Google PageSpeed Insights: Idealny test prędkości strony?

Jan Hornung
6 Min.
Wąskie gardło

Serwer internetowy mruczy, hosting pasuje idealnie, a mimo to jest kiepskiWordPress ? Czas na analizę onpage. Dzisiaj przedstawiam dwa narzędzia, które niezawodnie zidentyfikują wąskie gardła w Twojej WordPress witrynie i powiedzą Ci, gdzie jest potencjał do optymalizacji i gdzie możesz zacząć ponownie przyspieszać swoją witrynę. Wniosek: Google PageSpeed Insights nie jest mądrością ostatniej deski ratunku.

Po pierwsze: przedstawione tu testy, test Google PageSpeed Insightsi Yahoo's YSlow nie mierzą prędkości Twojej strony! Raz po raz przekonujemy się, że wyniki tych testów są błędnie interpretowane. Zamiast mierzyć prędkość Twojej budowy, testy te porównują teoretyczne optimum, predefiniowany zestaw reguł, z rzeczywistym stanem Twojej budowy.

Oznacza to, że trzymanie się najwyższych możliwych wyników z Google lub Yahoo powinno być traktowane z ostrożnością. Ponieważ nie we wszystkich przypadkach możliwe jest uzyskanie absolutnie najwyższej oceny. Oba testy wskazują jedynie na to, co jest teoretycznie możliwe, ale nie na to, czy zalecane środki mają sens dla Twojego projektu, czy też nie.

Przykład: Jeśli w Twojej witrynie znajdują się zewnętrzne zasoby, takie jak mapa Google Maps, Google zaznaczy, że Twoja witryna powinna korzystać z buforowania przeglądarki. Nawet jeśli włączyłeś już buforowanie przeglądarki. Google nie dokonuje rozróżnienia między zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ponieważ usługa pokazuje na sucho i bez kontekstu, że istnieją tu zasoby, które nie są objęte buforowaniem przeglądarki. Ale Google nie uważa, że jest to w ogóle możliwe.

Test prędkości strony Google - rozsądny pierwszy punkt wyjścia

Jeśli chcesz znaleźć potencjały optymalizacyjne swojej strony internetowej, nie ma prawie żadnego sposobu, aby to zrobić za pomocą narzędzia Google PageSpeed Insights na drugą stronę. Jest to nie tylko dobre narzędzie pomiarowe samo w sobie, ale także wbudowane w wiele innych testów prędkości stron, a tym samym jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla optymalizacji strony wejściowej.

Z dużym prawdopodobieństwem już wcześniej widziałeś takie wyniki:

Wynik testu prędkości strony dla RAIDBOXES : Google pokazuje, że wciąż jest miejsce na poprawę, ale w tym przypadku jest to praktycznie niemożliwe do wdrożenia.
Wynik testu prędkości strony dla raidboxes.de. Google nadal ma potencjał do poprawy, ale w tym przypadku jest on praktycznie niemożliwy do wdrożenia.

Google podaje dwie wartości: Jednym z nich jest bezwzględna ocena potencjału witryny. Dla tego Google daje wartość pomiędzy 1 a 100. Wynik 100 oznacza, że strona - w opinii Google - została zoptymalizowana przez każdą sztuczkę z książki. Z drugiej strony, potencjał optymalizacyjny jest zaznaczony PageSpeed Insights różnymi kolorami: czerwony oznacza niezbędne optymalizacje, pomarańczowy - zalecane, a zielony - już zoptymalizowane części Twojej strony.

Ale uważaj: wyniki Google powinny być traktowane z ostrożnością. Ponieważ Google nie podaje rzeczywistej wartości prędkości, ale potencjał prędkości, mierzony według kryteriów Google. Dla interpretacji danych oznacza to, że: Google podaje wskazówki dotyczące środków, które teoretycznie optymalizują wydajność strony. Google nie uwzględnia jednak tego, czy środki te mogą być również wdrożone.

Dla RAIDBOXES Na PageSpeed Insights przykład, Google wskazuje, że należy zoptymalizować buforowanie przeglądarki. Ale że jest to praktycznie niemożliwe, można zobaczyć tylko wtedy, gdy przyjrzymy się temu bliżej. Nasza własna strona internetowa jest więc dobrym przykładem na to, że godny poprawy rating Google nie powinien być utożsamiany ze stosunkowo powolną stroną internetową. Częściowo trzeba po prostu zignorować oświadczenia Google.

Test prędkości strony Google jest idealny do planowania optymalizacji onpage

Ogólnie rzecz biorąc, test Google pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat potencjału w dwóch centralnych obszarach wydajności strony: czas ładowania strony i czas ładowania Powierzchnia nad głowąJest to obszar, który jest widoczny dla gościa bez przewijania. Podkreśla to fakt, że Google PageSpeed Insights nie jest prawdziwym testem wydajności, ale testem służącym do określenia potencjału optymalizacyjnego. Dlatego idealnie nadaje się do planowania optymalizacji na stronie internetowej.

Jednakże, aby odpowiedzieć na pytanie, jak istotne i wykonalne są pewne propozycje optymalizacji ze strony Google, potrzeba więcej danych. Najprostszą wartością względną w tym kontekście jest z pewnością techniczna wykonalność. Oczywiście, musisz znać swoją stronę odpowiednio dobrze. Jeśli więc nie potrafisz ocenić, czy i jak optymalizacja jest możliwa, nie możesz definitywnie sklasyfikować wyniku Google.

