Wtyczka Borlabs Cookie WordPress

Borlabs Cookie: Instrukcja obsługi wtyczki WordPress Cookie Banner

Chociaż strona RODO istnieje od dawna, wielu osobom wciąż trudno jest ją wdrożyć. A rozporządzenie o prywatności elektronicznej, które się na nim opiera, jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Istnieje kilka bardzo przydatnych wtyczek do WordPressa, które pomagają w przestrzeganiu przepisów. Przedstawię Ci jeden z nich - wtyczkę WordPress Borlabs Cookie.

W dniu 29 lipca 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił, że optiny dotyczące plików cookie są prawnie egzekwowalnym obowiązkiem. Dlatego jako operator strony internetowej nie powinieneś już zadawać sobie pytania, czy używasz banera cookies, ale jak go wdrażasz, by być bezpiecznym w świetle prawa o ochronie danych. Więcej informacji na temat orzeczenia ETS można uzyskać od prawnika dr Thomasa Schwenke na blogu Generator Ochrony Danych.

Plugin Borlabs Cookie to rozwiązanie opt-in dla WordPressa, które pomoże Ci wdrożyć wymagania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz nadchodzącego Rozporządzenia o Prywatności Elektron icznej. Dzięki temu narzędziu możesz łatwo kontrolować pliki cookie pierwszej i trzeciej kategorii oraz uzyskać potwierdzenie tego faktu przez osoby odwiedzające Twoją stronę internetową za pomocą tzw. pliku cookie Box(zwanego również "banerem plików cookie"). 

Statystyki plików cookie Borlabs
Borlabs Cookie Statystyki

Na pulpicie nawigacyjnym szczególnie interesujące są dla Ciebie statystyki, które możesz zobaczyć. Ponieważ tutaj możesz szczegółowo sprawdzić, jak często użytkownicy wyrazili zgodę na Twoje ustawienia plików cookie. 

Niezbędne: Pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcjonowanie strony internetowej

Statystyki: np. Google Analytics

Marketing: np. Piksel Facebooka

Media zewnętrzne: np. Google Maps

Pod statystykami znajdziesz skróconą instrukcję, która pomoże Ci rozpocząć pracę z wtyczką Cookie. Ponadto na panelu wyświetlany jest status systemu, za pomocą którego można w każdej chwili sprawdzić, czy wtzcyka działa bez zarzutu. 

Ustawienia ogólne

W ustawieniach ogólnych można między innymi aktywować wtyczkę Borlabs Cookie Plugin, a także dokonać innych ustawień w momencie aktywacji plików cookie.  

Ustawienia Borlabs Cookie
Ustawienia Borlabs Cookie 

Na tej stronie masz również możliwość wprowadzenia ustawień dotyczących tzw. plików cookie domeny. Oznacza to, że wszystkie ustawienia plików cookie dokonane za pośrednictwem określonej ścieżki są jednocześnie przekazywane do wszystkich innych określonych domen. Jest to szczególnie interesujące, jeśli prowadzisz kilka stron internetowych, na przykład w formie subdomen, a jednocześnie nie chcesz, aby użytkownicy musieli za każdym razem dokonywać nowych ustawień plików cookie.

Ustawienia ogólne

Za pomocą ustawień ogólnych cookie box możesz określić, czy ma być on wyświetlany na Twojej stronie czy nie, w jakiej formie ma być zintegrowany (HTML / JavaScript) lub czy treści mają być blokowane do momentu zaakceptowania ustawień cookie. 

Cookie Box

W tym miejscu możesz również określić swoją stronę ochrony danych oraz umieścić swój nadruk, który będzie widoczny w cookie boxie. 

Prywatność danych w plikach cookie Borlabs

Layout, animacja, prezentacja & logo

W ustawieniach plików cookie Box możesz także wprowadzić ustawienia lub zmiany dotyczące układu, animacji, wyświetlania lub logo. Tutaj możesz indywidualnie określić układ i akcenty kolorystyczne strony Box , formę jej animacji oraz logo, które ma być wyświetlane.

