Sklep internetowy za granicą WooCommerce

Handel internetowy za granicą - Tych wytycznych musisz przestrzegać jako operator sklepu

W handlu internetowym (e-commerce) w przypadku wysyłki transgranicznej obowiązują szczególne wytyczne i obowiązki podatkowe. Jeśli sprzedajesz towary do krajów (UE) za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, powinieneś znać te wymagania i stosować się do nich. Maksymilian z hellotax wyjaśnia, na co należy zwracać uwagę w międzynarodowym handlu online i co się zmieni w tym zakresie w przyszłości.

65 mld euro - tyle wyniosły obroty brutto osiągnięte w handlu detalicznym online w 2018 roku. Przemysł rozwija się i rozwija, a końca nie widać. Przede wszystkim, decyzja o sprzedaży krajowej lub międzynarodowej może często decydować o sukcesie lub porażce w biznesie sprzedaży wysyłkowej.

Oczywiście, nie oznacza to, że sprzedaż za granicę jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Zależy to od indywidualnych okoliczności. Rozszerzenie rynku zbytu jest samo w sobie pożądane, ale żegluga transgraniczna wiąże się również z dużą liczbą obowiązków i wytycznych, których należy przestrzegać. 

W tym artykule dowiesz się, co to są, jak je opanować i co się zmieni w przyszłości. Ponieważ podatek od sprzedaży w szczególności może skomplikować życie sprzedawcy internetowego, przyjrzeliśmy się temu obszarowi w sposób szczególny. 

handel internetowy za granicą x

Transgraniczna sprzedaż wysyłkowa

Każdy, kto decyduje się na handel online za granicą, musi oczywiście zmierzyć się z różnymi przepisami i specyfikacjami obowiązującymi w różnych krajach. Są one, przynajmniej w Unii Europejskiej, często podobne, ale tylko często.

W celu umożliwienia płynnego handlu należy przestrzegać specyficznych dla danego produktu wymagań i wytycznych. W końcu nie wszystko można sprzedawać w ten sam sposób w każdym kraju - a przynajmniej nie zawsze.

Poniżej przedstawiamy przekrój możliwych obszarów różnicowania:

 • Wymagania i normy bezpieczeństwa
 • Rozporządzenia i zakazy
 • Wytyczne dotyczące opakowań (przepisy dotyczące recyklingu)
 • Zobowiązania gwarancyjne
 • Obowiązkowe etykietowanie
 • Polityka Zwrotu Towarów

Wymagania te, które czasami są regulowane w różny sposób, muszą być indywidualnie analizowane i dostosowywane w zależności od kraju, branży i produktu. Zwykle odbywa się to stosunkowo szybko i często wystarczy jednorazowe rozpatrzenie i dostosowanie.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze podatkowym. W tym przypadku, pewne aspekty muszą być stale brane pod uwagę, a w szczególności podatek od sprzedaży powoduje ból głowy u wielu handlowców.

Zadania podatkowe dla przedsiębiorców internetowych za granicą

Handel w Europa prowadzi do różnych kwestii podatkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach UE. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o opłaty celne, uzyskanie nowego numeru podatkowego czy związaną z tym dokumentację, zwłaszcza gdy rozpoczynasz sprzedaż transgraniczną, musisz być świadomy wagi związanych z tym obowiązków. Jak również dodatkowe obciążenie administracyjne.

Oprócz wypełniania różnych raportów i deklaracji podatkowych, konieczne jest również zapewnienie prawidłowego opodatkowania i ważnych rejestracji VAT we wszystkich niezbędnych krajach. 

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować surowymi karami i innymi konsekwencjami, takimi jak wykluczenie z platformy sprzedażowej.

Podatek VAT: Kiedy należy się zarejestrować?

VAT jest podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na wszystkie usługi i towary w UE, a jego celem jest zapewnienie sprawiedliwości na poziomie europejskim. 

Inne rodzaje podatków akcyzowych obejmują:

 • podatek od tytoniu,
 • podatek od olejów mineralnych oraz
 • podatek od alkoholu.

Co do zasady, każda firma mająca siedzibę w kraju członkowskim UE jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Wyjątkiem od tej reguły są firmy, które korzystają z regulacji dotyczących małych przedsiębiorstw.

Jednakże pod pewnymi warunkami, oprócz numeru podatkowego już dostępnego w kraju pochodzenia, należy również wystąpić o numer VAT w krajach, do których lub z których dokonywana jest sprzedaż.

Kiedy zatem konieczne jest zameldowanie się za granicą? W skrócie graj tutaj 

 1. przechowywanie towarów oraz 
 2. decydującą rolę odgrywa osiągnięcie progu dostawy.

składowanie morskie

Składowanie w innych krajach UE prowadzi do lokalnego obowiązku rejestracji VAT. Dotyczy to głównie sprzedawców Amazon, którzy mogą przechowywać swoje towary w maksymalnie 7 różnych krajach w ramach EOG.

Fulfilment by Amazon (FBA) pozwala sprzedawcom internetowym na Amazon przekazać przechowywanie i wysyłkę do giganta e-commerce za odpowiednią opłatą. 