Alternatywa dla testu wydajności Google pozwala jednak na podstawowy wgląd w takie dane, które określają jak szybko dana strona faktycznie się ładuje. Ponadto YSlow, PageSpeed Insightsodpowiednik Yahoo, oferuje alternatywny zestaw testów, który pozwala na ocenę i dalsze doskonalenie aspektów istotnych dla wydajności Twojej witryny.

Alternatywnie: YSlow

Również YSlow ocenia Twoją stronę zgodnie z ustalonym zestawem zasad. Zestaw ten może być używany albo w formie predefiniowanej, na przykład przez Yahoo! lub użytkownik sam go definiuje. YSlow jest rozszerzeniem przeglądarki i może analizować każdą stronę po instalacji za pomocą jednego przycisku.

Wynik testu prędkości strony YPowoli dla raidboxes.de
Wynik testu prędkości strony Yahoo dla raidboxes.de. Yahoo również widzi tu potencjał do poprawy. Wynik różni się wyraźnie od oceny Google'a. W prawym górnym rogu widać zastosowany zestaw reguł, w lewym górnym wynik ogólny i wynik. Poniżej wymienione są poszczególne sugestie dotyczące ulepszeń.

Podobnie jak w przypadku testu prędkości strony Google, YSlow oferuje bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące niektórych etapów optymalizacji, które są pobierane ze strony dewelopera Yahoo. System oceniania działa podobnie jak Google: szkolna klasa i system sygnalizacji świetlnej wskazują, które optymalizacje są absolutnie niezbędne, zalecane lub już spełnione. Podany jest również wynik liczbowy, który wskazuje na dopasowanie struktury strony do podstawowego zestawu reguł.

Yahoo's Page Speed-Test oferuje nieco więcej niż PageSpeed Insights

YSlow dostarcza, podobnie jakPageSpeed Insights, bardzo konkretne propozycje optymalizacji. Otrzymujesz również wiele szczegółów, takich jak statystyki strony zbuforowanej i nie zbuforowanej, liczba żądań HTTP oraz rozmiar pliku poszczególnych pakietów danych.

Funkcja statystyczna testu prędkości strony YSlow
Funkcja statystyki YSlow. Oprócz liczby żądań HTTP, rozmiar typów danych jest również dzielony i porównywany dla strony zbuforowanej i niebuforowanej.

Również test prędkości strony Yahoo nie wykonuje pomiarów w czasie rzeczywistym.

Tak jak Google, YSlow nie daje wglądu w rzeczywisty czas ładowania strony, ale odnosi się do jej potencjału wydajności. Tak więc YSlow może znaleźć tylko potencjalne wąskie gardła na stronie, ale nie może umieścić je w bezpośredniej relacji do rzeczywistego czasu ładowania.

Co więcej, wątpliwe jest, jaki jest potencjał zestawów reguł Yahoo w Google, jaki potencjał SEO YSlow PageSpeed Insights ma w porównaniu do. YSlow dostarcza więcej informacji niż GooglePageSpeed Insights, ale może też szybko przytłoczyć początkujących.

Jednakże, YSlow dostarcza również wstępnych danych w celu pełnego zrozumienia witryny, takich jak rozmiar poszczególnych pakietów danych lub liczba żądań HTTP. Ponadto YSlow oferuje alternatywny zestaw reguł, który może być zdefiniowany przez samego użytkownika.

Wniosek: Google dla pierwszej analizy, YSlow dla tuningu.

W zależności od poziomu posiadanej wiedzy i fazy optymalizacji strony, w której się znajdujesz, sensowne jest korzystanie z Google PageSpeed Insights samodzielnie lub w połączeniu z YSlow.

Jeśli chcesz szybko i efektywnie zoptymalizować swoją stronę internetową, Google PageSpeed Insights jest dobrym wyborem. Test prędkości strony oferuje proste dane analityczne z jasnymi instrukcjami, nie będąc przy tym prymitywnym.

YSlow jest już bardziej złożony, zarówno pod względem obsługi, jak i danych dostarczonych przez test prędkości strony. Niemniej jednak nie obciąża to użytkownika i pozwala na wgląd w to, co Google zaprzecza.

Dlatego do wstępnego pomiaru strony zalecane jest korzystanie z Google. Po zakończeniu pierwszego cyklu optymalizacji można wykorzystać YSlow do odkrycia dalszego potencjału, na przykład nagromadzenia 404 błędów. Google PageSpeed Insights nie jest zatem idealny Test na optymalizację nakładów. Nie tylko YSlow może dostarczyć dalszych danych, ale również przygotowanie optymalizacji onpage bez pomiaru w czasie rzeczywistym jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Ponieważ, jak już kilkakrotnie wspomniano, oba narzędzia ignorują faktycznie decydujący czynnik: czas i tym samym względną szybkość działania Twojej strony. Oznacza to, że po optymalizacji kończą się korzyści płynące z takich testów. Ponieważ mogą oni jedynie zastanawiać się, czy ich sugestie dotyczące poprawy wyników zostały wdrożone, czy też nie. Nie mogą one jednak wskazać, jaki wpływ miały te ulepszenia na wydajność strony.

Cała gama narzędzi daje pełny wgląd w czas załadunku Twojej strony. W następnym artykule z tej serii przedstawimy i wyjaśnimy niektóre z tych narzędzi.

Jak ważne są te dwa przedstawione narzędzia w Twojej codziennej pracy? Czy zdobyłeś już duże doświadczenie z YSlow? Znasz jakąś inną dobrą alternatywę? Czekamy na Państwa komentarze!

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.