Borlabs Cookie layout settings

Korzystanie z Borlabs Cookie w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem BGH, pliki cookie mogą być umieszczane tylko wtedy, gdy osoby odwiedzające Twoją stronę internetową aktywnie wyraziły na to zgodę. O ustawieniach, które zaleca Borlabs Cookie, możesz przeczytać w tym artykule: https://de.borlabs.io/neues-bgh-urteil-bestaetigt-eugh-aktive-einwilligung-fuer-cookies-notwendig.

Przyciski i teksty

Oczywiście, możesz również dostosować wygląd przycisków i tekstów wewnątrz cookie box za pomocą tego menu. Dodatkowo w dolnej części ustawień znajduje się możliwość wprowadzenia poprawek za pomocą CSS. 

Borlabs Cookie button settings
Ustawienia przycisków Borlabs Cookie
Borlabs Cookie text settings
Ustawienia plików cookie dla tekstów Borlabs

Tak zwane grupy plików cookie to indywidualne grupy, na które podzielone są wszystkie używane przez Ciebie pliki cookie. Domyślnie grupy plików cookie Borlab to: Podstawowe, Media zewnętrzne, Marketing i Statystyki. 

Borlabs Cookie cookie groups
Ustawienia grupy plików cookie

Do tych grup należą na przykład: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Maps, Vimeo, Google AdSense i wiele innych. Pokażę Ci dokładnie jak to wygląda w menu "Cookies". Tutaj można zdefiniować poszczególne pliki cookie oraz ich grupowanie. 

Możesz edytować poszczególne grupy plików cookie, określać ich pozycję w boxie plików cookie oraz aktywować je lub dezaktywować. Oczywiście w każdej chwili możesz dodać nowe grupy.

Cookies

Jak już wspomniano w punkcie menu "Grupy plików cookie", używane przez Ciebie pliki cookie można wyraźnie podzielić na grupy. Użytkownicy mają więc możliwość późniejszego pełnego zaakceptowania plików cookie z określonej grupy. Dzieje się tak dlatego, że są one wyświetlane w oknie z ciasteczkami. 

W punkcie menu "Cookies" znajdziesz wszystkie grupy, z których korzystasz. 

Borlabs Cookie – cookie settings

W każdej z tych grup możesz dodać nowy plik cookie, klikając przycisk "Dodaj nowy". 

Krok 1: Wybierz usługę

Ustawienia Borlabs Cookie

Krok 2: Konfiguracja usługi

W ustawieniach serwisu określasz wszystkie informacje dla cookie. Borlabs Cookie Plugin dostarcza już najważniejszych informacji, które teoretycznie można zaadoptować jeden do jednego. 

Niemniej jednak, możesz tutaj zmienić ID, status lub informacje o ciasteczkach. Odpowiednie Tracking-ID, Pixel-ID lub URL muszą być oczywiście zapisane indywidualnie dla każdej usługi, tak aby można było je kontrolować za pomocą wtyczki Borlabs Cookie. 

Ustawienia Borlabs Cookie

Wspaniałą rzeczą jest to, że masz również do dyspozycji linie kodu, w których możesz umieścić dodatkowy kod HTML lub JavaScript. 

Borlabs Cookie HTML & JavaScript

Content Blocker

Tak zwane content blockery mogą być używane do blokowania ramek iFrame w filmach wideo lub treściach osadzonych. Sposób wyświetlania komunikatu o blokadach możesz dostosować do własnych potrzeb. 

Borlabs Cookie content blocker

Standardowa zawartość, która jest blokowana przez wtyczkę Borlabs Cookie od samego początku, obejmuje: 

  • Facebook
  • Google Maps
  • Instagram
  • OpenStreetMap
  • Standard (cała zawartość zewnętrzna)
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

Zapisane tu blokery treści można oczywiście dostosować lub edytować, np. ustawiając ich status na "włączony" lub "wyłączony". Możesz również dodać nowe blokery treści.

W odpowiednich ustawieniach można zmienić między innymi nazwę, adres URL do polityki prywatności oraz hosta. 

