ciasteczko box

Borlabs Cookie: Najpopularniejsze ciasteczka Plugin dla WordPress

Mimo że RODO weszło w życie już w 2018 roku, wielu użytkowników WordPress nadal ma trudności z wdrożeniem wymagań. Jednak nadchodzące i kolejne rozporządzenie w sprawie e-prywatności daje wszelkie powody, by nadal zajmować się tą kwestią. Dla nas, jako operatorów stron internetowych, wielką zaletą jest to, że na stronie WordPress dostępne są teraz bardzo przydatne strony Plugins, które wspierają nas we wdrażaniu RODO i rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. Jeden z nich - Plugin Borlabs Cookie - chciałabym Wam dzisiaj przedstawić. Miłej lektury!

29 lipca 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał opt-iny cookies za obowiązek, który można wyegzekwować. Jako operator strony internetowej nie powinieneś już zadawać sobie pytania, czy stosujesz baner cookie, ale jak go wdrażasz, aby być po bezpiecznej stronie w zakresie prawa ochrony danych. Dla stron WordPress istnieje wiele Plugins, w celu wdrożenia specyfikacji RODO . Jedną z nich Plugins, a mianowicie Borlabs Cookie, chciałbym przedstawić w poniższym artykule. Dalsze informacje na temat orzeczenia ETS adwokat dr Thomas Schwenke znajdzie w portalu Blog Generator Ochrony Danych Osobowych.

borlabs cookie 2.2

Strona Plugin Borlabs Cookie to rozwiązanie opt-in dla WordPress , które pomaga spełnić wymagania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) oraz nadchodzącego Rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej do realizacji. Za pomocą tego narzędzia można łatwo kontrolować pliki cookie pierwszej i trzeciej kategorii i uzyskać ich potwierdzenie przez odwiedzających stronę internetową za pomocą tak zwanego "cookie box" (zwanego również "cookie banner").

Co to narzędzie RODO może zrobić i jakie masz możliwości z nim związane, chcę Ci pokazać w tym artykule.

Statystyki plików cookie Borlabs
Statystyki plików cookie Borlabs

Na pulpicie nawigacyjnym szczególnie interesujące są dla Ciebie statystyki, które możesz zobaczyć. Ponieważ tutaj możesz szczegółowo sprawdzić, jak często użytkownicy wyrazili zgodę na Twoje ustawienia plików cookie. 

Niezbędne: Pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji strony internetowej

Statystyki: np. Google Analytics

Marketing: np. Piksel Facebooka

Media zewnętrzne: np. Google Maps

Pod statystykami znajdziesz skróconą instrukcję, która pomoże Ci rozpocząć pracę z cookies Plugin . Ponadto na tablicy rozdzielczej wyświetlany jest status systemu, za pomocą którego można w każdej chwili sprawdzić, czy Plugin działa bez zarzutu. 

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych można między innymi aktywować stronę Plugin z plikami cookie Borlabs, a niektóre inne ustawienia można wprowadzić w momencie aktywacji plików cookie.  

Ustawienia plików cookie Borlabs
Ustawienia plików cookie Borlabs

Na tej stronie mają Państwo również możliwość dokonania ustawień dla tak zwanych "cross domain cookies". Oznacza to, że wszystkie ustawienia plików cookie, które są dokonywane za pośrednictwem określonej ścieżki, są również przekazywane do wszystkich innych wskazanych domen. Jest to szczególnie interesujące, jeśli prowadzisz kilka stron internetowych w postaci np. subdomen, a jednocześnie nie chcesz, aby użytkownicy musieli za każdym razem dokonywać nowych ustawień plików cookie.

Ustawienia ogólne

Za pomocą ustawień ogólnych cookie box możesz określić, czy ma być on wyświetlany na Twojej stronie czy nie, w jakiej formie ma być zintegrowany (HTML / JavaScript) lub czy treści mają być blokowane do momentu zaakceptowania ustawień cookie. 

pudełko na ciasteczka

W tym miejscu można również zdefiniować swoją stronę ochrony danych i swój nadruk, który będzie wyświetlany w pliku cookie Box . 

