Wtyczka Borlabs Cookie WordPress

Borlabs Cookie: Instrukcja obsługi wtyczki WordPress Cookie Banner

Choć rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( RODO) istnieje już od dawna, wiele osób wciąż ma trudności z jego wdrożeniem. A oparte na nim rozporządzenie o e-prywatności jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Istnieje kilka bardzo przydatnych wtyczek do WordPress, które pomagają w przestrzeganiu przepisów. Jedną z nich - wtyczkę do WordPressa Borlabs Cookie - przedstawimy bardziej szczegółowo.

W dniu 29 lipca 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił, że pliki cookie opt-in są prawnie egzekwowalnym obowiązkiem. Jako operator strony internetowej nie powinieneś już zadawać sobie pytania czy powinieneś używać banera plików cookie, ale raczej jak powinieneś go wdrożyć, aby być po bezpiecznej stronie w zakresie prawa ochrony danych. Więcej informacji na temat orzeczenia ETS można uzyskać od prawnika dr Thomasa Schwenke na blogu Generator Ochrony Danych.

Wtyczka Borlabs Cookie jest rozwiązaniem opt-in dla WordPressa, które pomaga wdrożyć wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz nadchodzącego Rozporządzenia o prywatności. Dzięki temu narzędziu możesz w prosty sposób kontrolować pliki cookie pierwszej i drugiej strony oraz zlecać ich potwierdzanie przez odwiedzających Twoją stronę.

Ekskluzywna oferta dla klientów Raidboxes

Nasi klienci otrzymują ekskluzywną zniżkę na licencje Borlabs Cookie. W tym celu zaloguj się na swoje konto w Raidboxes. Następnie przejdź do pulpitu Raidboxes i kliknij pozycję menu „Oferty".

Statystyki plików cookie Borlabs
Borlabs Cookie Statystyki

Na pulpicie nawigacyjnym szczególnie interesujące są dla Ciebie statystyki, które możesz zobaczyć. Ponieważ tutaj możesz szczegółowo sprawdzić, jak często użytkownicy wyrazili zgodę na Twoje ustawienia plików cookie. 

Podstawowe: Pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcjonowanie strony internetowej

Statystyki: np. Google Analytics

Marketing: np. Facebook Pixel

Media zewnętrzne: np. Google Maps

Pod statystykami znajdziesz skróconą instrukcję, która pomoże Ci rozpocząć pracę z wtyczką Cookie. Ponadto na panelu wyświetlany jest status systemu, za pomocą którego można w każdej chwili sprawdzić, czy wtzcyka działa bez zarzutu. 

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych można między innymi aktywować wtyczkę Borlabs Cookie, a także dokonać innych ustawień w momencie aktywacji plików cookie.  

Ustawienia Borlabs Cookie
Ustawienia Borlabs Cookie 

Na tej stronie masz również możliwość wprowadzenia ustawień dotyczących tzw. plików cookie domeny. Oznacza to, że wszystkie ustawienia plików cookie dokonane za pośrednictwem określonej ścieżki są jednocześnie przenoszone na wszystkie inne określone domeny. Jest to szczególnie interesujące, jeśli prowadzisz kilka stron internetowych w postaci np. subdomen, a jednocześnie nie chcesz, aby użytkownicy musieli za każdym razem dokonywać nowych ustawień plików cookie.

Ustawienia ogólne

Za pomocą ustawień ogólnych cookie box możesz określić, czy ma być on wyświetlany na Twojej stronie czy nie, w jakiej formie ma być zintegrowany (HTML / JavaScript) lub czy treści mają być blokowane do momentu zaakceptowania ustawień cookie. 

Cookie Box

W tym miejscu możesz również określić swoją stronę ochrony danych oraz swój nadruk, który będzie wyświetlany w Cookie Box. 

Prywatność danych w plikach cookie Borlabs

Layout, animacja, prezentacja i logo

W ustawieniach Cookie Box możesz także wprowadzić ustawienia lub zmiany dotyczące układu, animacji, wyświetlania, a nawet logo. Tutaj możesz indywidualnie określić układ i akcenty kolorystyczne boksu, sposób jego animacji oraz logo, które ma być wyświetlane.

