Nils Möllers

Nils Möllers jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Keyed GmbH z regionu Münsterland - jako certyfikowany pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i ekspert ds. ochrony danych w marketingu, w grupach przedsiębiorstw i systemach franczyzowych. Nils Möllers doradza również firmom w zakresie bezpieczeństwa IT, towarzysząc normie ISO27001.