Patrick Moravec

Jako redaktor techniczny z dbałością o szczegóły, Patrick wspiera zespół marketingu treści na stronie RAIDBOXES. Pracował już w agencji internetowej i wie, jakie problemy techniczne i pytania mogą się tam pojawić. Poza studiami w zakresie informatyki medialnej Patrick lubi wyrażać się twórczo na różne sposoby. Piecze też doskonałe Seele — specjalność z rodzinnego regionu.