Borlabs Cookie layout settings

Korzystanie z Borlabs Cookie w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem BGH, pliki cookie mogą być umieszczane tylko wtedy, gdy osoby odwiedzające Twoją stronę internetową aktywnie wyraziły na to zgodę. O ustawieniach, które zaleca Borlabs Cookie, możesz przeczytać w tym artykule: https://de.borlabs.io/neues-bgh-urteil-bestaetigt-eugh-aktive-einwilligung-fuer-cookies-notwendig.

Przyciski i teksty

Oczywiście, możesz również dostosować wygląd przycisków i tekstów wewnątrz cookie box za pomocą tego menu. Dodatkowo w dolnej części ustawień znajduje się możliwość wprowadzenia poprawek za pomocą CSS. 

Borlabs Cookie button settings
Ustawienia przycisków Borlabs Cookie
Borlabs Cookie text settings
Ustawienia plików cookie dla tekstów Borlabs

Tak zwane grupy plików cookie to indywidualne grupy, na które podzielone są wszystkie używane przez Ciebie pliki cookie. Domyślnie grupy plików cookie Borlab to: Podstawowe, Media zewnętrzne, Marketing i Statystyki. 

Borlabs Cookie cookie groups
Ustawienia grupy plików cookie

Do tych grup należą na przykład: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Maps, Vimeo, Google AdSense i wiele innych. Pokażę Ci dokładnie jak to wygląda w menu "Cookies". Tutaj można zdefiniować poszczególne pliki cookie oraz ich grupowanie. 

Możesz edytować poszczególne grupy plików cookie, określać ich pozycję w boxie plików cookie oraz aktywować je lub dezaktywować. Oczywiście w każdej chwili możesz dodać nowe grupy.

Cookies

Jak już wspomniano w punkcie menu "Grupy plików cookie", używane przez Ciebie pliki cookie można wyraźnie podzielić na grupy. Użytkownicy mają więc możliwość późniejszego pełnego zaakceptowania plików cookie z określonej grupy. Dzieje się tak dlatego, że są one wyświetlane w oknie z ciasteczkami. 

W punkcie menu "Cookies" znajdziesz wszystkie grupy, z których korzystasz. 

Borlabs Cookie – cookie settings

W każdej z tych grup możesz dodać nowy plik cookie, klikając przycisk "Dodaj nowy". 

Krok 1: Wybierz usługę

Ustawienia Borlabs Cookie

Krok 2: Konfiguracja usługi

W ustawieniach serwisu określasz wszystkie informacje dla cookie. Borlabs Cookie Plugin dostarcza już najważniejszych informacji, które teoretycznie można zaadoptować jeden do jednego. 

Niemniej jednak, możesz tutaj zmienić ID, status lub informacje o ciasteczkach. Odpowiednie Tracking-ID, Pixel-ID lub URL muszą być oczywiście zapisane indywidualnie dla każdej usługi, tak aby można było je kontrolować za pomocą wtyczki Borlabs Cookie. 

Ustawienia Borlabs Cookie

Wspaniałą rzeczą jest to, że masz również do dyspozycji linie kodu, w których możesz umieścić dodatkowy kod HTML lub JavaScript. 

Borlabs Cookie HTML & JavaScript

Content Blocker

Tak zwane content blockery mogą być używane do blokowania ramek iFrame w filmach wideo lub treściach osadzonych. Sposób wyświetlania komunikatu o blokadach możesz dostosować do własnych potrzeb. 

Borlabs Cookie content blocker

Standardowa zawartość, która jest blokowana przez wtyczkę Borlabs Cookie od samego początku, obejmuje: 

 • Facebook
 • Google Maps
 • Instagram
 • OpenStreetMap
 • Standard (cała zawartość zewnętrzna)
 • Twitter
 • Vimeo
 • YouTube

Zapisane tu blokery treści można oczywiście dostosować lub edytować, np. ustawiając ich status na "włączony" lub "wyłączony". Możesz również dodać nowe blokery treści.

W odpowiednich ustawieniach można zmienić między innymi nazwę, adres URL do polityki prywatności oraz hosta. 

Ustawienia blokady treści Borlabs

Tutaj znajdziesz również shortcode, za pomocą którego możesz zablokować zawartość dostawcy w ramach swojej witryny. W ustawieniach dodatkowych można również zapisać odpowiednie klucze API, jeśli jest to wymagane. 

