Sklep internetowy za granicą WooCommerce

Handel internetowy za granicą - Jako właściciel sklepu internetowego musisz przestrzegać następujących wymogów

W handlu internetowym (e-commerce) w przypadku wysyłki transgranicznej obowiązują szczególne wytyczne i obowiązki podatkowe. Jeśli sprzedajesz towary do krajów (UE) za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, powinieneś znać te wymagania i stosować się do nich. Maksymilian z hellotax wyjaśnia, na co należy zwracać uwagę w międzynarodowym handlu online i co się zmieni w tym zakresie w przyszłości.

65 mld euro - tyle wyniosły obroty brutto osiągnięte w handlu detalicznym online w 2018 roku. Przemysł rozwija się i rozwija, a końca nie widać. Przede wszystkim, decyzja o sprzedaży krajowej lub międzynarodowej może często decydować o sukcesie lub porażce w biznesie sprzedaży wysyłkowej.

Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż za granicą jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. To zależy od indywidualnych okoliczności. Poszerzenie rynku zbytu jest samo w sobie pożądane, ale z wysyłką międzynarodową wiąże się również wiele obowiązków i wytycznych, których należy przestrzegać. 

W tym artykule dowiesz się, co to są, jak je opanować i co się zmieni w przyszłości. Ponieważ podatek od sprzedaży w szczególności może skomplikować życie sprzedawcy internetowego, przyjrzeliśmy się temu obszarowi w sposób szczególny. 

handel internetowy za granicą x

Zagraniczna sprzedaż wysyłkowa

Każdy, kto decyduje się na handel online za granicą, musi oczywiście zmierzyć się z różnymi przepisami i specyfikacjami obowiązującymi w różnych krajach. Są one, przynajmniej w Unii Europejskiej, często podobne, ale tylko często.

W celu umożliwienia płynnego handlu należy przestrzegać specyficznych dla danego produktu wymagań i wytycznych. W końcu nie wszystko można sprzedawać w ten sam sposób w każdym kraju - a przynajmniej nie zawsze.

Oto przekrój możliwych zróżnicowanych obszarów:

 • Wymagania i normy bezpieczeństwa
 • Przepisy i zakazy
 • Wytyczne dotyczące opakowań (przepisy dotyczące recyklingu)
 • Zobowiązania gwarancyjne
 • Obowiązkowe znakowanie
 • Polityka Zwrotu Towarów

Wymagania te, które czasami są różnie regulowane, muszą być indywidualnie analizowane i dostosowywane w zależności od kraju, branży i produktu. Zwykle odbywa się to stosunkowo szybko i często wystarcza jednorazowe rozpatrzenie i dostosowanie.

Inaczej sytuacja wygląda w obszarze podatkowym. W tym przypadku, pewne aspekty muszą być stale brane pod uwagę, a w szczególności podatek od sprzedaży powoduje ból głowy u wielu handlowców.

Obowiązki podatkowe handlowców internetowych za granicą

Handel w Europa prowadzi do różnych kwestii podatkowych, zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach UE. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o opłaty celne, uzyskanie nowego numeru podatkowego czy związaną z tym dokumentację, zwłaszcza gdy rozpoczynasz sprzedaż transgraniczną, musisz być świadomy wagi związanych z tym obowiązków. Jak również dodatkowe obciążenie administracyjne.

Oprócz wypełniania różnych raportów i deklaracji podatkowych, konieczne jest również zapewnienie prawidłowego opodatkowania i ważnych rejestracji VAT we wszystkich niezbędnych krajach. 

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować surowymi karami i innymi konsekwencjami, takimi jak wykluczenie z platformy sprzedażowej.

Podatek VAT: Kiedy należy się zarejestrować?

VAT jest podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na wszystkie usługi i towary w UE, a jego celem jest zapewnienie sprawiedliwości na poziomie europejskim. 

Inne rodzaje podatków akcyzowych obejmują:

 • podatek od tytoniu,
 • podatek od olejów mineralnych oraz
 • podatek od alkoholu.

Zasadniczo każda firma założona w państwie członkowskim UE jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Wyjątkiem są firmy, które korzystają z regulaminu małych firm.

Pod pewnymi warunkami, oprócz numeru podatkowego dostępnego w kraju pochodzenia, należy również wystąpić o numer VAT w krajach, do których lub z których dokonywana jest sprzedaż.

Kiedy więc rejestracja za granicą jest konieczna? 

 1. Podczas przechowywania towarów oraz 
 2. decydującą rolę odgrywa osiągnięcie progu dostawy.

Magazynowanie towarów za granicą

Składowanie w innych krajach UE prowadzi do lokalnego obowiązku rejestracji VAT. Dotyczy to głównie sprzedawców Amazon, którzy mogą przechowywać swoje towary w maksymalnie 7 różnych krajach w ramach EOG.

Fulfilment by Amazon (FBA) pozwala sprzedawcom internetowym na Amazon przekazać przechowywanie i wysyłkę do giganta e-commerce za odpowiednią opłatą. 

