Sandra May

Sandra May pisze jako ekspert prawny dla Online MerchantNews od września 2018 roku. Już w trakcie studiów specjalizowała się w dziedzinie prawa konkurencji i prawa autorskiego. Po ukończeniu studiów prawniczych dokonała raczej nieklasycznego skoku w kierunku dziennikarstwa. Wyjaśnianie faktów prawnych w sposób jasny i zrozumiały dla laików jest dokładnie tym, w czym jest ona dobra.