Oczywiście możesz też wpisać tutaj swój własny kod HTML, JavaScript lub CSS:

Borlabs Cookie blocked content

Przykład: Podgląd na żywo blokady treści

Google Maps / Open Street Map

Borlabs Cookie Google Maps

YouTube / Vimeo

Borlabs Cookie YouTube Vimeo

Facebook / Instagram

Borlabs Cookie Facebook Instagram

Content Blocker: Ustawienia ogólne

Tutaj można na przykład utworzyć listę Host Allow, w której blokery treści nie powinny być aktywne. 

Borlabs Cookie host allow list

Strona główna

W tym miejscu możesz także wprowadzić ustawienia dotyczące wyświetlania wiadomości o bloku. Oznacza to: ustawienie czcionki i jej rozmiaru, określenie kolorów tekstu, przycisku lub linku i wiele innych. 

Borlabs Cookie appearance settings

Blokada skryptów

Z pomocą zintegrowanego blokera skryptów w Borlabs Cookie, poszczególne skrypty JavaScript mogą być blokowane i wykonywane. Jest to szczególnie korzystne, jeśli np. korzystasz z usług dostawcy zewnętrznej wtyczki, który ustawia pliki cookie, które jednak zgodnie z RODO wymagają Twojej zgody.

Borlabs Cookie script blocker

Oznacza to, że Script Blocker umożliwia zablokowanie plików cookie wtyczek innych firm lub odpowiednich skryptów i udostępnianie ich tylko za Twoją zgodą (opt-in). 

Borlabs script blocker settings

Import i eksport

W tym miejscu możesz także wprowadzić ustawienia dotyczące wyświetlania wiadomości o bloku. Oznacza to: ustawienie czcionki i jej rozmiaru, określenie kolorów tekstu, przycisku lub linku i wiele innych. 

Borlabs Cookie ustawienia importu eksportu

W tym celu wystarczy skopiować ustawienia z odpowiedniego Export Box i wkleić je do odpowiedniego Import Box np. na innej instalacji WordPress. 

Borlabs Cookie export

Licencja

W ustawieniach licencji można w każdej chwili wyświetlić aktualne informacje o licencji - na przykład aktualny status licencji, typ licencji, a także czas trwania aktualizacji i wsparcia technicznego. 

Licencja na ciasteczka Borlabs

Jeśli chcesz usunąć licencję z domeny, z której aktualnie korzystasz, ponieważ chcesz jej używać na innej domenie, możesz to zrobić również za pomocą tej pozycji menu. 

Ponadto możesz używać wtyczki w środowisku testowym bez konieczności posiadania licencji.

Test Borlabs Cookie

Przydatne shortcodes dla polityki prywatności

Borlabs Cookie oferuje możliwość wstawienia do swojej polityki prywatności shortcodes, dzięki którym odwiedzający mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie pliki cookie zaakceptowali. 

Z jednej strony istnieje tzw. lista plików cookie, na której wymienione są wszystkie pliki cookie zaakceptowane przez użytkownika: 

Borlabs Cookie list

Jest też przycisk, który umożliwia użytkownikom zmianę zgody na poszczególne grupy plików cookie:

Borlabs Cookie change cookie selection

Inne przydatne funkcje

CMP im IAB Europe - ramy przejrzystości i zgody

Borlabs Cookie wspiera oficjalne ramy IAB od 2020 roku, które zostały wprowadzone już w 2018 roku. Za pomocą tych ram (TCF) konsumenci mają wybór, które dane mogą być przetwarzane przez duże sieci reklamowe, a które nie. 

Celem TCF (Transparency and Consent Framework) IAB Europe jest stworzenie jednolitego standardu dla rozwiązań zgodnych z RODO w reklamie cyfrowej. W tym właśnie celu Borlabs udostępnia w pełni funkcjonalną wersję beta do pobrania wraz z zakupem licencji.

Dostępność

Wszystkie opcje wyboru w Cookie Box mogą być dostępne dla osób niedowidzących lub niewidomych za pomocą klawiatury. 

Tryb priorytetyzacji

Kody opt-in mogą być wykonywane bezpośrednio w nagłówku, czyli w razie potrzeby mogą być traktowane priorytetowo. Możesz to łatwo zdefiniować w każdym pliku cookie.  

