Florian Simeth

Florian Simeth jest dyplomowanym inżynierem (FH) technologii medialnej i informatycznej, a od 2012 roku pasjonatem WordPress deweloper. Poza wsparciem ze strony jego WordPress plugins pisze online i offline dla takich mediów jak PHP i WordPress magazyn.