskazówka: Jeśli jest mało czasu, odprawa może odbyć się również na czacie. Zadaj pytanie i pozwól uczestnikom odpowiedzieć na nie w tym samym czasie. Następnie można wspólnie przeczytać odpowiedzi. 

4. Właściwe wprowadzenie do tematu

Aby jak najszybciej wzbudzić w uczestnikach entuzjazm wobec nowego tematu, można zastosować różne metody:

 • Pytania ze skalą: W formie graficznej - na przykład na podstawie skali od małej wcześniejszej wiedzy do dużej wcześniejszej wiedzy - uczestnicy mogą uwidocznić swoją wcześniejszą wiedzę. 
 • Cyberstorming: Ta wirtualna metoda burzy mózgów jest używana w celu uzyskania kreatywności i znalezienia pomysłów. Wszyscy uczestnicy swobodnie kojarzą dużą liczbę pomysłów na dany temat i wymieniają się nimi na czacie. Celem jest podchwycenie niezwykłych pomysłów i pozostawienie za sobą utartych schematów myślowych.
 • Mindmapping: Dzięki mindmap możesz dowiedzieć się, które terminy lub podtematy są już znane. Po zanotowaniu przez uczestników swoich pojęć na tablicy, każdy z nich krótko komentuje swoją notatkę. Nieznane tematy, które mają być poruszane w trakcie imprezy, można zaznaczyć kolorem.

5. Zabawna prezentacja wykładu

Wielu mówców, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w moderowaniu online, obawia się, że przekazywanie wiedzy za pośrednictwem Zoomu i podobnych serwisów jest trudniejsze niż offline. Mogę cię uspokoić: Wcale tak nie jest. Ważne jest tylko, aby przedstawić treść w odpowiedniej formie i nie przytłoczyć odbiorcy zbyt dużą ilością danych. Wykorzystaj kilka zwięzłych treści i atrakcyjny design - oba te elementy utrzymają uwagę Twoich odbiorców. Przy okazji: To samo odnosi się do wydarzeń bezpośrednich. 

Wiele osób ma trudności z rozłożeniem wykładów lub prezentacji na czynniki pierwsze. Ułatw sobie ten ważny krok i pamiętaj, że uczestnicy warsztatów online będą widzieć głównie Twoje slajdy. Ty jako prelegent (przynajmniej w trybie wykładowym) możesz być widoczny tylko w bardzo niewielkim stopniu. Mogą też być osoby, które uczestniczą w Twoim wydarzeniu tylko za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Twoje slajdy powinny być zatem dobrze skonstruowane i obejmować tylko najważniejsze punkty.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zbieranie na czacie pytań, które pojawią się w trakcie prezentacji. Taka procedura chroni twój wkład i pozwala uniknąć długich przerw, podczas których niektórzy słuchacze szybko się wyłączają. Ważne: Przekaż tę zasadę z wyprzedzeniem, najlepiej wraz z innymi umowami roboczymi. 

Kolejna rada: Jeśli to możliwe, powinieneś wstać podczas prezentacji. Sprzyja to rezonansowi twojego głosu, a tym samym twojej obecności w (wirtualnym) pokoju.

6. Promowanie współpracy między uczestnikami 

Ponieważ częste i intensywne fazy wymiany między uczestnikami bardzo zwiększają uwagę, promowanie interakcji jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdego udanego warsztatu online. Jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, uczestnicy zamiast warsztatu na żywo będą mogli po prostu wysłuchać nagrania twojej prezentacji. W końcu chcesz, by twoje seminarium online oferowało jakąś konkretną wartość dodaną. 

Poniższe narzędzia są pomocne w stymulowaniu interakcji w formie faz grupowych:

 • Sesje dzielone promują dyskusję i wymianę poglądów w małych grupach
 • Badania opinii publicznej umożliwiają zadawanie pytań na określony temat i uzyskiwanie opinii (na przykład za pomocą Mentimetru lub Echometru).
 • Chat Waterfall i Round Robin są używane do szybkiego zbierania informacji zwrotnych i umożliwiają przeprowadzenie burzy mózgów.
 • Tablice cyfrowe (np. FigJam, Concept Board, Miro lub Mural) i inne narzędzia do współpracy (np. Google Suite) umożliwiają wspólne tworzenie szkiców i tekstów, a także opatrywanie dokumentów adnotacjami.
 • Tutaj znajdziesz setki narzędzi do współpracy w zespołach zdalnych.

Narzędzia dla biura domowego i pracy zdalnej

Pracujesz w agencji lub jako freelancer w biurze domowym lub zdalnie? Czy nadal szukasz odpowiedniej infrastruktury? Przeczytaj też nasze wskazówki dotyczące narzędzi do pracy w domu takich jak Slack, Online Meetings, Aircall, Zoho, Google Cloud itp.