Ważne: rejestracja numeru VAT za granicą również zawsze wiąże się z bieżącymi zadaniami administracyjnymi.

Jeśli towary są następnie przechowywane w tych magazynach (w zależności od wybranej usługi FBA), wówczas rejestracja VAT jest obowiązkowa w każdym z tych krajów przechowywania.

handel online za granicą

Przykład: W ramach programu Central Europe Program Amazon oferuje sprzedawcom internetowym, którzy prowadzą już sprzedaż w Niemczech i chcą ją stamtąd prowadzić lub rozpocząć, możliwość prowadzenia dodatkowo sklepów w Polsce i Czechach.

Może to być opłacalne ze względu na niższe koszty realizacji i magazynowania. Jednak ze względu na składowanie tam towarów, obowiązkowe jest zarejestrowanie VAT w Niemczech, jak również numery VAT w Polsce i Czechach.

przekroczenie progu dostawy

Osiągnięcie rocznego progu dostaw w przypadku sprzedaży wysyłkowej może również prowadzić do obowiązku rejestracji i nadania numeru VAT w kraju przeznaczenia.

Próg ten może zostać osiągnięty poprzez transgraniczną sprzedaż wysyłkową konsumentowi końcowemu w ciągu jednego roku kalendarzowego. Każdy kraj ma swój własny próg dostawy. Zwykle jest to około 35.000 euro.

Dla celów osiągnięcia tego progu dostaw uwzględnia się sprzedaż netto w danym kraju. Dotyczy to jednak wyłącznie sprzedaży B2C, tj. sprzedaży na rzecz klienta końcowego. Zgodnie z §3 ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG) zastosowanie ma tutaj rozporządzenie o sprzedaży wysyłkowej, które stanowi, że przesyłki w obrębie EOG podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

Z kolei sprzedaż między przedsiębiorstwami, czyli B2B (business to business), nie odgrywa roli dla progu dostawy i można ją spokojnie pominąć.

Wiadomości: Intrastat & Co

Statystyki Unii Europejskiej dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego, w skrócie Intrastat, służą do rejestrowania przepływu towarów między państwami członkowskimi. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o towary kupione i sprzedane, ale w Intrastat rejestrowane są również towary przemieszczane z innego powodu.

Kto musi składać te sprawozdania?

Każda firma zarejestrowana jako podatnik VAT w UE, która dokonuje transgranicznego handlu towarami z innymi krajami UE musi składać deklaracje Intrastat.

Ważne: To, jakie i ile informacji należy podać, zależy od wartości towaru.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia

Istnieją również progi, których należy przestrzegać w przypadku deklaracji Intrastat, podobnie jak w przypadku rejestracji VAT. Sposób działania jest również zasadniczo taki sam.

Firmy są zwolnione z obowiązku raportowania, jeśli ich wysyłki do innych krajów UE nie przekroczyły w poprzednim roku wartości 500.000 euro. W przeciwnym razie obowiązek sprawozdawczy ma zastosowanie.

Procedura IDEV/IDES

IDEV to skrót od Internet Data Collection in the Network (Internetowe Zbieranie Danych w Sieci), który umożliwia przeprowadzanie deklaracji Intrastat online. IDES jest bezpłatnym oprogramowaniem oferowanym przez Federalny Urząd Statystyczny do tworzenia deklaracji Intrastat w trybie offline. Można je następnie przesłać na serwer. 

handel online za granicą

Przepisy celne dotyczące handlu elektronicznego za granicą

W przypadku wysyłki towarów do krajów spoza UE mogą zostać naliczone opłaty celne. Oczywiście należy to wcześniej wyjaśnić i w razie potrzeby uwzględnić w cenie i wyraźnie wskazać dodatkowe koszty związane z cłami.

Za pomocą MADB Unii Europejskiej można dowiedzieć się, które towary muszą być poddane odprawie celnej, a które nie.

Numer EORI

Numer EORI jest numerem identyfikacyjnym używanym do wymiany informacji między przedsiębiorcami a administracją celną.

Ponieważ numer ten jest używany w całej Europie, pozwala on na bardziej efektywne gromadzenie danych. Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ponieważ dane te są również wykorzystywane do celów statystycznych.

Ma to na celu uproszczenie odpraw celnych między państwami członkowskimi UE. Numer EORI musi być wpisywany w wielu dokumentach, zwłaszcza w korespondencji z urzędami. Po rejestracji, powinno minąć maksymalnie 3 dni, aż numer EORI znajdzie się w Twojej skrzynce mailowej.

Sam numer składa się z 17 znaków, z których pierwsze dwa stanowią w większości przypadków kod kraju.

Ważne: osoby prywatne nie muszą posiadać numeru EORI

Międzynarodowy handel internetowy: B2B vs. B2C

Mimo że wszystkie przedsiębiorstwa w UE muszą zasadniczo posiadać numer VAT, należy zauważyć, że podatek VAT nie zawsze jest obowiązkowo nakładany. Oprócz wykluczenia wynikającego z rozporządzenia w sprawie małych przedsiębiorstw, należy zasadniczo zauważyć, że decydujące znaczenie ma lokalizacja i rodzaj klienta.