Ustawienia blokady treści Borlabs

Tutaj znajdziesz również shortcode, za pomocą którego możesz zablokować zawartość dostawcy w ramach swojej witryny. W ustawieniach dodatkowych można również zapisać odpowiednie klucze API, jeśli jest to wymagane. 

Oczywiście możesz też wpisać tutaj swój własny kod HTML, JavaScript lub CSS:

Borlabs Cookie blocked content

Przykład: Podgląd na żywo blokady treści

Google Maps / Open Street Map

Borlabs Cookie Google Maps

YouTube / Vimeo

Borlabs Cookie YouTube Vimeo

Facebook / Instagram

Borlabs Cookie Facebook Instagram

Content Blocker: Ustawienia ogólne

Tutaj można na przykład utworzyć listę Host Allow, w której blokery treści nie powinny być aktywne. 

Borlabs Cookie host allow list

Strona główna

W tym miejscu możesz także wprowadzić ustawienia dotyczące wyświetlania wiadomości o bloku. Oznacza to: ustawienie czcionki i jej rozmiaru, określenie kolorów tekstu, przycisku lub linku i wiele innych. 

Borlabs Cookie appearance settings

Blokada skryptów

Z pomocą zintegrowanego blokera skryptów w Borlabs Cookie, poszczególne skrypty JavaScript mogą być blokowane i wykonywane. Jest to szczególnie korzystne, jeśli np. korzystasz z usług dostawcy zewnętrznej wtyczki, który ustawia pliki cookie, które jednak zgodnie z RODO wymagają Twojej zgody.

Borlabs Cookie script blocker

Oznacza to, że Script Blocker umożliwia zablokowanie plików cookie wtyczek innych firm lub odpowiednich skryptów i udostępnianie ich tylko za Twoją zgodą (opt-in). 

Borlabs script blocker settings

Import i eksport

W tym miejscu możesz także wprowadzić ustawienia dotyczące wyświetlania wiadomości o bloku. Oznacza to: ustawienie czcionki i jej rozmiaru, określenie kolorów tekstu, przycisku lub linku i wiele innych. 

Borlabs Cookie ustawienia importu eksportu

W tym celu wystarczy skopiować ustawienia z odpowiedniego Export Box i wkleić je do odpowiedniego Import Box np. na innej instalacji WordPress. 

Borlabs Cookie export

Licencja

W ustawieniach licencji można w każdej chwili wyświetlić aktualne informacje o licencji - na przykład aktualny status licencji, typ licencji, a także czas trwania aktualizacji i wsparcia technicznego. 

Licencja na ciasteczka Borlabs

Jeśli chcesz usunąć licencję z domeny, z której aktualnie korzystasz, ponieważ chcesz jej używać na innej domenie, możesz to zrobić również za pomocą tej pozycji menu. 

Ponadto możesz używać wtyczki w środowisku testowym bez konieczności posiadania licencji.

Test Borlabs Cookie

Przydatne shortcodes dla polityki prywatności

Borlabs Cookie oferuje możliwość umieszczenia w polityce prywatności krótkich kodów, dzięki którym odwiedzający mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie pliki cookie zaakceptowali. 

Z jednej strony istnieje tzw. lista plików cookie, na której wymienione są wszystkie pliki cookie zaakceptowane przez użytkownika: 

Borlabs Cookie list

Jest też przycisk, który umożliwia użytkownikom zmianę zgody na poszczególne grupy plików cookie:

Borlabs Cookie change cookie selection

Inne przydatne funkcje

CMP im IAB Europe - ramy przejrzystości i zgody

Borlabs Cookie wspiera oficjalne ramy IAB od 2020 roku, które zostały wprowadzone już w 2018 roku. Za pomocą tych ram (TCF) konsumenci mają wybór, które dane mogą być przetwarzane przez duże sieci reklamowe, a które nie. 

Celem TCF (Transparency and Consent Framework) IAB Europe jest stworzenie jednolitego standardu dla rozwiązań zgodnych z RODO w reklamie cyfrowej. W tym właśnie celu Borlabs udostępnia w pełni funkcjonalną wersję beta do pobrania wraz z zakupem licencji.

