Oliver Wüntsch

Oliver Wüntsch jest ekspertem w dziedzinie zwinnego zarządzania zmianą. Od 2008 roku, jako trener biznesu i konsultant procesów, z sukcesem wspiera agencje reklamowe i digitalowe, dyrektorów kreatywnych i założycieli startupów w trudnych procesach zmian i złożonych sytuacjach decyzyjnych. Agile thinking i zasady lean working są dla niego najskuteczniejszą odpowiedzią na postępującą cyfryzację rynków.