Green Marketing: lepsze pozycje w Google i przewaga konkurencyjna

Green Marketing: lepsze pozycje w Google i przewaga konkurencyjna

Niezależnie od tego, czy nazywamy go Green Marketingiem, Ecomarketingiem czy Ekologicznym Marketingiem - wszystkie trzy terminy mają ten sam cel: zorientowane na ekologię planowanie i wdrażanie działań marketingowych. W tym artykule zagłębiamy się w świat zielonego marketingu i przyglądamy się jego korzyściom i wyzwaniom.

Na początku należy zaznaczyć, że zielony marketing nie ogranicza się do zrównoważonych produktów lub firm. Jest tu szerszy zakres. Konieczne jest jednak promowanie przyjazności produktów dla środowiska, a przede wszystkim zrównoważonego rozwoju samego łańcucha produkcyjnego.

Green Marketing - Więcej niż tylko pewność siebie i klientów?

Temat ochrony środowiska nigdy nie był tak aktualny jak dziś. Dowodzą tego również poniższe dane EY Future Consumer Index 2021:

 • 53 procent mieszkańców Niemiec uważa zmiany klimatyczne za podstawowy problem (15 procent więcej niż w USA i 8 procent więcej niż w porównaniu globalnym)
 • 68 procent przynajmniej bierze pod uwagę wpływ produktu na środowisko teraz i później, kiedy go kupuje
 • 30 procent niemieckich konsumentów wymienia odpowiedzialną produkcję i konsumpcję produktów i usług jako jeden z najważniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju (7 procent więcej niż w porównaniu globalnym)
Priorytety Zrównoważony rozwój Niemcy
Porównanie priorytetów zrównoważonego rozwoju ludzi w Niemczech i na świecie

Zrównoważony rozwój i produkty przyjazne środowisku odgrywają coraz większą rolę dla niemieckich konsumentów. Aby pozostać konkurencyjnym także w tej dziedzinie, firmy muszą otworzyć się na zielony marketing. I to nie tylko w przyszłości, ale najlepiej od razu.

Sukces ekonomiczny powinien być zatem połączony z wartością ekonomiczną i społeczną. Skupiamy się tutaj na autentyczności i uczciwości. Ale bądź ostrożny: istnieje cienka granica pomiędzy czystymi obietnicami, tak zwanym praniem ekologicznym, a faktycznym wprowadzaniem w życie idei zrównoważonego rozwoju.

Ale jak firmy zyskują przewagę cenową dzięki zrównoważonemu rozwojowi? Oto krótkie wyjaśnienie: Klienci...

 • ... bardziej ufają marce, gdy jej zrównoważony rozwój jest szeroko opisany
 • ... spodziewają się wyższych kosztów ze względu na aspekty środowiskowe
 • ... wykazują większą gotowość do płacenia więcej

Udostępnianie zasobów internetowych

Termin "sharing economy" odnosi się do "ekonomii dzielenia się". Dzielenie się zasobami internetowymi to przede wszystkim dzielenie się informacjami, usługami i oprogramowaniem. Oto lista istniejących usług dzielenia się według kategorii i typów:

KategoriaTypPrzykłady
TowaryWynajem, wypożyczenie lub darowanieTowary ruchome (samochody, sprzęt ogrodniczy i sportowy, narzędzia i odzież)
Nieruchomości (domy, mieszkania, garaże, ogrody lub miejsca parkingowe)
UsługiPośrednictwoUsługi prowadzenia pojazdów, naprawy i czyszczenia
InformacjeDzielenieEncyklopedia online
Oprogramowanie i aplikacjeDzielenieAplikacje biurowe online (teksty, tabele, prezentacje, kalendarz, formularze i rysunki, funkcja czatu)

Zalety wspólnego użytkowania są następujące:

 • Bardziej efektywne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i licencji
 • Zmniejsza się zużycie zasobów
 • Wzmacniają się kontakty społeczne i spójność społeczna
 • Dostęp do większej ilości usług, towarów i informacji
 • Tańsze niż konwencjonalne kanały zaopatrzenia
 • Usługodawcy niskim kosztem przejmują udział w trendzie i zyskują zasięg poprzez poszerzanie oferty współdzielenia

Minusy:

 • Usługi o niskim wynagrodzeniu są równoważone przez stosunkowo wysokie opłaty za mediację
 • Usługodawcy świadczący usługi współdzielenia są w większości samozatrudnieni, sami ponoszą koszty i ryzyko oraz często znajdują się w gorszej sytuacji niż pracownicy najemni
 • Zwykłe miejsca pracy są zagrożone

Czy ekologiczna optymalizacja wyszukiwarek jest bardziej skuteczna?

