Viktor Fink

Viktor Fink jest jednym z dwóch założycieli i dyrektorów zarządzających agencji reklamowej bitseven w Düsseldorfie. Swoje umiejętności przywódcze, a przede wszystkim prezentacyjne, przedsiębiorca doskonali w różnych przedstawieniach teatralnych oraz w Düsseldorfie w organizacji Toastmasters. W tym ostatnim stowarzyszeniu przez wiele lat pełnił funkcję członka komitetu wykonawczego. Zanim Viktor założył własną firmę, studiował historię na Uniwersytecie Heinricha Heinego.