Dostępność

Wszystkie opcje wyboru w Cookie Box mogą być dostępne dla osób niedowidzących lub niewidomych za pomocą klawiatury. 

Tryb priorytetyzacji

Opt-In Codes können bei Bedarf direkt im <head>, also priorisiert, ausgeführt werden. Das kannst du ganz einfach in jedem Cookie selbst festlegen. 

Wielojęzyczność

Borlabs Cookie może być używany w wielu językach bez żadnych problemów. Do wdrożenia wielojęzyczności w połączeniu z wtyczką Borlabs Cookie poleca w szczególności WPML i Polylang: więcej na ten temat w tym artykule. Borlabs Cookie może być jednak używany także z innymi wtyczkami, takimi jak Multilingual Press czy Weglot.

Google Tag Manager

Jeśli używasz Google Tag Manager dla swoich narzędzi śledzących, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel, itp., możesz również korzystać z tego RODO-complificant za pomocą odpowiednich ustawień w połączeniu z Borlabs Cookie. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

W poniższym przeglądzie chciałbym przedstawić ci dwie kolejne alternatywy dla Borlabs Cookie, które również są przekonujące. 

Alternatywa dla Borlabs Cookie: Narzędzia WP RODO

Narzędzia WP RODO (legalweb.io)

WP RODO Tools Plugin (legalweb.io) jest również narzędziem do wyrażania zgody dla WordPress (z płatną wersją premium), która oferuje również zintegrowany generator prywatności i odcisków. Podobnie jak Borlabs Cookie, oferuje embedowanie np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps czy Instagrama. Zakres funkcji jest dość podobny i różni się tylko w kilku punktach.

Alternatywa dla Borlabs Cookie: Pixelmate

Pixelmate

Pixelmate jest jedną z pierwszych wtyczek RODO, która była dostępna dla WordPress. Początkowo funkcje były tu ograniczone wyłącznie do Facebook Pixel i Google Analytics. W międzyczasie Pixelmate - podobnie jak inne narzędzia Premium Consent Tools - oferuje liczne inne integracje, np. dla YouTube, Vimeo, Google Maps i wielu innych. 

Ponadto, WordPress Plugin posiada również blokadę skryptów - podobnie jak Borlabs Cookie. Oznacza to, że za pomocą tego narzędzia można zablokować skrypty do czasu wyrażenia zgody, jeśli jest to konieczne.

Porównanie Borlabs i alternatywnych rozwiązań

Borlabs CookieWP DSGVO ToolsPixelmate
EmbeddingsYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script BlockerYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFramesYouTube, Vimeo, Google Maps, Instagram i dynamiczne wykrywanie iFrames + Script Blocker
Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerGoogle Tag Manager, Matomo Tag ManagerX
Cookie ScannerXX
Google FontsX
Układy / Projekty
Wielojęzyczność
DostępnośćX
JęzykiFR, DE, EN, IT, NL, PL, ESAT, DE, EN, ES, IT, FR, HUDE, PL
Generator prywatności/odciskówXX
Opt-In i Opt-Out
Kompatybilny z CMSWordPressWordPress , Drupal, Typo3, MagentoWordPress
Faza testowaXX
Cena od39,00 € 132,00 €39,00 €

Mój wniosek dotyczący Borlabs Cookie

Sam używam Borlabs Cookie Plugin w kilku projektach i jestem z niego całkowicie zadowolony. Dla mnie jest to jedno z najlepszych rozwiązań RODO- i e-privacy dostępnych obecnie na rynku. 

Wtyczka jest dostępna tylko w wersji premium, ale szeroki zakres funkcji i przejrzysty backend sprawiają, że warto zainwestować. 

Korzystając z tej wtyczki do plików cookie, masz do wyboru wiele opcji, aby spełnić wszystkie przepisy obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nadchodzącego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. 

Twoje pytania dotyczące Borlabs Cookie

Czy masz pytania dotyczące tego artykułu? Wówczas możesz skorzystać z funkcji komentarza. Chcesz być informowany o kolejnych artykułach na temat WordPressa? Następnie śledź nas na LinkedInFacebook, Twitter lub poprzez nasz newsletter.

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.