Nils Möllers

Nils Möllers jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Keyed GmbH z Münsterland - jako certyfikowany inspektor ochrony danych i ekspert ds. ochrony danych w marketingu, w grupach przedsiębiorstw i w systemach franczyzowych. Nils Möllers doradza również firmom w zakresie bezpieczeństwa IT, towarzysząc ISO27001.