Ważne: rejestracja numeru VAT za granicą zawsze wiąże się z bieżącymi zadaniami administracyjnymi.

Jeśli towary są następnie przechowywane w tych magazynach (w zależności od wybranej usługi FBA), w każdym z tych krajów obowiązuje rejestracja VAT.

handel internetowy za granicą

Przykład: W ramach programu dla Europy Środkowej Amazon oferuje sprzedawcom internetowym, którzy prowadzą już sklepy w Niemczech i chcą sprzedawać stamtąd lub rozpocząć taką działalność, możliwość prowadzenia dodatkowo sklepów w Polsce i Czechach.

Może to być opłacalne ze względu na niższe koszty realizacji i magazynowania. Jednak ze względu na składowanie tam towarów, obowiązkowe jest zarejestrowanie VAT w Niemczech, jak również numery VAT w Polsce i Czechach.

Przekroczenie progu dostawy

Osiągnięcie rocznego progu dostaw w przypadku sprzedaży wysyłkowej może również prowadzić do obowiązku rejestracji i nadania numeru VAT w kraju przeznaczenia.

Próg ten można osiągnąć poprzez transgraniczną sprzedaż wysyłkową konsumentowi końcowemu w ciągu jednego roku kalendarzowego. Tutaj każdy kraj ma swój własny próg dostawy. W większości przypadków jest to około 35 000 euro.

Dla celów osiągnięcia tego progu dostaw uwzględnia się sprzedaż netto w danym kraju. Dotyczy to jednak wyłącznie sprzedaży B2C, tj. sprzedaży na rzecz klienta końcowego. Zgodnie z §3 ustawy o podatku od wartości dodanej (UStG) zastosowanie ma tutaj rozporządzenie o sprzedaży wysyłkowej, które stanowi, że przesyłki w obrębie EOG podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

Z kolei sprzedaż między firmami, czyli B2B (business to business), nie ma znaczenia dla progu dostawy i może być bezpiecznie pominięta.

Wiadomości: Intrastat & Co

Statystyki Unii Europejskiej dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego, w skrócie Intrastat, służą do rejestrowania przepływu towarów między państwami członkowskimi. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o towary kupione i sprzedane, ale w Intrastat rejestrowane są również towary przemieszczane z innego powodu.

Kto musi składać takie raporty?

Każda firma zarejestrowana jako płatnik VAT w UE, która prowadzi transgraniczny handel towarami z innymi krajami UE, musi składać deklaracje Intrastat.

Ważne: To, jakie i ile informacji należy podać, zależy od wartości towarów.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia

Istnieją również progi, których należy przestrzegać w przypadku deklaracji Intrastat, podobnie jak w przypadku rejestracji VAT. Sposób działania jest również zasadniczo taki sam.

Firmy są zwolnione z obowiązku raportowania, jeśli ich wysyłki do innych krajów UE nie przekroczyły w poprzednim roku wartości 500 000 euro. W przeciwnym razie obowiązek raportowania ma zastosowanie.

Procedura IDEV/IDES

IDEV oznacza internetowe zbieranie danych w sieci i umożliwia składanie deklaracji Intrastat online. IDES to darmowe oprogramowanie oferowane przez Federalny Urząd Statystyczny do tworzenia deklaracji Intrastat w trybie offline. Później można je przesłać.  

handel internetowy za granicą

Przepisy celne dotyczące handlu elektronicznego za granicą

W przypadku wysyłania towarów do krajów spoza Unii Europejskiej mogą zostać naliczone opłaty celne. Oczywiście, należy to wyjaśnić z wyprzedzeniem, a jeśli to konieczne, dodatkowe koszty związane z cłami muszą być również uwzględnione w cenie i wyraźnie wskazane.

Dzięki MADB Unii Europejskiej możesz dowiedzieć się, które towary muszą być poddane odprawie celnej, a które nie.

Numer EORI

Numer EORI to numer identyfikacyjny służący do wymiany informacji między przedsiębiorcami a administracją celną.

Ponieważ numer ten jest używany w całej Europie, umożliwia on bardziej efektywne zbieranie danych. Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ponieważ dane te są również wykorzystywane do celów statystycznych.

Ma to na celu uproszczenie odpraw celnych między państwami członkowskimi UE. Numer EORI musi być wpisywany w wielu dokumentach, zwłaszcza w korespondencji z urzędami. Po rejestracji, powinno minąć maksymalnie 3 dni, aż numer EORI znajdzie się w Twojej skrzynce mailowej.

Sam numer składa się z 17 znaków, z których pierwsze dwa stanowią w większości przypadków kod kraju.

Ważne: osoby prywatne nie potrzebują numeru EORI

Międzynarodowy handel internetowy: B2B vs. B2C

Chociaż wszystkie firmy w UE muszą zasadniczo posiadać numer VAT, należy zauważyć, że podatek VAT nie zawsze jest obowiązkowo stosowany. Oprócz wykluczenia wynikającego z przepisów dotyczących małych przedsiębiorstw, należy zauważyć, że decydujące znaczenie ma lokalizacja i rodzaj klienta.