Borlabs Cookie: Najpopularniejsze ciasteczka Plugin dla WordPress

Layout, animacja, prezentacja & logo

W pudełku z ciastkami Możesz również dokonać ustawień lub zmian w układzie, animacji, wyświetlaniu, a nawet w logo. Tutaj można indywidualnie określić układ i akcenty kolorystyczne boksu, sposób jego animacji oraz to, jakie logo ma być wyświetlane.

Ustawienia układu plików cookie Borlabs

Korzystanie z plików cookie Borlabs w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności

Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem BGH, pliki cookie mogą być ustawiane tylko wtedy, gdy odwiedzający Państwa stronę internetową wyrazili na to aktywną zgodę. O tym, jakie ustawienia zaleca Borlabs Cookie, można przeczytać w tym artykule: https://de.borlabs.io/neues-bgh-urteil-bestaetigt-eugh-aktive-einwilligung-fuer-cookies-notwendig.

Przyciski i teksty

Oczywiście, możesz również dostosować wygląd przycisków i tekstów wewnątrz cookie box za pomocą tego menu. Dodatkowo w dolnej części ustawień znajduje się możliwość wprowadzenia poprawek za pomocą CSS. 

Ustawienia przycisku Borlabs Cookie
Ustawienia Przycisków Borlabs Cookie
Ustawienia tekstu cookie Borlabs
Ustawienia plików cookie dla tekstów Borlabs

Tak zwane grupy plików cookie to indywidualne grupy, na które podzielone są wszystkie używane przez Państwa pliki cookie. Domyślnie grupy plików cookie w serwisie Borlab to Essential, Media zewnętrzne, Marketing i Statystyki. 

Grupy plików cookie Borlabs Cookie
Ustawienia grupy plików cookie

Do tych grup należą na przykład: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Maps, Vimeo, Google AdSense i wiele innych. Pokażę Ci dokładnie jak to wygląda w menu "Cookies". Tutaj można zdefiniować poszczególne pliki cookie oraz ich grupowanie. 

Użytkownik może między innymi edytować poszczególne grupy plików cookie, określać ich pozycję w serwisie Box oraz aktywować je lub dezaktywować. Oczywiście w każdej chwili można też dodać nowe grupy.

Cookies

Jak już wspomniano w punkcie menu "Grupy plików cookie", używane przez Państwa pliki cookie można wyraźnie podzielić na grupy. Użytkownicy mają więc możliwość późniejszego pełnego zaakceptowania plików cookie z określonej grupy. Dzieje się tak dlatego, że są one wyświetlane w oknie z ciasteczkami. 

W punkcie menu "Cookies" znajdziesz wszystkie grupy, z których korzystasz. 

Borlabs Cookie - ustawienia plików cookie

W każdej z tych grup możesz dodać nowy plik cookie, klikając przycisk "Dodaj nowy". 

Krok 1: Wybierz usługę

Ustawienia plików cookie Borlabs

Krok 2: Konfiguracja usługi

W ustawieniach serwisu określasz wszystkie informacje dla cookie. Borlabs Cookie Plugin dostarcza już najważniejszych informacji, które teoretycznie można zaadoptować jeden do jednego. 

Niemniej jednak, możesz tutaj zmienić ID, status lub informacje o ciasteczkach. Odpowiednie ID śledzenia, ID piksela lub URL muszą być oczywiście zapisane indywidualnie dla każdej usługi, tak aby można było je kontrolować za pomocą Borlabs Cookie Plugin . 

Ustawienia plików cookie Borlabs

Wspaniałą rzeczą w tym rozwiązaniu jest to, że masz również dostępne linie kodu dla dodatkowego HTML lub JavaScript. 

Borlabs Cookie HTML & JavaScript

bloker treści

Tak zwane blokery treści mogą być używane do blokowania ramek iFrame w filmach lub treściach osadzonych. Sposób wyświetlania komunikatu blokowego może być indywidualnie dostosowany do potrzeb użytkownika. 

Borlabs Blokada zawartości plików cookie

Do standardowych treści, które są blokowane od początku przez Borlabs Cookie Plugin należą: 

  • Facebook
  • Google Maps
  • Instagram
  • OpenStreetMap
  • Standard (cała zawartość zewnętrzna)
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

Zapisane tu blokery treści można oczywiście dostosować lub edytować, np. ustawiając ich status na "włączony" lub "wyłączony". Możesz również dodać nowe blokery treści.