Po pierwsze, raz jeszcze uświadommy sobie misję Google:

"Naszą misją jest uporządkowanie światowej informacji i uczynienie jej powszechnie dostępną i użyteczną".

Google koncentruje się na użytkownikach wyszukiwarki i ich potrzebach. Najlepsze doświadczenie użytkownika jest wtedy, gdy może on rozwiązać swój problem lub odpowiedzieć na swoje pytanie już w pierwszym wyniku wyszukiwania. Oznacza to, że tylko istotne i łatwe do skonsumowania treści trafiają na szczyt wyników wyszukiwania.

 • Ważne: Nie zamieszczaj tylko nowych treści, ale również regularnie rozrzedzaj, aktualizuj i buduj treści w sposób ukierunkowany.
 • Dlaczego? Każda witryna otrzymuje od Google limitowany budżet na indeksowanie (czas, który bot poświęca na indeksowanie nowej lub zmienionej treści na stronie).
 • Optymalizacja budżetu na indeksowanie skutkuje sytuacją korzystną dla obu stron:
  • Google uzyskuje lepsze wyniki wyszukiwania przy tej samej ilości energii.
  • Zmiany lub nowe treści wprowadzane przez operatorów stron internetowych szybciej lądują w indeksie wyszukiwania i uzyskują lepsze pozycje w rankingu.

Za pomocą danych z Google Search Console możemy zilustrować efekt świadomej ekologicznie optymalizacji wyszukiwarek. Po poprawieniu czasu ładowania strony i zoptymalizowaniu treści liczba przeszukiwanych stron wzrasta o 35-40% przy tym samym budżecie (punkt A). Oznacza to, że nowe treści nie tylko szybciej trafiają do indeksu Google, ale także są wyżej notowane.

Prawidłowe wdrożenie zrównoważonego rozwoju jako przewagi konkurencyjnej

Wykorzystanie green marketingu wyłącznie jako narzędzia reklamowego jest nieskuteczne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zyskują natomiast ci, którzy włączają zrównoważony rozwój w proces tworzenia wartości i w sam produkt. Istnieje również możliwość odróżnienia się od większych, uznanych konkurentów.

Jak? Dzięki przejściu z definicji procesu liniowego na kołowy. Oznacza to, że po upływie początkowego okresu użytkowania produkty są poddawane kolejnym cyklom użytkowania. Celem jest utrzymanie wartości produktów tak długo, jak jest to jakościowo i ekonomicznie możliwe. Oto porównanie trzech elementów składowych koła dla różnych modeli biznesowych:

Okrągłe elementyProdukt jako usługaGospodarka współdzielenia
Projekt produktuUrządzenia wykonane z materiałów nadających się do recyklingu i z wymiennymi elementami zużywalnymi (np. baterie).Wynajem wysokiej jakości sprzętu z odpornych materiałów (np. maszyn budowlanych, sprzętu kuchennego lub mebli).
Kluczowa technologia
np. analiza danych na temat masy
Rozpoznawanie obiektów na zdjęciach (np. automat do odbierania zużytych smartfonów)Usługi online w zakresie udostępniania metodologii (np. optymalizacja pod kątem wyszukiwarek).
Logistyka zwrotnaPojemniki na zużyty sprzęt (np. na uszkodzone małe urządzenia elektryczne)Partnerstwo na rzecz pozyskiwania surowców i recyklingu (np. wykorzystywanie jako surowca materiałów zużytych lub odpadów, które mają być usunięte).

Świadome i uczciwe podejście do środowiska jest nie tylko zgodne z duchem czasu, ale także zwiększa możliwości sprzedaży. Ekologiczne USP mogą okazać się skutecznym wyróżnikiem w stosunku do firm o ugruntowanej pozycji, zwłaszcza w przypadku firm rozpoczynających działalność lub małych przedsiębiorstw.

Wymaga to jednak również skutecznych działań marketingowych, które zaspokoją potrzeby konsumentów związane z firmami przyjmującymi odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Zrównoważony system zarządzania firmą - obowiązek czy swoboda?

Zrównoważony system zarządzania korporacją to kompleksowe podejście, które obejmuje wymiar ekonomiczny, ekologiczny i społeczny.