7. Wskazówki dotyczące zwiększenia energii i interakcji

Wszyscy to wiedzą: wielogodzinne siedzenie przed ekranem nieuchronnie prowadzi do utraty uwagi. Nie martw się - jest to całkowicie normalne. Aby energia nie zniknęła całkowicie z wirtualnej sali, możesz włączyć do programu warsztatów małe gry ruchowe. Nie tylko poprawiają one nastrój, ale również kondycję fizyczną uczestników. Rozluźniają one napięte mięśnie i aktywizują do następnej rundy. 

Tutaj znajdziesz wspaniałą kolekcję gier warsztatowych, które zwiększą kreatywność Twojego zespołu. Możesz wykazać się odwagą w swoim wyborze, ponieważ doświadczenie pokazuje, że uczestnicy zazwyczaj przyjmują taką ofertę. Jeśli masz już doświadczenie w prowadzeniu zdalnych warsztatów, możesz oczywiście stosować te metody spontanicznie. 

Exkurs: Praca zdalna i zdalne przywództwo

Przywództwo zdalne - innymi słowy, przewodzenie z dowolnego miejsca: Jak możesz pozostać blisko swoich pracowników? I dostrzegać nastroje w firmie lub agencji?

8. Moderacja końcowa

Na koniec każdego szkolenia online podsumuj to, czego się nauczyłeś. Przedstaw uczestnikom krótki przegląd treści, metod i działań oraz upewnij się, że nie ma pytań bez odpowiedzi.

Dobre podsumowanie daje grupie przestrzeń i czas na zastanowienie się nad tym, czego się nauczyła. W tym celu możesz po raz ostatni skorzystać z chatu i zadać uczestnikom pytania dotyczące tego, co jest najważniejsze, czego się nauczyli i jakie pytania, jeśli w ogóle, jeszcze ich nurtują. Poinstruuj uczestników, aby wysyłali swoje odpowiedzi w tym samym czasie, tak aby wszystkie wiadomości mogły być przeczytane w tym samym czasie.

Odprawa może również przybrać formę rundy finałowej, w której każda osoba po kolei ma coś do powiedzenia. Aby nie tracić czasu, warto (zwłaszcza w większych grupach) ograniczyć każdą wypowiedź - na przykład do maksymalnie trzech słów.

Przykładowy program warsztatów online

Prawdopodobnie najważniejszą zasadą dla każdego planu zajęć online jest regularne przeplatanie wykładu z fazą interakcji. 

ZadanieLokalizacja
Powitanie, wprowadzenie techniczne, odprawaPlenum
Wzajemne poznanie się/rozgrzewka (przedstawienie się uczestników i pierwsza wypowiedź na temat)Sale z podziałem na części, następnie podsumowanie na forum lub czat Wodospad
Wprowadzenie do tematu Sesja plenarna, uzupełniona pytaniami w skali lub mapą myśli
Wykład/wkład (przekazywanie wiedzy)Plenarne, w razie potrzeby wybiórczo udostępnić ekran
Faza(-y) dyskusji/ pracySale spotkań i tablice cyfrowe
prezentowane wyniki pracyPlenum, w razie potrzeby podziel się ekranem
uzyskać informację zwrotnąNarzędzie ankietowe i/lub Czat
Zakończenie, wymeldowanie, koniecprzyjęcie na posiedzeniu plenarnym

Firma quäntchen + glück opracowała pomocny przewodnik dla warsztatów zdalnych. Tutaj znajdziesz cenne wskazówki i pomysły na przygotowanie i kontynuację warsztatów i spotkań online.

Wnioski z warsztatów online

Bardzo ważne dla powodzenia eventów online jest to, czy i jak duże doświadczenie uczestnicy mają z daną technologią. Uczestnikom z wystarczającą wiedzą wcześniejszą łatwiej jest skoncentrować się na treści. Jeśli natomiast grupa nigdy nie pracowała z używanym narzędziem, seminarium nie powinno przeciążać uczestników specjalnymi funkcjami.

Nie ma znaczenia, czy uczestnicy siedzą przed swoimi laptopami w domu, czy przed komputerami w biurze: Pamiętaj, aby utrzymać ich zaangażowanie. Odpowiednimi narzędziami są rundy głosowań lub sesje breakout, krótka wymiana zdań (ustna lub za pośrednictwem czatu) lub kreatywne ćwiczenia na tablicy. Jako moderator możesz odczytywać reakcje uczestników, aby zobaczyć, jak wygląda ich uwaga - i jeśli to konieczne, przeciwdziałać temu poprzez ukierunkowaną aktywację.

Twoje pytania dotyczące programu warsztatów online

Masz pytania dotyczące programu warsztatów online? A może możesz polecić inne metody i narzędzia? Czekamy na Twoje komentarze. Czy interesujesz się WordPressem i marketingiem internetowym? Obserwuj Raidboxes na TwitterzeFacebookuLinkedIn lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.