W odpowiednich ustawieniach można zmienić między innymi nazwę, adres URL dla polityki prywatności oraz hosta(ów). 

Ustawienia blokady treści Borlabs

Tutaj znajdziesz również shortcode, za pomocą którego możesz zablokować zawartość dostawcy w ramach swojej witryny. W ustawieniach dodatkowych można również zapisać odpowiednie klucze API, jeśli jest to wymagane. 

Oczywiście możesz również dodać swój własny kod HTML, JavaScript lub CSS:

Borlabs Zawartość zablokowana przez pliki cookie

Przykład: Podgląd na żywo blokady treści

Google Maps / Open Street Map

Borlabs Cookie Google Maps

YouTube / Vimeo

Borlabs Cookie YouTube Vimeo

Facebook / Instagram

Borlabs Cookie Facebook Instagram

Blokada treści: Ustawienia ogólne

Tutaj można na przykład utworzyć listę Host Allow, w której blokery treści nie powinny być aktywne. 

Borlabs Cookie host allow list

Wyświetlacz

Tutaj można również dokonać ustawień dotyczących wyświetlania komunikatu o blokadzie. Oznacza to: ustawienie czcionki i jej rozmiaru, określenie kolorów dla tekstu, przycisku lub koloru linku i wiele innych. 

Ustawienia wyglądu plików cookie Borlabs

Blokada skryptów

Z pomocą zintegrowanego blokera skryptów w Borlabs Cookie Plugin , poszczególne skrypty JavaScript mogą być blokowane i wykonywane. Jest to szczególnie korzystne, jeśli np. korzystasz z usług dostawcy zewnętrznego Plugin , który ustawia pliki cookie, ale które zgodnie z RODO wymagają Twojej zgody.

Blokada skryptów cookie Borlabs

Oznacza to, że Script Blocker umożliwia blokowanie plików cookie innych dostawców Plugins lub odpowiednich skryptów i udostępnianie ich tylko za zgodą użytkownika (Opt-In). 

Ustawienia blokady skryptów Borlabs

Import i eksport

Funkcja importu i eksportu pozwala na łatwe importowanie i eksportowanie ustawień ogólnych, ustawień plików cookie i blokad treści. 

Ustawienia eksportu i importu plików cookie Borlabs

W tym celu wystarczy skopiować ustawienia z odpowiedniego Export Box i wkleić je do odpowiedniego Import Box np. na innej instalacji WordPress . 

Borlabs Eksport plików cookie

Licencja

W ustawieniach licencji można w każdej chwili wyświetlić aktualne informacje o licencji - na przykład aktualny status licencji, typ licencji, a także czas trwania aktualizacji i wsparcia technicznego. 

Licencja na ciasteczka Borlabs

Jeśli chcesz usunąć licencję z domeny, której obecnie używasz, bo może chcesz użyć go na innej domenie, można to zrobić za pośrednictwem tej pozycji menu, jak również. 

Ponadto można tutaj korzystać z Plugin w ramach środowiska testowego bez konieczności posiadania licencji.

Test Borlabs Cookie

Przydatne shortcodes dla polityki prywatności

Borlabs Cookie oferuje możliwość dodania shortcodes do Twojej polityki prywatności, tak aby odwiedzający zawsze mogli zobaczyć, które pliki cookie zostały zaakceptowane .

Z jednej strony istnieje tzw. lista plików cookie, w której wymienione są wszystkie pliki cookie zaakceptowane przez użytkownika: 

Lista plików cookie Borlabs

Znajduje się tam również przycisk umożliwiający zmianę zgody na poszczególne grupy cookies:

Borlabs Cookie zmiana wyboru cookie

Inne przydatne funkcje w skrócie

CMP w Ramach Przejrzystości i Zgody IAB Europe

Borlabs Cookie wspiera oficjalne ramy IAB od 2020 roku, które zostały wprowadzone już w 2018 roku. Za pomocą tych ram (TCF) konsumenci mają wybór, które dane mogą być przetwarzane przez duże sieci reklamowe, a które nie. 

