Max Benz

Max pisze, prowadzi blogi wraz ze swoją żoną Lisą - Let's be crazy i RemoteCanteen. Sam również prowadzi małą agencję specjalizującą się w kreowaniu. Max sam wypróbował wiele narzędzi i zna mocne i słabe strony poszczególnych dostawców.