Wielojęzyczność

Borlabs Cookie może być używany w wielu językach bez żadnych problemów. Do wdrożenia wielojęzyczności w połączeniu z wtyczką Borlabs Cookie poleca w szczególności WPML i Polylang: więcej na ten temat w tym artykule. Borlabs Cookie może być jednak używany także z innymi wtyczkami, takimi jak Multilingual Press czy Weglot.

Google Tag Manager

Jeśli używasz Google Tag Managera do swoich narzędzi śledzących, takich jak Google Analytics, Piksel Facebooka itp., możesz również używać go w sposób zgodny z zasadami RODO za pomocą odpowiednich ustawień związanych z plikami cookie Borlab. Więcej na ten temat w tym artykule.

W poniższym przeglądzie chciałbym przedstawić ci dwie kolejne alternatywy dla Borlabs Cookie, które również są przekonujące. 

Alternatywa dla Borlabs Cookie: Narzędzia WP RODO

Narzędzia WP RODO (legalweb.io)

WP RODO Tools Plugin (legalweb.io) jest również narzędziem do wyrażania zgody dla WordPress (z płatną wersją premium), która oferuje również zintegrowany generator prywatności i odcisków. Podobnie jak Borlabs Cookie, oferuje embedowanie np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps czy Instagrama. Zakres funkcji jest dość podobny i różni się tylko w kilku punktach.

Alternatywa dla Borlabs Cookie: Pixelmate

Pixelmate

Pixelmate jest jedną z pierwszych wtyczek RODO, która była dostępna dla WordPress. Początkowo funkcje były tu ograniczone wyłącznie do Facebook Pixel i Google Analytics. W międzyczasie Pixelmate - podobnie jak inne narzędzia Premium Consent Tools - oferuje liczne inne integracje, np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps i wielu innych. 

Dodatkowo wtyczka WordPress posiada blokadę skryptów — tak jak Borlabs Cookie. Oznacza to, że dzięki temu narzędziu można zablokować skrypty do czasu wyrażenia zgody, jeśli jest to konieczne.

Porównanie Borlabs i alternatywnych rozwiązań

Borlabs CookieWP DSGVO ToolsPixelmate
OsadzenieYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script BlockerYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFramesYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script Blocker
Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerX
Cookie ScannerXX
Google FontsX
Układy / Projekty
Wielojęzyczność
DostępnośćX
JęzykiFR, DE, EN, IT, NL, PL, ESAT, DE, EN, ES, IT, FR, HUDE, PL
Generator prywatności/odciskówXX
Opt-In i Opt-Out
Kompatybilny z CMSWordPressWordPress , Drupal, Typo3, MagentoWordPress
Faza testowaXX
Cena od39,00 € 132,00 €39,00 €

Mój wniosek dotyczący Borlabs Cookie

Sam używam wtyczki Borlabs Cookie w kilku projektach i jestem z niej całkowicie zadowolony. Według mnie jest to jedno z najlepszych rozwiązań dotyczących ochrony prywatności w sieci, jakie są obecnie dostępne na rynku. 

Wtyczka jest dostępna tylko w wersji premium, ale szeroki zakres funkcji i przejrzysty backend sprawiają, że warto zainwestować. 

Korzystając z tej wtyczki do plików cookie, masz do wyboru wiele opcji, aby spełnić wszystkie przepisy obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nadchodzącego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. 

Twoje pytania dotyczące Borlabs Cookie

Czy masz pytania dotyczące tego artykułu? Zachęcamy do skorzystania z funkcji komentarza. Chcesz być informowany o kolejnych wpisach na temat WordPress? Obserwuj nas na LinkedInFacebookTwitter lub poprzez nasz Newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Jeden komentarz na temat"Borlabs Cookie: Instrukcje dotyczące Cookie Banner WordPress Plugin"

 1. Hallo Elke,

  ja, wenn überhaupt keine Cookies zum Einsatz kommen, auch nicht durch eingebundene Dienste, das CMS etc., kann das der Fall sein. Das sollte man aber sehr sorgfältig überprüfen (in manchen Fällen schlagen die Online-Prüftools nicht an, oder einzelne Cookies sind nur auf bestimmten Unterseiten eingebunden) und sich ggf. noch einmal bestätigen lassen.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.