Celem TCF (Transparency and Consent Framework) IAB Europe jest stworzenie jednolitego standardu dla rozwiązań zgodnych z RODO w reklamie cyfrowej. W tym właśnie celu Borlabs udostępnia w pełni funkcjonalną wersję beta do pobrania wraz z zakupem licencji.

Dostępność

Wszystkie opcje wyboru plików cookie Box mogą być dostępne za pomocą klawiatury dla osób niedowidzących lub niewidomych. 

Tryb priorytetyzacji

Opt-In Codes können bei Bedarf direkt im <head>, also priorisiert, ausgeführt werden. Das kannst du ganz einfach in jedem Cookie selbst festlegen. 

Wielojęzyczność

Borlabs Cookie może być używany w wielu językach bez żadnych problemów. Do implementacji wielojęzyczności w połączeniu z Plugin Borlabs Cookie poleca w szczególności WPML i Polylang: więcej o tym w tym artykule. Borlabs Cookie można jednak stosować również z innymi serwisami Plugins , takimi jak Multilingual Press czy Weglot .

Google Tag Manager

Jeśli używasz Google Tag Manager dla swoich narzędzi śledzących, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel, itp., możesz również korzystać z tego RODO-complificant za pomocą odpowiednich ustawień w połączeniu z Borlabs Cookie. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

W poniższym przeglądzie chciałbym przedstawić Państwu dwie kolejne Plugin alternatywy dla Borlabs Cookie, które są również przekonujące. 

Borlabs Cookie Alternatywa: WP RODO Tools

Narzędzia WP RODO (legalweb.io)

WP RODO Tools Plugin (legalweb.io) jest również narzędziem do wyrażania zgody dla WordPress (z płatną wersją premium), która oferuje również zintegrowany generator prywatności i odcisków. Podobnie jak Borlabs Cookie, oferuje embedowanie np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps czy Instagrama. Zakres funkcji jest dość podobny i różni się tylko w kilku punktach.

Alternatywa dla ciasteczek Borlabs: Pixelmate

Pixelmate

Pixelmate jest jednym z pierwszych RODO-Plugin, który był dostępny na WordPress . Początkowo funkcje były tu ograniczone wyłącznie do Piksela Facebooka i Google Analytics. W międzyczasie Pixelmate - podobnie jak inne narzędzia Premium Consent Tools - oferuje liczne inne integracje, np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps i wielu innych. 

Ponadto, WordPress Plugin posiada również blokadę skryptów - podobnie jak Borlabs Cookie. Oznacza to, że za pomocą tego narzędzia można zablokować skrypty do czasu wyrażenia zgody, jeśli jest to konieczne.

Borlabs i alternatywy w porównaniu

Borlabs CookieNarzędzia WP RODOPixelmate
EmbeddingiYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script BlockerYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFramesYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script Blocker
Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerX
Skaner ciasteczekXX
Google FontsX
Układy / Projekty
Wielojęzyczność
DostępnośćX
JęzykiFR, DE, EN, IT, NL, PL, ESAT, DE, EN, ES, IT, FR, HUDE, PL
Generator prywatności/odciskówXX
Opt-In i Opt-Out
Kompatybilny z CMSWordPressWordPress , Drupal, Typo3, MagentoWordPress
Faza testowaXX
Cena od39,00 € 132,00 €39,00 €

Sam używam Borlabs Cookie Plugin w kilku projektach i jestem z niego całkowicie zadowolony. Dla mnie jest to jedno z najlepszych rozwiązań RODO- i e-privacy dostępnych obecnie na rynku. 

Serwis Plugin jest dostępny tylko w wersji premium, ale szeroki zakres funkcji i przejrzysty backend sprawiają, że warto w niego zainwestować. 

Korzystając z tego cookie Plugins masz do wyboru różne opcje, aby spełnić wszystkie przepisy obowiązującego RODO i nadchodzącego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. 

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli masz więcej pytań dotyczących Borlabs Cookie Plugin , zapraszamy do skorzystania z funkcji komentarza. Chcesz w przyszłości otrzymywać wskazówki na temat biznesu online, projektowania stron internetowych i WordPress ? Następnie śledź nas na Twitterze, Facebooku lub poprzez nasz newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.