Co oznacza RODO zakaz linkowania w email marketingu?

Mario Steinberg Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.
4 Min.
EmailMarketingRODO
Ostatnia aktualizacja w dniu 21.10.2020 r.

"No coupling" - od czasu wejścia w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) termin ten jest często używany w związku z działaniami marketingowymi. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, o co w tym wszystkim chodzi. Nic więc dziwnego, że wiele osób narusza zakaz sprzęgania, nawet o tym nie wiedząc. Prawnik Mario Steinberg wyjaśnia, co oznacza ten zakaz dla Twojego e-mail marketingu.

Naruszenie zakazu wiązania - świadomie lub nieświadomie - z działaniami marketingowymi może się źle skończyć: Ponieważ najpóźniej od czasu Konferencji Niezależnych Inspektorów Ochrony Danych w dniu 14.10.2019 r., jej Koncepcja ustalania grzywien Jest oczywiste, że naruszenia ochrony danych mogą być naprawdę kosztowne, nawet dla małych firm, osób wykonujących wolne zawody i osób pracujących na własny rachunek.

Złamania zakazu sprzęgania można często uniknąć poprzez pewne przeredagowanie tekstu. W poniższym artykule chciałbym wyjaśnić, jak można to zrobić i co należy rozważyć.

Jaki dokładnie jest zakaz sprzęgania?

Większość naruszeń zakazu sprzedaży wiązanej jest prawdopodobnie popełniana w marketingu e-mailowym. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, najpierw przyjrzyjmy się pokrótce podstawom prawnym zakazu linkowania (kto jest zainteresowany szczegółami): Bardziej szczegółowy opis sytuacji prawnej znajduje się na końcu artykułu): 

Jak zawsze, punktem wyjścia jest europejskie rozporządzenie podstawowe w sprawie ochrony danych. Jedną z żelaznych zasad RODO jest to, że wszelkie przetwarzanie danych wymaga podstawy prawnej. Jeśli więc chcę zajmować się marketingiem e-mailowym i wysyłaniem biuletynów, potrzebuję do tego również podstawy prawnej.

Podstawą prawną dla e-mail marketingu jest zgoda subskrybenta newslettera. Jednym z warunków skutecznej zgody jest jej dobrowolne udzielenie.

W tym właśnie tkwi istota zakazu sprzedaży wiązanej: zgodnie z art. 7 ust. 4RODO , aby ocenić, czy zgoda jest udzielana dobrowolnie, należy wziąć pod uwagę, czy realizacja umowy (lub świadczenie usługi) zależy od zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji umowy (lub świadczenia usługi).

Przetłumaczone to znaczy: Jeśli uzależniam moją służbę od zgody na cokolwiek innego, co nie ma nic wspólnego z moją służbą, zgoda nie jest dobrowolna.

W związku z tym zabronione jest "łączenie" serwisu z wyrażeniem zgody na coś zupełnie innego.

Przykład: Wysyłanie newslettera na blogu

Na stronie internetowej bloga, która ma charakter czysto informacyjny i na której w ogóle nie są oferowane żadne usługi (darmowe, e-booki itp. do pobrania), można zapisać się na newsletter, aby informować o przyszłych wpisach na blogu. Bloger nie przekazuje danych subskrybentów osobom trzecim i wykorzystuje je wyłącznie do wysyłania newslettera. 

Z punktu widzenia zakazu sprzęgania, sprawa ta jest całkowicie uporządkowana i bezproblemowa, ponieważ żadna usługa nie jest "sprzęgana" z wysyłaniem biuletynu, a zatem nie może istnieć żadne naruszenie zakazu sprzęgania.

Powinno być oczywiście jasne, że pozostałe wymagania dotyczące skutecznej zgody subskrybenta newslettera muszą być spełnione:

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody poprzez aktywne kliknięcie na pole wyboru
  • Późniejsze potwierdzenie podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie na wysłany do niego link potwierdzający (tzw. procedura podwójnego wyboru) 

Ponadto, ze względu na zasadę oszczędności danych, osoba zainteresowana otrzymywaniem biuletynu powinna podać jedynie swój adres e-mail (a nie imię i nazwisko, adres pocztowy, datę urodzenia itp.) jako informacje obowiązkowe. W oświadczeniu o ochronie danych osobowych należy dokładnie określić, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe subskrybenta zebrane w związku z wysyłką newslettera.

Jednak problemy z zakazem linkowania zaczynają się w momencie, gdy wysyłka newslettera jest powiązana z jakąkolwiek usługą.