 1. Pierwszym krokiem jest zrozumienie skutków działań przedsiębiorczych. Obejmuje to na przykład ocenę cyklu życia, ocenę produktów, całościowe zarządzanie ryzykiem i ocenę ryzyka.
 2. Należy również egzekwować prawa człowieka i środowiskowy obowiązek opieki. Zgodnie z katalogiem o tej samej nazwie wydanym przez Federalną Agencję Środowiska (dla Niemiec), przedsiębiorcy powinni na przykład brać pod uwagę kryteria zrównoważonego rozwoju przy wyborze dostawców i partnerów biznesowych.
 3. Ponadto należy wprowadzić i ustanowić odpowiednie procesy wdrażania. Zaleca się sformułowanie swoich celów, wykorzystanie dostępnych drogowskazów do określenia i wdrożenia działań oraz, jeśli to konieczne, zastosowanie standardowych rozwiązań systemowych.

Szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zaleca się łączenie zasobów i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. W przewodniku od Öko-Institut (PDF, niemiecki) można znaleźć dalsze podejścia i wskazówki. Przykładami działań ekologicznych są:

Działanie ekologicznePrzykład
Zmniejszenie zużycia energiiPrzejście na technologie energooszczędne (np. oświetlenie, IT),
zakup lub wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej lub cieplnej
Wykorzystanie materiałów alternatywnych Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (np. kopert lub papieru),
zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów (np. dwustronne drukowanie w drukarkach)
Zrównoważone zamówienia publiczne Wybór dostawców z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych,
zakup produktów i usług ekologicznych i/lub regionalnych
Stymulowanie różnorodności biologicznejInformowanie i podnoszenie świadomości w sieci przedsiębiorstw
Ponowne przemyślenie stosowania produktów Dłuższa żywotność, wielokrotne cykle życia dzięki lepszej zdolności do naprawy i recyklingu
Okazanie zaangażowania na rzecz środowiskaWspółpraca z inicjatywami ekologicznymi, darowizny rzeczowe i pieniężne 
Oszczędzanie zasobów w InternecieOdpowiedzi na e-mail bez historii i z małymi załącznikami,
Udostępnianie plików tylko poprzez linki do oryginalnych plików,
Minimalizacja wymagań pamięciowych stron internetowych (lepszy czas ładowania),
Lokalne kopie zapasowe zamiast kopii online

W UE od grudnia 2014 roku obowiązuje dyrektywa o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla spółek zorientowanych na rynek kapitałowy, banków i firm ubezpieczeniowych zatrudniających 500 lub więcej pracowników. Nakazuje ona raportowanie "niefinansowe" oraz udowodnienie działań społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych.

"Niefinansowe" odnosi się między innymi do działań w zakresie środowiska i zdrowia lub procesów tworzenia wartości, przepływu materiałów i informacji. Poza obowiązkiem, zrównoważony rozwój jest również niezwykle użytecznym stylem wolnym - i to nie tylko dla start-upów. Jako przedsiębiorca, marka czerpie korzyści na rynku pracy z trwałego pozycjonowania.

Według globalnego badania zrównoważonego rozwoju przeprowadzonego przez firmę doradczą Simon, Kucher & Partners w 2021 roku, 58 procent ankietowanych Niemców uważa zrównoważony rozwój za stosunkowo lub bardzo ważne kryterium zakupu.

Moje wnioski

Ponieważ temat wpływu na środowisko naturalne ma silny emocjonalny wpływ na klientów, green marketing służy jako skuteczne narzędzie różnicowania. Emocje i przeżycia można doskonale opakować w przekaz reklamowy, ale najważniejsza jest przekonująca realizacja: Przekaz reklamowy nie powinien odnosić się bezpośrednio do produktu, lecz być osadzony w prawdziwej i autentycznej historii. Proszę nie wybierać oczywistej drogi, lecz wiarygodną!

Green Marketing: Wasze pytania

Masz pytania do Jana? Zapraszamy do komentowania. Chcesz być informowany o nowych artykułach na temat zrównoważonego rozwoju i WordPress? Obserwuj nas na Twitterze, Facebooku, LinkedIn lub poprzez nasz Newsletter.

Zdjęcie: Pop Zebra

Spodobał Ci się ten artykuł?

Zostawiając opinię pomożesz nam udoskonalać publikowane przez nas treści.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są *.