Oznacza to, że zależy to od danego kraju importu i eksportu, jak również od rodzaju partnera biznesowego - tzn. czy jest to inna firma czy osoba prywatna.

Dla zilustrowania, poniżej przedstawiono możliwe scenariusze i ich wpływ na progi VAT i dostaw oraz związane z nimi wymogi sprawozdawcze.

Dostawa towarów na terenie UE: B2B

Gdy przedsiębiorstwo sprzedaje towar innemu przedsiębiorstwu na terenie UE, jest on opodatkowany w odpowiednim kraju przeznaczenia zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym faktura może być wystawiona bez podatku od sprzedaży. 

Klient, czyli firma w kraju docelowym, musi następnie sama zapłacić podatek VAT, tzw. procedura odwrotnego obciążenia. Dlatego tak ważne jest, aby na fakturze podawać numer VAT.

Dostawa towarów na terenie UE: B2C

W przypadku sprzedaży B2C pomiędzy krajami członkowskimi UE, tzw. rozporządzenie o sprzedaży wysyłkowej reguluje wszystkie dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Rozporządzenie w sprawie sprzedaży wysyłkowej jest częścią zasady miejsca dostawy dla celów VAT i skutkuje tym, że przesyłki do osób prywatnych w UE podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy, o ile nie zostanie przekroczony pewien próg w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Ogólnie rzecz biorąc, podatkowość w Niemczech zależy również od odpowiedniego progu dostawy w kraju przeznaczenia. Jeśli zostanie on przekroczony w ciągu roku kalendarzowego, zmienia się podatkowość - ale tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest to transfer wewnątrzwspólnotowy zgodnie z §3c ust. 3 UStAE.

Ważne

Dostawy wewnątrzwspólnotowe muszą być uwzględniane w deklaracjach VAT oraz kwartalnie w informacjach podsumowujących.

Dostawy towarów do krajów spoza UE

I wreszcie: sprzedaż z UE do krajów spoza UE.

Sprzedawcy internetowi, którzy dokonują sprzedaży do krajów nie należących do UE, mogą zasadniczo wystawiać swoje faktury bez podatku VAT. Zwolnienie z VAT musi być jednak zaznaczone na fakturze.

Ważne: Jako przedsiębiorca musisz udowodnić, że towary dotarły do kraju spoza UE.

Ewentualne podatki, jak również koszty odprawy celnej, pokrywa klient we własnym kraju. 

Zmiany i szybkie poprawki 2020

Ponieważ zadania podatkowe dla sprzedawców internetowych zmieniają się regularnie, a ich ignorowanie może prowadzić do poważnych problemów, oto mała zapowiedź nadchodzącego roku. Co się zmieni i jakie działania będą musieli podjąć handlowcy sprzedający za granicą?

Nad czym oni pracują?

Komisja Europejska chce usunąć bariery dla podmiotów prowadzących handel elektroniczny, tak aby konsumenci mieli pełny dostęp do wszystkich towarów i usług oferowanych w internecie przez przedsiębiorstwa w UE. Należą do nich:

 • zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych oraz nowe przepisy obowiązujące już w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek;
 • nowe przepisy mające na celu zapobieganie nieuzasadnionemu geoblokowaniu;
 • zmienione przepisy dotyczące ochrony konsumentów, które wejdą w życie w 2020 r;
 • nowe przepisy VAT dotyczące internetowej sprzedaży towarów i usług, które wejdą w życie w 2021 r.

Usuwanie nieuzasadnionych barier transgranicznych, ułatwianie tanich transgranicznych dostaw paczek, ochrona praw konsumentów i promowanie transgranicznego dostępu do treści online to kamienie węgielne strategii jednolitego rynku cyfrowego. 

Więcej szczegółowych informacji na temat szybkich napraw znajdziesz w tym artykule.

Wnioski dla handlu online za granicą

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać swoje towary w więcej niż jednym kraju, powinni najpierw dowiedzieć się o obowiązkach, wymaganiach i obciążeniach administracyjnych. Oczywiście, wejście na nowe rynki jest zawsze lukratywną opcją, ale prowadzi również do różnych zadań, zwłaszcza w zakresie podatku od sprzedaży.

Istnieje wiele różnych procesów i wyzwań, które należy wziąć pod uwagę. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że bardzo niewiele przepisów jest identycznych we wszystkich krajach. Na przykład wartości i kwoty, które należy wziąć pod uwagę, jak również wymagana dokumentacja, są często traktowane nieco inaczej w każdym kraju.

Wybór wiarygodnego dostawcy usług i korzystanie z określonych narzędzi może zmniejszyć ogólny nakład pracy i dlatego jest wysoce zalecane.

Ponieważ w dłuższej perspektywie handel za granicą wiąże się z natłokiem zadań dla operatorów sklepów. Jednak ci, którzy znajdą odpowiednich partnerów i potrafią w znacznym stopniu zautomatyzować swoje procesy, są nie tylko przygotowani na wszelkie ewentualności - mają również więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

Zdjęcia: rupixen | unsplash, hellotax

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.