Przykład: "Darmowy" e-book

Trener" oferuje "darmowy" e-book do pobrania na swojej stronie internetowej. Jeśli odwiedzający stronę internetową kliknie następnie na odpowiedni link do pobrania, musi najpierw zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera - przy czym oczywiście przynajmniej w sposób dorozumiany (tzn. poprzez działanie rozstrzygające) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (rejestracyjnych).

W tym przypadku zakaz linkowania jest naruszony, ponieważ rejestracja newslettera (lub związana z tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby rejestrującej się) nie jest wymagana do pobrania "bezpłatnej" e-booka.

Nie byłoby naruszenia zakazu umieszczania linków, gdyby na swojej stronie internetowej trener otwarcie oświadczył - co RODO nazywa "przejrzystą" - że informacje, które należy podać w kontekście rejestracji biuletynu (dane osobowe) są wynagrodzeniem - tzn. ceną - za pobranie e-booka. 

Przejrzyście poinformowano by, że e-book nie jest bezpłatny, ale że w rzeczywistości jest to rodzaj wymiany. Wymagałoby to rejestracji biuletynu informacyjnego do serwisu (wymiana e-booków danych), a zgoda byłaby udzielana dobrowolnie - a więc skutecznie.

Właściwa komunikacja jest wszystkim.

Z tych dwóch przykładów powinno jasno wynikać, że zakaz sprzedaży wiązanej jest w zasadniczym stopniu uzależniony od wyraźnego poinformowania o tym, jaka usługa jest świadczona za jaką opłatą.

A jeśli e-książka lub inny darmowy produkt jest w rzeczywistości oferowany tylko jako "darmowy", aby otrzymać adres e-mail i ewentualnie inne dane zainteresowanego, to nie jest on darmowy - ale "kosztuje" adres e-mail i ewentualnie inne dane. 

W związku z tym obowiązują następujące zasady:

W e-mail marketingu zakaz linkowania jest zawsze łamany, jeśli subskrybent newslettera nie wie, że jego dane są traktowane jako wynagrodzenie za (rzekomo darmową) usługę.

Na koniec, oto mały autotest, aby sprawdzić, czy Twój e-mail marketing prawdopodobnie narusza zakaz linkowania. Problematyczne staje się, gdy można odpowiedzieć na jedno z poniższych pytań za pomocą "tak". Wtedy powinieneś ponownie przyjrzeć się tej sprawie.

  1. Czy rejestracja do mojego newslettera jest konieczna, aby otrzymać ode mnie inny serwis (darmowy itp.)?
  2. Czy mogę reklamować ten drugi serwis jako "bezpłatny"?
  3. Czy rejestrując się do newslettera, ukrywam fakt, że podane informacje (adres e-mail, itp.) są w zamian za mój serwis?

Wreszcie: przepisy dotyczące zakazu sprzęgania

Oto nieco bardziej precyzyjny (prawny) opis zakazu tworzenia powiązań, o którym mowa na początku: Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO wszelkie przetwarzanie danych wymaga podstawy prawnej. Jedną z tych podstaw prawnych jest zgoda osoby zainteresowanej (na przetwarzanie danych). Pojęcie "zgody" osoby, której dane dotyczą, jest zdefiniowane w art. 4 nr 11 RODO w następujący sposób: 

Każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych

Ważny w związku z zakazem sprzęgania jest termin "dobrowolny" i związany z nim przepis w art. 7 ust. 4RODO:

Oceniając, czy zgoda została wyrażona dobrowolnie, należy w jak największym stopniu uwzględnić fakt, że między innymi wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jest uzależnione od zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania umowy.

Decydującym kryterium dla dobrowolnego charakteru umowy jest zatem to, czy wykonanie umowy jest uzależnione od zgody na przetwarzanie danych, które nie jest konieczne do wykonania umowy.

W przeciwnym razie istnieje niedopuszczalne powiązanie zgody na realizację umowy. W przypadku braku dobrowolności, zgoda jest nieważna; przetwarzanie danych na jej podstawie jest niedozwolone. To naruszenie ochrony danych może skutkować znacznymi karami pieniężnymi.

Cieszymy się z Państwa opinii!

Czy mają Państwo dalsze pytania dotyczące zakazu sprzęgania? Proszę skorzystać z funkcji komentarza. Czy chcesz być informowany o nowych artykułach na temat prawa online? Następnie podążaj za nami dalej Twitter, Facebook i zasubskrybuj nasz cotygodniowy Newsletter.

Artykuły pokrewne

Komentarze do tego artykułu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są * Zaznaczone.