Sonja Hoffmann

Po studiach projektowania gier i kreatywnego pisania w zielonym regionie Auckland, wyspecjalizował się Sonja Hoffmannw projektowaniu stron internetowych i aplikacji oraz ich rozwoju. Skupia się na gamifikacji i badaniu motywacji i doświadczenia użytkowników, w połączeniu z pasją i ciekawością trendów technologicznych.