Michael Firnkes

Treści i współpraca

Michael troszczy się RAIDBOXES o obszary treści WooCommercei współpracy. W Blogger & WordPress Community działa od 2007 roku. Lubi blogować niesamowicie, profesjonalnie, ale i prywatnie. Michael pracuje i pisze Zdalny ze słonecznego Freiburga.