Oznacza to, że zależy to od danego kraju importu i eksportu, jak również od rodzaju partnera biznesowego - tzn. czy jest to inna firma czy osoba prywatna.

Dla zilustrowania, poniżej przedstawiono możliwe scenariusze i ich wpływ na progi VAT i dostaw oraz związane z nimi wymogi sprawozdawcze.

Dostawa towarów na terenie UE: B2B

Gdy przedsiębiorstwo sprzedaje towar innemu przedsiębiorstwu na terenie UE, jest on opodatkowany w odpowiednim kraju przeznaczenia zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym faktura może być wystawiona bez podatku od sprzedaży. 

Klient, czyli firma w kraju docelowym, musi sam zapłacić podatek VAT - jest to tzw. procedura odwrotnego obciążenia. Dlatego tak ważne jest podanie numeru VAT na fakturze.

Dostawa towarów na terenie UE: B2C

W przypadku sprzedaży B2C pomiędzy krajami członkowskimi UE, tzw. rozporządzenie o sprzedaży wysyłkowej reguluje wszystkie dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Zasada zamówienia pocztowego jest częścią zasady miejsca dostawy VAT i skutkuje tym, że przesyłki do osób prywatnych na terenie UE podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy, o ile nie został przekroczony pewien próg w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Ogólnie rzecz biorąc, opodatkowanie w Niemczech zależy również od wysokości progu dostawy w kraju przeznaczenia. Jeżeli ten limit zostanie przekroczony w ciągu roku kalendarzowego, zmienia się podatkowość - ale tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście transfer wewnątrzwspólnotowy zgodnie z §3c ust. 3 UStAE.

Ważne

Dostawy wewnątrzwspólnotowe muszą być uwzględniane w deklaracjach VAT oraz kwartalnie w informacjach podsumowujących.

Dostawy towarów do krajów spoza UE

I ostatnie, ale nie mniej ważne: sprzedaż z Unii Europejskiej do krajów spoza Unii.

Sprzedawcy internetowi, którzy prowadzą sprzedaż do krajów spoza UE, mogą zazwyczaj wystawiać faktury bez podatku VAT. Jednak zwolnienie z VAT musi być zaznaczone na fakturze.

Ważne: Jako przedsiębiorca musisz udowodnić, że towary dotarły do kraju spoza Unii Europejskiej.

Ewentualne podatki, jak również koszty odprawy celnej, pokrywa klient we własnym kraju. 

Zmiany i szybkie poprawki 2020

Ponieważ zadania podatkowe dla sprzedawców internetowych zmieniają się regularnie, a ich ignorowanie może prowadzić do poważnych problemów, oto mała zapowiedź nadchodzącego roku. Co się zmieni i jakie działania będą musieli podjąć handlowcy sprzedający za granicą?

Nad czym oni pracują?

Komisja Europejska chce usunąć bariery dla przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym, aby konsumenci mieli pełny dostęp do wszystkich towarów i usług oferowanych przez internet przez firmy w UE. Należą do nich:

 • zmienione Dyrektywy o usługach płatniczych oraz nowych, już obowiązujących przepisów dotyczących transgranicznych usług paczkowych;
 • nowe zasady zapobiegające nieuzasadnionemu geoblokowaniu;
 • zmienione przepisy dotyczące ochrony konsumentów, które wejdą w życie w 2020 roku;
 • nowe przepisy VAT dotyczące internetowej sprzedaży towarów i usług, które wejdą w życie w 2021 r.

Usunięcie nieuzasadnionych barier transgranicznych, ułatwienie taniego, transgranicznego dostarczania paczek, ochrona praw klientów i promowanie transgranicznego dostępu do treści internetowych to podstawy strategii jednolitego rynku cyfrowego. 

Więcej szczegółowych informacji na temat szybkich napraw znajdziesz w tym artykule.

Wnioski z handlu online za granicą

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać swoje towary w więcej niż jednym kraju, powinni najpierw dowiedzieć się o obowiązkach, wymaganiach i obciążeniach administracyjnych. Oczywiście, wejście na nowe rynki jest zawsze lukratywną opcją, ale prowadzi również do różnych zadań, zwłaszcza w zakresie podatku od sprzedaży.

Należy wziąć pod uwagę wiele różnych procesów i wyzwań. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że bardzo niewiele przepisów jest identycznych w różnych krajach. Na przykład wartości i kwoty, które należy uwzględnić, a także wymagana dokumentacja są często traktowane nieco inaczej w każdym kraju.

Wybór niezawodnego dostawcy usług i korzystanie z określonych narzędzi może zmniejszyć ogólny nakład pracy, dlatego jest bardzo zalecany.

Ponieważ w dłuższej perspektywie handel za granicą wiąże się z natłokiem zadań dla operatorów sklepów. Jednak ci, którzy znajdą odpowiednich partnerów i w znacznym stopniu zautomatyzują swoje procesy, są nie tylko przygotowani na wszelkie ewentualności — mają też więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

Zdjęcia: rupixen | unsplash, hellotax

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.