Tobias Schüring

System Administration

Jako administrator systemu Tobiasz czuwa nad naszą infrastrukturą i znajduje każdą śrubkę, aby zoptymalizować wydajność naszych serwerów. Dzięki jego niestrudzonym wysiłkom, często można go spotkać w nocy na stronie Slack .